Uitgelicht

Story of my life ✔

Hoe het mij in de afgelopen 50 jaar verging als:

. dagbladbezorger (Parool) in Den Haag, Bouwlust
. drankbezorger (Slijterij Richters) in Den Haag, Moerwijk en Morgenstond
. pompbediende (Caltex / Chevron) langs A12 t.h.v Zoetermeer (nu Texaco Knorrestein)
. rijkspolitieman in Hillegom, Voorschoten, Bodegraven, Meldkamer en Mobiele Eenheid
. IT-er (SWIFT, Sylvan Learning Systems, Care Schadeservice, ARI Network Services)
. buschauffeur Arriva
. gepensioneerd op 24 augustus 2020 en doorgereden tot 1 december 2020 maar …

Vanaf 4 augustus 2021 weer in dienst als (gepensioneerd) buschauffeur Arriva


VOORWOORD

Zo’n jaar of 10 geleden ben ik begonnen met het schrijven van blogs op deze en andere media. Het huidige medium, WordPress, is echter mijn favoriete. Ik was er op dat moment niet fanatiek mee bezig, maar incidenteel plaatste ik iets. Iets met tijd en zin.

Ik ontdekte toen ook de lage drempel, waarmee je je eigen mening en/of ervaringen makkelijk kwijt kon. En dan nog niet eens persé voor anderen, maar vooral voor mijzelf. Ik drong het ook niemand op. En dat anderen het leuk zouden vinden was altijd weer meegenomen. Ja toch, niet dan ?
En als dan, dus zoals bij mij, het schrijven mij redelijk makkelijk afgaat, waarom dat dan niet benutten en doorpakken?

Dus schreef ik al op diverse blogs regelmatig met een (niet al te) beschouwelijke, maar wel relativerende, soms ironische en meestal positieve en ook met regelmaat humoristische blik op de wereld om mij heen, uiteraard wel geholpen door de omstandigheden.
Vaak heel dichtbij en persoonlijk en soms mondiaal en maatschappelijk. Mijn nostalgische inslag maakt dat ik regelmatig terugkijk naar het verleden, maar verlies het heden nooit uit het oog.

Deze blog houdt alles in. Ik beschrijf hierin de periode, vanaf kort na mijn geboorte tot en met heden, dus 67 jaar later en alles wat daar tussen naar voren kwam.

Als je het leuk vindt om een reactie achter te laten: gewoon doen !


Veel leesplezier.

Nu mijn pensioen op 24 augustus 2020 onherroepelijk is geworden wordt het hoog tijd om eens achterom te kijken en al die verhalen van bijzondere, opvallende, verbazingwekkende, komische, angstige, verschrikkelijke, onprettige, leuke, zeldzame en vooral niet te vergeten gebeurtenissen en belevenissen, die ik in de afgelopen jaren overal en nergens en bij diverse werkgevers heb mogen meemaken, op te schrijven.

De meest trieste ervaringen heb ik achterwege gelaten, maar wilde er in het algemeen toch een enkele beschreven hebben, ook vanwege de verwerking daarvan. Het schrijven van deze blog, waarmee ik in mei 2020 begonnen ben, hield dus ook verband met mijn herstel, waarover iets later meer.

Uiteraard is e.e.a. afgewisseld met meer luchtiger zaken. Belangrijkste is wel: alles is waar gebeurd! Alles ! Het is geen roman geworden.

Je zult wel zo hier en daar ervaren dat ik, wat tijdspanne betreft, soms heen en weer spring in de tekst. Dat heeft er mee te maken, dat ervaringen op dezelfde leeftijd of in hetzelfde jaar hebben plaatsgevonden en ik dan, omwille van de duidelijkheid, daar dan ook weer naar toe moet verwijzen en een “uitstapje” dan onvermijdelijk was. Het lijkt verward, maar is het niet.

Disclaimer: wellicht is het eerste gedeelte, van mijn geboorte t/m de bezochte scholen het minst interessant voor je en denk je, potverdrie, moet ik mij nu echt hier doorheen worstelen?
Maar ik verzeker je, even doorbijten en daarna wisselen de de serieuzere en ook vaak meer grappige anekdotes zich in rap tempo af. Echt waar.

Daar gaan we:

Na enkele bijbaantjes, zoals je op deze plek zult gaan lezen, begon ik als 19-jarige, toen ik op maandag 1 oktober 1973 op het treinstation van Apeldoorn arriveerde, aan mijn serieus werkzame leven. Dat kwam omdat ik op die dag begon aan de 1-jarige interne opleiding tot Rijkspolitieman in het voormalig klooster aan de Arnhemseweg 348. Ik ging dus een jaar in de kost bij de overheid. Mijn vrije leven en eigenlijk ook mijn jeugd eindigde die dag.

Opleidingsschool Korps Rijkspolitie Apeldoorn

Maar daar ging dus wel 19 jaar jeugd aan vooraf, voornamelijk in Den Haag, waar ik opgroeide tot mijn 17e en dat vanaf dat moment verder ging in Zoetermeer.

Mijn geboortekaartje. Moet 1954 zijn

In den beginne:

Maststraat 38, Scheveningen

Geboren op 24 april 1954 en de eerste 6 maanden van mijn leven gewoond hebbende in de Maststraat 38 in Scheveningen, groeide ik dus grotendeels op in de Tinaarlostraat in de Haagse wijk Morgenstond. Een ras-Hagenaar, dus. Of eigenlijk een Hagenees (want: geboren EN getogen in den Haag).

Tesamen met de wijken Bouwlust en Moerwijk, waar Morgenstond tussen verrezen was, werden de 3- en 4-kamerflatwoningen van 4 verdiepingen beginjaren 50 als zelfrijzende betonblokken in snel tempo neergezet. Er heerste woningnood.

Tinaarlostraat 123, Den Haag

Genoemde wijken zijn allemaal door dezelfde stedebouwkundige Willem Dudok ontworpen, die ook verantwoordelijk was voor de ontwerpen van het Raadhuis in Hilversum, als ook de meeste wijken, scholen en gemeentelijke gebouwen in die stad. Dudok werd ook bekend van zijn ontwerp van de Bijenkorf in Rotterdam en het monument op de Afsluitdijk.

Mijn leven begon dus al met het wonen in een door een bekende architect ontworpen woning. Zou dat perspectieven bieden ? Bepaal het zelf na deze blog volledig gelezen te hebben….

De 96 drie- en vierkamerwoningen gingen in 2010, dus na 56 jaar dienst gedaan te hebben tegen de vlakte. Daarvoor kwamen 51 nieuwe woningen terug.

Achtertuin Tinaarlostraat in 2010, op weg naar de sloop.
Tinaarlostraat Den Haag in 2010, dichtgetimmerd en wachtend op de slopershamer

Dus vanaf dat ik 6 maanden oud was tot aan mijn 17e jaar bracht ik met mijn 2 oudere en 2 jaar later mijn 2 jaar jonger broertje door in die Haagse wijk. Meestentijds woonden we dus met 6 personen in een 4-kamer flatje.

Een hoop nostalgie wordt KLIK HIER ook beschreven op de “fan-site” van de Tinaarlostraat.

Eerste ziekenhuisbezoek

Ik ging naar de kleuterschool in de Raaltestraat, maar mijn broertje Paul ook toen ik er alweer van af was en op de Lagere School zat. Ik kende de weg naar die kleuterschool dus.
Toen ik op een dag (als 6-jarige) mijn 4-jarig broertje Paul op de step naar kleuterschool ging brengen (met nauwelijks verkeer op o.a. de Leyweg scheen dat in die tijd vrij normaal te zijn geweest) werd ik, vlak voor Pasen op de terugweg op het zebrapad (ja, ik ken de officiële benaming: een V.O.P., voetgangersoversteekplaats, maar dit wordt zo in de “volksmond” om begrijpelijke redenen benoemd) op de hoek van de Leyweg en Gramsbergenlaan van achteren overreden door een personenauto. Bestuurder reed door en ik werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, alwaar een schedelbreuk van 12 cm werd geconstateerd. Met rust is het geheeld en heb daar in mijn verdere leven (denk ik) nooit last van gehad. Dader is nooit bekend geworden. Ik vraag mij nu, 60 jaar na dato, nog steeds af of die bestuurder ooit wroeging gekregen heeft, wetende dat hij in 1960 een 6-jarig jochie op zijn step had overreden en wat er van dat jochie geworden is. Ik hoop het van harte, als hij nog leeft. Er van uitgaande, dat er toen iemand achter dat stuur zat met een geldig rijbewijs, zou de bestuurder dus minimaal 12 jaar ouder dan ik geweest zijn en, indien hij nog leeft, nu ook minstens 79 jaar moeten zijn. Wie weet….

Kardinaal de Jongschool

In de Tinaarlostraat, waar ik dus ook woonde, ging ik van 1960-1966 naar de Katholieke Lagere (jongens) School, de Kardinaal de Jongschool. Op een paar uitzonderingen na, waren het veelal fraters waar ik les van kreeg. Enkele namen die ik mij nog herinner:
Pacianus (1e), Juffrouw Smagge (in de 2e), Edwino, Landoald, Lucidius, Xaveer, Raymundo en ook de aardige heer Lapré (4e klas), waar ik ooit een cadeautje ben gaan brengen toen hij vader werd. Hij woonde 3-hoog op de Melis Stokelaan.
In de eerste klas ging ons schoolreisje naar de grote speeltuin Drievliet in Rijswijk. Met de rondvaartboot. Dat was erg bijzonder: eerst met de touringcar vanaf de Tinaarlostraat naar de Troelstrakade, waar de boot lag te wachten en vandaar naar de Vliet in Rijswijk, waar langs de speeltuin was gelegen.
In de 2e gingen we op schoolreisje naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en in de 3e naar Artis in Amsterdam. In de 4e gingen we op schoolreisje naar Bosbad Hoeven in Hoeven, Noord-Brabant. In de 5e klas bezochten we op schoolreisje het Evoluon in Eindhoven. Geen idee waar we in de 6e klas naar toe gingen.

Rondvaartboot, waarmee de 1e klassers van de Kardinaal de Jong school op schoolreisje naar Drievliet in Rijswijk gingen (1961).

Maar als fanatiek voetballertje (toen) was ik maar wat blij, dat vanwege ruimte tekort in het gebouw waar ik 5 jaar gezeten had, onze 6e klas in dat laatste jaar naar een andere school in de buurt ging, aan de Oosterhesselenstraat, een dependance. Het voordeel daarvan was, dat we in iedere pauze mochten voetballen op het schoolplein en de frater die we hadden, Landoald, was ook gek op voetballen. Hij liet dan ook iedere maandagochtend, voordat de les begon, eerst 2 klasgenoten (bij toerbeurt) 2 partijen kiezen en die speelden de hele week samen. De namen en teams werden op de achterkant van het schoolbord geschreven en bleef daar de hele week staan.

Via Schoolbanken.nl of mijn lidmaatschap in een Facebook-groep over mijn wijk, heb ik begrepen dat het hoofd van de school, frater Edwino, later is uitgetreden en ging samenwonen met de eveneens uitgetreden hoofdzuster van de St. Cecilia meisjesschool, geaffilieerd met de jongensschool.

Veel fraters hadden wel hun handjes los zitten. O.a. tikken op de vingers met lineaal of trekken aan de oren waren de gebruikelijke aanrandingen, waar ikzelf weliswaar geen last van had, maar daar moest Pa toch af en toe, vanwege zulk gedrag bij een andere broer, wel eens tegen optreden op school en de frater i.c. ter verantwoording roepen.

Beterschap werd dan beloofd, maar die belofte hield nooit gestand, dus bezoekjes van papa aan school werden regelmatig herhaald.
Ik bracht verder een redelijk onbezorgde periode door op die school, waar in de pauzes de toen gebruikelijke spelletjes gespeeld werden, zoals tikkertje, verstoppertje (buut vrij!) tollen, knikkeren, maar ook een soort kaartspel met sigarettenmerken.

Dat kaartspel ging als volgt:

Als kind speelde je met een pakje kaartjes die uitgeknipt waren uit stevig kartonnen sigarettendoosjes.

Het doosje werd doormidden geknipt zo had je twee kaarten . Je vriendjes deden hetzelfde. Soms kon je de verzameling uitbreiden door er mee te kaarten. Nadat de kaartjes waren geschud, legde je een kaart op de straat. Om en om moesten we dan een kaart bovenop een kaart leggen en zo werd het al snel een stapel. Degene die eenzelfde plaatje legde als bovenop de stapel lag, mocht de hele stapel hebben. De plaatjes waren van verschillende merken, zoals Caballero, PallMall, Player, Triumf, Chief-Whip, Golden Fiction en Miss Blanche. Tijdens het kaarten ontstond vaak ruzie onderling want niet iedereen kon zijn verlies accepteren, maar dat gebeurde bij ieder spel. Ook bij het tollen, knikkeren, tikkertje en andere pleinspelletjes.


Het waren wel de jaren, waar wij ook op zaterdagmorgen nog naar school moesten. En zelfs op de middelbare school, (we spreken over 1966) de Handelsdagschool aan de Waldeck Pyrmontkade (en waarover later meer), gingen wij in het begin op zaterdagmorgen naar school. Dat werd halverwege dat jaar afgeschaft: toen was je iedere zaterdag gewoon vrij.

Na schooltijd werd er regelmatig gerolschaatst, cowboytje gespeeld, tentenkampen gebouwd maar meestal werd het toch voetballen. Voetballen deden we of in de gemeenschappelijke tuin tussen Tinaarlostraat en Wapserveenstraat of op het veldje van het schoolplein van de Christelijke lagere school, vooraan in de Tinaarlostraat. Uiteraard liepen we ook wel met pvc-blaaspijpen en plukten we de witte (klap)besjes, die we daar, evenals de van papier gedraaide pijlen, als munitie voor gebruikten. En een lol dat we hadden als het lukte om besjes op de 4e etage door een open raam naar binnen te schieten.

In de buurt waar ik woonde heerste  een vriendschappelijke sfeer, met name bij de bewoners van zowel mijn straat, als de bewoners in de Wapserveenstraat, op wiens balkons wij uitkeken vanaf de onze. De sfeer werd ook gemaakt door de kinderen, die onderling veel en vriendschappelijk in die gezamenlijke tuin speelden. Hele ingenieuze communicatiesystemen werden er toen al ontwikkeld, b.v. door dubbele lijnen naar elkaars balkons te spannen, zowel naar die boven en onder jouw balkon als aan de overzijde van de gemeenschappelijke tuin. Toch zo’n 60 meter verder. Met wasknijpers (de houten !) hingen wij berichten op karton aan de lijnen en trokken deze dan naar het “station”, waar het bericht moest aankomen. In feite de voorloper van Whatsapp, niet draadloos (;-)), maar dat hadden wij dus al rond 1962. En het werkte super! Zonder provider, dus ook nog gratis.

Zo werden er ook regelmatig tentenkampen gebouwd met zelf meegebrachte kleden, lakens en dekens. In en voor die tenten bakten wij ook wel patat in een pannetje op een spiritus-brander en verkochten porties voor een dubbeltje aan de buurtkinderen. Af en toe best een beetje rauw natuurlijk. De aardappels haalden we bij de groenteboer op de Leyweg.

Maar er werden door de tuincommissie Tinaarlostraat / Wapserveenstraat,voor de jonge jeugd veel tuin- en buurtfeesten georganiseerd. Bij die jaarlijkse tuinfeesten waren vaak prijzen te winnen voor diegenen, die het meest origineel voor de dag kwamen. Ik weet dat vooral mijn moeder altijd uitblonk in creativiteit en originaliteit en waar zij de kracht of handigheid miste, konden haar plannen dan vaak door vader in elkaar worden geknutseld.  Resultaat was dat wij er regelmatig met de hoofdprijs vandoor gingen. Ik meen dat die prijs dan een taart was, maar dat deed er niet toe. De eer van de buurt, daar ging het om.

Wij hadden dat er wel voor over om daar de hele dag als pompbediendes rond te lopen. De van een kinderstoel gemaakte benzinepomp maakte het plaatje af (geassisteerd door Pa, die toen werkzaam was op het hoofdkantoor van Caltex in Den Haag en altijd kon beschikken over stickers, lollies, balpennen en ander reclame materiaal.)

Overigens, ook als Alkmaarse kaasdragers en lid van een gekleurd veem met een heuse zelfgemaakte kaasbaar, ook wel een berrie genaamd, oogsten wij als 4 opgroeiende broertjes toen succes.

Op woensdagmiddag verzorgde frater Raymundo een filmmiddag in een zaaltje onder de school, die je kon betreden via de achterzijde in de Genemuidenstraat. Dat was een klein zaaltje waar je voor een dubbeltje naar een zwart-wit speelfilm van Wilhelm Tell kon kijken. Dat waren films als deze: (https://www.youtube.com/watch?v=yrOWNzar13U).
Prachtig was dat. Na de film speelde je dat op straat na met je zelfgemaakte kruisboog. Of wat daar voor doorging. Uiteraard kon dat niet iedere week. Te duur. Op andere momenten deden wij, wat anderen in onze leeftijdsgroep ook deden. Veel balspellen, b.v. stoeprandje of een soort softbal.

Door een klasgenootje werd ik op de Lagere School in de 6e klas aan het roken gebracht. Ik werd natuurlijk makkelijk overgehaald. Ik was 12 en het stond stoer. En het was gratis. En van ongezondheid was nog geen sprake. Integendeel, mijn beide ouders rookten sinds de oorlog (dankzij de Canadezen, die sigaretten uitdeelden bij de bevrijding) en bij verjaardagen stond de rookwaar op tafel.

Maar zijn gescheiden, alleenstaande moeder verhuurde hun kelderbox aan de Loevesteinlaan aan een vertegenwoordiger van sigaretten. In die kelder lagen bergen met proefpakjes sigaretten, die toendertijd gewoon op straat werden uitgedeeld. Regelmatig kwam mijn klasgenoot met zulke pakjes van 4 sigaretten op school en deelde hij die vriendelijk uit. Hij genoot daar volgens mij wel aanzien door, maar mijn God, wat ben ik van die eerste sigaretten misselijk geweest. Maar ik was een doorzetter, kocht ook soms van mijn zakgeld voor 75 cent een pakje Runner menthol…. en heb dus gerookt tot mijn 60e. Daarna over op de e-sigaret, nagenoeg zonder nicotine en al helemaal geen andere schadelijke stoffen meer.
Maar in mijn jeugd was je maar wat trots als je met een Popell gasaansteker, waar een gastankje van een gulden in kon, aankwam. Of een Zippo benzineaansteker.

Rond die tijd verzamelde iedereen van alles en nog wat: ikzelf had een hele verzameling aangelegd van lucifermerken, maar wat ook behoorlijk verzameld werd waren sigarenbandjes, speldjes, sleutelhangers als ook de Shell munten.
Shell kwam regelmatig met acties, zoals hieronder afgebeeld en inspelend op de actualiteit. Dit voorbeeld betrof b.v. een verzameling munten, die je kon sparen na tankbeurten bij de Shell en ging over de ruimtevaart (of ruimterace, daar de maanlanding er uiteraard ook tussenzat).

Een portiek naast ons in de straat woonde in een tweekamerwoning het oudere, Indische echtpaar Weerwag. In de buurt noemden wij dit lieve stel Opa en Oma Weerwag. Door Oma Weerwag is mijn moeder in aanraking gekomen met Indisch eten. Regelmatig bezorgde Oma Weerwag een voor mijn ouders heerlijke maaltijd. Ikzelf was er niet zo gek op.

1969, ik schaatsend in de Genemuidenstraat

Tijdens de echte winters die wij toen hadden (maar ook echt niet ieder jaar, hoor) genoten wij van het ijs en sneeuw, zoals ieder kind dat in die tijd deed. We bouwden iglo’s met behulp van een emmertje sneeuw en we schaatsten veel op de houten Friese doorlopers, of, als je geluk had, op je hockeyschaatsen over de omliggende vijvertjes en sloten. Natuurlijk werd daar zo nu en dan een nat pak gehaald als je schotsen ging lopen. Maar met zo’n 5 sleeën achter elkaar en door Pa op zijn bromfiets op het schoolplein te worden voortgetrokken, was toch wel een hoogtepuntje.

De winter van 1963 begon al in december 1962. Het was een barre winter met 5 koude golven, aldus “Andere tijden” die er een leuke reportage over heeft. (Klik daarvoor HIER).
Maar nog enkele jaren daarvoor (en ik moest nog geen 7 jaar geweest zijn) schaatsten wij op een vijver, gelegen op de hoek van de Hoogeveenlaan/Wapserveenstraat, waar in 1960 een PTT telefooncentrale verrees (zie afbeelding hieronder). Maar ik herinner mij de gezellige koude periode, met aan de kant van de bevroren vijver enkele, ik vermoed, koek en zopie-kraampjes.

PTT Telefooncentrale Hoogeveenlaan / Wapserveenstraat Den Haag (gebouwd in 1960).

Dat klopte wel. Het was berekoud, dus flink dik aangekleed (o.a. oude kranten onder je jas tegen de kou) gingen we op de fiets naar ons favoriete strand (in de zomer, dan) aan de Savornin Lohmanlaan en aanschouwden we daar het fantastische en unieke schouwspel. Want dat was het. De eerste 300 meter vanaf het strand was dik bevroren en we konden er overheen lopen. Met velen. Daarna nooit meer gezien. Dus de opwarming van de aarde begon al na de winter van ’63 :-).

Winter 1963. Bevoren Noordzee bij Scheveningen. Personen onbekend

Waar is / was die levertraan eigenlijk goed voor ?

Levertraan is een dierlijke olie, gewonnen uit de lever van kabeljauw en schelvis en andere vissen uit de familie van de kabeljauwen (Gadidae). Het is een vette olie en het bevat jodium, fosfor, vitamine A en D en is tevens één van de producten met het hoogste gehalte aan omega 3 vetzuren. Normaal maakt een mens voldoende vitamine D aan in de huid onder invloed van zonlicht. In het donkere deel van het jaar, zeg maar de periode dat de R in de maand zit, is er minder zonlicht.

Vroeger moesten vooral kinderen dat bezuren. Het tekort aan vitamine D, wat het gevolg was van te weinig licht, leidde niet zelden tot de beruchte Engelse ziekte, rachitis. Vitamine D is nodig voor botvorming, voor het verharden van het beenderstelsel. Als Engelse ziekte optrad, vervormden met name de botten van de benen, omdat ze te week gebleven waren. Zo ontstonden de beruchte O-benen. Na de oorlog werd het toevoegen van vitamine A en D aan margarine verplicht. Door deze maatregel verdween de Engelse ziekte uit onze samenleving. Levertraan bevatte ook stoffen, die weerstandverhogend actief waren. Tegenwoordig schenken we daar geen aandacht meer aan, want sinds de ontdekking van de antibiotica, tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben veel infectieziekten, die vroeger door middel van een goed werkend weerstandsvermogen overwonnen moesten worden, hun bedreiging verloren.

Die levertraan, een walgelijk goedje in vloeibare vorm, werd ons in de wintermaanden dagelijks toegediend door pa en ma. Met 4 broertjes tussen de 5 en 11 jaar stonden we dan als de Daltons op een rij, waarbij vader een uit zo’n smerige fles een eetlepel vulde en die achter in je bakkes stopte. Neus dichtknijpen en meteen het katjesdropje van moeder opeten. Dan overleefde je dat wel.

Ongeluk broer

Een van de dieptepunten uit het verleden en met name deze, waar ik toch wel met enige wroeging en zonder trots op terugkijk is het fietsongeluk, toen ik 8 jaar oud was en Paul 6.

Ik zat bij oudste broer Ed (12 jaar op dat moment) op de stang van zijn fiets. Mijn 2 jaar jongere broer Paul zat achterop de bagagedrager en zoals wel vaker reden we rondjes over het schoolplein. Alles ging goed, totdat op enig moment per ongeluk één van mijn voeten tussen de spaken van het voorwiel kwam en wij daardoor over de kop sloegen. Met wat schaafwonden en een pijnlijke voet, kwamen Ed en ik er verder redelijk af, maar bij Paul bleek het ernstiger. Vooralsnog zag het er naar uit, dat door de val zijn arm gebroken was, maar foto’s in het ziekenhuis wezen uit, dat zijn elleboog verbrijzeld was. In eerste instantie moest hij een tijd in het gips, maar alras bleek hij zijn arm niet meer naar behoren recht te krijgen.

Alhoewel ik hem er in al die jaren nauwelijks over gehoord heb, heeft hij er tot op de dag van vandaag nog last van. Zijn arm heeft hij nooit meer voluit kunnen strekken, ondanks op zijn 10e een aantal maanden revalideren in het Zeehospitium, schitterend gelegen in de duinen van Kijkduin en vele oefeningen met het hijsen van zandzakken thuis, waar Pa een katrol aan de muur in de achterkamer had bevestigd.

In totaal zijn er in Kijkduin drie zeehospitiums (ook wel zeehospitia) gebouwd (geweest). Historie: Klik HIER

Koningin Juliana verrichte op 8 mei 1957 de officiële opening in Kijkduin. Hiervan is ook een korte film te zien op Haagsefilmbank.nl.

In 1995 eindigde ook het Derde Zeehospitium met een definitieve sloop, als gevolg van de afkaveling van de duinen, waardoor het inmiddels al leegstaande bouwwerk op het strand dreigde te storten.

Zeehospitium Kijkduin

Gedurende zijn verblijf in het zeehospitium mocht ik wel iedere woensdagmiddag in de Elandstraat in Den Haag, vlakbij mijn school, een zakje Nibbit van een kwartje kopen en kreeg hij van mijn moeder een plastic speelgoedauto uit een grote serie. Volgens mij had hij ze uiteindelijk allemaal.

Iedere zaterdagochtend haalde mijn vader hem dan met zijn Sparta bromfiets op en iedere zondagavond bracht hij hem dan na het eten weer terug naar Kijkduin. Ook op de brommer. Dat waren 5 maanden lang rotavonden, weet ik nog.

Met HTM lijn 24 reden wij dan van de Leyweg naar Kijkduin en bezocht ik hem met moeder iedere woensdagmiddag op Kijkduin. Dat vond ik dan wel weer schitterend, want buiten het schoolzwemmen op de Lagere School kwam ik niet vaak in een bus.

Met buslijn 24 naar Kijkduin
Naar het zwembad aan de Regentesselaan met de DAF (automaat)

Hoogtepunten op school was het school-zwemmen: in het kleine zwembad aan de Escamplaan, waar je in het warme badwater werd klaargestoomd voor het 1e diploma op je 9e en een jaar later in het grote zwembad aan de Regentesselaan voor het 2e diploma. Met HTM-bussen (zoals hierboven de DAF) werd de klas dan telkens heen en terug vervoerd. Was altijd feest.

Westlandsche Stoomweg Maatschappij (WSM) van Den Haag naar Rotterdam

In de grote vakanties logeerden mijn jongeren broer Paul en ik soms bij familie in Den Bosch, waar Tante Cok en Oom Herman woonden. Ik weet nog dat dat in de buurt van de Brabanthallen was, of hoe dat complex toen ook heette. Vanwege de afstand Den Haag – Den Bosch werd zo’n logeerpartij dan gecombineerd met een paar dagen of weekje logeren bij de familie de Wit in Rosmalen, tante Truus (zus van mijn pa) en Oom Harry. Nadat ik mij altijd maar weer (op die leeftijd) een paar dagen moest worstelen door mijn heimwee-gevoel, waren dat fantastische tijden. Leuke herinneringen aan die tijd gehad met vooral in Rosmalen pannenkoeken bakken met kwajongen “kleine” Harry in de garage, op de skelter in de buurt crossen en zwemmen in de IJzeren Man (?).
Pem, mijn vrouw en opgegroeid in Nijmegen en op 15-jarige leeftijd naar Zoetermeer verhuisd, bleek een tante te hebben (zus van Pem’s moeder) die toevalligerwijze collega van oom Herman was bij de Gruyter. De wereld is klein.

Soms gingen wij op de zondag wel naar beide opa’s en oma’s in Rotterdam, waar we met de WSM-bus (Westlandsche Stoomweg Maatschappij, zie afb. hierboven en hieronder) stalling Loosduinen, dan naar toe gingen.

WSM-bus (vermoedelijk lijn 58) via het Calvé-bruggetje onderweg van Den Haag, via Delft naar Rotterdam.
Bus betreft een WSM 2798 DAF TB/Verheul tandemasser

Rit van 5 kwartier vanaf de Melis Stokelaan in Den Haag, via Wateringen, Delft, Overschie, via de beroemde “R” bij Blijdorp naar Rotterdam CS. Maar dat tekort aan busritjes werd vanaf mijn 61e ruimschoots ingehaald. Maar daarover later meer.

Met de WSM-bus naar Rotterdam. En dan een enkele keer de Euromast op, samen met broer, plm 1964.
De “beroemde “bloemen “R”, overblijfsel van de Floriade in 1960, voor ons een herkenningspunt met op de achtergrond nog de uitkijktoren in de Diergaarde.
De bronafbeelding bekijken

Bij Oma Snijders verheugden wij ons altijd op haar zelfgebakken tulband (cake). En dat wist ze drommels goed. Ik weet wel dat ze het schitterend vond, dat het eerste wat we als kind deden als we bij hen binnenkwamen: vragen om een plak cake. En natuurlijk: als ze dan bij ons op bezoek kwamen, kwam de cake ook mee.

Het leuke toeval wil, dat mijn schoonzus Yola op haar en mijn broer’s trouwdag (14 juni 1973) het recept van de cake van mijn oma overhandigd kreeg. Alsof het een jarenlang familiegeheim was (geweest). Weliswaar op een agenda-blaadje geschreven, maar goed bedoeld en wat een eer :-). En Yola heeft dat nog steeds in haar bezit en heeft zich nu eindelijk bereid verklaard het al 48-jarige familiegeheim prijs te geven. 🙂 Ik vermoed dat dat geheim met de Bleuband (!) te maken heeft… Dank, Yool ! En dank, Oma.

Oma Snijders (89) † 7-3-1994


Opa (A.C.) Snijders, geboren in 1900 en naar wie ik 54 jaar later vernoemd werd, was een maatkleermaker en naar wat ik dus begreep: een hele goede. Een vakman. Hij mocht regelmatig een (toen) BN-er tot zijn klanten rekenen. Het vak was hem geleerd door zijn vader en overgrootvader, maar in de familie hield dat op bij de mijne. Die had zijn boekhouddiploma’s gehaald en werd boekhouder op kantoor bij de Caltex, waar hij het dus bijna 40 jaar volgehouden heeft. Was niet echt een job-hopper.

Naambordje Harddraverstraat 5 in Rotterdam
Pyamabroek onder Opa’s kriebelbroek en dan op weg naar Rotterdam (vlnr paps, mams, ikzelf, broers Paul en Peter)

Hoewel gepensioneerd had mijn opa nog wel allerlei kleermakers attributen in huis, zoals de grote tafel, strijkijzers en nog heel veel stoffen. Soms maakte hij nog wel eens een broek voor ons, jonge kinderen, maar die vond ik vreselijk om te dragen. Het kriebelde altijd enorm en soms, als ik zo’n broek echt, echt, echt aan moest (b.v. omdat we naar die Opa gingen) mocht ik er van moeder zelfs een pyamabroek onder dragen om dat gekriebel maar niet te voelen.
Verder hingen er vooral veel pas-spiegels in de voorkamer, waar we ook vaak mee speelden.

Foto (plm 1959) in Opa en Oma Snijders’ tuin van de Harddraverstraat met alle kinderen van mijn
vader’s broer Aad (rechts), diens vrouw Miep (links) en alle broers en neven en nichten van beide families.

Opa en oma Snijders hadden een ienie mienie klein tuintje, waar voornamelijk grote kiezelstenen lagen en waar we nooit zoveel kwamen. Buiten de hortensias die rond de kiezelstenenbak stonden, was er ook niet veel in die tuin te beleven. Ik kan mij niet herinneren dat we daar ooit buiten zaten.
Verder herinner ik mij het waterzuiveringssysteem, dat beneden in het knusse keukentje stond en waar de grootouders, net als zoveel Rotterdammers in die tijd, zelf het Maaswater zuiverden, voordat het gedronken werd. Ondanks de zuivering, smaakte dat water nooit lekker, weet ik nog. En het rare was: je dronk het dan niet zo, maar je auto er mee wassen mocht ook niet.

Ik kan mij niet herinneren, dat we ooit met z’n zessen met de bus naar Rotterdam gingen, maar wel met z’n vieren, dus met jongere broer Paul. Vanzelfsprekend hadden wij nooit zoveel zin om de hele middag bij Opa en Oma Snijders in de Harddraverstraat 5 binnen te zitten en kochten wij in het begin een perronkaartje voor het Centraal Station. Via de achterzijde van het station, wat om de hoek bij opa en oma was, gingen wij dan het station in. Treinen kijken was dan onze zondagmiddagbesteding.

Vanaf het moment, dat de metro in 1968 van het Centraal station naar Zuidplein reed, waren broer Paul en ik daar op de zondagmiddagen dat we in Rotterdam waren, vaak te vinden. Dat was een stuk avontuurlijker dan bij Opa en Oma aan de cake.

Metrokaartje CS-Zuidplein

Metro-route CS- Zuidplein

Als we naar de andere Opa en Oma gingen, die aan de Noorderhavenkade woonden, was het te ver om even naar het Centraal Station te lopen en moesten we ons daar in de buurt maar bezighouden. Soms gingen we dan naar het Vroesenpark.

Later gingen alleen mijn moeder en Paul met de bus en ging ik bij mijn vader achterop de Sparta bromfiets. Vond ik ook leuk, maar het was natuurlijk een stuk goedkoper.


En als ik dan eens een keer (school)ziek was, luisterde ik lekker in de huiskamer naar “Arbeidsvitaminen” of “Muziek terwijl u werkt”op de radio of nam je dat met de bedrade microfoon op de oude bandrecorder op. Je moest dan wel stil zijn. Maar ik denk dat het een oude van mijn vader was en dat hij zelf een nieuwe(re) had. We speelden er veel mee.

Later kocht ik dan, net als mijn vader en mijn broers ook al hadden, een in die tijd zeer populaire AKAI GX 210D taperecorder. Die kon ook beide kanten afspelen. En op 2 snelheden. Niks electronisch: alles mechanisch en dat maakte hem oerdegelijk. Daar heb ik toch jarenlang veel plezier van gehad.

In de vakanties, wanneer we dan niet voetbalden, zwierf ik met boezemvrienden als Peter, Richard, Nico en Wim (wiens vader een kroeg had op de hoek van de Leyweg en de Hengelolaan) over die Leyweg. Ik herinner mij, dat er op de hoek van de Leyweg en de Oosterhesselenstraat de Antonius en Lodewijk kerk stond van onze parochie. Ik heb daar wat gebiecht en gezongen maar ook de (eerste) communie gedaan en het heilig vormsel. Naast de ker, op de hoek van de Oosterhesselenstraat (tegenwoordig Fluitenbergstraat) dus nabij de kerk, was een kapperszaak gevestigd, waar de kelder (voor ons in ieder geval) toegankelijk was. Volgens mij was dat het pand, waar voorheen de supermarkt van de Gruyter (snoepje van de week) in was gevestigd.

Antonius en Lodewijk katholieke kerk, Leyweg/Oosterhesselenstraat

Op oude, in de kelder opgeslagen kappersstoelen zaten wij bij elkaar en rookten wij daar ons shaggie, met name als het slecht weer was. En ’s winters was het daar lekker verwarmd. En we werden met rust gelaten, maar dat kwam vermoedelijk ook, omdat we niemand lastig vielen, niets vernielden en zelfs de troep opruimden, die we veroorzaakt hadden, als we dat al hadden gedaan.

Soms gingen we als groep in die vakanties, als je je eens verveelde, met de bus naar het centrum. Je plakte dan je strippenkaart voor de bus af met een strookje plakband, deed deze in de bus op de juiste strip in de automaat en bij aankomst, b.v. bij het biljartpaleis aan de Veerkade waar we wel eens gingen biljarten of pingpongen, veegde je de stempel van je plakband om dezelfde strip op je kaart voor de terugrit opnieuw te laten stempelen. Mmm… wel een beetje schandalig eigenlijk, nu ik er over denk… 🙂

Het leukste waren in die tijd de thuiswedstrijden van ADO (nog steeds fan, maar minder fanatiek). Jeugdkaartje kostte Fl. 1,- maar het was leuker om voor niks het Zuiderpark-stadion binnen te komen, zodat je die piek in het stadion nog kon gebruiken voor een broodje of patatje. Maar gratis naar binnen deden we altijd vanuit het Zuiderpark, waar we dan een boomstam of plank over een sloot gooiden aan de achterzijde van de tribune aan de Lange Zijde. 

Deze tribune werd later vernoemd naar de bekendste en veel te vroeg (1991) overleden ADO-voetballer “Aadje” (Aad) Mansvelt”, ooit mijn achterbuurman, waar ik regelmatig mee in de gemeenschappelijke tuin een balletje heb getrapt, samen met mijn kornuiten. Hij woonde in de Wapserveenstraat en had gedurende een jaar of twee een sigarenwinkel aan de Soestdijksekade, meen ik.

Maar vanwege het veren van de plank en/of de breedte van die sloot in het Zuiderpark, kwam je dan wel vaak met doorweekte schoenen het stadion binnen, maar ach, dat hadden we voor dat gratis binnenkomen wel over. 

Scoutingperiode

Doordat mijn ouders vroeger ook in de jeugdbeweging zaten, kwamen ook wij al snel in aanraking met de padvinderij. Zo ging dat vaak vroeger: van generatie op generatie. Vanaf mijn 7e jaar bij de Welpen van de St. Jorisgroep in Den Haag met als leidsters Akela Gerritsen en Raksha (naam vergeten, maar een o zo aardige jonge vrouw) en vanaf mijn 11e of 12e bij de verkenners van diezelfde groep. Het eerste clubhuis bevond zich in een aparte ruimte onder de flats in de Vledderstraat.

Later verhuisde het “clubhuis” naar de Erasmusweg, gebouw “de Lindenhof”. Tegenover de Dedemsvaartweg was een soort van multifunctioneel gebouw neergezet, waar diverse jeugdverenigingen, de scouting en wellicht nog wat andere instellingen hun onderkomen hadden gevonden. Als welpen/verkenners hadden we daar ook wat meer grond om het gebouw om ook wat makkelijker buiten activiteiten te organiseren, zoals een braderie maar ook bouwwerken als torens e.d. maken van touw en balken en piketpaaltjes.

Ik, (links) bij de verkenners braderie

Ik heb daar echt een enorm leuke tijd meegemaakt en vooral bij de (oudere) verkenners ook veel geleerd.

Bij de welpen kon je 1 of 2 sterren (voor op je pet naast de wolvenkop) halen. Daar waren natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Spannend en trots als je kon laten zien, wat je kon.

Voor een indruk: eisen voor de 1e ster waren b.v.:

1. 1e en 6e couplet van het Wilhelmus11. Lenigheidsoefeningen
2. Het kompas kennen12. Een voorwerp maken
3. Kopje duikelen13. Klokkijken
4. Haasje over springen14. Lichamelijke verzorging
5. Touwtje springen15. Schaafwondje behandelen
6. Een 8 hinkelen16. Netheid
7. Met boeken lopen17. Elektriciteit
8. Platte knoop kennen18. Plant of dier bestuderen
9. Schootsteek kennen19. Een zaadje laten ontkiemen
10. Balgooien en vangen20. Verkeersregels

Ook het seinen met vlaggen leerden we. Ik zou het nu niet meer kunnen, maar in die tijd ging dat prima, alhoewel het natuurlijk nooit gebruikt werd. Maar het was een grappige bezigheid.

Meest indrukwekkend waren natuurlijk de zomerkampen op Brabantse boerderijen (bij de Welpen) in plaatsjes als Herpen, Diesen, Oirschot, Huybergen en Teteringen (uit mijn herinnering). Met de bus gingen we daarheen, wat al een belevenis op zich was. Al helemaal als onderweg :
“Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet” werd ingezet (ja hoor, graag gedaan 😂 🎼)

Wat ik iedere keer weer niet zo leuk vond, was dat je kort na aankomst je juten strozak altijd zelf met hooi moest vullen in de hooiberg. En zorgen dat je er niet teveel indeed, want dan sliep je op hard bed. En voelde je de stro door je laken prikken.

Maar als dat eenmaal gedaan was en je kon je bedje opmaken in de koeienstal, ging het wel weer. Aan de lucht van de stallen was je de volgende dag al redelijk gewend. En als ik nu eens samen met mijn vrouw aan de wandel ben en langs stallen loop, waar ik de varkens of koeien ruik, doet me dat altijd weer even klein zijn, terug naar de 60-er jaren, op kamp. Maar datzelfde geldt ook als ik weer een berg hooi ruik.

Na wat korte geruststellende gesprekjes met de Akela of Raksha (die mij, vooral het eerste kamp, over mijn heimwee hielp) begon mijn kamp, waar ik zoveel plezierige tijden heb beleefd. Mijn eerste kamp met de welpen was in juli 1961. Een bloedhete zomer. Ik had een paar weken daarvoor net mijn 1e diploma gehaald in het zwembad aan de Escamplaan, dus ik vond het schitterend dat we vaak in het ven in de buurt gingen zwemmen. Ik vond alleen dat groene water zo vreemd, herinner ik mij. Thuis kon ik gewoon normaal onder water kijken en alles zien. Maar ja, een 7 jarig jochie  uit de stad die amper buiten zijn wijk Morgenstond geweest was en dus nog nooit een ven in het echt gezien had. Laat staan iets wist over de natuur in zijn algemeenheid. Die schade heb ik in de loop van mijn leven gelukkig wel ingehaald.

Bij de verkenners voelde je je al snel een wat grotere jongen. Men liet je wat vrijer en spelenderwijs werd je eigenlijk voorbereid op de grote mensenwereld, werd je zelfstandigheid bijgebracht maar tegelijkertijd werd je handige dingen geleerd, zoals knopen leggen, met boomstammen bouwwerken te maken, te pionieren, te koken en te bakken. Regelmatig vertrokken we met de meute per fiets voor een kampeerweekend naar het Staelduinse Bos in ’s Gravenzande, bij Hoek van Holland. Vanuit Den Haag passeerden we dan Wateringen (met een voor ons als stadse jongens altijd heel bijzonder een echt ooievaarsnest waar we langskwamen), Kwintsheul op weg naar ‘s Gravenzande. Vandaar via de Heenweg (straatnaam) de Maasdijk oversteken en aan de andere kant naar beneden, richting “Staelduin”. Na ong. een uurtje fietsen kwamen we bij het bos aan. Tenten werden voor de nacht opgezet en door de leiding (o.a. Hopman Ernst Wijze en vaandrig Karel Schumacher) werden allerlei spannende avonturen georganiseerd. Vooral in een donker bos was dat altijd pure pret. Vooral ook vanwege de toen nog niet dichtgemetselde bunkers uit WWII, waar we op en in konden. Nu is alles beschermd en afgezet met hekken. En ’s nachts natuurlijk in oude legertenten met een mannetje of 8 per tent overnachten. Maar voordat het zover was deden we ons natuurlijk goed aan de in Hoek van Holland gekochte appelsap en zakjes gefruite uitjes. Ja, echt !

Bij mijn laatste bezoekje aan het Staelduinse Bos, in 2020 kon ik ook de waterpomp niet meer vinden, waar we vroeger ons water vandaan haalden.  Water oppompen met de handpomp, midden in het bos en zelf koken op een primus, een spiritus (“stierenpis”) brander.

’s Morgens om 6 uur vertrekken vanuit Den Haag en dan tussen 2 en 3 uur ’s middags dodelijk vermoeid aankomen op de bestemming ergens in de buurt van Terheyden, Huybergen of Moergestel. Met uiteraard veel zadelpijn en onderweg af en toe duwtjes van de leiders en/of bemoedigende motiverende “preekjes”. Opdat je het met je 12 of 13 jaar maar volhield. Dat kon echter de altijd optredende zadelpijn niet voorkomen.

Maar de herinneringen aan de Maastunnel per fiets, met z’n supersteile roltrappen, wegrestaurant van Kekem langs de rijksweg 16 in Dordrecht en de oude Moerdijkbrug (de herinneringen van halverwege de brug de “grens” Zuid-Holland / Brabant over: die kunnen je nooit meer ontnomen worden. Wauw, toen zo bijzonder !) en staan voor eeuwig gegrift in het geheugen. Onvergetelijke dagen waren dat, waar ik met erg veel plezier op terugkijk.
Net zoals op de zomerkampen, waar ons o.a.  werd geleerd een kip te slachten (kop afhakken) en die te plukken in warm water en daarna te bereiden. Niet dat ik daar nou zo vrolijk van werd, maar ik deed het wel en was er zelfs nog trots op ook, weet ik. Dat zou ik nu dus niet meer doen, maar ik vermoed dat zulks je zoiets niet meer geleerd wordt bij de verkennerij. Hooguit bij de mariniers of commando’s.

In het bos, waar het kamp dan voornamelijk plaatsvond, was het opzetten van de 8-persoonstent (volwassenen) voor de 10 verkenners de zwaarste klus. Daarna moest iedere patrouille (we hadden er 4) het kamp inrichten en iedere avond “fourage” ophalen bij de fouragetent (broer Paul weet nog: fourageurder oftewel voeraansleurder) en zelf je eten bereiden bij je eigen patrouille. En je weektaak, die de PL (patrouille-leider) had uitgeschreven werd op een boom geprikt. Maar ook het gezamenlijk bouwen van een hudo, een wc in het bos, was iets wat je als stadskind nooit gezien had. Onvergetelijke ervaringen. Maar er waren meer dingen in de natuur, waar je als stadskind niet zo snel mee te maken kreeg, zoals vogels, vissen, jacht en andere zaken, maar dat kwam allemaal bij mij aan bod tijdens mijn studie op de politieschool, waar over later meer.

Hudo: een flink gat in de grond, daarover heen een paar piketpalen, vastgesjord met een paalsteek of mastworp, waarop je kon plaatsnemen voor een grote boodschap.
Wanneer je geweest was, gooide je wat aarde over je product heen, zodat de lucht zich niet over het kamp verspreidde.

De Hudo werd rondom afgezet met juten doeken, zodat je ook nog eens vrij zat.

Die Hudo was wel een dingetje, maar we bouwden eigenlijk veel meer. Vanwege het feit dat je steeds meer en betere stevige knopen kon maken, bouwden we op die kampen ook wel uitkijktorens in de bomen. Boomhutten dus, van balken, piketpalen en sisaltouw. Het touw maakte je na de knoop nat, waardoor de knoop nog strakker strakker kwam te zitten en het bouwwerk nog veiliger werd.
We zaten daar dan met een paar wel regelmatig. En graag. Een beetje weg van de leiding, natuurlijk. En met een leuk uitzicht.

In de tuin achter het thuishonk van de verkennerij in Den Haag, onder de flats in de Vledderstraat deden we ook wel veel bal- en andere spelen. Ik weet nog, dat we tijdens de kerstvakanties ook gewoon bij de verkenners kwamen en we die bewuste zaterdagmiddag in die tuin achter het jeugdhonk speelden. De zak van mijn nylon jack was gevuld met paardenscheten. Zo noemden we de kleine rotjes, die je als ritsen kon kopen. Uiteraard haalde je alle rotjes van het lont om zoveel mogelijk plezier te hebben van de rotjes, anders kon je ze zo lastig in een hondendrol stoppen en aansteken.

Maar plezier was er altijd. Ook die middag: bij de andere verkenners dan, want toen vriend Rob Lunenburg eveneens een stukje vuurwerk omhoog gooide en deze ongezien doch zonder opzet in mijn jaszak plofte, ontplofte de hele boel en rende ik letterlijk als een ongeleid projectiel rondjes door die tuin, knallend en rokend en wel. Resultaat: een uitgebrande en gesmolten jaszak. Uiteraard hebben we er achteraf nog smakelijk om gelachen. Moeder was natuurlijk minder blij, maar Rob’s moeder voelde zich schuldig en heeft de jas, voor zover ik mij kan herinneren, zo goed en zo kwaad als het ging, gerepareerd. En ook zo leuk: toevallig kwam ik zo’n 40 jaar later Rob’s zus Ellen tegen op mijn honkbalvereniging in Zoetermeer, omdat zij juist haar kinderen lid gemaakt had en zelfs zij wist dat hele verhaal nog in geuren en kleuren te vertellen, terwijl zij notabene op dat moment nog niet eens geboren was. Ze was een nakomertje, maar vertelde dat dat verhaal nog steeds in haar familie de ronde deed. Zij bracht toen wel die herinnering terug. Grappig !

Mijn 2 oudere broers waren toen best ondernemend. Tijdens een weekje school-vakantie gingen wij gedrieën een paar dagen naar, wat wij kortgezegd noemden: “Staelduin”. Het Staelduinse bos was een bos tussen Hoek van Holland en ’s Gravenzande, waar nog veel stille getuigen uit de 2e Wereldoorlog aanwezig waren, waaronder veel bunkers die toen nog open waren en waar je in en op kon klauteren. Ik mocht (als 12-jarige) ook met mijn 2 oudere broers mee. Ze hadden een legertent bij zich, zo eentje, waarbij de zijkanten aan de onderkanten open konden (een zgn. vliegende tent), waar wij met z’n drieën in zouden overnachten. Zover ik mijn broers kende bereidden zij een avondmaaltijd voor op de primus, een spiritusbrander. Dat zal vermoedelijk een broodje knakworst of soep met brood geweest zijn, maar wat smaakte dat buiten, zo voor je tent, toch altijd lekker!

Geniaal vond ik mijzelf door in de nabijheid van zo’n leider met zaklamp een steen te gooien, compleet aan de andere kant dan waar wij zaten, waardoor de aandacht afgeleid werd, omdat daar gekraak te horen was. Peter en ik konden op die manier ongezien bovenop een bunker komen en zagen wij waar de vlag van de tegenpartij op de grond stond. Peter sprong in het donker naar beneden, maar sprong bovenop de vlag. Dat deed wel zeer, maar hij liet niets merken. Hij was uiteraard de held !

’s Nachts barstte er daar een enorm noodweer los en terwijl we met 3 jongens in 2 aan elkaar geritste slaapzakken lagen (ik heerlijk slapend in het midden) waren de broers, 15 en 16 jaar oud, druk doende aan beide kanten van de tent de waterdruppels, die door de kennelijk niet waterdichte tent naar binnen probeerden te komen, naar beneden te geleiden. Dat lukte redelijk, maar door de vele regen, waren al onze spullen, inclusief kleding, doorweekt. Er waren geen telefoons o.i.d., maar moeder ging haar instinct achterna en kwam op de fiets vanuit Den Haag, met Paul achterop, ons ophalen. Echt 15 km fietsen in weer in wind. En zo fietste de familie weer terug van Hoek van Holland naar Den Haag. Ik vond het een belevenis en zoals nu te lezen is: nog steeds in mijn geheugen, maar had achteraf wel respect voor mijn moeder.

Zo waren er diverse te behalen. O.a. de insignes houthakker en trapper (hiker) waren best geliefd.

Voor dat laatste insigne (hiker) meldde ik mij met mijn beste mede-padvindersvriend  (Fons) aan bij de hopman van onze verkennersgroep. Op een avond in 1961 bij hem thuis aan de Erasmusweg kregen wij, twee 14-jarigen, de geheimzinnige, maar precieze opdracht: drie dagen vanuit Den Haag beiden op de fiets naar Ottoland, camping de Put.
Vanaf ons huis tot aan de camping zouden we zo’n 4.5 tot 5 uur moeten fietsen over die 65 km. Ik denk, dat we er wel een uurtje langer over gedaan hebben met onze bepakking, waaronder de tent.

Maar dat waren leuke dagen daar, waar we ook gezwommen hebben in die 15 meter diepe “Put”, waarnaar de camping genoemd is en we ook wat opdrachten hebben moeten vervullen.
Maar helaas, die herinneringen zijn verloren gegaan. Waarschijnlijk verdrongen door herinneringen aan de vele pechgevallen, die wij op onze terugtocht te verduren kregen.

En wat mij daar nog van bijstaat is de terugtocht naar Den Haag. Dat werdeen helse tocht. Al na een klein uurtje fietsen reed ik lek. Niet getreurd, ons blikje Simson met solutie en plakkers gaf de oplossing. Dachten we, want na een half uur bleek dezelfde band wederom lek. Nogmaals geplakt, maar het ging ons niet goed af.

Na luttele minuten, bij aankomst in het dorpje Oud Alblas, na ong. 15 km, besloten wij de paar centen die we nog hadden te besteden aan een spuitbusje Finilek, soortgelijk als de afbeelding hier rechts (Finilek bestaat onder die naam niet meer). Dat bood echter geen soelaas. De band liep wel vol met dat schuimspul, maar kwam op een gegeven moment ook weer uit het ventiel lopen. Teneinde raad, vanuit een telefooncel (uiteraard, want waar anders ?), naar huis gebeld voor hulp. Ed en Peter kwamen op de Sparta bromfiets, die inmiddels van Ed was, meteen naar Rotterdam, alwaar wij ze ontmoetten onder het tramviaduct van de Schieweg. Wij waren daar, lopend en fietsend, op een platte achterband ook net aangekomen. Afgepeigerd waren we, maar wat was ik blij ze daar te zien. De redding was nabij. Binnenband werd in een handomdraai door de broers vervangen voor een nieuwe, ik kon eerst bij Ed achterop de brommer en Peter fietste, naast Fons, op mijn ijzeren ros naar Den Haag. Nog eens 25 km. Maar het insigne had ik….

Opgroeien in Den Haag (Morgenstond)

Eigenlijk was mijn jeugd best onbekommerd. Ik weet van mijzelf dat ik niet altijd een lieverdje was, maar dat hoorde al die tijd bij het opgroeien en bij de verschillende leeftijden. En zeker in Den Haag. En natuurlijk, je moest af en toe op straat best even je vuisten gebruiken (en incasseren) maar daar sprak je thuis dan niet over. En als het overwicht te groot was, haalde je even je 3 jaar oudere broer erbij, die jouw “vijand” een toontje lager liet zingen (en waar je dan nooit meer last van had). Bedankt nog, Peter. Ik zal de vuistslag, die je de 1 jaar oudere Willem Donner (de zoon van T. Donner, de uitbater van Le Coq d’Or tegenover de Eurocinema) op zijn smoel gaf, nooit vergeten. Hij verdiende hem toen dubbel en dwars, nadat hij mij een keer onterecht voor mijn kanis geslagen had. Daarna nooit meer last van hem gehad. Integendeel: vanaf dat moment beschouwde hij mij als één van zijn betere vrienden en was hij vanaf dat moment poeslief naar mij toe. Ik liet dat maar zo: was wel makkelijk en best handig. 

Overigens vernam ik op 12-12-2020, via een Facebook-groep over mijn oude wijk, Morgenstond, dat Willem dit jaar na een benauwdheid (Corona ?) overleden is. Ik vermoed op 67-jarige leeftijd. Moge hij rusten in vrede.

De Haagse daken stonden vol met antennes

Soms hadden we met ons vriendenclubje ook wel bijzondere bijbaantjes. In de tijd dat de Centrale Antenne Inrichting opkwam (voorloper van de kabel-tv), moesten de oude antennes met daaraan sprietantennes voor TV- en radiozenders als Nederland 1 en Nederland 2 en het REM-eiland als ook die van Hilversum 1 en Hilversum 2 verwijderd worden.

Dat REM-eiland was gevestigd op een soort van boorplatform (maar in opdracht van o.a. Verolme speciaal voor dit doel gebouwd in Cork, Ierland). Het was buiten de territoriale wateren maar op het Continentaal Plat van Nederland geplaatst en stond 10 km uit de kust van Noordwijk. Daarvandaan zond het vanaf mid-augustus 1963 commerciële tv-programma’s in West-Nederland uit.

REM-eiland voor de kust van Noordwijk

Dat was geen lang leven beschoren. Ook hier wist de overheid middels een noodwet in december 1963 daar binnen 5 dagen een einde aan te maken. Het plezier van uitzenden heeft ongeveer 4 maanden mogen duren.

Met o.a. Mr. Ed, het sprekende paard en de vliegende non vulde het REM-eiland een behoefte, dat de NTS (voorloper NPO) niet bracht. Later vulde de TROS, toendertijd een nieuwe omroep- vereniging, die leemte op die het REM-eiland na het uitzendverbod door de (r)overheid gedwongen achterliet.

Iedere televisie-bezitter had vroeger dus een eigen TV- en radio-antenne op het dak staan, die van het dak af moesten. Er waren behoorlijk wat (ook louche) bedrijfjes door heel de stad bezig om die oude dingen te verwijderen en wij hadden snel in de gaten, dat ze best wel wat hulp konden gebruiken.

We spraken als 15-jarigen af met zo’n bedrijfje, dat we voor iedere verwijderde en naar beneden gegooide antenne Fl 1,= zouden krijgen. Dat vond men prima, dus wij waren in de vakantie met een mannetje of 4 met tangen en ijzerzagen een paar dagen op het dak bezig die antennes los te maken. Het (voorzichtig) naar beneden in de gemeenschappelijke tuin gooien, was het leukste. En wij hadden weer een aardig centje in ons zak.

Maar ook durf ik nu, nadat ik al 33 jaar weg ben bij de Rijkspolitie, bijvoorbeeld best te bekennen dat ik rond mijn 14e jaar drie pakjes Caballero zonder filter probeerde te pikken bij de Albert Heyn aan de Leyweg (sorry AH…). Maar die kostten toen fl. 1,25 per stuk en zoveel had ik niet. Maar ik rookte wel al. Je moest wat.

Het was op een zaterdagmiddag. Dus die smet op mijn blazoen was onderweg: ik werd betrapt. Bij de kassa natuurlijk. Ik vermoed dat men mij al op het oog had. Ik schoof die pakjes in een boodschappentas. In het voorvak en rekende die niet af. Ik moest met de bedrijfsleider en een andere medewerker meelopen naar een achterkamertje en ik poepte 7 kleuren. De bedrijfsleider ging namelijk mijn vader bellen. Ik zag (en voelde) de reactie van hem al, zodra ik thuis zou komen. Ik kende hem.

Haagse Leyweg 1964 (bron: Gemeentearchief ’s Gravenhage)

Het liep echter iets gunstiger voor mij af: de bedrijfsleider belde naar mijn huis en maar niet mijn vader, maar mijn oudste broer Ed nam (gelukkig voor mij) de telefoon op: “met Ed Snijders”. Ed is 4 jaar ouder dan ik en had inderdaad best een zware stem toen. Dus dat klonk kennelijk als “met Snijders”, zoals vroeger vaker de hoorn van de zwarte bakeliettelefoon aan de muur opgenomen werd, want de bedrijfsleider hoorde ik het verhaal van mijn poging vertellen. Nadat het gesprek beëindigd was mocht ik de AH verlaten, want, zo zei de bedrijfsleider, “er staat je nog heel wat te wachten. Je vader is helemaal niet blij” en heeft een flinke straf in zijn hoofd. Dat geloofde ik best. Nogmaals, ik kende hem.

Haagse Leyweg 1964 (Bron: gemeentearchief ’s Gravenhage

Ik, nog steeds in de veronderstelling dat hij mijn vader gesproken had, droop af met de staart tussen de benen naar huis en deed daar voorzichtig de deur open. Maar daar stond Ed. Lachend stond hij mij op te wachten. Ik begreep hem niet en keek achter hem of Pa daar stond. “Nee,” zei Ed, “Pa en Ma zijn er niet. Ik heb het voor je opgelost en gedaan alsof ik Pa was. Heb de bedrijfsleider toegezegd je flink onder handen te nemen.” Hij dacht dat ik Pa was. We barstten samen uit in lachen. Het is dat dat toen nog niet bestond, anders hadden we elkaar een high-five gegeven. Ik ben Ed daarvoor nog steeds dankbaar. Mijn Pa en mijn Ma hebben dat nooit geweten en pa komt het ook niet meer te weten: die is in 2006 op 80-jarige leeftijd overleden. Moeder nu wel, natuurlijk. Die heeft deze blog al gelezen…

Iedere zaterdagmiddag was de muziekwinkel in de Wapserveenstraat het doelwit. We haalden daar dan na 2 uur ’s middags gratis de papieren Top 40 op. De muzikale versie werd ’s middags op Radio Veronica, het zendschip dat tot 2 april 1973 op open zee voor de kust van Scheveningen lag,  tussen 4 en 6 uur gedraaid en wij luisterden daar dan naar op onze transistor radiootjes.
Deze winkel was ook onze leverancier voor plectrums (voor mijn ukelele) en voor Peter’s gitaar.

De Norderney, het Veronicaschip. Op 2 april 1973 vastgelopen op het strand van Scheveningen, pas op 18 april weer losgetrokken kunnen worden en op 6 mijl uit de kust weer voor anker gegaan.
Foto: Haagse Courant (Haags Gemeentelijk Archief)

Op die dag, dus 2 april 1973, liep het schip op het strand van Scheveningen vast. Dat trok wekenlang veel bekijks en we gingen vaak kijken.Uitzendingen werden gestaakt maar 2 weken later zond het schip alweer uit vanaf het schip van Radio Caroline in de Engelse wateren. Uiteindelijk moest het ingevolge de “anti-piratenwet” eind augustus 1974 de uitzendingen in zijn geheel staken.
Dat gaf een hoop beroering in het land. Met name de jeugd was er niet blij mee en liet dat met demonstraties o.a. op het Malieveld in Den Haag, blijken. Het mocht allemaal niet baten, maar de Veronica Omroep Organisatie was toen wel geboren. Een officiële zendgemachtigde, die kort daarna tot het publieke omroepbestel hoorde. 

In dezelfde eerdergenoemde Wapserveenstraat bevonden zich meer leuke winkels, waar men ons met regelmaat zag: de Italiaanse ijssalon b.v. (overheerlijke banana royaal met slagroom), snoepzaak (trekdrop, jojo, veterdrop, Bazooka, allemaal 5 cent per stuk) speelgoedzaak “de Wapstad”, waar we buiten de geijkte spellen als Monopoly (ga niet langs AF, u ontvangt geen Fl. 200,=) en Stratego ook o.a. onze Märklin trein accessoires kochten.

Bij de kapper was het voor mij altijd hetzelfde als je geknipt moest worden iedere 4 weken: “Schuin naar voren zonder scheiding”. Je wachtte dan geduldig met de Donald Duck op schoot vaak zo’n 2.5 uur op je beurt, net als de andere kinderen die ook op de vrije woensdagmiddag naar de kapper gestuurd werden.

Een paar jaar later kwam bij ons de KLM-kapper over de vloer. Volgens mij was dat een huiskapper op het Haagse hoofdkantoor van de KLM, maar door een achterbuurman, mijnheer Verhulst, die in hetzelfde kantoorgebouw als mijn vader werkte (Caltex), kwamen wij in contact met hem. Alle broers werden door hem onder handen genomen en ik vond het wel prima, want de wachttijden waren voorbij en ik kon rustig op mijn kamertje wachten totdat ik in de achterkamer aan de beurt was. Ik kan mij het model wat hij knipte echter niet meer herinneren.


Hoofdkantoor Caltex aan de Conradkade in Den Haag met op de voorgrond Houtrustbrug,
omstreeks 1955, (foto: Haagsch Gemeente-archief)
Wapserveenstraat jaren 60 en 70, Den Haag

Het was niet alleen de Wapserveenstraat, waar wij veel rondzwierven. We waren ook regelmatig te vinden op de Leyweg, waar in de 60-er jaren altijd een gezellige drukte heerste. Met name rond de Kerstdagen, als de gemeente palen met de kerstverlichting (lichtsnoeren) plaatste ter versiering. Nu weet ik weer hoe wij aan die gekleurde lampen op onze kamers kwamen en waarom het op sommige hoeken van de Leyweg in die tijd soms nogal donker was. Vooral op zo’n 2 mtr hoogte.

Eind jaren 60 kwam daar op het middengedeelte, op de parkeerplaats, de dinsdagmarkt. Volgens mij bood die nu niet de waren die je op een normale markt kon verwachten. Ik weet, dat mijn moeder ondanks deze markt toch vaak op de Haagse markt aan de Hobbemastraat bleef komen, waarbij zij voor het gezin, dus bestaande uit 6 personen, haar boodschappen deed en met volle zijtassen en tassen aan het stuur van haar fiets naar huis kwam lopen. Best wel een stukje wandelen, zo door het Zuiderpark. Maar op zo’n marktdag kregen wij (of in ieder geval ik) altijd een groot stuk kaas uit het vuistje. Ik verloor door dat grote stuk in één keer dan wel mijn recht op het kleine(re) stukje dat ik iedere avond, bij het naar bed gaan kreeg. Maar dat vergat ze snel, gelukkig (dacht ik)…. Fijne herinnering.

Leyweg met kerstverlichting (plm 1968)

Je had op de Leyweg, op de hoek met de Tinaarlostraat een banketbakkerij, genaamd Hoendermis, die in het portiekje direct naast de winkeldeur, een ijsautomaat had staan. Je moest dan de bijbehorende wafel zelf uit een naast de ijsmachine hangende houder trekken (afhankelijk of je een klein ijsje van 10 cent of een grotere van een kwartje wilde) waarna je respectievelijk dus een dubbeltje of kwartje in de automaat moest doen. Het ijs kwam op die manier in je wafel terecht. Slim als wij waren ontdekten wij al snel, dat je voor tweemaal een dubbeltje in het grote ijsbakje meer ijs kreeg dan één ijsje voor een kwartje. Dat hield natuurlijk niet lang stand. Ik weet niet hoe lang dat voordeeltje voor ons geduurd heeft, maar we hebben er wel even van geprofiteerd. Aan de achterkant van de banketbakkerij stonden wij vaak door de immer geopende deur geïnteresseerd en verlekkerd naar binnen te kijken hoe de banketbakker (met een op Pipo de Clown’s Dikke Deur gelijkend postuur) gebakjes en taarten maakte. (Vandaar kennelijk mijn associatie). Maar de gierigaard gaf nog geen koekkruimel weg. De vrek.

Op de Facebook-pagina van de wijken Morgenstond, Moerwijk en Bouwlust, waar ik
lid van ben en waar veel herinneringen van vroeger worden opgehaald, trof ik een
treffend en erg goed geschreven stuk over de Leyweg, uit de tijd dat ik met mijn familie daar woonde. Alles, maar dan ook alles, wat de schrijver Ap van der Meulen, ooit journalist voor o.a. het Binnenhof, daarin beschreef was zo herkenbaar. Ook mijn jongere en oudere broers en mijn nu 93-jarige moeder herkenden alles zo duidelijk wat daarin beschreven wordt.
Graag plaats ik dat stuk hier, met name voor de Hagenezen onder ons.

“Mijn vader was bedrijfsleider van de herenmodewinkel Borst aan de Leyweg, toen nog de Champs Élysées van Den Haag. Borst was een chique zaak voor een nieuwbouwwijk. Communies, bruiloften, verjaardagen, feestdagen, begrafenissen – iedereen die er af en toe een beetje netjes uit wilde zien kwam bij mijn vader terecht. Sterker, ze kwamen van heinde en verre. Uit het Westland kwamen de tuinders die volgens mijn vader altijd hun armen recht vooruit staken als ze een jasje pasten, en dan zeiden ze steevast: de mouwen zijn te kort. Maar ja, dat waren de Westlanders, de allochtonen van toen.

Wie er ook kwamen, waren de kampers, zij die het verrommelde gebiedje tussen het Westland en de uiterste oostkant Leyweg bevolkten. In de jaren zestig had dat kampje nog wel iets romantisch, maar in de jaren zeventig gaf het zigeunerkamp door diefstal, geweldpleging en drugshandel de aorta van Morgenstond een slechte naam: De Kamp Élysée, werd de Leyweg wel genoemd.

Mijn vader maalde daar niet om. Als de kampers kwamen kochten zij met inktzwart geld alle foeilelijke Tom Jones-overhemden en paarse velours colbertjes op die er in de winkel te vinden waren. De kinderen – mijn zusje, mijn broertje en ik – hadden dan het hele weekend feest: de zigeuners waren geweest!

De zaak van onze vader was een grote zaak. Tegenover de Appie Heijn – ik heb lang gedacht dat ik naar die winkel was vernoemd en vond dat de gewoonste zaak van de wereld. Zo meende ik ook dat ik jarenlang heb leren schrijven op de kardinaal De Jongensschool in de Tinaarlostraat. Er zaten alleen maar jongens op school die geen van allen dachten aan een gepromoveerde priester uit Ameland.

Wij woonden boven de winkel in een maisonnette. Een schitterend jaren zestig-woord voor een hoge portiekwoning. Voor de winkel van onze vader bevonden zich enorme eilandetalages – en dat moet wel een jaren zestig woord zijn, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om wat er in die etalages te zien was: kleding, uiteraard. Voor heren en voor jongens. Maar wat mijn vader deed – en neem het hem eens kwalijk, de goede man, god hebbe zijn ziel – was voortdurend manshoge zwart-witfoto’s ophangen van twee jongetjes in mooie kleding. Die jongetjes, dat waren mijn broertje en ik. Daar zouden Morgenstonders van een bepaalde leeftijd (50-plussers) mij eventueel van kunnen kennen. Op uw strooptochten naar snackbar Maja, de Jamin (altijd chique ‘Zjamin’ zeggen) of de Hema liep u langs de eilandetalages van mijn vader en dan zag u mijn broertje en mij daar hangen. Als goedgeklede blonde engeltjes lachten wij u toe, in de wetenschap dat de fraaie pantalons die wij droegen en waar wij bij ons volle bewustzijn scheten in lieten straks werden doorverkocht aan buurtjongens als Ronald Plasterk, Peter ter Horst en Cees Grimbergen.

Goed, ik mocht dan al op 8-jarige leeftijd een posterboy van de Leyweg zijn, mijn vader was een icoon van een geheel andere orde. Hij was namelijk structureel voorzitter van de winkeliersvereniging en in zo’n ontwikkelingsgebied betekende dat nogal wat. Zo was hij dikke maatjes met koningin Juliana, die alle premières van nieuwe films in de Euro Cinema op de Leyweg in levende lijve bijwoonde. Dat ging jaren door, ik denk van 1960 tot 1970, en daar kwamen Juliana en Bernard weer op een première, en daar gingen mijn opgedofte vader en moeder weer. In totaal ging het om twee films, die beide vijf jaar aan één stuk hebben gedraaid: Lawrence of Arabia en The Sound of Music. Geen wonder dat de mensen die fims 32 keer bekeken. Maar wij van de Leyweg hadden wel mooi een bioscoop, en kwam daar eens om in het Zuiderpark, Moerwijk, Bouwlust of Wateringen.

De Leyweg, sommige mensen zeiden Lei-weg, anderen zeiden weer Leyweg, is een straat waar hooggeleerden als Wim Willems in sociologisch opzicht helemaal los op kunnen gaan. De opkomst en de verbeelding, het verval en de werkelijkheid – de Leyweg is in goed Haags een zee om te zuipen. Wie nu langs onze vervallen maisonette wandelt kan zich haast geen voorstelling meer maken van de unieke rol die de Leyweg in de jaren van de opbouw was toebedeeld. Oorspronkelijk zou de Leyweg het Haagse centrum – de Grote Markt en zo – moeten ontlasten en die ambities waren er zeker.

Euro Cinema

Reclamezuil Leyweg

Euro Cinema bioscoop, geopend door Koningin Juliana, in bijzijn van Omar Shariff, september 1963.

Daarom was de Euro Cinema er. En de V&D met een monsterachtig groot warenhuis. En de Hema, waar onze moeders ons ondergoed en onze warme worst kochten, en wij bij de toen nog vleeskleurige bh’s vrijelijk rondkeken wat daar in vredesnaam allemaal in zou kunnen passen. Ook bijzonder: de allereerste McDonald’s van Nederland werd er gevestigd – en na een jaartje al weer gesloten. Dat gekke exotische vreten viel niet goed bij ons, gewend als we waren aan de Hema en snackbar Maja. Van nog vroeger herinner ik mij dat de radio en tv-zaak Torpedo – buren van mijn vader – de allereerste kleuren tv van het land tentoonstelde in hun eiland etalage.

Het was er allemaal, op de Leyweg. De jaarlijkse intocht van Sinterklaas, wielerrondes, u moet bij mij voor de deur hebben gestaan, wegduikend voor de met water gevulde ballonnen die mijn broer en ik vanaf 1968 steevast vanaf de vierde etage naar de goedheiligman mikten.

U was er op de markt op dinsdag, waar we als een kind zo blij voor een dubbeltje stroopwafelafval kochten in een gigantische puntzak, een onvoorstelbare versnapering die we tegenwoordig nog niet eens aan een zieke straathond durven te geven.

Maar ergens heeft de Leyweg de afslag naar de definitieve ontlasting van het Spui en de Grote Markt gemist. De ontwikkeling kwam tot stilstand, de planologische logica hield op. Goede winkels verdwenen, noodzakelijk onderhoud aan de ambitieuze maisonettes werd niet gepleegd. Waar ging het mis, waar ging het anders? Ik ben geen wetenschapper, dus ik kan roepen wat ik wil – ik denk dat het in 1974 mis ging.

Zoals ik net al zei had McDonalds het al snel gezien op de Leyweg. Kort daarna – of even daarvoor, dat kan ook – verloor het Nederlands elftal een bepaalde WK-finale. Mijn broertje en ik gingen na dat trauma – een huilende vader is geen pretje – zwijgend de Leyweg op om dat verdriet tussen de eiland-etalages met een balletje van ons af te trappen. Nog geen jaar later werd mijn vader ontslagen. Borst raakte in verval, andere winkels volgden dat voorbeeld en de eilandetalages bleven leeg. In Rijswijk kwam intussen winkelcentrum In de Bogaard vervaarlijk opzetten.

Nog weer later – in 1977 – verliet ik het ouderlijk huis om te gaan studeren. Toen ik na mijn studietijd terugkeerde naar huis wist ik het: in drie maanden is de Leyweg echt veranderd, het zaakje gaat achteruit. Geen Sound of Music meer in de Euro Cinema maar ordinaire Kung Fu films. Prominente bewoners zoals Aad Mansveld – wiens Opel Manta ik in de Wapserveenstraat jarenlang heb gewassen – hadden hun heil elders gezocht, Lotus – de befaamde Chinees aan het westelijke einde van de Leyweg – accepteerde geen van huis meegebrachte stalen pannen & potten meer bij het afhalen, dat kon wel in plastic bakjes tegenwoordig.

Het was allemaal anders geworden, kortom. Het leek alsof er een droom uiteen was gespat, de Avenue was een gewone straat geworden, zoals zo vele andere in aanpalende nieuwbouwwijken. Geen Torpedo, geen keurslager Ruva, geen Borst van vader maar lelijke Kwantumhallen en in plaats van mooie, verlegen en frêle blonde meisjes zaten er inenen dikke vermoeide huismoeders achter de kassa’s bij de Jamin.

Alles heeft zijn tijd – het Romeinse Rijk, de renaissance, de Europese campagnes van FC Den Haag, de Muur in Berlijn, de Twin Towers, de Drentse wijk achter de Leyweg – het is allemaal weg. Natuurlijk, er lopen nog zat Appies rond in Morgenstond. Alleen zijn dat geen korte namen voor Albert, maar voor Abdullah of Abdelkader.

Ik heb leren schrijven in Morgenstond, ik verslond boeken van Pim Pandoer en haalde altijd een 8 of een 9 voor Nederlands. Verhalen verzinnen, ik vond dat het mooiste wat er was. Zo kwam ik als 20-jarige leerling-verslaggever terecht bij dagblad Het Binnenhof – toen nog in hevige concurrentiestrijd verwikkeld met de Haagsche Courant en Het Vaderland. Ze zijn alle drie verdwenen. Maar wie schrijft die blijft, ik ben er nog, mijn herinneringen aan die fantastische Leyweg zullen er altijd blijven.

Leyweg: Fantastisch verwoord door Ab van der Meulen. Met dank !

In de grote vakantie van, ik meen, 1966 (ik zat in de 6e klas van de Lagere School) ging ik dan echt een keer met mijn ouders op vakantie. In die zomer hadden mijn ouders en de zus en zwager van mijn moeder (mijn tante Yvonne en mijn oom Fred) met hun 2 dochters Xandra en Monique 4 kamers gehuurd boven een kroeg in het Zuid-Limburgse Bunde. Met 2 auto’s vingen wij de reis vanuit Den Haag aan en eenmaal kwartier gemaakt in ons vakantiedorpje Bunde, startten wij de toer de Limburg. Dagelijks maakten wij dagtochten in Limburg en omstreken. ’s Avonds zaten ouders met oom en tante beneden in de kroeg aan een tafeltje aan hun koffie. Onder andere, denk ik. En wij kregen daar af en toe een cassis, hetgeen nogal bijzonder was, maar lagen toch redelijk vroeg op bed wat niet zo’n ramp was, want daar hadden wij meer lol dan beneden. Dat we desondanks een leuke vakantie hadden lag meer aan het feit dat wij niet wisten hoe een vakantie er uit hoorde te zien. Wij hadden dat daarvoor nooit ondervonden, dus gewoon weg uit Den Haag was al leuk.

Middelbare schooltijd

Middelbare Handelsdagschool (1966) en
Economische School (zelfde school) in 1967,

Waldeck Pyrmonthkade 5, Den Haag
Drie verdiepingen met klaslokalen, gymzaal helemaal rechts (met touwen tot in de nok)
Populair: de pukkel !

Mijn eerste school na de lagere school, was de Handelsdagschool aan de Waldeck Pyrmontkade 5. Dat was verdikkeme wel iedere dag 3 kwartier heen en 3 kwartier terug fietsen. Met je met school- spullen gevulde pukkel, waaronder je Rijam agenda, hangend aan de zijkant van je fiets. Zo’n 6 km in weer en 6 km wind. Nee, nooit bus of tram voor ons. En als het ’s winters te eigenlijk te koud was deed je gewoon een paar oude kranten onder je trui en bleef je wel warm genoeg. En als het regende vertrok je in het begin gewoon met poncho en later met nylon regenbroek en regenjas. (De eerste gezinsauto, een oude Volkswagen Kever, kwam pas een jaartje of 4 daarna).

Dit was onze 2e Kever, hier in de Bollenstreek. Deze Kever nam broer Peter later over, waar hij nog veel plezier van gehad heeft. Jaren.

Maar de fietstocht naar school ging dus dagelijks steevast dwars door het Zuiderpark, langs het oude ADO-stadion, Schalkburgerstraat, Kempstraat, Hobbemaplein, Ruysdaelstraat, Zusterstraat zo naar school. Op de terugweg, ’s middags rond een uurtje of 4, bleef ik altijd even hangen bij dat stadion om mijn helden te zien trainen op de buitenvelden en om “lekker kankeren op Theo v.d. Burg” (Harry Jekkers).

Ik bleek op de HDS als 12-jarige in de klas geplaatst te zijn met 8 jongens en 1 meisje. De oudste klasgenoot in mijn klas was 18 en kwam iedere dag op de Puch naar school, maar ook soms met de auto van zijn gescheiden moeder. Ik mocht gelukkig soms meerijden, maar heb deze schoolkeuze van mijn ouders nooit begrepen. Maar nog minder de schoolleiding. Hoe in hemelsnaam zet je een eerste klas op met 9 kinderen, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar? Voor mij was dit een verkeerde school, maar voor die 18-jarige eveneens. Maar goed:  iedere ouder wenst natuurlijk het beste voor zijn/haar kind, maar hier zou een CITO-toets wel geholpen hebben en zou ik nooit naar die school gestuurd zijn. Als 12-jarige dan. Ik was veel te jong. Het was een bizarre situatie. Ik werd door mijn klasgenoten voorgelicht op sexueel gebied. Ik vond het woord “kapotje” b.v. maar heel raar. Dat verkleinwoord kende ik tot dan niet. Ik stond te klapperen met mijn oren, weet ik nog. Dat voorlichten hebben mijn ouders niet gedaan; moest ik kennelijk proefondervindelijk zelf uitzoeken. Op mijn 12e…
Hebben mijn vrouw en ik dat toch bij onze eigen kinderen anders gedaan. Gewoon: aan de keukentafel….

Mijn eerste schooldag moet enorm indrukwekkend geweest zijn. Ik zal mij een hele knaap gevoeld hebben om zomaar alleen naar de andere kant van den Haag te mogen fietsen als 12-jarige. En dan naar zo’n immens kolossaal imposant schoolgebouw, met krakende houten vloeren, eenrichtingverkeer op de trappen van de 3 verdiepingen tellende school met in de kantine een frisdrank-automaat met daarin Coca Cola, Fanta en Sprite (kwartje (25 cent) per flesje (niks geen schoolmelk meer) en een koekautomaat in de kantine. Plus natuurlijk de dependances in de Dibbetstraat en de Hemsterhuisstraat. En in diverse straten in de buurt gymzalen, waar je af en toe heen moest. Allemaal ongelooflijk oud. Vooroorlogs. Maar dan wel de 1e Wereldoorlog, welteverstaan.

En in de lange middagpauze van vaak een uur of zo, wandelend door de Witte de Withstraat, Elandstraat en liet ik een klasgenootje mijn shaggie Samson draaien. Dat kon ik toen nog niet. Als ik geluk had, kwam ik in de pauze één van mijn broers tegen, die dan voor mij dat shaggie draaide. Aan het eind van dat schooljaar kon ik het wel alleen. Toch nog iets geleerd.

De reden dat mijn ouders mij op die school plaatsten, was omdat mijn broers Peter en Ed daar ook zaten, maar ook omdat mijn moeder een – volgens mij – prominente rol speelde in de schoolraad. Broers waren toen overigens 15 en 16.

Te-laatbriefjes werden daar door de conciërge ingevuld. Op dat briefje noteerde hij een “goede reden” (b.v. doktersbezoek) en “geen goede reden” (b.v. verslapen). Ik kwam toch wel eens te laat, maar kennelijk had hij wel medelijden met mij, want hij matste me daar wel mee. Als ik uiteindelijk toch 3 ongegronde redenen moest laten noteren, moest je naar de directeur, die je dan een straf oplegde. En ook hier weer: doordat mijn moeder in die schoolraad zat en de directeur soms met haar aan de vergadertafel zat, werd ik ook door hem wel gespaard, alhoewel dat niet altijd opging. Op die school hadden we op zaterdagochtend ook nog les en ik onderging eenmaal een opgelegde straf dat inhield dat ik op de zaterdagmiddag moest nablijven. Terwijl ik ’s middags met mijn club moest voetballen. Dat was flink balen, natuurlijk.  

Dat kon natuurlijk niet goed gaan en dat bleek ook zo. Ik was dus veel te jong, maar de toen broodnodige brugklassen bestonden nog niet in 1966.  Het 2e schooljaar, waar het niet veel beter ging, werd ik er met de Kerst afgehaald en verhuisde ik naar de Dr. Ariens MULO aan de Steenwijklaan. Dat was gelukkig wat dichterbij. Scheelde mij een hoop tijd met fietsen, want ik was nu met 10 minuten op school (en ook weer thuis, natuurlijk). Maar ook daar had ik geen zin in. Ik viel midden in een reeds gesettelde 2e klas binnen en had al behoorlijk wat lesstof gemist, ook vanwege het feit, dat het onderwijssysteem aan het begin van het schooljaar in 1968 door de ingevoerde Mammoetwet op de schop was gegaan en de school verder ging als MAVO. 

Ik belandde uiteindelijk op de LEAO aan de Roemer Visscherstraat in Moerwijk. (Mijn ouders moesten toch iets met mij). Ik vond het maar een rare school. Voor ieder wissewasje kon je daar een diploma verdienen. Met stapels “Sleuteldiploma’s” kwam ik thuis. Te pas en te onpas haalde je die daar. Verder kon je kiezen voor de kantoorpraktijk of winkelpraktijk, respectievelijk gericht op… juist ! Ik doorliep die verder gewoon zonder noemenswaardige belevenissen, haalde mijn diploma, waarna ik – omdat ik nog pas 16 was – verder ging op de Detailhandelsschool in Bezuidenhout, in afwachting van mijn plaatsing op de opleidingsschool van de Rijkspolitie, waar ik in de tussentijd, op advies van IJsbrand, gesolliciteerd had en waardoor ik drie maal naar Utrecht moest afreizen voor een psychologische, medische en sporttest. Uiteraard vond dit allemaal plaats nadat ik eerder al bij de Haagse Politie gesolliciteerd had, wat ik verderop beschreven heb, maar ook de procedure bij de RP staat daar beschreven.

Kerstbomenjacht

Een jaarlijks terugkerend fenomeen (voor veel Haagse wijken) tussen Kerst (soms zelfs stiekum er iets voor) en Oudejaarsavond. Uiteraard deed mijn groep vrienden, bestaande uit een mannetje of 10 en een paar ferme meiden, daar ook aan mee. Doel was een zo groot mogelijke stapel op Oudejaarsavond te hebben, die op het schoolplein van de Christelijke Lagere school in brand zou worden gestoken. Daar deden we eigenlijk niemand kwaad mee en zorgden wij voor meer gezelligheid in de straat.

Een en ander hield wel in, dat we niet alleen in onze straten,  (Tinaarlostraat, Wapserveenstraat, Oosterhesselenstraat, Vledderstraat, Hoogeveenlaan en waarschijnlijk ook een paar van de Leyweg (maar dat weet ik niet zeker meer) letterlijk op jacht gingen naar afgedankte kerstbomen, maar dat we ook in aangrenzende straten keken of daar nog wat te “rausen” was. (Zoek de definitie van dat woord maar eens op of luister hier naar Harry Jekkers).

Zie HIER ook een recente reportage van Omroep West over de kerstbomenjacht in Den Haag.
En als er na de Kerst een kale kerstboom op een balkon stond waar we redelijkerwijs bijkonden, was die voor ons. Of hij werd al door de bewoner naar ons toe gegooid. Daar kwam men dan makkelijk van af, i.p.v. deze rond 6 januari naar het Morgenstond-veld aan de Leyweg te brengen, waar je die kon inleveren en een lootje voor de loterij ontving.

Maar met Harry Jekkers in gedachten: “fikkie stokûh, vooral die autobanden rookten fijn”. Was wel zo.

We deden ons best. Met soms flinke matpartijen tussen de wijken onderling (maar altijd met de vuisten, nooit met wapens, messen of stokken of iets dergelijks) werden regelmatig partijtjes kerstbomen buit gemaakt of verloren. Zo ging dat in de kerstvakanties. Over en weer werd er het een en ander beslecht.

Maar vanaf het moment dat ik als 14-jarige daardoor op het politiebureau aan de Loevesteinlaan belandde, was de lol er wel af.

Aanhouding, hoe dan ?

Die avond, vlak voor Oudejaarsavond, moesten wij de in onze kelderboxen opgeslagen kerstbomen elders onderbrengen. We hadden er lucht van gekregen, dat de boxen ’s avonds opengebroken zouden worden door naburige “bendes” om onze kerstbomen voor het kerstvuur te rausen, wat wij natuurlijk niet wilden.

We wisten dat zich aan de achterzijde van de Christelijke lagere school in de Tinaarlostraat, aan de kant van de HEMA, drie metalen luiken bevonden, die voorzien waren van hangsloten. Die luiken dienden ter afsluiting van de kolenkelder waar de kolen door de kolenboer ingestort werd. Scholen stookten toen, net als bij ons thuis op kolen. Gewapend met een ijzerzaag, tang, hamer en hakbijl probeerden wij die avond, rond een uurtje of 8, in het donker zo’n luik open te krijgen om onze kerstbomen daar veilig onder te brengen. Verder hadden wij geen kwaad in de zin. Het was meer baldadigheid. Het betrof ook de school waarvan wij op Oudejaarsavond op het schoolplein het grote vuur wilden maken.

Hakkend en zagend waren wij daar in december duisternis bezig te proberen zo’n luik te ontdoen van zijn slot, maar kennelijk hadden omwonenden ons gehoord en de politie gewaarschuwd. Plotseling waren wij omringd door een 6-tal politiemannen. Wegrennen ging niet meer. We  werden aangehouden en in 3 gereedstaande Mercedessen werden wij gedrieën naar het politiebureautje aan de Loevesteinlaan overgebracht.

Mijn broer Paul, aan wie ik o.a. op voorhand dit verhaal liet lezen, attendeerde mij (terecht) nog op het volgende, wat mij al ontschoten was, maar waar hij mij aan herinnerde:

Onderweg naar het bureau en terwijl ik daar op de achterbank zat, propte ik snel mijn half lege pakje Samson shag met Mascotte-vloei tussen de bank van de politie-Mercedes. Ik mocht n.l. nog niet roken, maar deed dat al vanaf mijn 12e en was voor die ontdekking meer bang voor mijn pa dan voor de politie.

Politiebureau Loevesteinlaan Den Haag

Ik herinner mij, dat in iedere hoek van een grote (personeels?) ruimte in het bureau een soort van kleedhokje was met een deur. Daar mochten wij plaatsnemen, zonder dat wij contact met elkaar hadden. Vanuit dat hokje hoorde je wel wat er gezegd werd. Het leken wel badhokjes, zoals in een zwembad.

Na daar enige tijd gezeten te hebben werd ik een trap lager, in een klein kamertje verhoord door een politieman van de KP (kinderpolitie). Ik legde
hem uit waarom wij aan het doen waren wat wij deden, waarna hij zei: “O, niet inbreken, dus”… Nee, klopt. Dat waren wij echt niet van plan. Nooit geweest. We zochten alleen een tijdelijke, veilige schuilplaats voor onze kerstbomen. Meer niet.

Ik mocht terug naar mijn hok. Mijn 3 andere vrienden hoorde ik daarna om de beurt van de agenten afscheid nemen en het bureau verlaten. Zien kon ik ze niet. En ik bleef maar zitten.

Totdat het mij te lang ging duren en ik de moed nam te vragen waarom ik daar nog steeds moest blijven zitten. Het antwoord was, dat mijn vader mij – zoals de ouders deden bij mijn vrienden – niet wilde komen ophalen. Hij vond dat ik maar een nachtje op het bureau moest blijven zitten. 

Volgens de aanwezige dienders kon dat niet, want het bureau ging om 12 uur ’s nachts dicht. Mijn vader had toen gezegd: “Breng hem dan maar naar het Hoofdbureau en laat hem daar maar een nachtje zitten”. Een politieman begreep dat niet goed, maar moest nogal lachen toen ik hem vertelde dat mijn vader geen auto had en dat waarschijnlijk zijn licht op zijn fiets het niet deed. Door een paar schaterende politiemannen werd ik daarna met een zwarte, onopvallende politie-kever van de Kinderpolitie thuisgebracht. Onderweg best nog wat zitten lachen.  De mannen, overduidelijk Hagenezen, begrepen de kwajongensstreek, want meer was het niet.

Thuisgekomen kon ik meteen naar mijn kamer natuurlijk. Ik weet niet meer of ik een schop onder mijn kont gehad heb, maar dat zal wel. Mijn vader was niet blij met mij en op dat moment ik niet met hem.

In mijn latere leven handelde ik als vader wel iets anders toen ik in een soortgelijke situatie verzeild raakte.

In mijn latere leven handelde ik als vader wel iets anders toen ik in een soortgelijke situatie verzeild raakte, maar dan van mijn jongste 13-jarige zoon.

Nadat hij op een schofterige en onterecht wijze door personeel van de Zoetermeerse golfbaan werd opgepakt terwijl hij buiten het golfterrein in een openbaar park, het Westerpark, liep.

Met een aanzienlijke snelheid en onverantwoord risico werden hij en zijn vriendje in een golfkarretje gezet en naar de kantine van de golfclub vervoerd. Reden: hij had buiten de met hekken afgezette golfbaan, dus in het Westerpark golfballetjes gevonden en verzameld, die over het hek geslagen waren en in het park terecht waren gekomen. Men had de politie gebeld, waarna hij met zijn vriendje werd meegenomen en een aantal uur door de politie in een verhoorkamer opgesloten. Hij was 13.

Pas aan het einde van middag, dus uren later, werd ik door de politie telefonisch op de hoogte gebracht. Dat pikte ik niet en toog naar het bureau, toen in Rokkeveen. Ik nam het de politie kwalijk, dat ze een 13-jarige, dus minderjarige knaap, zolang in een verhoorkamertje opgesloten hielden en pas uren later de ouders informeerden, terwijl hij niet eens een strafbaar feit had gepleegd. Ik eiste dat ik hem meteen meekreeg. Dat gebeurde dan ook. Maar toen het nieuws van “golfballen stelende kinderen” ook nog eens in de krant en op de kabelkrant kwam, was de maat vol en diende ik een officiële klacht in bij de Burgemeester van Zoetermeer, de Commissaris van Politie en de Officier van Justitie in Den Haag.

Binnen 2 weken ontving ik een excuusbrief van de Burgemeester, mede namens de Officier van Justitie: het geheel had nooit zo mogen plaatsvinden. (Dat wist ik ook wel: ik diende niet voor niets een klacht in). Betrokken politiefunctionarissen zijn op het matje geroepen. De golfclub heeft daarna excuses aangeboden.

Maar op mijn verzoeken aan de pers om die eerdere berichten te rectificeren werd niet gereageerd. Dat was niet meer zo spannend, natuurlijk. Zo werkt dat met de media.

Maar zo kan een vader dus ook voor zijn zoon opkomen.

Overigens was het jammer, dat ikzelf bij mijn eigen “aanhouding”, als 14-jarige in Den Haag, hier toen geen hulp (of bijval) kon krijgen van mijn bovenbuurman, IJsbrand Veenstra. Hij was in die tijd een jonge (plm 35 jarige) rechercheur van het bureau Moordzaken (later Zware Criminaliteit) bij de gemeentepolitie Den Haag en met hem had ik een goede band. Voordat hij rechercheur werd, was hij “straatagent” en kwam regelmatig met de politie Mercedes de straat in en parkeerde voor de deur. Hij woonde op de 4e verdieping, maar draaide dan het raampje van de politiewagen open, de mobilofoon op knetterhard, zodat hij kon horen als hij eventueel werd opgeroepen op het moment dat hij en zijn maat bij hem thuis koffie aan het drinken waren. Ik heb hem ook wel eens ontzettend snel 4-hoog naar beneden zien rennen om snel de mobilofoon-oproep te kunnen beantwoorden.

Hij wist wel, dat ik geen “echte” boef was. Er zat bij mij geen kwaad in. Ik trapte met hem regelmatig een balletje in de straat of achtertuin, maar toen hij hoorde dat ik op mijn 16e (vooruitlopend op het halen van mijn middelbare schooldiploma) gesolliciteerd had bij de Haagse Politie en daar ook uitgenodigd was voor een gesprek en test, gaf hij mij een wijze tip: maak je huidige school af, maar ga niet bij de gemeentepolitie. Als je de keuze hebt, ga naar de Rijkspolitie.

Volgens hem zou ik bij de RP meer kansen krijgen, omdat je daar veel meer een allrounder zou worden. B.v. bij ongevallen kwam bij de GP de Verkeerspolitie er altijd bij, die de zaak afhandelde. Bij de RP kwam je bij dat ongeval en handelde je samen met je collega dat zelf verder helemaal af. Ook als het een dodelijk ongeval was.

Met inbraken of heterdaadjes hetzelfde. Bij de GP kwam de recherche maar bij de RP nam je zelf de aangifte op en alleen bij (grotere) heterdaadjes kwam de districts-recherche er bij, met wie je dan meeliep. Maar je bleef er bij totdat alles afgewikkeld was. Zo leerde je werkenderwijs ook de kneepjes van dat vak, zowel het tactische als het technische recherchewerk. Beide razend interessant als jonge politieman.

Op de LEAO zat ik in het schoolvoetbalteam, samen met (latere ADO 1e team-spelers) Rob Monnee en Kees Storm. In de voorronden ging het allemaal crescendo en op het Paasvoetbaltoernooi op het Ockenburgh complex werden we kampioen. Dat leverde een finale wedstrijd in het ADO stadion in het Zuiderpark op.

Standbeeld Aad Mansveld – club icoon  – voor het nieuwe Kyocera-ADO stadion

De finale (ik weet niet meer tegen welke school) betrof een voorwedstrijd voor de bekerwedstrijd van ADO tegen AJAX, die ADO dus met 2-1 won. Met dezelfde cijfers verloren wij wel de schoolfinale, maar we speelden wel in een behoorlijk vollopend ADO-stadion. De 2e prijs werd uitgereikt door mijn jeugdheld en ADO-icoon: Aad Mansveld. Niet voor niets heeft ook hij een standbeeld gekregen.

Maar bij mijn jeugdhelden van ADO behoorden buiten Aad Mansveld toen ook Lex Schoenmaker, Dick Advocaat, Ton Thie (keeper), Theo v.d. Burg (die “kale”) en de Jehova-getuige Joop Korevaar.

Overigens hoorde ik kort geleden een anekdote van Johan Derksen bij VeronicaInside n.a.v. het overlijden van Ton Thie (medio februari 2021). Hij zei het volgende over hem:

“Ik ken Ton Thie erg goed. Net als ik kwam hij uit Gouda. Het was natuurlijk een uitstekende keeper en jarenlang verdedigde hij het doel van ADO in Den Haag. Toen hij stopte met voetballen werd hij in 1980 kantinebeheerder van het zwembad “de Tobbe” in Gouda en daar ging ik in die tijd regelmatig een hapje eten bij hem. Altijd heel gezellig.
Hij kreeg toen een verhouding met een juffrouw van het waterpolo-team. Een hele leuke jonge vrouw, maar daar ging zijn huwelijk wel van naar de knoppen.
Ton had toen wel een heel groot probleem, want in zijn voetbalcarrière had hij heel veel zwart geld verdiend. Dat geld, in contanten, bewaarde hij in een kluis in de bank en zijn vrouw, waar hij toen natuurlijk overhoop mee lag, eiste minimaal de helft van dat geld op. Daarbij had ze Ton verteld dat ze maandag naar de bank zou gaan om haar gedeelte op te halen.

Aad Mansvelt en Ton Thie

Ton, die daar weinig trek in had, dacht toen: “gvd, wat moet ik nou doen” maar bedacht zich dat hij een kennis had die bij die bank werkte. De bank zou maandag om 09.00 uur opengaan en Ton had zijn kennis, dus de bankmedewerker, zo gek gemaakt dat hij voor hem de kluis zou leeghalen en deed dat dus, maandagmorgen om half 9. Toen Ton’s vrouw om 09.00 uur bij de bank kwam om haar deel uit de kluis te halen, die natuurlijk leeg. En de bank wist (officieel) van niks. Dat kan natuurlijk niet, maar het is wel gebeurd en Ton was er dik tevreden over. Hij is toen, met die waterpolo speelster, in 1996 naar Gambia geëmigreerd.
Waarom hij naar Gambia vertrokken is, weet ik niet, maar hij vertelde altijd wel, dat je daar voor erg weinig geld erg goed kon leven. Hij heeft er, naar verluidt, een eenvoudig leven geleid in niet eens zulke luxe omstandigheden. Toen hij daar uiteindelijk ziek werd wilde hij ook niemand uit de voetballerij meer zien.

In mijn latere leven heb ik nog wel tegen Advocaat gehonkbald, toen ik met mijn Zoetermeerse honkbalteam Birds in Den Haag tegen Cromvliet speelde. In de zomerperiodes, wanneer de voetbal stil lag, honkbalde Dick ook en trad in mijn herinnering toen op als catcher.

Bijverdienen en baantjes

Ik moest echter wel iets doen om het altijd weinige zakgeld, dat ik kreeg, te vermeerderen. Lui ben ik nooit geweest en pakte alles aan, wat niet altijd goed viel.

Met broer Paul (13) nam ik ooit op 15-jarige leeftijd een reclamekrantjes-wijk aan. Wij moesten iedere vrijdag en zaterdag reclamekrantjes rondbrengen in de vruchtenbuurt in Den Haag. Omgeving Thorbeckelaan, Abrikozenplein enz, terwijl wij in Morgenstond woonden. Maar ja, we wilden iets verdienen. Het betrof een oudere wijk, met veel trappenhuizen naar een hoger gelegen verdieping met 4 deuren en evenzovele brievenbussen, ook daar boven. Arbeidsinspectie bestond toen nog niet en brievenbussen op de begane grond ook niet. En om het allemaal nog wat vermoeiender te maken, bevonden die brievenbussen daar boven zich ook nog eens op ongeveer 20 cm hoogte in de deur.

Dat werd dus wel een ontzettend waardeloze en zeer zware job voor 2 jonge pubers: je liep je de rambam. Trap op, trap af. We redden het nooit alleen op de vrijdagmiddag- en avond, dus moesten we op de vrije zaterdag de klus klaren. Ik geloof nooit dat we dit lang hebben volgehouden. Die wijk was echt te zwaar voor ons, zeker als je zag wat het opbracht. Weinig, dat weet ik nog wel.

Kort erna kon ik een krantenwijk overnemen. Ik ging de Amsterdamse krant  “Het Parool” rondbrengen in Den Haag Zuid-West, een gedeelte van de wijk Bouwlust. De Rades heette dat gedeelte. Kranten na school om half 5 ophalen in de Ruysdaelstraat, daar in je zijtassen stoppen en dan daarmee naar je wijk fietsen, ongeveer 45 minuten. Tenminste, als je op de hoek van de Dedemsvaartweg /Hengelolaan niet even bij de friteskraam stopte voor een heerlijke zak frites, uiteraard niet iedere dag, want zoveel geld had je niet.

Wat mij altijd wel tegenviel, herinner ik mij, is dat je niet altijd met mooi weer je wijk rondfietste, maar dus ook in weer en wind die krantenwijk “deed”. Volgens mij was het vaker slecht weer dan mooi weer, maar dat dat hoeft niet persé waar te zijn… Maar dat betekende dus dat je b.v. met storm en kou je kranten in de Schilderswijk moest ophalen en in de soms striemende regen of stormachtige (tegen)winden naar de andere kant van de stad moest fietsen. Gelukkig hadden we dan wel regenjassen, maar die waren niet altijd even comfortabel. Als je je capuchon met de regen op had en je wilde op je fiets ergens afslaan, moest je vaak rechts of links omkijken of er geen verkeer aan kwam, maar daarbij keek je dan steevast in je eigen capuchon.

Het voordeel was van het bezorgen van het Parool was, dat het geen Haagse krant was zoals de Haagsche Courant of het Binnenhof. Krantenjongens van die kranten hadden altijd wijken met zo’n 225 kranten; ik in diezelfde wijk maximaal 23, maar ja, het Parool was dan ook een Amsterdamse krant. Aan de andere kant: als zij de gemeenschappelijke hal met brievenbussen van een flatgebouw ingingen, waren ze al snel een stuk of 25 kranten tegelijk kwijt. Dat dan weer wel. Eenmaal per jaar was ik wel jaloers op die collega’s: rond Oud- en Nieuw, als ze de Gelukkig Nieuwjaar kaartjes rondbrachten, maar de rest van het jaar had ik er vrede mee.

Ik moest wel vaak een vervanger zoeken en betalen voor de zaterdagmiddag, als ik dan moest voetballen met mijn club DUNO aan de Monseigneur Nolenszlaan. Voor anderhalve gulden lukte dat meestal wel. Allebei blij. Ik meen dat ik die wijk wel een jaartje gedaan heb.

Bij die voetbalclub kwam ik via mijn vrienden. Ik weet niet precies, waarom we bij DUNO lid werden, terwijl bij ons in Morgenstond de clubs voor het oprapen lagen.
Maar ik weet het nog zo goed: gesprek bij de ballotagecommissie vond ik, als 14-15 jarige, wel heel erg spannend maar tegen de sportkeuring op de Bierkade zag ik niet op. Zo ging dat in die dagen. Peter en ik kwamen in het 5e elftal, Richard in het 3e.
En op mijn 15e werd ik ook nog voor een tijdje lid van de turnvereniging Donar en oefende ik doordeweeks ’s avonds in een gymzaal achter de Vreeswijkstraat. Ik was n.l. ook gek op turnen, maar op meer sporten, met name eigenlijk balsporten.

Toen ik 16 was geworden en van mijn broers Ed en Peter een oranje Mobylette voor mijn verjaardag kreeg, veranderde er wel wat. Met vrienden reden we regelmatig ’s zomers op de brommer naar Scheveningen, Kijkduin of het strand aan de Savornin Lohmanlaan en als je, zoals ik, al snel een 14 mm Dolorto carburateur op je brommer zette en je liet Peter de cilinder wat uitvijlen, liep dat ding al snel zo’n 70 km. Met de brommer heb ik gelukkig nooit bekeuringen gekregen. Wel ongelukjes, maar niet vanwege de snelheid.

Je had daar een voetpad, parallel langs de Leyweg en langs het sportveld van de Haagse Handbalvereniging AHC ’28, waar half Morgenstond lid van was. Tussen de Genemuidenstraat en de Melis Stokelaan. Ik was 16.

Ik reed daar ooit eens stapvoets op mijn brommer naast een wandelende vriend, toen er in het bochtje van dat pad vanuit tegengestelde richting een fietser aan kwam racen, die mij te laat opmerkte. We botsten op elkaar. Dat was wel een klap, maar leek ogenschijnlijk niet zoveel schade opgelopen te hebben. Ik zag alleen t.h.v. mijn rechterknie een gat in mijn (nogal) nieuwe broek. Daar baalde ik van omdat ik wist dat mijn moeder daar niet blij mee was. Ik ben maar omgedraaid en naar huis gereden, omdat ik dit weer moest opbiechten natuurlijk.

Ik liet mijn moeder er naar kijken en ik zag haar vreselijk schrikken. Ze had de scheur in de broek ietwat weggehaald en zag daarachter een gapende wond van 10×10 cm. Bloedend.

Achterop de Sparta van mijn vader reden we naar het Westeinde ziekenhuis in het centrum (Leyenburg was er nog niet) en belandden op de Eerste Hulp. Toen mijn vader daar vroeg af al die mensen in de wachtkamer nog voorgingen op mij en hij een bevestigend antwoord kreeg, nam hij mij mee en reden we meteen naar het Rode Kruis ziekenhuis aan de Sportlaan.

Daar moest ik wel even wachten (maar een verpleger raadde mij aan voortaan op straat een ambulance te bellen: dan zou ik veel sneller geholpen worden. Tja, daar had ik nu niet zoveel meer aan, maar knoopte dat wel in mijn oren…).

Maar lang hoefde ik niet te wachten. Na een half uurtje zaten er 15 hechtingen in mijn knie.
Dat ging allemaal goed en 1 of 2 weken later werden ze er weer uitgehaald.

Voorzichtig weer naar huis natuurlijk, ook weer achterop de Sparta-bromfiets, met gestrekt been. Zo ging dat echt. Maar ik bleef een wildebras. Want diezelfde avond ging ik met mijn broer Ed mee naar de voetbalvelden op de terreinen van Ockenburgh waar hij met zijn bedrijfsteam van de FINA, waar hij toen werkte, een wedstrijd moest voetballen. Ik was gek op voetballen, dus vond het leuk om mijn broer in actie te zien, hoewel hij volgens mij niet zo’n stervoetballer was. Maar dat gaf niks: ik ook niet maar ik ging graag mee om te kijken.

Het bleek dat het team (uiteraard) een speler te kort kwamen en alhoewel mijn hechtingen er net uit waren, bood ik aan om mee te doen. Maar als keeper, want ik moest natuurlijk nog wel voorzichtig zijn.

Nog geen 10 minuten later redde ik mijn broer’s team van een tegendoelpunt met een prachtige snoekduik. Alleen schoot wel de wond weer open en kon ik weer terug naar het ziekenhuis.

Men kon er geen hechtingen meer in zetten omdat de wondranden te hard waren, dus kreeg ik zwaluwstaarten over de wond en 2 stokken aan weerskanten van mijn been, vastgezet met verband, zodat ik dat been maar niet meer zou buigen. Ik meen, dat ik dat voor een week of 2 dag en nacht aan mijn been moest houden. Ik weet dat mijn moeder er nog watten tussen gestopt had omdat de stokken vooral ’s nachts in mijn been drukten. Nu, zo’n 50 jaar later is de winkelhaak in mijn been nog steeds te zien.

Die stokken verdwenen alweer snel, want ik wilde voor mijn baantje als bezorger bij Richters, drankenhandel niet afzeggen. Na school verdiende ik daar n.l. voor 2 uurtjes werk van 16.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 9 uur zo’n fl. 36,= per week. Dus fl. 2,= per uur. Dat was toen niet heel slecht betaald. Een beetje maar.

Maar ik droeg daarvan het hele jaar fl. 10,= per week aan mijn vakantie naar Spanje bij. Dus pakweg zo’n 500 gulden. Ik betaalde dus ruim mijn eigen vakantie. Was geen probleem natuurlijk. Daarbij had ik natuurlijk mijn eigen zakgeld van zo’n fl. 200,= gespaard. We gingen met broer Paul en beide ouders 4 weken naar een bungalow in bungalowpark Calypso in Calahonda, gelegen tussen Marbella en Fuengirola, Zuid-Spanje.

Even een tussensprong over de benaming van (papier)geld in de volksmond :

1000 Gulden biljet, met Rembrandt van Rijn. De mooiste ooit (van 1950 – 1970)
1000 Gulden biljet, met Spinoza. Vanaf 1972.

Wat is de betekenis van een Meier en hoeveel geld is deze waard?

Een meier was in het guldentijdperk een bankbiljet ter waarde van 100 gulden (ongeveer 45 euro). Naast meier, werd het honderd guldenbiljet ook wel snip genoemd, vernoemd naar de snip die op een gegeven moment op het geld werd getoond. Maar ook ‘bankje’ en ‘mutje’ werden gebruikt.

De redenering achter wat en hoeveel een meier is, vinden we in een ander alfabet. De betekenis van het woord ‘meier’ ligt in het Hebreeuws en heeft geen verwantschap met geld. Het Hebreeuwse woord ‘mei’oh’ (ietwat gelijkend op de Haagse uitspraak) betekent namelijk ‘honderd’.

Overigens wordt het woord ‘meier’ nog vaak gespeld als ‘meijer’. Dit is incorrect. Wanneer je zoekt op de betekenis van het woord ‘meijer’, zul je eerder bij de veelgebruikte achternaam uitkomen dan bij geld.

En wat is dan een geeltje en hoeveel geld was deze waard?
Ook een geeltje was geld in het guldentijdperk. Het geeltje was een bankbiljet ter waarde van 25 gulden, wat ongeveer gelijk staat aan 11 euro.

Het geld dankt zijn naam aan het feit dat een geeltje in de tijdsperiode van 1861 tot 1909 een gele kleur had. Na 1909 bleef het geeltje in omloop, maar met een nieuwe rode kleur.

Echter bleven mensen het geld stug een geeltje noemen, ook jaren nadat de nieuwe kleur ingevoerd was en er later zelfs een ander geelkleurig guldenbiljet in omloop kwam. Als je aan iemand vraagt wat een geeltje is, zullen ze de vraag nog steeds volmondig met ‘een biljet van 25 gulden’ beantwoorden.
Verder noemden we in die tijd een gulden een piek, een rijksdaalder (fl. 2,50) een knaak en een biljet van 10 gulden noemden we een joet.

Mijn eerste bezorgbrommer: een echte bakbrommer.

OK, nu weer terug naar mijn bijbaantje: bij Richters Wijnhandel tufte ik dus rond door Moerwijk en Morgenstond om drank thuis te bezorgen en de lege flessen mee terug te nemen. Een uitkomst voor de oudere bewoners en ik kreeg dan ook regelmatig een leuke fooi. De voorloper van thuisbezorgd.nl, zeg maar.

Ik reed voor die slijterij op een bakbrommer, zoals ze dat noemden, soortgelijk aan die op de foto hier links. Alleen was de mijne iets ouder, maar reed voortreffelijk. En als 16-jarige vond je dat schitterend, natuurlijk.

Dat heeft een paar maanden geduurd, waarna Richters besloot alle Haagse filialen te voorzien van een gemotoriseerde bakfiets. Dat was pas een vooruitgang. Er konden ineens meer kratten tegelijk mee.

Ik reed er nog niet zo heel lang mee en gebruikte tot dan toe alleen de terugtraprem, totdat ik een keer op de kruising Betje Wolffstraat/Pieter Langedijkstraat een noodstop moest maken. Zoals ook op de afbeelding te zien is, bleek het vehikel om onbegrijpelijke redenen slechts één voorrem te hebben (wie verzint dat?). Dus slechts 1 voorwiel was beremd. Was mij daarvoor nooit opgevallen, maar nu, uit nood, gebruikte ik hem. Wist ik veel !  Maar hij deed het. En hoe !

Daar ging ik: het rechtervoorwiel blokkeerde en de bakfiets sloeg om, meteen naar rechts. En ik vloog er als bij een lancering natuurlijk af. Geen houwen aan. Niet alleen ik lag op straat, maar ook een hoop glaswerk, bier en – naar ik aanneem – ook sterke drank. Kleding beschadigd en een deuk. In mijn ego.

Maar… Richters was de beroerdste niet. Ik was verder OK, maar mijn broek was kapot, dus mocht ik op kosten van de zaak een nieuwe uitzoeken in een spijkerbroekenzaak in de Oude Molstraat in Den Haag, naast het Hoofdkantoor van Richters. En dat deed ik natuurlijk: toen zo’n beetje de duurste: een degelijke maar toen moderne, alom gewilde Roy Rogers spijkerbroek voor een geeltje. Ik was er blij mee.

Op de zaterdagmiddagen lunchte ik altijd thuis en reed ik dus met de carrier (zo heette die driewieler) naar de Tinaarlostraat. Altijd leuk: nooit over het fietspad, maar wel breeduit over de Melis Stokelaan.

Tram achter de bakfiets. Trambestuurder steekt hoofd uit raampje en roept naar de bakfietsbestuurder: “hey, kun je niet van de rails af ?”. Roept de bakfietsbestuurder terug: “Ja hoor, ik wel. Maar jij niet!”

De lunch bestond op zaterdag meestal uit een paar boterhammen met kaas en filet American. Interessant, toch ? Wilde je altijd al weten, dacht ik zo.

Mijn broer Paul herinnerde mij dat ik ooit voor mijn Pa 2 flessen jonge jenever mee moest nemen. Dat was zijn lijfdrank (een borrel werd hem op zijn 55e voorgeschreven door onze huisarts, dr. Schellekens). Maar op het huismerk van Richters kreeg ik ook nog eens korting en daar was hij wel happig op.

Dus bij thuiskomst overhandigde ik hem die 2 flessen. Hij hield ze omhoog en zei toen: “Hey joh, in de ene fles zit meer dan in de andere”. Ik sprak toen volgens Paul de onvergetelijke woorden uit: “dan heeft u geluk gehad”… Ik kan het mij niet meer herinneren, maar ik zou zoiets makkelijk gezegd kunnen hebben. Thx, Paul.

Maar we gingen dus kort na dat fietsongeval voor de eerste keer naar Spanje met broer Paul en ouders. En met de Transavia Caravelle. Ons tegoed gedaan op Schiphol aan extra belastingvrije sigaretten en drank. Op het vliegveld van Malaga kwamen we meteen al de eerste corruptie tegen. Pa werd gecontroleerd door de Guardia Civil (toen nog onder Franco) en bleek teveel sigaretten bij zich te hebben. Na onderhandeling moest hij 1 slof inleveren, kreeg daar natuurlijk geen ontvangstbevestiging van en mocht hij de rest meenemen. Zonder boete. Daar kwam hij dus goed vanaf. En de douanier had ook een goede dag. 

In bungalowpark Calypso, een park met toen nog 1 zwembad en gelegen op een heuvel tussen Marbella en Fuengirola hadden we het prima naar de zin. We maakten al snel kennis met onze Oegstgeester buren, ook een jong gezin met 2 jongens en een meisje van onze leeftijd wiens vader een professor van de Uni van Leiden was. Waarschijnlijk natuur- of dierkunde, want hij kwam ons al snel even kan halen: we moesten de aangetroffen en levende giftige schorpioen in zijn tuin even bekijken. Wat een kennismaking.  

Het park was via een (droge) rioolbedding onder de provinciale weg door gescheiden van het strand. Een heerlijk strand, waar broer en ik prima konden ravotten, o.a. met onze meegebrachte rubberen Fina opblaasbare bootjes en frisbees, die Ed van zijn werk bij de Fina voor ons geregeld had. En uiteraard paardrijden: veel paardrijden. Een uur met z’n tweeën voor 100 peseta’s p.p. (fl. 5,=) de heuvels rondom het park in. Machtig vonden Paul en ik dat.Vier weken verbleven we daar en leerden Spanje op zijn mooist kennen. In het toen nog authentieke Torremolinos, waar er in 1969 nagenoeg geen Hollandse eet- en drinktenten te vinden waren, maar b.v. wel de Biercellar (inderdaad, een bierkelder met veel lange tafels) en waar het treintje nog dwars door de straat reed, vonden we uiteindelijk 1 (soort van) snackbar, waar we een keer frites kochten. Hebben we geweten. Onze magen waren toen nog niet zo bestand tegen de Spaanse olijfolie, waar het in gefrituurd werd. Tel daar de zure saus, wat de Spanjaard mayonaise bedoelt, bij op en je begrijpt dat we wel wat maag-krampen te verduren hebben gehad en uiteraard bezoeken aan de nooit zo frisse toiletten. Was wel zonde van de tijd.

Maar de toen nog kleine onbedorven dorpen,  zoals o.a. Fuengirola, Mijas, Estepona, Casares en Ronda waren nog zo onaangetast door het toerisme dat het bijzonder leuk was die te bezoeken. In die weken hebben we al die plaatsen wel bezocht.

Maar het verblijf op Calypso beviel zo goed, dat we een jaar later, in 1970, met de hele familie voor 3 weken terugkeerden op hetzelfde park. Er waren nu 2 bungalows voor 8 personen naast elkaar geboekt en de 2 oudere broers Ed en Peter betrokken met hun vriendinnen Gabriëlle en Yola de andere bungalow. Naast de dagen, die we op het strand van Calahonda bij Calypso doorbrachten (waar toen nog maar een enkel strandtentje te vinden was met aangename prijzen) was het veelal stappen met en zonder broers. Het was in 1971 nog steeds te betalen: op een klein terrasje in een achteraf straatje kostte een biertje (San Miguel) 8 peseta’s (40 cent). Avondje met z’n drieën stevig (Martini) doordrinken in de Ierse pub Esmeralda in Fuengirola en je was hooguit fl. 15,= kwijt. Dat waren nog eens tijden.

Ton (17, links) en broer Paul, 15 op de wip in “het Vennenbos” van Sporthuis Centrum.

Het laatste jaar dat we vanuit Den Haag op vakantie gingen was in 1971. Dit keer niet naar Spanje maar Pa en Ma hadden 2 weken een huisje geboekt bij Sporthuis Centrum in het bungalowpark het Vennenbos, nabij Valkenswaard. Het huisje was groot genoeg voor 5 personen en ouders vonden het best als mijn vriend Peter de Vries meeging.

Aangezien we daar wel mobiel wilden blijven gingen we samen op de Mobylette. Paul reed met onze ouders in de auto mee. Het zal die vakantie niet echt spannend geweest zijn, want de enige dingen die ik mij kan herinneren is dat mijn oudere broer Peter met zijn vriendin Yola een keer op bezoek kwamen en dat er een kabelbaan in de speeltuin hing. Zelfs geen vakantieliefdes. En in de disco speelden ze toen veel de hit van Jethro Tull, Thick as a Brick.

Met broer Ed en a.s. schoonzus Gabriëlle gingen we soms ook op pad. Zij waren fervente kampeerders, ik maar incidenteel. Ik had er geen hekel aan, maar het kwam er na de verkenners niet meer zo van. Maar met Hemelvaartsdag 1972 gingen wij toch met een afgeladen VW Kever voor het lange weekend naar een camping in Dwingeloo. Het scheen allemaal gepast te hebben: bagage, tenten en 5 volwassenen, want Paul, jeugdvriend Peter de Vries en ik gingen mee. Uit Ed’s archief kwamen deze foto’s nog. Mij was dat totaal ontgaan. 

Vlnr: Vriend Peter de Vries, broer Ed, ikzelf en broer Paul. Foto gemaakt door Gabriëlle.

Verhuizing Den Haag – Zoetermeer (1971)

Mijn moeder heeft jarenlang geprobeerd om via woningruil ons 4-kamerflatje in Morgenstond voor een grotere woning elders in Den Haag te verruilen. Eentje met meer kamers, maar dat wilde maar niet lukken. Geluk had zij toen zij op het stadhuis een ambtenaar van woningzaken trof, die eigenlijk zelf, dus privé, wel geinteresseerd was in onze woning in de Tinaarlostraat. Hij legde Ma’s aanvraag voor een grotere woning boven op de stapel en niet lang daarna werd ons een splinternieuwe eengezinswoning in de wijk Meerzicht in Zoetermeer aangeboden. Hij was nog niet eens afgebouwd.

Maar wat een overgang: een ruime huiskamer met tuin, een moderne open keuken, 1e verdieping drie slaapkamers en een grote badkamer met douche en via een vaste trap te bereiken een grote zolder over de gehele woning. De oudere broers betrokken en betimmerden zelf samen de zolder (20 en 21 jaar, dus ze zouden toch niet lang thuis blijven, hetgeen achteraf klopte), en mijn jongere broer en ik een kamer op de 1e verdieping. Ouders lieten het hele huis stofferen en in november konden we er in. In de “landenbuurt” in Meerzicht, de nieuwste wijk van Zoetermeer, stad van het zelfrijzend beton (zoals ik de stad omschreef in één van mijn laatste school spreekbeurten en welke term ik naderhand nog wel eens meer gebruikte). Via de Meerzichtlaan verbonden met de oude, gezellige, nog kneuterige dorpskern.

Boerhaavelaan kruising Meerzichtlaan (oude staat) plm 1970.

Zelfde (oude) Meerzichtlaan, gezien in de richting van de Boerhaavelaan en flats aan de Dunantstraat.

Na een aantal jaar daar met veel plezier te hebben gewoond en het in deze wijk drukker en drukker werd, vooral met voormalige inwoners uit Den Haag, werd in de straat waar ons plein lag, de Oostergo, een bushalte geplaatst. Voor mij wel erg handig om naar school te reizen. Het betrof een NZH-lijndienst naar het Centraal Station in Den Haag. De halte voor onze deur was de laatste in Zoetermeer, dus had ik bijna altijd een staanplaats.

Vanaf die halte reed de bus via een door een slagboom afgesloten busbaan rechtstreeks naar de A12. In het begin dachten veel bewoners uit deze buurt gebruik te kunnen maken door kort achter de bus mee naar de A12 te rijden, maar kwamen allemaal van een kouwe kermis thuis. Slagboom daalde onmiddellijk na het passeren van de bus naar beneden, waardoor veel bestuurders een deuk in hun dak opliepen en opdraaiden voor de kosten van een gebroken slagboom. Gemeente moet er nogal wat van in voorraad gehouden hebben. Dit vond regelmatig plaats, dus uiteindelijk kozen automobilisten eieren voor hun geld en namen maar weer de oprit bij Nutricia, hetgeen in de drukte in Zoetermeer en file op de A12 zeker een kwartier extra tijd kostte.

Iets minder voor de bewoners in die omgeving was het dat de slagboom middels een zender vanuit de bus geactiveerd werd. Kennelijk vond dit plaats ter hoogte van onze woning want telkens als de bus voorbij reed sprong onze televisie op een andere zender, waarschijnlijk doordat de frequentie van de afstandsbediening van de TV en die van de bus hetzelfde was.
Ik bedenk mij nu: zouden we nou nooit met die TV-afstandsbediening even bij die busbaan gestaan hebben, evt. met auto? Misschien dat mijn broers daar uitsluitsel over kunnen geven…. “Ik heb daar geen herinnering aan.”

Wellicht was de verhuizing naar Zoetermeer voor mij juist op tijd gekomen. Ik begon door te krijgen dat sommigen van mijn Haagse “vrienden” (niet Peter de Vries, die ging bij de belastingdienst werken) het slechte pad verkozen en volgens mij was ik toen best beïnvloedbaar. Je wilde je vrienden niet laten vallen, natuurlijk.

Vanaf dat we in Zoetermeer woonden, moest ik wel met mijn brommertje bijna dagelijks over het fietspad langs de A12, dwars door Voorburg langs station Staatsspoor (vanaf 1973 Den Haag Centraal) naar Bezuidenhout, waar ik het laatste jaar van mijn school af wilde maken. Soms kon ik met de Simca 1100 van Pa tot het station meerijden, terwijl hij dan onderweg voor zijn werk naar kantoor aan de Conradkade in Den Haag reisde. 

Maar wat een ruimte kregen we in het nieuwe huis en dan niet alleen de woning, maar ook de nieuwe omgeving. Ruim opgezette wijken met nieuwbouwwoningen aan gezellige pleintjes en (toen nog) veel parkeerplek.

In die tijd was Zoetermeer een forenzen gemeente en groeide rap qua inwonertal. Van zo’n 25.000 inwoners (met Rijkspolitie) toen wij er kwamen wonen naar bijna 125.000 inwoners (met een behoorlijk korps Gemeentepolitie) zo’n 25 jaar later.

We kwamen met veel jonge gezinnen op het Schokland te wonen. Zoals gezegd: veel oud-inwoners uit Den Haag en dat schepte ook meteen een band. Vrijwel direct werden er regelmatig plein- en BBQ feesten georganiseerd. De meeste bewoners van het plein deden daar aan mee en iedereen droeg dan iets bij. Erg gezellig.

Maar verder voelden mijn jongere broer en ik ons ietwat ontheemd. Beiden hadden een behoorlijke vriendenschaar in Den Haag achtergelaten en hoewel de afstand Zoetermeer-Den Haag nu niet overkomelijk leek te zijn, was het dat om vriendschappen te blijven onderhouden in die tijd toch wel. Zoetermeer had toendertijd slechts 1 treinstation, bij Nutricia maar vandaar nog geen openbaar vervoer naar de nieuwe wijk, Meerzicht. Dat was dus lopen. Een enkele keer kwam een Haagse vriend over, maar al spoedig verwaterde die vriendschap en zochten we ons heil dichterbij.

Aangemoedigd door moeder om samen een sportclub te zoeken zodat we snel vrienden in Zoetermeer zouden hebben, probeerden broertje en ik tot een compromis te komen. Ik had bij DUNO (mgr. Nolenszlaan/Thorbeckeweg) en het in het Zuiderpark gevestigde RAVA (via de Lagere School geadviseerd) in Den Haag gevoetbald en wilde dus wel weer gaan voetballen, Paul wilde liever gaan hockeyen, waar ik niet zoveel voor voelde. Toch sloten we een compromis: we besloten lid te worden van de één jaar eerder opgerichte plaatselijke Honk- en Softbal Vereniging, toen nog “Lake Birds” genaamd. De vereniging deelde op dat moment het veld in het van Tuylsportpark in Zoetermeer met de “Meervogels”, de korfbalvereniging. Ook de kantine.

Na een paar trainingen werd ik, zonder enige ervaring, ingedeeld in het 1e seniorenteam en speelde meteen de eerste de beste wedstrijd op het 3e honk in dat team. Paul kwam, mede door zijn leeftijd, in het 2e. Vanaf dat moment heb ik daar zo’n 13 jaar in dat team gespeeld en bouwde, ook buiten het veld, daardoor leuke vriendschappen op. Jarenlang speelden we onze wedstrijden in de 1e klasse Rayon Den Haag. Slechts eenmaal promoveerden wij naar de landelijke competitie, waardoor we regelmatig op zondag (met de vrouwen) en met de bus naar de wedstrijden in b.v. Amsterdam en Breda gingen. Na afloop was het dan vaak met z’n allen naar de Chinees. Gezellige tijden.

Met sommige van de spelers, die in een jazzband speelden, ging ik het weekend mee naar hun optredens en hielp ik bij het opbouwen van de muziek-apparatuur. Met basgitarist Peter de Leeuw (nog steeds ambassade-medewerker, nu in Myanmar) en trompettist Cor van Mulligen reden we dan naar een optreden in het land en kwamen we rustig zondagsmorgens om een uur of 4 weer in Zoetermeer aan. En uiteraard ’s middags om half 3 weer een wedstrijd spelen alsof er niks aan de hand was. Vaak ook nog de sterren van de hemel. Maar ook bij het 2e, waar ik vaak nog meedeed als men te weinig spelers had, maakte ik vrienden. We hadden het best naar ons zin bij de club en de honkbal bleek (bij mij althans) de ideale sport te zijn. Tot op heden ben ik er nog lid van, nu al 50 jaar, maar ben sinds 2017 niet meer op de club aktief na een lange periode van speler, trainer, coach, bondsscheidsrechter, IT-er, toernooimanager jaarlijks internationaal honk- en softbaltoernooi (15x), algemeen en ledensecretaris (15 jaar) en ziet men mij slechts incidenteel als toeschouwer nog op het veld als mijn kleinzoon zijn wedstrijden honkbalt. In dat jaar nam ik als secretaris op de ALV afscheid, waarbij ik benoemd werd tot erelid van de club. Lid van Verdienste was ik al een jaar of 15.

Maar het was dus een afsluiting van een periode, waar ons hele gezin jarenlang bij betrokken was, zowel ikzelf als actief speler en o.a. bestuurslid als ook mijn vrouw in diverse ondersteunende hoedanigheden als (maar niet uitsluitend) scoorster bij wedstrijden en lid van diverse commissies (toernooi, kantine enz), maar ook de zoons en kleinzoon.

Ikzelf met mijn 2 zoons, resp. als senior, junior en aspirant. Paar jaar later gedrieën in hetzelfde seniorenteam.

Met betrekking tot mijn meest geliefde sport heb ik nog één officiële functie: mijn lidmaatschap van de wedstrijdcommissie van de KNBSB, de nationale honk- en softbalbond. Met 2 andere honk- en softbal deskundigen adviseer ik de Strafcommissie van de Bond na het analyseren van verslagen van gestaakte wedstrijden. In alle wedstrijdklassen, in beide disciplines, dus honk- EN softbal.

IKEA-Actie

In januari 2014 viel Pem een actie van IKEA Delft op, waar je als club kon inschrijven op een online stemming om een complete makeover van het clubhuis te winnen. Ik schreef daar op in, organiseerde een presentatie-middag in een sporthal dat door IKEA gefilmd werd en online gezet werd. Iedereen kon stemmen en de organisatie met de meeste stemmen zou de makeover winnen.

We waren samen met een restaurant in Rotterdam en een waterscoutinggroep in Nootdorp genomineerd en tussen deze drie ging de stemming. Al snel bleek het restaurant geen kans te maken en ook op driekwart van de stemming vielen de padvinders door oneerlijk spel door de mand (iedere minuut een stem, dat door onze IT-ers blootgelegd werd) en werd er door IKEA bij hen ruim 1000 stemmen afgehaald. Ze verloren met hun 4500 stemmen, terwijl Birds er bijna 6600 binnenhaalde. Het is nog een tijdje spannend geweest, temeer daar IKEA het resultaat van de stemming in de laatste week van die maand (om de spanning er in te houden) onzichtbaar maakte. Verder deed iedereen bij Birds mee om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Ik kon zelf ook mijn contacten als secretaris benaderen en schreef de meeste honkbalclubs in (uiteraard) Nederland, Europa, USA, Australië plus alle bonden, maar ook sportclubs uit de omgeving. Reacties waren overweldigend. Iedereen gunde het Birds.

En Birds Zoetermeer won uiteindelijk de makeover. In juli 2014 was het zover.

IKEA-Delft kwam met eigen mensen (ook van kantoor) alle stoelen, tafels, bar en barkrukken e.d. gratis in elkaar zetten. Daarbij werden 6 bankstellen geplaatst en konden wij alle oude troep en krijgertjes echt weggooien. IKEA schonk ons nieuw meubilair ter waarde van zo’n € 10.000,=.

Trots resultaat na 5 dagen klussen. Meubilair, raamdecoratie, bar: alles IKEA

Laatste stunt die ik voor elkaar kreeg was een goedkope (want: relatie) snelle internetverbinding in het afgelegen sportpark te bezorgen via een straalverbinding met een colocentrum. Wat KPN en Ziggo en andere aanbieders weigerden en niet konden uitvoeren (kabel trekken voor alle clubs in het sportpark, hetgeen voor die paar aanwezige clubs uiteraard commercieel in het geheel niet aantrekkelijk was) hadden wij nu via de straalverbinding zelf voor elkaar. Als eerste (honkbal)club in Nederland konden wij toen alle leden en bezoekers gratis snel WIFI aanbieden en vanaf 2014 ook wedstrijden streamen. Tegelijkertijd hadden wij ook draadloze beveiligingscamera’s in het park hangen. Unicum. Bovendien werkte het nieuwe kassasysteem daar ook prima op en konden wij ook als eerste club pinbetalingen accepteren..

Major League Baseball logo and symbol, meaning, history, PNG

Vanaf dat moment konden wij op de club nu ook Amerikaanse Major League wedstrijden en de World Series Baseball via een projector en groot scherm bij onze leden vertonen in het clubgebouw.


SSK Europe (Eigenaar: v.m. Hoofdklasse-speler Ferry Neuteboom)

ssk europe - World Port Tournament

Onze honkbal spullen kochten wij in de 70-er jaren bij de enige honkbalwinkel in Nederland: Honkballer Joop Meevers Scholte op de Beeklaan en later in de Theresiastraat in Den Haag. Daar kochten wij dan onze Mc Gregor honkbalhandschoenen, spikes, knuppels en dergelijke.
In de loop der jaren ging Ferry Neuteboom (een hoofdklasse speler van ADO, die op Escamp speelde aan de Dedemsvaartweg) ook honkbalartikelen verkopen. Hij deed dat vanuit zijn kelder van zijn flatwoning aan de Moerweg in Den Haag. Later opende hij zijn eigen honkbalwinkel aan het Abrikozenplein in Den Haag. Dat betrof een grote winkel, waar je echt alles van je gading kon kopen. Sinds 2016 is zijn veel grotere winkel gevestigd in Kwintsheul. Onder de naam SSK Europe maakt hij voor veel clubs in Nederland en Europa de kleding en sponsort die clubs ook.

Ook kon je wel terecht bij het kleinere Forelle in Alphen a/d Rijn en/of Sittard, maar de sortering was daar beperkter, omdat men daar ook artikelen voor American Football verkocht. Forelle bleek het na een groot aantal jaar toch niet te redden in Alphen a/d Rijn. Sinds 2019 zijn ze daar weg en hebben nu slechts 1 winkel in Sittard. Een flinke concurrent voor SSK was het in Papendrecht gevestigde Covee Sports, maar vaak te ver en te omslachtig als je b.v. een paar sokken nodig had. Bovendien sponsorde SSK jarenlang mijn eigen cluppie Birds en kon je daar terecht voor de Birds-uniformen.

Keuringen Militaire Dienst en Rijkspolitie

Even een stukje terug, dus veel eerder, in de zomer van 1972 werd ik opgeroepen voor zowel de militaire dienstkeuring als voor een eerste gesprek bij de Rijkspolitie in Utrecht. Uiteraard hoopte ik dat ik zou worden aangenomen bij de politie, want dan werd je vrijgesteld van militaire dienst. Als dat niet het geval zou zijn, moest ik vanwege de dienstplicht 18 maanden gaan dienen (ondanks dat ik de 3e zoon in het gezin was kwam ik niet in aanmerking voor een vrijstelling vanwege broederdienst. Broer Ed werd vanwege zijn rug n.l. afgekeurd dus ging de plicht over naar de volgende, naar mij dus).

Keuring voor de dienstplicht vond plaats in Delft met een zwik leeftijdgenoten, waarvan een aantal er overduidelijk geen zin in had. Maar je moest wel: als je niet kwam werd je opgehaald door de Militaire Politie. Met tegenzin ging ik erheen, maar bij de medische keuring ging het al mis: men hoorde een ruis bij mijn hart. Op een andere dag kon ik dus nog eens naar het Militaire Hospitaal in het centrum van Den Haag voor een herkeuring.

Daarna met 2 man naar de oogarts. Ik mocht even gaan zitten. Arts legde eerst die andere knaap uit dat hij één hand voor een oog moest houden en daarna de figuurtjes die hij het best zag op het bord moest opnoemen. Je kent dat wel. Droog antwoordde die knaap: “welk bord?” Ik ging stuk.

Bij een andere arts ging het al niet anders. Samen met een knaap, gekleed in een doodgravers kostuum en zwarte hoge hoed zaten we in zijn spreekkamer. Die andere knaap vroeg de arts op te schieten, want hij had over anderhalf uur nog een “klusje”. Arts vroeg aan hem wat hij daarmee bedoelde, waarna die knaap voor het raam ging staan en naar beneden wees. Gedrieën keken we naar beneden: daar stond een heuse lijkwagen. In het parkeerverbod op de stoep. Die knaap was ook zo vertrokken, maar volgens mij meteen goedgekeurd.

’s Middags was het tijd voor de morseseintest (afgeschaft in het jaar 2000). Op vrijwillige basis mocht je een test maken, waaruit zou kunnen blijken dat je geschikt bevonden zou kunnen worden voor een functie als telegrafist of marconist. Ik geloof, dat ik het niet langer dan een minuut of 20 volhield. Ik werd gek van die piepjes. En met mij ook velen.

De herkeuring dus. Samen met mijn moeder in mijn Kevertje naar Den Haag. Ik kreeg een dikke witte brij te slikken, wat, naar later bleek, magnesiumpoeder was. In een beker had men daar wat siroop (voor de smaak) toegevoegd en bij iedere slok werd er een röntgenfoto van mijn binnenste gemaakt. Dat ging, zij het moeilijk,  uiteindelijk wel prima. Ik moest wel: ik besefte dat ik er niks mee opschoot als ik afgekeurd zou worden. Ik wilde naar de politie.

Militair hospitaal aan de Muzenstraat sinds 1812 (!)
In 1974 gesloopt.

Maar op de terugweg naar huis ging het niet meer zo lekker: ik kreeg ik al snel in de auto flinke krampen en moest bij het Chevron benzinestation aan de Laan van Nieuw Oost Indië snel een toilet opzoeken. Witte brokken kalk kwamen er uit. Die dag vond dat nog een keer of 2-3 plaats. Van lieverlee ging dat wel weer wat beter en na een dag leek alles verdwenen.

Dat eerdere sollicitatiegesprek op het hoofdbureau aan de Burg. De Monchyplein was een belevenis. Gesprekken verliepen wel goed (dacht ik) en door de sporttest kwam ik fluitend. Aan het eind van de dag kreeg ik wel te horen, dat ik op alle onderdelen was goedgekeurd, maar dat men mij nog niet aannam vanwege mijn borstomvang. Ik was ook nog maar een jong pikkie van 16. Een knulletje. Toen zag ik dat niet zo, was er zelfs een beetje pissig om, maar een paar jaar later begreep ik dat volkomen. De Haagse Politie adviseerde mij een jaar later terug te komen. Mede hierdoor volgde ik IJsbrand’s raad op en bleef dus op school en ben ik ook niet meer naar de Haagse Politie gegaan.

Ik had dus toen al mijn LEAO-diploma gehaald op de school in Moerwijk, waar ik met mijn vriend Tino dagelijks naar toe fietste. Tino woonde op de Melis Stokelaan, nabij de Loevesteinlaan, dus ik haalde hem iedere morgen op.
Hilarisch waren de ochtenden dat de regen op het wegdek ’s morgens opgevroren was en wij met pijn in ons buik van het lachen uiteindelijk op school aankwamen. Uiteraard te laat, daar ook wij last hadden van de spekgladde wegen, maar dat deerde ons niet. We hadden een goede reden. Op bepaalde hoeken, waarvan we al wisten dat die het gladst waren, stelden wij ons ietwat verdekt op en zagen de fietsers daar naar verwachting op hun plaat gaan. Op z’n Haags: “we lachten ons de tyfus ” .
Maar met dat LEAO-diploma had ik al voldoende om te kunnen worden aangenomen bij de politie.

Toen ik echter na de LEAO naar de Detailhandelschool ging kwam ik terecht in de gecombineerde 2/ 3e klas van de Detailhandelschool zat (kennelijk werd ik door de school hoog ingeschaald en mocht ik die 2 klassen in één jaar doen. En met succes). Ik moest daarna alleen de 4klas nog doen om ook dat diploma te halen. Omdat ik al in de eerste paar weken van dat schooljaar mijn leraar Nederlands, mijnheer Lintel, constant verbeterde, stuurde hij mij de klas uit en gebood mij het hele jaar bij het vak Nederlands weg te blijven. Had ik niet nodig, zei hij. Geen punt. Was wel prettig, want ik zat vooraan in de klas, recht voor zijn bureau en hij sprak altijd, zoals wij zeiden, met consumptie. Vloeiend Nederlands. Ik vond dat nooit zo fris en weet nog wel dat ik vaak mijn hoofd wegdraaide als hij aan het woord was. En Nederlands hadden wij wekelijks een paar keer het 1e uur. Dat trof en het had ook wel te maken met het feit, dat ik eenmaal bij zijn les een paraplu opzette. Klas vond het wel leuk, hij niet.

Ik haalde mijn eindexamen (ondanks de “6” van de wraakzuchtige Lintel op het mondeling examen) waardoor ik door een goed eindgemiddelde ook mijn Middenstandsdiploma haalde. Altijd handig, dacht ik. Achteraf bezien onnodig geweest. Nooit gebruikt, maar ik kreeg het er bij. Ik moet bekennen, dat ik door de heer Schilperoort, leraar Duits, wel een beetje gematst werd. Mijn Duits was zozo, een vijf, zeg maar, maar op het mondeling examen gaf hij mij een dikke 6, waardoor ik dus uiteindelijk slaagde. Hij wist dat ik graag naar de politie wilde, dat ik ver in de sollicitatieprocedure zat en hij gunde mij kennelijk die baan. Schilperoort was een goede vriend van Hans Wiegel. Studievrienden, volgens mij. Hij vertelde er vaak over. Het staat mij nog zo goed bij, dat hij het over Wiegel had en dat hij zag dat hij er een hele andere mening in de Tweede Kamer op nahield, dan wat hij zelf voor ogen had. Tja, dat is nu nog steeds niet anders. Partij-discipline noemen ze dat, maar toen vond ik dat maar vreemd. Ik weet nu wel beter. Veel beter ! 

Uiteindelijk heb ik, mede op advies van mijn bovenbuurman,

Het was een warme zomerdag, maar ik wilde er persé picobello uitzien dus in een nieuw blauw kostuum (plus geel overhemd en stropdas) toog ik als 19-jarige per trein naar Utrecht en wandelde vanaf het Centraal Station naar de Fentener van Vlissingenkade. Het moet er koddig (en misschien wel modderschuitachtig) hebben uitgezien, besef ik nu, want ik droeg nooit kostuums en ik weet nu hoe iemand er uitziet die zelden of nooit een pak draagt. Laat staan een goedgeknoopte stropdas. Tijdens dat gesprek passeerde een boel onderwerpen de revue, zoals schooltijd, hobbies, sport, nieuws, beetje politiek, reden van solliciteren enz.

Goed, eerste gesprek verliep kennelijk prima, want niet lang daarna werd ik opgeroepen voor een sport- en medische keuring. Sportkeuring vond plaats eveneens in Utrecht in een gymzaal tegenover de Fentener van Vlissingenkade. Medische keuring verliep met hobbels, daar men bij mijn hart een ruis hoorde. Na eveneens een medische herkeuring bleek wat men hoorde bij mijn hart niet onoverkomenlijk en werd ik goedgekeurd. Later, bij een eigen keuring bij de huisarts die ik wilde, omdat ik mij toch zorgen begon te maken, bleek deze hetzelfde te horen, maar verzekerde mij dat de oorzaak een sporthart was. Ik werd gerustgesteld, want:

Een sporthart, ook wel atletenhart genoemd, is een sterk vergroot hart dat is ontstaan door een verdikking van (vooral) de linker hartwand en verwijding van (vooral) de linkerhartkamer. De oorzaak is een intensieve sportbeoefening. Een sporthart kan geen kwaad.

Maar ’s ochtends dan ook de uithoudings loopproeven, wandrek klimmen, bok- en kastspringen, touwklimmen alleen met gebruik van armen, bal met voet wegschieten (kracht werd bekeken) en meer van dat voor mij eenvoudige en soms zelfs lachwekkend kinderachtige oefeningetjes kwamen voorbij. Peuleschilletje. Dan een pauze en met ons broodje zaten wij met alle sollicitanten aan de waterkant van die kade, allemaal toch ietwat zenuwachtig want het was toch wel spannend, alhoewel niemand echt besefte dat het zijn toekomst wel eens finaal op de kop zou kunnen zetten.

Na de lunch was het tijd voor de psychologische test. En dat was leuk. Vond ik. Simpele oefeningetjes, radartjes logisch volgen, makkelijke reken- en taalopgaven, tekeningetjes maken, inkoppertjes en strikvragen. Grappig allemaal, zo zag ik het, terwijl het eigenlijk bloedserieus was. Als je alles gedaan had, mocht je vertrekken. Ik was nummer 2 van de 20, die mocht vertrekken. Ik wist niet of dat goed was, maar de opgaven waren voor mij wel makkelijk.

Niet veel later kreeg ik de laatste oproep. Wederom een gesprek, maar met een psycholoog en iemand van het selectiebureau. Ik kan mij er niet veel meer van herinneren, behalve dat ik er niet tegenop zag. Ik weet, dat ik er toen redelijk onbevangen in stond, wellicht omdat ik mij als jonge gozer niet voldoende realiseerde, wat de impact was van het feit, als ik zou worden  aangenomen. Want dat gebeurde: ook dat gesprek viel n.l. in goede aarde en ik begreep dat ik door alle testen was gekomen en dat ik mij moest gaan voorbereiden op een carrière bij de (rijks-)politie en dat ik een uitnodiging om op een bepaalde datum mij te melden aan één van de twee Nederlandse Rijkspolitie Opleidingsscholen kon verwachten. De grootste in Apeldoorn, nadat de aloude school in Arnhem ging sluiten en een iets kleinere in Herkenbosch, Limburg. Een paar jaar later kwam er ook eentje in Harlingen. Dat had mijn latere klasgenoot Willem Jas moeten weten. Die woonde op Texel en moest al op zondagmiddag van huis vertrekken om op maandagochtend op tijd aanwezig te zijn. Dat lukte dan wel en arriveerde hij altijd op zondagavond al op school. Had ik wel een beetje mee te doen. Mijn zwager Henk begon precies 5 jaar later zijn politie-opleiding in Harlingen.

Het werd voor mij Apeldoorn, maar ik moest nog wel een paar maanden tot 1 oktober 1973 wachten voordat ik mij daar moest melden. In de tussentijd ging ik dus bijverdienen. Ik zat niet vaak stil.

Perziken laden Hoek van Holland

De trainer van mijn honkbalteam, Hans Knaapen, werkte bij een transportbedrijf in Vierpolders, maar zocht in de zomer een aantal knapen, die (hard) konden werken in de haven van Hoek van Holland. Daar kwamen n.l. op onregelmatige tijden treinen met koelwagons aan uit Italië, volgeladen met perziken. Die perziken moesten meteen worden overgeladen in trailers, die dan daar de boot opgingen op weg naar Harwich, Engeland. Het zou lekker betalen, dus ik meldde mij (samen met mijn toen werkloze broer Ed) aan. En dat was handig: Ed had een auto.

We begonnen op een maandagochtend en reden, samen met 2 andere honkbalmaten met Ed’s blauwe kevertje het douane-terrein op. Wij mochten dat. Ons onderkomen werd aangewezen maar was niet veel meer dan een lege trailer. Nadat we onze spullen (luchtbed, slaapzak, tandenborstel) daar in de trailer gelegd hadden, gingen wij de boel verkennen. Spannend was zo’n eerste dag best wel: je bevond je op een terrein, waar je normaliter niet mocht komen.

Maar erg lang konden we niet rondkijken: onze eerste “wagons” kwamen binnenrijden.

Volgens mij 3 stuks. Ieder geladen met 22 ton perziken, weet ik nog. We waren met een ploeg van 6 man, voornamelijk honkballers en dus ook mijn oudere broer, die daar aan het laden en lossen sloegen.  De lege trailer werd met zijn open achterkant dicht tegen de geopende deuren van de wagon gezet en in de trailer werd een mobiele, uitschuifbare rollenbaan (zie afbeelding) geplaatst. Vanuit de wagon werden de kistjes perziken op de rollenbaan gezet en de trailer ingeduwd en opgestapeld.

Na enige wagons gelost te hebben, wisten we dat we over 1 wagon ongeveer anderhalf uur deden en uiteraard wisselden we telkens van positie: de ene positie was wat zwaarder dan een andere.

Eén wagon leverde ons fl. 9,00 per ton op, die we door 6 deelden (dus ieder Fl. 33,= per wagon). Die 3 wagons leverden ons dus zo’n Fl. 75,= per persoon op. Dat was toendertijd erg goed betaald, maar ook hard werken. Je kreeg er door de fruitkistjes, ondanks handschoenen, best ruwe handen van. Bovendien was het werk zeer onregelmatig. Het kwam diverse malen voor dat we ’s nachts, rond 02.00 of 03.00 uur, juist behoorlijk vermoeid de slaapzak in de trailer opzochten en dat we na een uurtje alweer gewekt werden omdat er één of meerdere wagons het station waren binnengelopen. Daar had je natuurlijk niet altijd evenveel zin in, maar de verdiensten waren goed, dus daar gingen we voor.  En dan kon je b.v. om 07.00 uur weer je slaapzak in om er om 08.00 uur weer uitgehaald te worden. Zeer vermoeiend.

Treinen kwamen de gehele dag zeer onregelmatig binnen maar geen hond wist wanneer, dus wij moesten gewoon 24/24 paraat zijn en constant klaar staan om te werken. Wel konden we af en toe even naar café Harwich in “de Hoek”, waar ik geleerd had om een uitsmijter ham, kaas of ham/kaas te eten (die ik tot dan toe nooit at) en we af en toe een biertje dronken. Daarvoor at ik nooit uitsmijters maar sindsdien vind ik ze – in diverse variaties – niet te versmaden. Daar geleerd, dus. Op mijn 18e.

Jammergenoeg kon ik, in tegenstelling tot Ed, die er nog een week perziken laden achteraan plakte, daar maar 1 week werken, aangezien ik na die week o.a. met ouders en broer Paul op vakantie naar Torremolinos in Spanje ging, maar ik weet dat ik in die week zo’n 500 gulden had verdiend en dat dat ruim voldoende was voor mijn rijlessen, die ik na de vakantie meteen nam.

Na 9 rijlessen van een uur voor fl. 9,= gulden per stuk en examengeld van fl. 38,= slaagde ik met 40 punten theorie (alles goed) voor mijn rijbewijs in 1972. En ik hield nog wat centjes over. Ik was een half jaartje 18 en had mijn rijbewijs.  Als “beloning” mocht ik meteen een dag Ed’s Kever lenen dat ik uiteraard graag deed en met boezemvriend Peter de Vries een rondje maakte naar Rotterdam Blijdorp en weer terug. Wel langs de Schie, zoals de bus ook deed. Pa’s auto kregen we nooit te leen. Nooit. In die tijd heb ik dat één keer, met hoge uitzondering, meegemaakt. Hij moest toen op Ed en Gabriëlles bruiloft in een volgwagen en kon zijn beige Simca 1100 toe niet zelf rijden.

Na de vakantie waren er geen perziken meer te laden. Maar ik moest nog meer tijd overbruggen tot aan de politieschool, dus kroop ik dankzij mij Pa in een Caltex overall en werd ik pompbediende bij het benzinestation aan de A12, toendertijd bij de oprit Nutricia in Zoetermeer. Pa werkte op het hoofdkantoor van de Caltex in Den Haag en regelde dat soort baantjes voor mij en mijn broers. Broer Peter heeft daardoor een tijd aan de A13/Rotterdamseweg gestaan bij (toen nog vliegveld) Ypenburg en ook aan de Laan van Nieuw Oost Indië in Den Haag.

En ook broer Paul heeft aan de A12 gestaan. Dat waren altijd fijne bijbaantjes. Wat waren wij blij dat de zelfbedieningspompen nog niet waren uitgevonden. Ook daar verdienden wij best wel aardig, vooral ook door de fooien. Dat je dan werkte met (in onze ogen) bejaarde werknemers als chef Waanders en bedienden als manke Koos (als drankverslaafde met altijd 3 flesjes bier achter in de personeelsruimte, maar een o zo aardige kerel), Hikke (die ook een viswinkel in de Dorpsstraat in Zoetermeer had) en de oude, vrijgezelle Dassen, die met regelmaat weekenden doorbracht bij zijn zus in Haps, Brabant maakte het alleen maar leuk. Volgens broer Paul, die in dezelfde tijd daar bij de Caltex/Chevron ook zijn bijbaan vond, noemden we die kerel ook Haps. Was wel een zonderling figuur. Bovenal waren ze wel makkelijk in de maling te nemen. Toen al vonden ook berovingen plaats, want Hikke was kort voordat ik daar begon bij een overval in zijn been geschoten. Bij het wegrestaurant van v.d. Meer haalden we van de fooi regelmatig een dikke reep chocolade, die we op het benzinestation deelden.

Caltex benzinestation rijksweg A12 Zoetermeer 1970, maar ook de 2-tact pomp aan het fietspad.
Klaar om te beginnen met werk: in mijn Chevron overall.

Na een half jaar daar gewerkt te hebben, werd het nieuwe benzinestation aan de A12, ongeveer 500 meter verderop geopend. Het was meteen ook geen Caltex meer, maar was Chevron geworden. Ik had de eer om daar de eerste werknemer te zijn die benzine tankte bij een klant. Dat was weer een hele vooruitgang. Mooie, moderne pompen, mooi verblijf, een apart pompeiland nabij de uitrit met een snelpomp diesel (voor bussen en vrachtwagens), waar de diesel met 110 liter per minuut de tank inspoot. Dat was dus een pomp, die je niet vast kon zetten en waar je dus altijd bij moest blijven. Met vooral Duitse buschauffeurs, onderweg naar de Keukenhof kwamen vaak zo’n 700 liter diesel tanken in hun twee dieseltanks. En daarna vaste prik even de weg wijzen met een riedeltje, dat ik nog steeds uit mijn hoofd ken:
   “immer gerade aus und dan rechtsab die Autobahn nach die Keukenhof, aber folge den Zeichen”. 

Ook met buitenlandse, bijna alleen Duitse,  vrachtwagenchauffeurs waren we altijd erg blij: die gasten gaven via hun DKV-betalingswijze (soort creditcard van de baas) altijd een ruime extra fooi. (Als zij maar extra sigaretten en snoep mochten bijschrijven). Daar maakten wij uiteraard nooit bezwaar tegen.
En nadat je een blik olie verkocht had en op verzoek van die klant in de carter van zijn auto had leeggegoten (bijna leeggegoten dan) zette je dat blik achter in het benzinestation op zijn kop en ving je de resterende olie uit het blik op. Dat deed je een paar maal totdat je weer een litertje had en kon je weer een blik olie voor 4 gulden verkopen. Die 4 gulden gooide je in de fooienpot, natuurlijk. Maar met een spons maakte je als dank dan wel even de voorruit van de klant’s auto schoon van de vliegen en muggen. En kreeg je vaak weer fooi 🙂

Nieuwe benzinestation langs de A12. Geen Caltex meer, maar Chevron en tegenwoordig Texaco / Knorrestein (en wederom 500 meter in de richting van Den Haag verschoven)..

In die tijd reed ik in een lichtgroene Kever, die ik ooit voor fl. 150,= gekocht had, maar waar eigenlijk een andere motor in moest. Chef Waanders had in Zoetermeer een garagebox en nodigde Paul en mij uit te helpen bij het verwisselen van de motor. De motor kwam uit Ed’s oude blauwe kever, die door roest naar de schroothoop moest, maar waarvan de motor nog prima bruikbaar was om in mijn lichtgroene kever verder dienst te doen.

Met VW-Kever over de kop

Na een paar uurtjes onder Waanders’ supervisie sleutelen waren wij trots dat we weer een goed rijdende kever tot ons beschikking hadden. Voor een tijdje dan, want aan het eind van de hete zomer reden we over van Leeuwenhoeklaan en nam ik de bocht naar de Boerhaavelaan in Zoetermeer. Door nattigheid was de weg wat glad van het achtergebleven bandenrubber, waardoor we over de kop gingen en op z’n kant in de middenberm belandden. We kwamen pas tot stilstand na met het dak 3 jonge boompjes omver te hebben gereden. Paul, die eerst naast mij zat, bleek nu ineens op de achterbank te zitten en ik, eerst achter het stuur zat op zijn plaats. De kever lag op zijn linkerzijkant, dus de deur aan de rechterkant (nu bovenkant) werd opengetrokken en een onbekend gebleven persoon, die naar binnenkeek riep ons toe: “wat doen jullie nou?”, waarop Paul droogjes (maar misschien van de zenuwen) antwoordde: “Tja, zo gaan we altijd een bocht door”. We moesten achteraf, nadat we een beetje van de schrik bekomen waren, wel lachen toen we zagen, dat de inhoud van de EHBO-doos volledig door de auto verspreid was.

70-er jaren…(eindpunt/beginpunt bus WestNederland. Geen NZH !)

Toen we er eenmaal onbeschadigd en niet gewond uitgeklommen waren en we de kever op zijn wielen gezet hadden, zagen wij de schade. Inderdaad 3 boompjes omver en een kuil van 20 cm diep in het dak van de Kever, maar nadat de contactsleutel werd omgedraaid, liep de kever weer als een zonnetje en konden wij onze weg weer vervolgen. Na een melding aan de gemeente te hebben gemaakt kreeg ik enige tijd later de rekening van de plantsoenendienst toegestuurd: fl. 75,- voor 3 nieuwe boompjes. Boompjes werden overigens pas 2 jaar later geplant.

Doordat daarna bij regen er nogal wat water op het dak bleef liggen dat daardoor roest ging vertonen, hebben wij wat later bij de benzinepomp aan de rijksweg een autokrik op de vloer van de kever gezet, daar verticaal een balk opgezet en de kuil in het dak zo goed en zo kwaad als het ging met krikken uitgedeukt. Het dak bleef wat hobbelig, maar er bleef geen water meer op liggen. Althans, niet meer zo veel.

Inmiddels was de datum bekend, waarop ik mij moest melden in Apeldoorn: 1 oktober 1973. Ik werd nu wel wat nerveuzer en begon zelfs te twijfelen of ik wel zou gaan.

Het toeval wilde, dat ik de dagen ervoor juist mijn huidige vrouw, Pem ontmoette, waar ik op 28 september op het havenhoofd in Scheveningen verkering mee kreeg. Een mooie dag, maar bracht mij door de vlinders toch aan het twijfelen om die maandag naar Apeldoorn af te reizen en een jaar intern te gaan. Ze gaf mij echter dat zetje om gewoon door te zetten. Bovendien: anders had ik de militaire dienst in gemoeten en was ik 18 maanden weggeweest en nu, als het goed zou gaan 12. Overigens zijn we nu, na 48 jaar samen en daarvan 43 jaar getrouwd, nog steeds samen.  

Eerste dag Politie Opleidingsschool Apeldoorn

Op maandag 1 oktober 1973 was het zover. Voordat ik voor een nieuwe episode in mijn leven voor een jaar intern naar de Opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie vertrok, was ik op de zaterdag ervoor nog even naar de kapper geweest om het haar, wat op mijn schouders hing, wat korter te laten knippen. Na de kapper viel het niet meer op mijn schouders, maar ruim over de oren. Ik voelde mij daar niet lekker bij, maar vooruit: alles voor een goed doel en niemand die mij kende, die ik tegenkwam daar in Apeldoorn. En mijn nieuwe vriendin, die ik op vrijdag, dus 3 dagen voordat ik een voor een jaar naar het politie-internaat vertrok, leerde kennen, vond dat toen nog prima.

Met mijn koffertje reisde ik per trein naar Apeldoorn. Op het station stond een buschauffeur in politie-uniform met een bordje “opleidingsschool RP” klaar. Buiten het station stond een niet zo luxe, oudere manschappenbus in RP-blauw, voorzien van het wapen van de Rijkspolitie. Aan de Arnhemseweg 348 bevond zich een oud klooster, dat al enige tijd dienst deed als politie opleidingsschool. De volle bus bracht mij en mijn mede studenten daarheen.

Een enorm historisch, groot in het vierkant gebouwd klooster waarin zo’n 20 klassen met elk ong. 25 aspiranten hun opleiding tot wachtmeester der Rijkspolitie volgden. De klassen waren op de eerste verdieping, rondom met in het midden een binnentuin. De kamers van de studenten waren op de 2e verdieping, inclusief toiletten en een batterij douches. Lichtingen waren er om de 3 maanden, maar de mijne was 73/5.

De ontvangst was vreemd. Ik liep naast een knaap de 5 grote treden naar de enorme toegangsdeuren op en hoorde dat hij zei: “O, die deuren zijn mij veel te groot, ik ben weg hier”. Hij draaide zich om en met zijn koffer liep hij zo de poort weer uit. Ik moest daar dan weer wel om lachen. Op een bord in de hal kon ik lezen, dat ik was ingedeeld in klas “K” en dat ik naar recreatiezaal 2 moest. Er waren er 2. Even een handje schudden, voorstellen en een bak koffie.

Toen mijn groep compleet was werden we voorgesteld aan de beide klasse-docenten: adjudant de Jong (voorheen gewerkt hebbend op de landgroep Bunschoten en Spakenburg) en wachtmeester der RP 1e klasse Meyer, (als hoofdagent afkomstig van de gemeentepolitie Woerden). Adjudant de Jong ging even een rij nieuwe mede-studenten af, waar hij bij veel mensen wel wat op hun uiterlijk had aan te merken. Baarden en snorren waren b.v. verboden en ook ik moest na de eerste week alsnog nog een keer naar de kapper. Tattoos zag je zowiezo niet: als je die had werd je niet eens aangenomen. Dus hoewel ik juist voor het weekend al geweest was, kon ik een week later nog eens in mijn woonplaats naar de kapper. Dat deed ik dus, met tegenzin, maar ik moest wel. Ik kwam daar vandaan met enig schaamtegevoel omdat lang(er) haar toen echt mode was. En na die week, op de maandag, was de adjudant nog niet tevreden en stuurde mij ’s avonds alsnog een keer naar de dienstkapper, waar ik voor fl. 2,50 nog eens een keer geknipt werd. Haren echt helemaal weg bij mijn oren. Dat was balen; zo kon ik mij toch niet in de Haagse Marathon vertonen? Ik deed dat toch en ik moet zeggen: dat viel mee. Geen commentaar gekregen.

De Jong, dus de hoofddocent, legde uit, dat hij les zou geven in de hoofdvakken (Strafrecht, Strafvordering, Staatsinrichting en Burgerlijk Wetboek) plus het schrijven van processen-verbaal (misdrijf en overtreding) en rapporten en adviezen.

Meyer nam de Bijzondere Wetten voor zijn rekening als Vuurwapenwet, Wapenwet, Wet Wering Ongewenste Handwapenen (bv nunchaku-stokjes), alle verkeerswetten (als Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, Wegenverkeerswet en Wegenverkeersreglement, Rijtijdenwet, Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) en de natuurwetten, zoals Jachtwet, Visserijwet, Vogelwet en andere bijzondere wetten en besluiten, zoals b.v. de Zondagswet, Wet op de Lijkbezorging en het vlaggenbesluit.

Op de 2e verdieping werd je kamer(tje) aangewezen, waar ik het komend jaar met 2 klasgenoten zou samenleven. Ik werd ingedeeld bij een jonge Limburger (bijgenaamd Sjeng) en een ietwat oudere man, Bert Visser (niet de cabaretier), vader van 2 kinderen. Jongste klasgenoot was net een maand 18 en de oudste, Fred Stolwijk, was 48. Ikzelf was 19. Alle andere klasgenoten hadden leeftijden, die daar tussenin vielen.

In de kamer stond je eigen metalen kast, waar al je bezittingen en kleding in moest, een klein tafeltje met een stoel en een bed. Vanaf dat moment moest je dus iedere dag je eigen bed opmaken. Dat was ik niet gewend. En je moest het nog goed doen ook: met militaire precisie want er waren dagelijks inspecties. En wee je gebeente als er iets fout was of dat je deken of laken verkeerd gevouwen op je bed lag: je had zo een extra wachtdienst te pakken. Ook in je vrije weekend. En die was voor mij heilig, dus ik paste wel op.

Gedurende de dag werden je spullen, zoals uniform, sportkleding en andere uitrustingsstukken uitgedeeld. Veel passen en meten en na de lunch diende je in uniform te verschijnen. Op iedereen hadden de docenten dus wel wat aan te merken. Het verhaal van de kapper staat hier boven, maar na de middag kwamen de oorspronkelijk bebaarde en besnorde klasgenoten zonder die beharing terug. Viel niet op: we waren er amper aan gewend.

Je merkte onmiddellijk dat de Rijkspolitie nog een militaire organisatie was, waar men ongelooflijk hamerde op gehoorzaamheid, netheid (reinheid) maar het meeste op discipline. Die eerste week kreeg ik er wel de kriebels van en bleef twijfelen of ik dit wel moest doen. Altijd een beetje een vrije jongen geweest en dan kreeg je nu dit over je heen. Maar goed, ik hield mij dan telkens maar voor dat ik anders mijn dienstplicht moest gaan vervullen en daar zat ik niet op te wachten, want ik had al verhalen gehoord, dat het daar niet veel beter was. Bovendien praatte mijn vriendin mij telkens wel weer terug en zou ik 24 maanden in dienst moeten, terwijl ik nu met 12 maanden klaar zou zijn. En dan meteen ook, vanwege de politiedienst, vrijgesteld voor militaire dienst. Uiteindelijk begon ik aan die discipline te wennen en ik moet zeggen: ik werd er niet slechter van.

Toen de school nog een seminari was tot 3 jaar ervoor. Zonder dames maar inrichting was identiek.


We kregen het dagelijkse rooster: tussen 07.00 u en 08.00 u ontbijt in de eetzaal, een ongelooflijk grote zaal met een pad in het midden en aan weerskanten rijen met zo’n 50 lange tafels.

Iedere ochtend, 5 dagen in de week, vanaf 08.00 uur tot 17.00 uur in de klas (met 10 minuten rookpauzes), tussen 12.00 u en 13.00 u lunch, warm eten vanaf 17.15 uur en van 18.00 u tot 20.00 u verplichte studie op je kamer, in uniform en aan je tafeltje. En onverwachts kon je altijd gecontroleerd worden, dus je haalde het niet in je hoofd even op bed te gaan liggen of je vrijetijds kloffie aan te doen in die studietijd. Dan zwaaide er wat.

Maar daarna, vanaf 20.00 uur, was je vrij, echt waar. Maar wel licht uit om half 11. En altijd weer oppassen voor controle. Maar goed, terwijl je op school zat verdiende je al. Een schamele fl. 490,= maar toch. Ik bofte, dat ik 2 klasgenoten mee kon laten rijden zodat we de benzinekosten deelden en we alle drie dan ook iets van de reiskostenvergoeding maandelijks overhielden. Klasgenoten reden mee naar Gouda.

Hoogtepunten in dat jaar waren de wekelijkse uitjes met enkele klasgenoten naar een kroeg in Arnhem op de woensdagavonden. Werd het doorsnijden van de week gevierd, of zoals men later al zei: “Dan is Zaagmans geweest”.
Ik denk dat we daar kwamen, omdat een klasgenoot tot aan de sluiting van de politieschool in Arnhem daar gezeten had. Na een half jaar teruggezet te zijn kwam hij bij ons in de klas, maar dus wel in Apeldoorn.
 
Dat ritje naar Arnhem duurde een minuut of 25 en daar dronken we dan even een biertje. Tenzij ik de chauffeur was. Maar dat betekende precies om 20.00 uur twee verdiepingen naar beneden rennen, snel naar de auto en rap naar Arnhem waar ik dan altijd, liggend onder de kapstok in het halletje van die kroeg, een tijdje met Pem aan de telefoon kon kleppen. Ik maakte gebruik van een telefoon met dubbeltjesautomaat, dus moest zorgen dat ik voor die tijd genoeg dubbeltjes op zak had. Uiterlijk 22.00 uur reden we allemaal weer terug, want om half 11 was het licht uit. Nou ja, dat werd dan eigenlijk verlangd. 

En op andere avonden zaten mijn 2 kamergenoten en ik diepgaande gesprekken te voeren, waarbij alles de revue passeerde. Sport, nieuws, politiek, school, thuis en af en toe zagen we de klok wel 2 uur aantikken. Om de beurt namen we dan een kruik sherry mee, die we gedrieën dan soldaat maakten. Waarom ik ooit aan die sherry kwam is mij tot op heden een raadsel gebleven. Na de politieschool heb ik geen glas sherry meer gedronken. Door de brakke ochtenden daarna was ik die sherry vermoedelijk wel “zat”.

In die tijd hadden we in het land ook de oliecrisis. Kabinet Joop den Uyl had bepaald dat vanaf 4 november 1973 tot 6 januari 1974 we verplicht autoloze zondagen hadden. Op zondag mocht je je dus niet vervoeren per auto, tenzij je ontheffing had, b.v. vanwege werk en je niet anders kon. Dat moest je dan wel kunnen aantonen, anders had je een vette prent te pakken. Iets later ging de benzine ook nog op de bon, omdat olieproducerende landen de olieprijs met 70% hadden verhoogd en er zo dus een kunstmatig tekort aan olie ontstond. We hebben dus 11 autoloze zondagen gehad. Overigens nooit een tekort aan benzinebonnen gehad. Van alle kanten kwamen die naar je toe van mensen die weinig gebruik van hun auto maakten of zoveel niet nodig hadden.

Dat betekende dat de doorgaans drukke A12 rijksweg ter hoogte van Zoetermeer (maar vast elders in het land eveneens) een grote rolschaatsbaan werd. Omdat wij op maandagochtend (heen naar politieschool) en vrijdagavond (terug naar huis) reisden, hadden we er geen last van. 

Autoloze zondag A12 – Zoetermeer 1973, achtergrond voorloper van de latere Mandelabrug.

Het was een intensief jaar. Met ups en downs. Uiteraard leerde ik ontzettend veel en vond ik ook veel vakken interessant. Om die reden weet ik b.v. nog steeds wat een dijkstoel en dijkgraaf is. Zoek dat maar eens op; wij kregen dat bij Staatsinrichting. Mijn favoriete vak. Oja, zoek maar bij Waterschappen.  

Door mijn duidelijke, kleurrijke aantekeningen die ik in mijn ringband maakte n.a.v. de zaken die de docenten via een overhead-projector ons voorschotelden, ging het leren mij redelijk af, uiteraard mede doordat veel zaken ook wel mijn interesse hadden. Ik was geen topstudent (hetgeen ook wel kwam dat ik niet slijmde bij de docenten, merkte ik), maar deed lekker mee. Vooral de strafwetten (misdrijven en overtredingen) en verkeerswetten lagen mij goed.
Sport was bijna altijd leuk, maar met enkele loopsporten had ik niet veel.

Wekelijkse boslopen van 10 km. Iedere maandagochtend. Het hele jaar!

Ik had b.v. een bloedhekel aan de wekelijkse boslopen van 10 km, kort nadat je op maandagochtend op school was gearriveerd. Weer of geen weer, zomer en winter was dat vaste prik. Achter de Limburgse sportdocent opperwachtmeester Gillissen de bossen van Apeldoorn in. Door greppels, ondiepe vennetjes, heuvels op, dalen in en moeilijk bij te houden. Die vent had een topconditie, maar was ook nog eens een atleet. En een geoefende, zeer sterke judoka. Afgepeigerd kwam je na dat uur naar school, snel douchen en de klas in. Zat je een behoorlijke tijd uit te dampen.

De 1500 meter op de atletiekbaan was ook al zo’n verschrikkelijke afstand. Je rende je binnen 5 minuten helemaal leeg. Bijna 4 rondjes atletiekbaan. Full speed en niet langer er over doen dan 5 minuut 10. Dat redde ik dan iedere keer weer net. Maar uiteraard waren er studenten, die het nooit haalden. En hou op over de Coopertest. Verschrikkelijk: in 12 minuten zo ver mogelijk rennen was echt niet mijn ding.

Maar soms smokkelde ik wel eens. Het gebeurde heel soms, dat ik mij niet helemaal in vorm voelde. Voor het proefexamen 10 km (eis: binnen 55 minuten) bijvoorbeeld. Dat haalde ik wel, maar had die dag echt geen fut. De 10 km was uitgemeten met 3 rondjes rond de opleidingsschool en kerk en tuinen. Het 2e rondje hield ik mij verborgen in de bossen rond de school. Bij het 3e rondje voegde ik mij stiekum weer bij de lopers, die het rondje er voor ook voor mij liepen. Ik eindigde zo op 51 minuten. Goeie score. En geslaagd voor deze test, want zelfs mijn klasgenoten misten mij niet.

Andere atletieksporten waren dan weer wel leuk: ver- en hoogspringen, touwklimmen kogelstoten, speerwerpen, maar ook de vechtsporten als boksen, judo (gele band gehaald) en jiu jitsu. Beide vond ik altijd leuk, vaak in combinatie met de (politie-)opbrenggrepen en andere arrestatie-technieken. En altijd met vaste partner: vriend en klasgenoot Martin Grooteman. Ons valbreken in de DOJO was altijd spectaculair. We vlogen als begin twintigers en beiden erg lenig door het lokaal. Maar we leerden elkaar door en door kennen en wisten precies wat ons het beste lag. Ook voor het examen, dus hielpen we elkaar.

Het carnavalsweekend in dat jaar, dus een lang weekend, brachten we door bij broer en schoonzus Ed en Gabriëlle. Uitgenodigd om bij hen in de flat in het Limburgse Geleen te komen logeren om dat weekend het carnaval in Maastricht mee te vieren. Pem kende dat vanuit Nijmegen, maar ik slechts van de verkleedpartijtjes op school en jeugdbeweging. Maar dat was natuurlijk geen echt carnaval.

Dat werd daar in Limburg dus groots gevierd, tesamen met veel vrienden en familie. Doordat we met zovelen waren, sliepen we allemaal (man/vrouw of 12) op luchtbedden in de huiskamer. Na de eerste carnavalsavond/nacht zorgde een rood afdekplaatje op het plafond voor een hoop ophef, daar aangeschoten Jan, vriend van broer en schoonzus, daar een pingpongbal in zag. Hilarisch.

Ed had tijdens één van de logeerpartijen in zijn andere huis in Wijnandsrade ooit eens een flinke teil met Sangria gemaakt, waar iedereen lekker uit kon scheppen, indachtig het Carnaval, denk ik. Paul, toen 17 jaar, deed zich tegoed aan alle fruit in de teil, maar vergat dat ook dat dat fruit daardoor flink wat alcohol bevatte. Dat werd wat later op de avond wel een grappige bedoening, waar veel om gelachen werd. Paul dronk nl amper alcohol.

Volgende dag, zondagmiddag, was het voor iedereen bijkomen van de vorige avond, katers verwerken en besloten werd om een lange, frisse boswandeling te doen, vlakbij Geleen, waar we toen allemaal verbleven. De hele club stapte in een paar auto’s en reed naar een bos, net over de Belgische grens. Ed weet helaas niet meer welk bos dat was en ik al helemaal niet meer, maar dat doet aan het verhaal niets af.

Langs betreffend bos lag een mooie, brede strook waar we onze auto’s parkeerden, achter een flink aantal reeds geparkeerde auto’s van andere wandelaars. Ik denk een stuk of 4, 5 auto’s. Een gezellige boswandeling gemaakt maar toen we terugkwamen, stond daar de Belgische Rijkswacht onze voertuigen te noteren. Ik liep naar mijn auto en de agent, die het kenteken stond te noteren vroeg of ik de eigenaar van die auto was. Ja, dat was ik. Andere Rijkswachters hielden zich bezig met de andere auto’s. Ik bleef op dat moment wel beleefd (wellicht onze redding), maar moest wel even plaatsnemen in hun busje.
Agent vroeg mij mijn beroep en toen ik vertelde dat ik politieman in opleiding was en op de Rijkspolitie opleidingsschool in Apeldoorn zat maar niet begreep waarom we hier bekeurd werden, terwijl er nergens parkeerverboden stonden, vroeg hij: “zit je echt op de politieschool” ? Ik bevestigde dat en meteen klapte hij zijn boekje dicht, vroeg mij of we dan konden vertrekken (hetgeen we al van plan waren), stapte uit zijn busje en riep zijn collega’s bij hem. Even later zwaaiden ze ons toe en dropen af. Niemand kreeg een bekeuring….

Door Bundesarchiv_Bild_183-N0716-0314,Fußball-WM,_BRDNiederlande_2-1.jpg: Mittelstädt, Rainerderivative work: Linksfuss (talk) – Bundesarchiv_Bild_183-N0716-0314,_Fußball-WM,_BRD-_Niederlande_2-1.jpg, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7272715

Wereldkampioenschap Voetbal (W-Duitsland) Juni 1974
Als fervent voetballiefhebber baalde ik natuurlijk als een stier, dat juist nu en studerende aan de politieschool, ik tegen de opgelegde beperkingen van vrijheden aanliep terwijl het WK voetbal plaats vond, waar ook het Nederlands team (yep, met Cruyff) aan meedeed. De belangrijkste wedstrijden werden uitgezonden, ’s avonds om 20.00 uur.
Na de verplichte studie op je kamer op de 2e verdieping, was het om 20.00 uur rennen naar beneden, naar je eigen kantine-zaal om een goed plekje voor de (kleine) TV te bemachtigen. Je moest wel rennen, want zo’n 150 mede-studenten hadden hetzelfde idee. En zo zagen we gedurende die dagen het grootste voetbalevenement ter wereld.

Helaas vernam ik vandaag, de Gert Müller (75), die in 1974 de 2-1 voor Duitsland tegen Nederland scoorde, overleden was. Hij leed al een tijdje aan Alzheimer. RIP, Gert.


Zomervakantie 1974

De Simca 1301, voor fl. 1500,= overgenomen van vriend John

Midden in het schooljaar op de politieschool hadden we 3 weken zomervakantie en kregen we vrijaf. De bedoeling was dat ik met Pem in mijn Simca 1301 achter haar ouders en broertje zou aanrijden naar Spanje. Zij hadden daar een appartement gehuurd in Llorett de Mar. Dat was toen nog niet zo ontwikkeld als tegenwoordig en ik mocht dus mee.

Een week voor de vakantie kreeg ik flinke pech. Met de auto. Hij begon ineens meer olie dan benzine te verbruiken en een krat met olieflessen achterin de kofferbak leek ons niet zo’n handige oplossing. Goede raad was, net als de reparatie, duur maar besloten werd dat ik voor fl. 295,= een retour-campingvlucht zou boeken (dus eigenlijk slechts de kale vlucht) en Pem met de auto met haar ouders en broer Henk naar Spanje zouden rijden. Daags nadat zij vertrokken waren, vertrok ook ik met een avondvlucht om 23.00 uur vanaf Schiphol, maar naar Gerona. Ik moest alleen zien hoe ik midden in de nacht van Gerona in Llorett zou komen, een stuk van zo’n 30 km. Maar dat bleek snel opgelost. Van een vriendelijke, Nederlandse hostess op het vliegveld mocht ik gewoon het 25 minuten durende stuk met de touringcar mee. Dus rond 3 uur ’s nachts arriveerde ik in de straat waar mijn a.s. schoonouders hun appartement hadden. In een tijd, dat we nog niet met GSM’s liepen konden zij mij niet bereiken en hadden dus niet kunnen doorgeven, in welk appartement zij verbleven. Ik zag hun auto wel staan, dus wist dat ik goed zat, dus ietwat zachtjes liep ik Pem te roepen langs openstaande ramen. Maar niemand die reageerde en of het al niet oncomfortabel was begon het ook nog eens te regenen. Ik kon nergens heen, dus kroop ik maar onder de geparkeerde auto’s om droog te blijven. Dat werkte, maar rond een uurtje of 7 liep ik alweer langs de woningen, totdat Pem mij hoorde en snel opendeed. We waren weer verenigd.

Na 2 fijne weken vakantie in Llorett de Mar werd de terugreis aanvaard: Pem en ouders en broer met de Toyota Corolla op weg en ik mocht weer luxe plaatsnemen in het vliegtuig, waardoor ik vanuit Gerona een paar uur later alweer thuis was en na een paar dagen acclimatiseren richting de opleidingsschool kon vertrekken.

Na de vakantie meteen vol aan de bak. Het was nog zo’n anderhalve maand te gaan tot het eindexamen en indien geslaagd: afzwaaien en de praktijk in. Eerst het sportexamen dat bestond uit de eisen van de NSF (Nederlandse Sport Federatie). Dit diploma bestond uit verschillende disciplines als Coopertest (in 12 min zoveel mogelijk rennen op de atletiekbaan), 10 km binnen 52 minuten, 1500 m in 4.45 minuut, 100 mtr onder de 11.5 sec, 100 mtr horden, hoogspringen (met de in 1968 op de Olympische Spelen geïntroduceerde “fosburyflop”) en verspringen. Als je die allemaal had gehaald kreeg je automatisch het NSF-diploma en een 8 op je eindlijst. Voor de gele band bij judo (trainingen gevolgd en examen gedaan in je vrije avonduren) kreeg je een 9 op je eindlijst en had je alle 3 je (politie-)zwemdiploma’s gehaald, inclusief reddend zwemmen, werd dat op je eindlijst met het cijfer 10 beloond. Daarmee kon ik dus de mindere prestaties met het lopen ophalen, want met de rest had ik geen problemen.

Zwemexamen

Als waterrat heb ik vriend/klasgenoot Martin bij het zwemmen nog gematst. Voor het NSF-zwemdiploma zwommen wij af in een 50-meter binnenbad in Apeldoorn. Examen werd afgenomen door officiële instructeurs van de Nederlandse Sport Federatie. Zij hielden toezicht of alles goed verliep. Zo ook die dag: Martin keek er met angst naar uit, want zwemmen was nu niet bepaald iets waarin hij uitblonk en onder water zwemmen, waarvan we wisten dat dat één van de onderdelen was, waarvoor geslaagd moest worden, al helemaal niet. Vijf meter haalde hij wel, maar vijftig ? Nee, dat zou hij nooit redden, terwijl hij verder een goeie student was.

Nadat we omgekleed waren in zwembroek en ik de situatie in het zwembad zag, kon ik hem gerust stellen. De examenkandidaten werden omgeroepen, 6 tegelijk. Ik zat (met geluk) bij de eerste 6. De eis was om van het startblok het bad in te duiken, het gehele 50 meter-bad onder water te zwemmen en pas aan de andere kant boven water te komen en aantikken. Ik stond op het 2e blok en wachtte tot mijn naam omgeroepen werd: “Snijders”! Ik stak mijn hand op en hoorde “OK, duiken maar”. Met onderwater zwemmen had ik nooit problemen en ook met deze afstand niet. Er kwam een kruisje achter mijn naam en ik verliet het bad, maar liep achter de kleedhokjes om. Halverwege, bij mijn hokje droogde ik mij snel af en was juist op tijd om in de 4e run de naam “Grooteman” te horen en op het startblok te stappen. Ik stak mijn hand op en hoorde: “OK, duiken maar”. En wederom zwom ik het hele bad onderwater. Ook Martin kreeg een kruisje achter zijn naam (!). We vonden het beiden schitterend en toostten daar ’s avonds flink op.

Eén keer in de paar weken moest je een wachtdienst draaien in de portiersloge naast de voordeur van de school. Net als ieder ander draaide die ik die uiteraard ook en op de avond dat ik ook een wacht moest draaien, zag ik dat er een telefoontoestel op het bureau stond. Men had daar echter een hangslotje aan gehangen. Kennelijk werd er voorheen veel misbruik van gemaakt. Maar ik wilde die avond wel de kans grijpen om even mijn vriendin te horen, dus paste ik het trucje toe, zoals we toen wel meer deden bij een toestel met slot. Je nam de hoorn van de haak en drukte snel aan aantal keer op de plastic “haak” van het toestel het aantal keren van het telefoonnummer, wat je wilde draaien. De “0” was 10x snel indrukken, de “7” dus 7x drukken enzovoort. Als je dat voor alle (toen) 9 cijfers gedaan had, had je meestal het goede nummer en ging de telefoon aan de andere kant over, dus kon ik telefoneren met mijn vriendin. Let op: dit was in 1973 en telefoonkosten waren best hoog in die tijd.

Pistool Browning FN 9 mm - TRIS Online
9 mm Browning FN
Waltherp5.jpg
9 mm Parabellum Semi-automatische Walther P5
Schietlessen

Er waren 2 vakken, waar je afzonderlijk je diploma’s voor moest halen: het schieten met je 9 mm FN pistool, maar dat ging mij altijd wel goed af. Ik had er wel aanleg voor. Ook in mijn klas blonk ik met schieten uit en dat betaalde zich later in de praktijk (bij de ME) uit als aangewezen scherpschutter op pistool (eerst de Belgische Browning 9 mm FN en na een paar jaar de Duitse Walther P5, maar ook de aloude Winchester karabijn, 7.65 mm. (En als het dan een keer tegenzat gewoon tegen je instructeur zeggen dat je 3-maal door hetzelfde gat had geschoten. Dat werkte, maar eigenlijk alleen op de lachspieren…. ). Voor schieten slaagde ik cum laude, als dat gekund had.

EHBO-examen

Maar ook het EHBO-diploma moest je gehaald hebben wilde je met 2 strepen de eindstreep van school halen in plaats van 1 streep. En daar wrikte het een beetje. De cursus EHBO werd op school gegeven, maar uiteindelijk deden wij examen op de vliegbasis Deelen, nabij Arnhem en werd afgenomen door een hospik uit het leger.

Die examendag zaten wij, de kandidaten, op een stoel in een lange gang van het vliegveldgebouw. We bevonden ons naast kamerdeuren, waar binnen door de examen- commissie praktijkgevallen waren klaargezet, zodat je meteen handelend kon optreden.Er kwam een klasgenoot uit de kamer, waarnaast ik zat en die juist zijn examen had gedaan. Ik fluisterde hem: “wat tref ik binnen aan?” Hij keek of niemand het zag en fluisterde terug: “een gecompliceerde beenbreuk”. Ik werd binnengeroepen.

Ik bekeek de situatie en zag iemand naast een keukentrap liggen. De examinator vroeg mij wat ik er van dacht en ik heel wijs en in mijn naïviteit: “ik denk dat het hier een gecompliceerde beenbreuk betreft.” De examinator: “Nee, da’s helaas niet goed, dat was de situatie hiervoor.” Wat bleek? Tussen de vorige kandidaat en mijzelf had men de praktijkgevallen via tussendeuren in de kamers verwisseld.  Ik had iemand met hersenletsel aan moeten treffen en daarmee aan de slag gemoeten. Foutje, bedankt en gezakt.

Dat kostte mij dus een visite bij een huisarts in mijn woonplaats Zoetermeer om opnieuw, op eigen kosten, examen te doen. Dat was wel even zoeken, want het moest wel een bevoegde EHBO-arts zijn die ook examinator was voor het Oranje Kruis en je had toen nogal wat kleuren kruizen. Het mocht ook je eigen huisarts niet zijn. Maar dat lukte en bij hem slaagde ik. Ik kon het certificaat op tijd op school overleggen.

Doordat ik ook het NSF-diploma had gehaald (Nederlandse Sport Federatie) kreeg ik dus een 8 voor sport algemeen, een 9 voor vechtsporten vanwege de gele band voor Judo en Jiu Jiutsu en omdat ik 3 zwemdiploma’s had gehaald, plus reddend zwemmen kreeg ik een 10 voor zwemmen op mijn eindlijst. Daar was ik blij mee, want als stadsmens had ik grote moeite met de Vogelwet (Groenling, Geelgors, kooivogels), Eendenkooi met de kooiker, Visserijwet (gesloten en op tijden voor verschillende vissoorten, visaktes) en Jachtwet (eveneens open en gesloten tijden op wilde zwijnen, damherten enz.).

Voordat ik naar de politieschool ging, had ik dus als op en top stadsjongen helemaal niks met die natuurwetten, maar wist door flink studeren mij wel staande te houden en begon het zelfs leuk te vinden. Maar dat ik in het begin nauwelijks kennis had van wat er in de natuur gebeurde was dan wel te begrijpen (hoewel de politieschool daar geen rekening mee hield) maar bracht tegelijkertijd ook een lacune in het reguliere onderwijs aan het licht, vond ik achteraf.
Maar goed, dat was dus flink “blokken voor het eindexamen” geblazen. Maar wat zeker ook geholpen heeft: de laatste paar weken heeft Pem mij flink en streng overhoord op de hoofdwetten (strafrecht, strafvordering, staatsinrichting, burgerlijk wetboek). Die kennis zit er bij haar ook nu nog steeds in en heeft haar waarschijnlijk ook wel geholpen om een paar jaar later met de hoogste cijfers van haar klasgenoten als onbezoldigd ambtenaar van politie (nu BOA) te slagen bij de gemeentepolitie Leiden, waar zij toen werkte. Vraag haar maar eens wat art. 310 van het Wetboek van Strafrecht inhoudt… 😉

Op 25 september 1974 reikte Generaal Rehorst, in de functie van Algemeen Inspecteur en hoogste baas bij de Rijkspolitie het politiediploma uit en legde ik bij hem de ambtseed af.  

Ik, onderste rij, 2e van links met naast mij hoofddocent, adjudant de Jong.
Uiterste rechterzijde docent Opperwachtmeester Meier

Daar, in de recreatiezaal van de opleidingsschool waren ook aanwezig mijn vaste vriendin en latere echtgenote (waar ik nu, 46 jaar later nog steeds mee samen ben) en beide ouders. Ik geloof wel dat ze allemaal net zo trots waren als ik. Ook trots op mijn cijferlijst, die lang niet zo slecht was. Het cijfer 6 voor “Nederlands” heb ik echter nooit begrepen, maar dat krijg je dus als je docenten verbetert. Heb ik eerder gezien, maar ik kon er mee leven. In ieder geval kwam achter mijn naam 101 punten in de Politie Almanak 1974 te staan. Boven de 100, dus. Streven gehaald.

Cijferlijst Opleidingsschool 1973-1974

Het was dus een in alle opzichten enerverend schooljaar, waarin ik veel makker was dan in alle voorgaande (school)jaren, maar waarin ik van een 19-jarige knul naar 20-jarige man ben gevormd (volgens anderen, die het weten kunnen). Van discipline ben ik dus gaan houden.

Maar vanaf nu hoefde ik niet meer op maandagmorgen naar station Gouda te rijden om daar klasgenoot Leo Stuye op te halen, die per trein uit Vlaardingen kwam en daarna mijn andere klasgenoot Gé de Jong thuis in Gouda bij zijn ouders. Het hele jaar reden wij gedrieën naar Apeldoorn. Altijd gezellig en lachen, maar iedere vrijdag blij dat ik ze daar weer af kon leveren om verder het weekend te vieren. Tot de maandagmorgen.

Ook kon ik vanaf nu meestal weer aan de doordeweekse trainingen van mijn eerste honkbalteam meedoen, die ik gedurende dat jaar node heb moeten missen. Mijn team was er kennelijk blij mee, want mijn examenfeestje werd door al mijn teamgenoten met aanhang uitbundig op zolder bij mijn ouders gevierd.

Na je examen, eind september 1974, kon je op borden in de hal lezen, in welk dorp je geplaatst was zodra je van school afkwam. Ik was toen 20 en was daardoor een JC-er (jongste categorie) voorbestemd om slechts 1 jaar op die eerste standplaats te werken, waarna je na dat jaar verplicht was om naar een andere standplaats te gaan. Als OC-er (oudere categorie en vanaf 21 jaar) werd je meteen voor vast op die standplaats ingedeeld. Mijn eerste standplaats werd dus Hillegom. Ik wist dat deze plaats in de bollenstreek lag, maar moest echt even opzoeken waar dat precies was.

Afzwaaien politieschool – start praktijk Hillegom

Hoofdstraat Hillegom. Oude foto van Groepsbureau Rijkspolitie.

Op 1 oktober 1974, toevallig een maand voordat de helmplicht voor bromfietsers werd ingevoerd, begon ik op de “landgroep” Hillegom. Ik zou dat jaar zoveel mogelijk met mijn mentor Kees van Oeffelen op dienst gaan. Kees was een vrolijke en aardige eerste klasser die “al” 6 jaar in dienst was. Wat ik voornamelijk van hem leerde buiten de optredens op straat, was soepel autorijden. Hij wilde bij het schakelen persé niets voelen: alles moest vloeiend. Dat was geen probleem; makkie zelfs.

Ik was nog geen week in de praktijk in Hillegom. Op een vroege herfst morgen, we begonnen de surveillance om 07.00 uur, kregen we de oproep van de meldkamer te gaan naar een zekere overweg in de gemeente. Deze lag tussen de bollenvelden en in de directe omgeving van de Stichting Vogelenzang, een psychiatrische inrichting. Volgens de meldkamer had er een aanrijding tussen een trein en een persoon plaatsgevonden.

Binnen enkele minuten waren wij ter plaatse en daar zag ik dat de overweg iets omhoog liep. Beneden aan de spoordijk stond een bromfiets op zijn standaard met daarop een legerpukkel (tas). Kees begreep al snel wat er aan de hand was maar moest het mij wel  uitleggen. Hij legde mij uit, dat er een zelfmoord had plaatsgevonden en vroeg mij via de mobilofoon een lijkwagen te laten komen, hetgeen ik natuurlijk – met trillende stem – deed. Toen ik terugkwam van de politieauto liepen we samen de spoordijk op in de richting van de machinist, die naast de trein stond. Lopend naast de treinbaan in zijn richting kwamen we de resten van dat persoon tegen. Maar dát had ik niet geleerd op de politieschool. We hadden daar wel (Amerikaanse) films gezien van zware aanrijdingen, maar nimmer wat je aan zou kunnen treffen bij dit soort en andere zware ongevallen. Dat zou in mijn ogen verplichte kost moeten zijn, teneinde vooral de jongsten op de opleiding voor te bereiden voor de echte wereld. Op die manier zou de schok, die ik nu kreeg, enigszins gerelativeerd hadden kunnen worden. Ik was er nooit op voorbereid, dat ik ooit menselijke resten van een spoorbaan tegen zou komen. Dat we daarbij de begrafenis-ondernemer hielpen (het was eigenlijk zijn taak) was meer service. Maar dat mensen er zo uit zouden kunnen zien na een zware aanrijding, had ik nooit beseft. Ik was zwaar onder de indruk. Kees zei: “kom, dan gaan we een bak koffie drinken” en hij liep naar de tas van het slachtoffer, haalde daar de thermoskan koffie uit en schonk zichzelf een bak koffie in. Misschien was het voor hem een overlevings strategie, die hij zichzelf had opgelegd, maar zo kwam hij niet over.

Per auto werd een andere machinist aangevoerd. Degene die de trein op het moment van de aanrijding bestuurde, mocht verder rijden, maar onder toezicht. Ook niet eerder dan nadat de voorkant van de trein schoongemaakt was. Zoals hij er nu bijstond mocht hij het volgende station, Haarlem, van de verkeersleiding niet binnenrijden.

Uit ons onderzoek bleek, dat deze jongeman van 21 als bollen-arbeider werkzaam was bij één van de bollenboeren in de omgeving, maar dat hij ook psychiatrisch patiënt was in Stichting Vogelenzang. In zijn tas werd een afscheidsbriefje aangetroffen.

Arme jongen.

Maar het werd een zware dag voor me. Ik had niet veel anders om de hele dag aan te denken en veel werd er ook niet over gepraat. In die tijd kwam je rond koffietijd op het bureau, zat je met je collega’s aan een tafel en werd er over koetjes en kalfjes gepraat. Tot mijn verbazing kwam de aanrijding slechts even ter sprake, maar daarna was het hop: de auto in. Surveillance hervatten. Hoezo professionele opvang ? Zo werkte dat toen niet. Een bak koffie en gaan. Niet zeuren.

Ongeveer 3 maanden heeft het geduurd, voordat ik enigszins over mijn angst heen was en zonder een klotegevoel betreffende overweg over reed. Als niet ik, maar een collega reed en hij ging over die overweg hield ik wijselijk mijn mond, natuurlijk, maar zat niet op mijn gemak. Ik was nu immers een volwaardige politieman (…) en daar moest je dan ook maar tegen kunnen.

Als JC-er (jongste categorie) moest ik in Hillegom in de kost, maar daar had ik niet erg veel trek in. Vanuit Hillegom was het 3 kwartier rijden met mijn Kevertje naar Zoetermeer, waar ik nog steeds bij mijn ouders woonde en belangrijker, mijn prille liefde woonde ook in Zoetermeer, tegenover mijn ouderlijke woning. Het korps had een kosthuis aan de Wilhelminalaan geregeld, schuin tegenover de begraafplaats, bij een oudere alleenstaande dame. Ik kreeg een kamer op de 1e verdieping met uitzicht op de bollenvelden. Ik vond het er bijzonder onaantrekkelijk en was ook niet van plan om er veel te zijn. Het korps had een bedrag voor kostgeld met haar afgesproken van fl. 250,= per maand. Maar niet met mij. Raar. Maar daar ik er niet veel zou verblijven kon ik met de dame overeenkomen, dat ik er alleen kostgeld betaalde voor de momenten, dat ik er verbleef en mee at. Daar ging ze mee akkoord en dus zag ze mij bijna niet meer. Thuis was het beter en zoals vermeld, bovendien had ik mijn vriendin in Zoetermeer wonen.

Met mijn oude Kever had ik wel wat dingetjes. (In die tijd was een auto van 6 jaar al oud). Hij reed lekker, maar de startmotor weigerde meestal, ook na een tik met de hamer er op. Een bekend fenomeen bij vooral Kevers. Dus als ik met de kever in Hillegom aankwam, parkeerde ik hem boven aan de op- en afrit van het gemeentehuis. Eigenlijk heel brutaal, op een bezoekersparkeerplaats, pal voor de voordeur maar niet verboden. Als ik na mijn dienst dan naar huis wilde, stapte ik in, haalde de handrem er af, contact aan en in z’n 2. Hij rolde dan naar beneden: koppeling op laten komen en altijd succes. Voordat ik het holletje helemaal af was gereden, liep de motor al. In Zoetermeer deed ik hetzelfde, maar moest de auto altijd eerst even naar de kleine afrit van het plein duwen. Daar liep de straat een beetje af. Hij had n.l. maar een klein zetje nodig.

26er in vrije tijd aangehouden in Zoetermeer

Toch wisten broer Paul, vriendin Pem en ik ooit een dronken bestuurder met de ‘Kever’ aan de kant te zetten, toen wij op een vrijdagnacht terugkwamen van een bezoek aan Peter en Yola, die toen in Tholen woonden. Ergens bij Bergschenhoek, binnendoor richting Zoetermeer kwamen wij achter een Mercedes te rijden die flink slingerde over de weg. Hij had de gehele rijbaan, dus 2 rijstroken nodig. Natuurlijk geen telefoon (in die tijd) bij ons. Ik zat in die tijd in Hillegom bij de politie en dit was te erg en te gevaarlijk om een oogje dicht te knijpen en dat vonden de anderen in mijn auto ook wel. Bloedlink.

Pas op de Karel Doormanlaan in Zoetermeer kon ik voor die auto komen en ben toen steeds langzamer gaan rijden. We noemden dat een schoolvoorbeeld van een 26-er (overtreding art. 26, lid 2 Wegenverkeerswet). Uiteindelijk kwamen we daar stil te staan en de bestuurder rook niet naar alcohol, maar hij stonk. Kon niet best op zijn benen staan en uiteraard geen politie in de buurt.

Je kunt het niet bedenken, maar na mij als politieman gelegitimeerd te hebben heb ik hem toen aangehouden en achterin de kever gezet, ik denk naast Paul… Hij liet zich gedwee meevoeren. (Moet je nu eens om komen). Maar meteen naar het bureau gereden, toen nog gevestigd aan de Vijverhoek. Overgedragen (zoals het hoort) aan de plaatselijke politie en na een getuige-verklaring konden wij door. Plicht gedaan 😉
Bestuurder bleek overigens een aannemer uit Pijnacker te zijn, met fl. 18.000,= op zak om salarissen uit te betalen. Naar wat ik later te horen kreeg van de collega’s in Zoetermeer, bleek hij inderdaad stevig gedronken te hebben en was na veroordeling in ieder geval een tijd zijn rijbewijs kwijt. Sukkel.

Met deze Kever ging het dus wel goed, maar in de loop van de jaren heb ik wel wat te stellen gehad met mijn tweedehands karretjes, waar ik later nog wel eens wat zal schrijven.

Daarna, dus na de Kever, kwam toch snel de Simca Rally 1, nieuw bij garage v.d. Velden in Zoetermeer aangeschaft voor fl. 8250,=, maar vanwege de als extra aangeschafte spoiler en aluminium sportvelgen, betaalde ik fl. 8900,=. Voor een betere wegligging lag er voorin, in de kofferbak, altijd een paar zakken zand als ik geen bagage bij mij had.

Grote drukte was er op het moment, dat de tulpen gingen bloeien, ongeveer vanaf begin maart. Jarenlang moest ik, op welke standplaats ik ook werkte,  asstentie verlenen op de laatste zaterdag van april als er het jaarlijkse corso georganiseerd werd. Regelmatig was ik dan op mijn eigen verjaardag de klos als 24 april op een zaterdag viel. De bloemenpraalwagens die van Haarlem dwars door de bollendorpen Heemstede, Hillegom, Lisse en Sassenheim richting Noordwijkse boulevard reden. Urenlang stond je langs de kant van de weg het verkeer tegen te houden. Maar als je geluk had had je dienst op de ULM (Ultra Licht Motorrijtuig). Een opgevoerde bromfiets, zeg maar. Daar mocht je zonder motorrijbewijs als politieman op rijden. Dat ding haalde wel 80 km… 🙂

De politie ULM: Ultra Licht Motorrijtuig

Eenmaal had ik dat geluk, (maar niet echt) want het was die dag pokkeweer. Veel regen, maar het corso ging door uiteraard. Ik had die dag dienst met die ULM (Ultra Licht Motorrijwiel) tussen Rijnsburg en Oegstgeest en reed mijn rondjes over de afgesloten wegen waarover het corso zou komen. Eigenlijk vond ik dat wel prima, want het jaar daarvoor stond ik de hele dag van het corso op mijn benen in Lisse. Op dezelfde plek. Zo afgezaagd.
Dus tuffen op de brommer vond ik prima. Ik had mijn lange politie-regenjas aan, die droog al zwaar was, maar nu reed ik dus vooral in de regen. Moet je je eens voorstellen.

Een gangetje of 40, schatte ik, totdat er onverwachts uit een onafgesloten zijstraat (onbekenden  hadden even het hek weggehaald) plotseling van links een auto het parcours op kwam rijden. Ik ging vol op de remmen, waardoor de ULM, mede door het natte en spekgladde wegdek in een slip raakte en ik op die auto afstevende. Ik koos eieren voor mijn geld en sprong van de wegglijdende brommer af, maar omdat deze nog een behoorlijke snelheid had moest ik rennen als de beste om niet onderuit te gaan. Stel je voor: voor talloze toeschouwers zou het een leuk spektakel geweest zijn, als ik voor al die mensen op mijn plaat ging, maar ik bedierf hun feestje. Ik kon mij letterlijk en figuurlijk staande houden en bleef overeind. Een luid applaus van achter de hekken was mijn deel. Brommer bleek niet beschadigd, ik startte hem, stapte er op en ging weer verder, alsof er niets gebeurd was.

Iedere JC-er werd in zijn eerste jaar in de praktijk na een paar maanden opgeroepen om verplicht de 6 weken Primaire Opleiding Mobiele Eenheid te gaan volgen bij de COME (Centrale opleiding Mobiele Eenheid, spreek uit: Ko-mee) in Neerrijnen, gevolgd door 8 weken detachement op  Schiphol, waarbij je overnachtte in het districtsbureau van de rijkspolitie Amsterdam, toen gevestigd in een monumentaal pand in de Sarphatistraat. In Neerrijnen ging ik (weer) voor 6 weken intern. Maar dit was wel iets anders dan op de opleidingsschool. Geen theorie meer, maar voornamelijk praktijklessen. Lessen waar vooral gehamerd werd op teamverband, tactiek, sport en kracht en collegialiteit omdat je in onverwachte situaties op elkaar moest kunnen vertrouwen. Volledig !

Lachwekkend, als je dat nu nog leest, was de rijksbegroting t.b.v. justitie voor 1973, waar b.v. een ME-peloton 6 rotanschilden per peloton (van 40 man) toebedeeld kreeg, terwijl bij mijn aantreden in 1975 bij de ME dit al bestond uit 40 schilden. Uiteraard. Iedereen binnen het peloton heeft die wel degelijk moeten gebruiken.
Lees hier die begroting en gebruik even de zoekoptie. Wel was in diezelfde begroting een puntje van aandacht:

Verbetering van deze uitrusting heeft de aandacht o.a. voor wat betreft brandvrije kleding, die bescherming moet bieden tegen de uitwerking van benzinebommen.

Oefenen in het opvangen van Molotov-cocktails

Zes weken lang oefenden wij op verschillende technieken, waar vooral (krakers)rellen in voorkwamen, demonstraties tegen kernenergie die hot waren en die op dat moment in het land regelmatig voorkwamen. Maar b.v. ook bij schippersblokkades. We hadden er juist een paar gehad. Maar daar werd meteen op de actualiteit ingesprongen en oefenden wij in het enteren van varende rijnaken bij de Genie in Den Bosch. Je werd geleerd, waar je aan boord moest stappen en lopen, daar kwaadwillige schippers nog wel eens steunbanken onder de dekluiken weg konden halen, zodat je 5 meter naar beneden een ruim in kon vallen als je op zo’n plank zou stappen. Schandalig, maar het gebeurde.

Maar ook oefenden we veel op het opvangen van molotov cocktails. En opletten of je je Römerhelm in dat soort situaties wel op de veiligheidsstand had vastgezet, waardoor je collega wat makkelijker je helm bij je af kon trekken mocht de situatie zich voordoen. Dat mocht ik proefondervindelijk leren, toen mijn “maat” Theo K., die naast mij op linie stond, tijdens de oefening een slok brandende benzine over zich heen kreeg. We oefenden op het wegslaan (naar de grond) van brandende flessen benzine, maar bij hem vloog de fles omhoog en hij kreeg de brandende benzine over zich heen. De benzine liep langs het vizier naar de binnenkant van de helm. Ik zag dat gebeuren, gooide mijn schild op de grond en trok met enige moeite de brandende helm van zijn hoofd, daar deze – tegen de uitdrukkelijke adviezen in – niet op de veiligheidssluiting stond en ik de gewone sluiting moest openen. Maar daarna kon ik de helm van zijn hoofd trekken en wat makkelijker de vlammen op zijn hoofd doven. Zijn snor was flink verschroeid en geblakerd, maar hij hield er verder niets aan over en kon gewoon verder oefenen.

Ook inzet Sankey: Berechting RAF-lid Knut Detlef Folkerts in Utrecht, 20 december 1977. De terrorist had o.a. Utrechts arrestatie-teamlid Arie Kranenburg doodgeschoten.
Folkerts kwam in 1995 na 18 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk vrij. Werd in 2000 definitief.

Zo nu en dan gingen we lekker de bossen in. Instructeurs vonden het prachtig om ons af te beulen en ons met 8 man met een loodzware boomstam door het bos te laten sjouwen. Een kilometertje of 10. Dat was zwaar. Behoorlijk zwaar.

Sankey AT104, pantservoertuig van Ierse makelij. (1973)
Gepantserde opbouw gecombineerd met het gewone chassis en de ophanging van een Bedford vrachtwagen en een Bedford-motor met Allison automatische transmissie.

Leuker waren de oefeningen, waarbij we op bospaden achter uit een rijdende Sankey (politie pantservoertuig, Ierse makelij) moesten springen. Met een gangetje of 50 reed het voertuig dan over de bospaden, waar we uit moesten springen. En vergat asjeblieft niet om met een grote sprong er uit te springen, anders rolde je als een boomstam daar door het zand. Sommigen leerden het nooit en kwamen onder het zand terug: dat was dolle pret. Uiteraard werd je daarvoor getrained, zodat je in situaties, waarbij je van plek naar plek gebracht werd, sneller en makkelijker op je positie kon staan, b.v. bij de latere krakersrellen.
Uiteraard koos ik, als strateeg en als ik de kans kreeg, altijd als eerste de zitplaats. Als eerste het voertuig in, helemaal naar achteren doorlopen en daar plaatsnemen. Dan was je als laatste aan de beurt om uit het rijdende voertuig te springen, maar ook dan meteen de eerste om weer in te stappen. Mijn teamleden moesten dan allemaal weer naar het voertuig lopen en weer instappen. En dat ging zo een paar keer door. Vreemd, dat ik daar nooit iets over gehoord heb…

Eenmaal hadden we de instructeurs tuk en bleken het daarna hele slechte verliezers. Tijdens één van de “VO’s” (voortgezette opleidingen, die we in het begin tweemaal per jaar gedurende telkens een week ondergingen) kregen we als peloton Den Haag een navigatie-opdracht. Men gaf aan dat het een landelijke competitie betrof, dus welk van de 19 RP-pelotons uit het land was het snelst bij het uitvoeren van deze opdracht.  De leiding gaf ons daarvoor een soort van knipkaart mee, waarop 5 opdrachten stonden die uitgevoerd moesten worden door elk van de 4 groepen van het peloton. Maar ieder afzonderlijk. We moesten er (op onze eigen manier) bewijs voor meebrengen, dat de opdracht uitgevoerd was. Ik kan mij helaas de opdrachten niet meer voor de geest halen, maar voor het geheel boeit dat ook niet echt. De tocht die we zouden moeten maken op deze zonnige, bloedhete dag, was zo’n 25 km en eigenlijk hadden we daar niet zo’n zin in, maar opdracht is opdracht. We moesten die vervullen, maar kregen er slechts 1 instructie bij: we waren een groepje van 10 man en met 10 man moesten we ook weer binnenkomen. Om 10 uur ’s ochtends liepen de 4 groepen, met een onderlinge tijdsafstand van een kwartier, de poort uit. Iedere groep had zijn eigen route, zodat we elkaar niet tegen zouden komen.  Uit ervaring wist de organisatie, dat we dan rond 15.00 uur binnen zouden komen kruipen.

Lekker vooruitzicht, maar goed we waren de poort van de COME nog niet uit of we namen een zijweggetje, wachtten totdat we met alle vier de groepen bij elkaar waren, zodat we ons plan konden uitwerken en staken daar dus even de koppen bij elkaar.

We besloten dat ieder van de 4 groepen de knipkaart in 5 stukken zouden scheuren en ook dat iedere groep zich zou verdelen in tweetallen. Door de navigatie-instructies konden we prima onze weg vinden en ging ieder tweetal zijn kant op, niet nadat we een verzamelpunt hadden afgesproken, waar we elkaar na de opdrachten zouden treffen om gezamenlijk, dus met 10 man, de poort in te lopen. Omdat we officieel met een onderlinge tijdsafstand van telkens een kwartier waren vertrokken, spraken we af, dat de groepen bij het binnenkomen eveneens een kwartier per groep zouden aanhouden. Deze slimme zet zorgde ervoor, dat we met het peloton als eenheid functioneerde. Dat wilde men toch zo graag? Welnu dan.

Het moge duidelijk zijn, dat wij ruim voor 3 uur ’s middags, namelijk rond 12 uur, al op de “geheime” verzamelplaats compleet waren. We hielden het tot ongeveer 14.15 uur uit, waarna wij (nadat we eerst een rolletje plakband hadden bemachtigd om de knipkaarten overal weer aan elkaar te plakken) als groepen, met tussenpozen van ongeveer een kwartier, de poort van de COME binnenwandelden. Grote verbazing bij de instructeurs, want het snelste van de 12 pelotons, die voor ons geweest waren, was eerder rond 15.20 uur binnengekomen. Dat scheelde zo’n 40 minuten.

De aap kwam wel uit de mouw toen men ons vroeg waarom alle kaarten aan elkaar geplakt waren en wij hen de waarheid vertelden. Dat werd niet gewaardeerd en peloton Den Haag werd onmiddellijk gediskwalificeerd, terwijl wij aangaven nergens regels te hebben geschonden. Onze inventiviteit werd afgestraft, terwijl wij juist aantoonden te beschikken over een flinke teamspirit. Men hield voet bij stuk, dus toen op vrijdagmiddag afscheid genomen moest worden na een week training, waarbij de commandant van de COME altijd een woordje sprak, ging het gehele peloton ter demonstratie achterstevoren in de ruimte zitten, met de capuchon op het hoofd. De overste stond tegen ruggen aan te praten. Wij pikten het niet, dat we door onze slimheid niet meer mee mochten doen.

Later in de week en eenmaal weer op onze eigen standplaatsen werden we (schriftelijk, per telex) gerehabiliteerd. Men kon achteraf gezien en intern er over gesproken te hebben onze actie toch wel waarderen en bevestigde dat wij hiermee ons teamgevoel en scherpzinnigheid hebben laten prevaleren boven het ogenschijnlijke doel van deze opdracht en daar moest ook erkenning voor zijn. We wonnen de competitie dus. Met overmacht natuurlijk, want geen enkel ander peloton was op dat idee gekomen.

Verder hadden we oefeningen met honden, met paarden op eigen locaties of bij defensie. We waren regelmatig te vinden in een oefendorp, ik meen in Crailo (waar later Utopia 1 vandaan kwam), waar we oefenden met traangas, krakers, rellen en ook met de bereden groep.  

Indrukwekkend was het oefenen met de Bereden Groep met hun getrainde paarden. De helft van ons peloton was dan aangewezen als demonstrant, de andere helft politie, maar bij een sitdown demonstratie was ik verbaasd dat zo’n groot paard, ondanks de rookbommen en het vuurwerk zonder angst voorzichtig over de demonstrant stapte en met een been die demonstrant onder hem vandaag schoof. Uiteraard kreeg de demonstrant daarna een (zachte) tik met de lange lat.

Oefenen deden we ook op de Veluwe, de vooral ook bij militairen bekende Harskamp, op de stormbaan, kropen onder stroomdraden door, waar ook stroom op stond, terwijl er met scherp over je heen geschoten werd (voor je zag je n.l. de inslagen) dus je bleef vanzelf wel laag bij de grond tijgeren.

Maar we schoten daar ook zelf met onze ouderwetse Winchester 7.65 karabijnen. In de houder konden 15 patronen.
Met de productie van deze karabijn werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog begonnen. Ze werden gebruikt door het Amerikaanse leger. Er werden er zo’n 6 miljoen van geproduceerd. Na de oorlog werden ze aan de Nederlandse overheid ter beschikking gesteld. Dus we liepen met 30 jaar oude wapens, die overigens wel nog steeds zuiver schoten, maar eigenlijk niet meer van die huidige tijd waren. Maar ja, dat was met zoveel zaken het geval. Onder ons ME-tenue, wat een gevechtspak was, zoals militairen die in het groen droegen, maar wij in het het blauw, droegen we in het begin gewoon een overhemd met stropdas. Als je daar nu aan denkt: te bizar voor woorden. En kleding voor in de winter, zoals een trui? Dat hadden we toen echt niet. We hadden een ME-lid, die 50 schipperstruien had opgekocht bij de Zeeman en ons die gaf tegen een tientje (gulden) als betaling. Dat waren best fijne, warme truien.
Zelf besloten we bij de juiste temperatuur geen overhemd meer te dragen maar een wit T-shirt. Bescherming als legguards, bode-protector, bitje (voor je gebit) kwam pas een paar jaar later, evenals beter bij het ME-tenue passende kleding, zoals een blauw sportshirt als onderkleding. De meegeleverde thermobroek en thermovest waren dan wel weer lekker warm. Vooral fijn voor de winterperiode waar we wekenlang op de Tobias Asserlaan in Den Haag, ’s nachts natuurlijk, de Indonesische ambassade moesten bewaken.
Maar zie eens hoe de uitrusting van de politie er tegenwoordig uitziet. Een enorm verschil!

Op de bekende Waalsdorpervlakte, tussen Wassenaar en Scheveningen, oefenden wij regelmatig op de schietbaan met onze Winchesters. Daarmee kon je echt op 200 meter erg zuiver schieten. Althans ik wel en baldadig zoals ik toen was, schoot ik vaak de houten poot van de schietschijf doormidden in plaats van op de roos. Dat was altijd lachen.

Winchester .30 cal M1 karabijn. Amerikaans ontwerp, semi-automatisch, magazijn van 15 patronen. In gebruik bij de Landmacht ( periode 1945-1963)

De Winchesters waren ook prima wapens voor het afschieten van traangasgranaten. Die zette je dan op het uiteinde van de loop, laadde je hem door met een losse flodder en schoot je op die manier in een boog de traangasgranaten af in de richting van de rellenden. Het voordeel van deze granaten t.o.v. de metalen, die we weg moesten werpen, was dat deze plastic granaten meteen smolten, direkt na het afvuren (zie ook het epistel over de krakersrellen in Amsterdam en Nijmegen).

Regelmatige bezoekjes aan de tokkelbaan bij de commando’s in Doorn en Roosendaal. Naar boven klimmen en afglijden.

We gingen ook wel op bezoek bij de commando’s in Doorn of Roosendaal om daar van de tokkelbaan af te gaan. 

Die keer moesten wij op onze beurt wachten om de toren in te klimmen totdat een peloton gekleurde baretten in opleiding klaar was. Dat was wel lachen. We konden daar de wat bangere commando’s in opleiding, maar vooral hun commandant, snel over de zeik krijgen.

Er stond een jonge commando in opleiding op 4 meter hoogte, die niet verder omhoog durfde. Met beide armen omklemde hij krampachtig de metalen binten van de 20 meter hoge klimtoren. Angst in zijn ogen. We kregen medelijden met deze dienstplichtige soldaat van een jaar of 19. Wij vroegen hem: “wat is er aan de hand, joh?”. Hij: “ik wil niet; ik vind er niks aan, ik durf niet”, maar zijn commandant die bovenin de toren zat, schreeuwde zoals een commandant dat kon doen naar die knaap en schold hem verrot, dat hij niet verder wilde. En wij maar wat zachter praten tegen die jongen: “joh, als je niet wil, dan ga je toch niet ?”. “Zo doen wij dat ook, hoor.” Wel, dat kon die officier daar boven helemaal niet waarderen en werd pislink op ons, hetgeen ons niet deerde: wij hadden niks met hem te maken.

Uiteindelijk was het onze beurt. Groep voor groep konden we de toren inklimmen. Dat betrof een soort van electriciteitspaal, met om de 10 meter een plateau, waar je even op kon rusten. Daarna klom je verder richting de “afglijplaats”. Uiteraard ging het allemaal niet erg snel, dus moest je soms minutenlang aan de buitenkant van die toren hangen, totdat je weer verder kon (arbeidsomstandighedenwet was kennelijk niet van toepassing). En dat nu was het meest lastige, niet het naar beneden zoeven: dat was namelijk wél leuk.

Maar dat was voor mij de reden om niet op de uitnodiging in te gaan om nog eens vrijwillig naar boven te gaan, zoals anderen dat wel deden en dit beschouwden als een kermis attractie. Aan één zo’n glijpartijtje had ik wel genoeg. Ik ging het niet uit de weg, maar het was niet zo zeer mijn ding.

Tokkeltouw

De tokkel was in feite niet meer dan een touwtje. OK, een dik touw. Het touw was voorzien van aan het ene eind een splitoog en aan het andere eind een houten plug. Zoiets als wat de sluiting is van zo’n geitenwollen sokken houtje-touwtje jas. Door de plug door het oog te steken ontstond een rond touw dat om de tokkellijn kon worden geslagen en waar de handen door 2 ontstane lussen, na een paar maal die lussen gedraaid te hebben om deze zodanig klein te maken om te voorkomen, dat de handen uit de lussen zouden glijden door heen konden worden gestoken. Zo kon de tokkelaar van grote hoogte betrekkelijk veilig onder een ruime hoek snel afdalen. Onder aan de tokkelbaan was meestal een berg zand gelegd om vlak voor het naderen daar je benen te hoeken om die “glij-val” te breken en een zachte landing te maken.

Maar zowiezo was het tokkelen niet geheel ongevaarlijk.
Enkele maanden na een dergelijke oefening, kregen wij, Rijkspolitie ME-ers te horen, dat een collega uit een tokkeltouw losgeschoten was en 20 meter naar beneden gestort was. Hij overleefde de val wel, maar liep wel een dwarslaesie op. Triest ongeluk. Onder de ME-ers werd een bijdrage gevraagd om hem iets te ondersteunen. Tegenwoordig zou dat een crowdfunding heten.

Wat waren wij blij dat we de 6-wekelijke ME-opleiding in de hete zomer van 1975 mochten volgen. Zo waren de oefeningen met water telkens weer een heerlijke afwisseling, indien je op de een of andere manier ergens koppie onder moest, b.v. bij een hindernisoefening op de nabij gelegen Waal rivier, waar je vanaf een brug moest abseilen een bootje in, waarmee je snel naar de overkant diende te varen tussen drijvende olievaten in. Slalommen dus. En dat ging niet altijd even vlekkeloos. In die zomer was dat een welkome verkoeling.

De eerste ME-bus, die ik bestuurde: een Saviem (Renault)

Of een touw oefening op het complex van de COMÉ zelf. Daar stond een aantal barakken en daartussen lagen best grote rechthoekige vijvers. Aan één kant had men een dik touw vastgebonden aan de metalen brandtrap van zo’n barak. Het andere eind touw was vastgebonden aan de andere kant van de vijver, maar diagonaal gespannen en vastgemaakt aan een ME-bus, een Saviem, zo eentje met handversnelling en waarmee je heerlijke knallen kon veroorzaken als je door een tunnel reed door even je contactsleutel om te draaien en weer terug. De ontsteking veroorzaakte een enorme knal uit de uitlaat. Met 4 bussen achter elkaar was dat altijd een leuk kabaal in zo’n tunnel. Alsof we dat afgesproken hadden. Eh, hadden we ook. Veel bekijks mee gehad…. Dat was afgelopen toen we later de Mercedes 408 bussen kregen.

Maar daar zat dus het klimtouw aan vast en wat was er dan leuker, als je je maat een hak kon zetten door tijdens zijn touwkruipoefening op zijn buik of hangend met zijn handen aan dat touw, de ME-bus even van de handrem te halen en in zijn “vrij” te zetten. We moesten dan wel oppassen dat de bus niet langzaam achteruit de plomp inreed. Langzaam zakte de collega op het touw het water in. Midden in de vijver natuurlijk. Maar dat was wel grappig.

De ene keer haalde je zo’n grap bij iemand anders uit, de andere keer was jij de klos. Zo werkte dat, maar “spelenderwijs” hielp dat enorm bij je incasseringsvermogen. Ook dat moest je bij de ME opbouwen. Je dus niet zo snel laten opnaaien.

Na de opleiding van 6 weken werd ik meteen 8 weken gedetacheerd op Schiphol, waar je op het gehele vliegveld en daar rondom beveiligings- en politietaken ging uitvoeren. We meldden ons op het districtsbureau aan de Sarphatistraat in Amsterdam, alwaar we ook 5 dagen per week met 2 man op 1 kamer sliepen. Alleen op je vrije dagen mocht je naar huis en reed ik via Hazerswoude, waar ik collega Bart Zijlstra afzette, terug naar Zoetermeer. Omdat ik in Hillegom mijn korpsrijbewijs al gehaald had, werd ik meteen aangewezen als pendeldienst chauffeur en dat bleek helemaal niet zo’n vervelend baantje te zijn.  Als je tenminste van autorijden hield. Je reed namelijk de hele dag politiemensen met een VW-personenbus op en neer van Schiphol naar de Sarphatistraat. Nou ja, de hele dag. Volgens mij zo’n 3-5x per dag op en neer. De rest was pauze. Telkens 20 minuten heen en 20 terug. Ik leerde Amsterdam wel kennen.

Oude Verkeerstoren. Oude situatie. Rechts gebouw RLD en RP Dienst Luchtvaart. Situatie 70-er jaren

Pauze nam ik, als het ging, dan vaak op Schiphol, in de kantine van de RP Dienst Luchtvaart en Rijks Luchtvaart Dienst. Gebouw stond aan de overkant van de straat van de verkeerstoren. De oude toren, want de nieuwe was toen nog niet gebouwd. Zie foto hierboven. En we konden onze eigen auto’s gewoon aan de overkant van het gebouw parkeren. Kom daar nu nog maar eens om.

Maar in die kantine kocht je als lunch gewoon een goede, flinke biefstuk/brood of een grote uitsmijter ham voor resp. fl. 2,50 en fl. 1,50 met je knipkaart. Glas melk voor een kwartje.

In dat gebouw bevond zich ook de Schiphol-meldkamer waar Rijks- en Luchthavenpolitie op waren aangesloten. De LuPo (luchthavenpolitie) was een korps, met normaal opgeleide politiemensen, bewapend ook, maar slechts bevoegd op Schiphol. (Wij noemden ze vaak onterecht mislukte politiemensen. Net als toendertijd de spoorwegpolitie.)

En net als dat Gemeentepolitie mensen ons vaak boerenpolitie noemden, omdat de RP slechts aanwezig was in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners (of , bij uitzondering, in de Politiewet genoemd).
Tja, boerenpolitie met Porsches, helikopters en vliegtuigen, zeiden wij dan.

Luchthaven- en spoorwegpolitie bestaat inmiddels ook niet meer. Politietaken op Schiphol worden nu volledig uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee, die er een politietaak bijgekregen heeft. Met de Luchthavenpolitie draaiden wij gecombineerd avond- en nachtdiensten rondom Schiphol. In onze, maar ook hun voertuigen (Daf 55).

Doordat we in die maanden intensief met dezelfde collega’s van de LUPO (luchthavenpolitie) dienst deden begonnen we hen ook beter te kennen. Zo kwam het dat ik na een tijdje door een LUPO -collega die een vliegbrevet bleek te hebben werd uitgenodigd om samen met nog 2 collega’s, elk tegen betaling van de kosten van het huren van zo’n 4-persoons toestelletje (fl. 25,=)  een vlucht met een Cessna mee te maken.

Ik vond dat erg bijzonder en zo gebeurde het, dat ik op een zonnige middag in de zomer van 1975 van Schiphol richting Brabant vloog, een rondje om de mast van Lopik maakte en ik mijn ogen (ook door de zoeker van mijn camera) uitkeek. Ik moest hem halverwege wel even tot de orde roepen, want ik vond die bijzondere verrichtingen maar niks. Zo schoof hij op een zeker moment de gashandle volledig in, waardoor ik kort erna de propeller op de neus bijna stil zag staan. We waren aan het zweven !! Meteen maakt hij een duikvlucht van (naar hij later, toen ik van de schrik bekomen was, vertelde) zo’n 30 meter vrije val was. Hij trok de handle weer naar zich toe en de propeller ging weer volop draaien. Goddank. Ik was toen wel genezen en blij, dat ik weer veilig op Schiphol-Oost stond. Maar zo kwam de piloot aan zijn verplichte vlieguren. Dat was ook meteen mijn laatste vlucht ooit in zo’n toestelletje.

De specifieke beveiligingstaken werden toen wel door de RP uitgevoerd. We werden voorzien van gepantserde Hanomags, (zie foto, persoon ben ik niet) waar 3 mm dik plaatstaal aan de binnenkant was bevestigd, waardoor het voertuig wel tweemaal zo zwaar werd. Ruiten waren voorzien van 1 cm dik kogelvrij glas. Van airco had de RP in 1975 nog niet gehoord, maar bestond het nog niet in auto’s, dus op het moment dat wij een El-Al toestel moesten begeleiden naar de startbaan en wij achter het vliegtuig aan reden en pas weg mochten, als het toestel zo ongeveer uit het zicht was, stikten wij de moord van de hitte in die hete zomer. Ramen konden niet open, dus wij deden dan de zijdeuren maar open en hielden wij, al rijdend, deze  open met onze benen. Zo konden wij nog enigszins het hoofd koel houden.

Met grote regelmaat begeleidde je een vertrekkende vlucht van El-Al en/of KLM die naar Tel Aviv vertrok (toendertijd de meest risicovolle vluchten) vanaf het moment dat de incheckbalie voor die vluchten in de vertrekhal openging, totdat iedereen in het toestel zat. Vaak stonden we in die hal met zo’n man of 6 rondom en boven die balie, voorzien van zo’n 5 kg zware kogelvrije vesten. Best wel zwaar na een tijdje, dus de slimmerikken onder ons zochten altijd even een hekje uit om tegen te leunen en om de onderkant van dat vest daar op te laten rusten.

Bij nieuwe collega’s haalden we wel eens de grap uit om de loden platen uit andere vesten te halen en die in een vest van een nieuwe collega te stoppen. Na een uurtje ging je hem dan toch maar waarschuwen, dat hij met een dubbele of driedubbele portie loden platen liep en 15 kg ballast aan het meesjouwen was.

Nadat alle passagiers waren ingecheckt in de vertrekhal (waar het onder de dienders alom bekend was, dat geheim agenten van de Mossad daar in burger ook gewapend rondliepen), vertrokken de dienstdoende politiemensen naar de gate.

Aldaar werd de bagage van de passagiers gecontroleerd, alvorens deze het vliegtuig in ging. Ook daar hielden we een oogje in het zeil, terwijl beveiligers van Hoogenboom doorzoeking van de bagage deed. Vaak geestdodend werk.

Met afgeschreven GSA’s (Groeps Surveillance Auto) van meer dan 5 jaar oud reden wij ook surveillance op Schiphol. Toen was het makkelijk overal te komen: je reed zo Schiphol zelf op en reed gewoon rond de vliegtuigen. Anderszins reed je ook buiten de luchthaven en dan ook compleet de buitengrens. Er liep een dienstweg naar Schiphol Oost, waar je halverwege een aantal bedrijven tegenkwam. Aan de achterzijde van die bedrijven, waar natuurlijk ook gesurveilleerd moest worden, reed ik eens over een aarden pad. Die lag tussen zo’n bedrijf en een sloot.
Het pad lag vol met kuilen en hobbels en ik had door, dat, wanneer je met de bus gas gaf als je uit een kuil kwam en een hobbel opging, de bus een behoorlijk stuk omhoog vloog. Gaaf! Ach ja, je moest wat met die verveling. Lastiger was het, dat ik dit ook deed in een onoverzichtelijk bochtje, waardoor de bus te water raakte. Hij kwam op zijn kant in de ondiepe sloot. Ik riskeerde mijn leven nog even (kuch), door vanaf de walkant door een zijraam de bus in te gaan om de portofoon te redden. Mobilofoon zat er niet in.

Ik had mijn camera bij mij en maakte er een paar zwartwit foto’s van (zie hierbij), maar mijn collega had met mijn camera ook een foto gemaakt, waarop te zien was, dat ik op de zijkant van de bus zat. Een paar dagen later had ik de foto’s bij mij, daar mijn vader in zijn Doka mijn rolletje had ontwikkeld en afgedrukt. Ik liet ze onder de collega’s zien.

Op de één of andere manier had de Commandant Dienst Luchtvaart er lucht van gekregen, dat er foto’s van mijn “ongevalletje” waren gemaakt en riep mij bij hem. Met name was hij geinteresseerd in de foto, waarop ik op de zijkant van de GSA zat, omdat hij dat als een soort van overwinningsgebaar beschouwde. Oeps. Ik stond met mijn bruine envelop op zijn kamer en hij vroeg mij de foto’s te overhandigen. Ik trok de stapel foto’s uit de envelop en hij bekeek ze. Hij vroeg zich echter af, waar die onderhavige foto gebleven was. Ik deed alsof mijn neus bloedde en hield mij dom. Ik wist van niks. Meer dan een uitbrander kreeg ik nu niet. Commandant: “Voortaan oppassen”. Ik: “Jawel, overste. Dank u wel.”

Beneden, in de kantine, controleerde ik de foto’s, waarbij bleek dat juist die foto waar hij zo in geinteresseerd was, in de envelop was blijven zitten, toen ik de stapel er uit haalde. Het moest gewoon zo zijn, maar het heeft mij wel gered.

Na 8 weken keerde je terug naar je standplaats, waar je nog een paar dagen moest werken, alvorens je naar je nieuwe standplaats ging. Die standplaatskeuze vond plaats op het districtsbureau van de Rijkspolitie Den Haag aan de Koninginnegracht. Dat betrof een groot, statig herenhuis waar op de bovenste verdieping de meldkamer RP District Den Haag was gevestigd.

Maar alle JC-ers, die tegelijk met mij een jaar eerder begonnen waren op hun eerste standplaats, konden daar een keuze maken voor hun nieuwe, definitieve standplaats uit een beperkt “aanbod”. Ik weet dat ik kon kiezen uit ’s Gravenzande, de Lier, Schoonhoven, Lekkerkerk, Nieuwerkerk en Voorschoten. Omdat ik in Zoetermeer woonde, was voor mij Voorschoten de meest logische keuze, waar ik samen met Marius van Meurs dan naar toe ging.

Rijkspolitie Groep Voorschoten

En zo maakten we op 1 oktober 1975 kennis met de groepscommandant adjudant v.d. Vlekkert en plv. groepscommandant Opdam, opperwachtmeesters Bevelander en Imanse. Van de Vlekkert bleek een toffe baas. Daar kon ik het goed mee vinden. Op en top sportliefhebber (maar dat later).

En uiteraard maakte ik kennis met mijn nieuwe collega’s, waarbij ik met enkelen echt een goed, soms zelfs vriendschappelijk contact buiten de diensttijd onderhield. Voor jaren. O.a. Frans Rijnbeek, echt mijn maat, een buddy, maar ook de veel te vroeg overleden Fred Duyndam, die door hartproblemen niet ouder dan 47 jaar mocht worden en Bas Bijl waren fijne collega’s, waar ik ook veel bij gelachen heb. Achteraf bleek Voorschoten zowiezo de leukste standplaats, die ik gehad heb. 

Met Fred en vrouw Ans hebben wij in 1977 nog een rondreis door Roemenië gemaakt. Een trip, die bij terugkomst op Schiphol tot een bizar einde kwam. Maar daarover later meer.

Enige jaren later, maart 1997 (nadat wij uit België waren terugverhuisd) kregen wij het verschrikkelijke nieuws, dat mijn ex-collega en goede vriend enigszins onverwachts was overleden. Het was bekend, dat Fred hartpatiënt was, al een hartaanval gehad had en dat hij bij het revalideren en tijdens een voor hem geliefd partijtje volleybal in elkaar zakte en daar niet meer uitkwam. Fred werd slechts 47 jaar en liet Ans, zijn vrouw met 2 jonge, geadopteerde kinderen achter.

Zijn begrafenis was indrukwekkend en daaraan was te zien hoe geliefd Fred was. Honderden (ex-)collega’s, vrienden en andere bekenden kwamen een laatste groet brengen.

Fred en ik richtten ons meestal op het verkeer: daar waren we beiden goed in en kenden de wetten daaromtrent erg goed.

We hadden in die tijd nogal wat te maken met terreur, maar dan anders dan de tegenwoordige terreuracties. Alhoewel b.v. de RAF (Rote Armee Fraktion en later de Baader/Meinhof groep) niet terugdeinsden om dodelijke slachtoffers te maken. Die dreiging hadden we ook in Nederland, want die RAF hield zich niet aan landsgrenzen.
Om die reden werd het voor hen, die uit hoofde van hun lidmaatschap van de Mobiele Eenheid er eentje ter beschikking had, toegestaan om in de nachtdiensten de Winchester karabijn met zich mee te voeren. Niet dat deze wapens nu zo handzamer waren, maar wel dat je daarmee op 200 meter scherp kon schieten.

En in de periode dat ik ook, vooral ’s nachts, met mijn peloton ME dienst had b.v. bij de bewaking van de Indonesische ambassade aan de Tobias Asserlaan in Den Haag kon ik ’s morgens bij thuiskomst zien, dat mijn vrouw zich niet geheel veilig had gevoeld in de afgelopen nacht. Mijn karabijn (zonder houder en munitie overigens) stond dan rechtop naast haar bed. Ondersteboven, dus op de loop 🙂
Had ze gewoon uit mijn plunjebaal gehaald.

Ik vergelijk mijn tijd bij de Rijkspolitie wel eens met de huidige politie. Inmiddels samengevoegd tot 1 korps en veel beter uitgerust dan wij in die tijd. Ook de ten dienste staande middelen maakt het werk nu wel wat makkelijker en veiliger. Terwijl wij nog met wit overhemd, stropdas en tuniek liepen, loopt men nu in een soort gevechtstenue. Veel comfortabeler. Maar ook de modernisering van het gebruik van hulpmiddelen heeft wel een enorme vlucht genomen.

Om een voorbeeld te noemen: het opvragen van kentekens van voertuigen ging in die tijd (ik heb het dan over plm 1974) via een bevragingsbriefje. Oftewel, als je de tenaamstelling van een voertuig wilde opvragen deed je dat via een briefje en dat stuurde je dan in een envelop naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer, eerst gevestigd aan de Fruitweg in Den Haag en een paar jaar later aan het Skagerak in Veendam. En 5 dagen later kreeg je dan per post de tenaamstelling.
Moet je nu om komen. Is gewoon lachwekkend.

Begin jaren tachtig ging het dan eindelijk wel wat sneller. Op de meldkamer was een terminal geinstalleerd, die rechtstreeks, via een leased line (een vaste huurlijn) 24/24 in verbinding stond met de RdW. Via de mobilofoon kon je dan een kenteken bij de meldkamer opvragen. Collega’s op de meldkamer tikten het kenteken in en je had binnen 10 seconden de tenaamgestelde. Dat was wel iets handiger, vooral bij achtervolgingen. Nadeel was wel, dat alle personalia door de ether ging, waar we ook wel weer last van scannerluisteraars hadden.


Zo was het alom bekend, dat chauffeurs van met zand beladen vrachtwagens het regelmatig niet zo nauw namen met het gewicht, dat zij mochten vervoeren. En wij wisten weer: als de beide banden van de “dubbel-lucht” vrachtwagens aan de achterzijde bijna of nagenoeg bijna elkaar raakten, was hij vaak te zwaar beladen. Wij namen zo’n wagen dat vaak even mee naar een bedrijf in het dorp, dat over een geijkte weegbrug beschikte en lieten hem dan wegen. Als hij te zwaar bleek, kreeg de chauffeur een prent. Zo’n overtreding was een economisch delict. Het weegbriefje, wat na weging uit het apparaat kwam, ging dan als bijlage bij het verbaal. Vele chauffeurs waren niet zo blij met ons en lieten dat ook regelmatig weten, maar daar hadden wij geen boodschap aan en hadden altijd het laatste woord. Mocht het eens regenen en we zagen de onafgedekte lading zand op de wagens liggen, waren ze vaak de klos. De regen verzwaarde de lading meestal.

Ik moest ook wel vaak om Fred lachen: het bleef een kwajongen. Dan nam hij op onze gezamenlijke surveillance in de avonddienst de flitser van zijn fototoestel mee, parkeerde de KSA (kleine surveillance auto, dus de Fiat 127) verscholen naast de kerk in het centrum van het dorp en flitste zich met zijn apparaat een ongeluk bij de verkeerslichten en op de achterzijde van passerende voertuigen. De grootste lol had hij dan als hij de remlichten van die auto’s meteen na het flitsen aan zag gaan. Een enkeling meldde zich dan later bij ons daar bij die kerk en beklaagde zich over de flits, waarbij wij ons natuurlijk van de domme hielden.

Met Frans zat ik ook vaak op de surveillance-auto, waarbij ik mij soms rot schaamde voor en met hem: ongeneerd scheten laten midden in het dorp door de megafoon van de auto en dat soort zaken.

Aan de andere kant gingen we wel door het vuur voor elkaar. 

V/h  Groepsbureau Leidseweg 95     
Tegenwoordig huisartsenpraktijk

Vanzelfsprekend haalden we de alom bekende flauwe geintjes onder elkaar uit. We zaten een keer met 3 man op het bureau in de avonddienst. Vaste prik. Eén man op het bureau, de andere 2 op surveillance. Maar Frans en ik hadden net koffie gedronken en we stonden op het punt de auto op te gaan. De achterblijver met bureaudienst, Marius van Meurs, vroeg nog heel even te wachten omdat hij nodig naar het toilet moest. Het zou anders nogal lastig worden, als hij in zijn eentje op het toilet van het politiebureau zat en er iemand aan het bureau verscheen of als de alarmlijn ging.

Natuurlijk deden we dat. Collega’s onder elkaar. Je weet toch. Een moment voordat hij klaar was riep hij vanaf het toilet dat we konden gaan omdat hij bijna zover was. Wij: “OK, Marius, tot later”. Marius: “Joo, tot straks”. Wij openden de achterdeur naar het halletje, waar wij altijd doorgingen om achter het pand bij de voertuigen te komen, maar liepen niet naar buiten maar naar de aangrenzende verhoorkamer. Daar belden wij via een andere lijn het alarmnummer van het bureau. Op dat moment zagen wij door de ruit van de kamer de WC-deur openzwaaien en Marius met zijn broek op zijn hielen naar de telefoon op de meldtafel waggelen. We lagen blauw. Hij ook wel. 

In Voorschoten, bij een bezoek van de Commissaris v.d. Koningin in 1978.
Ik, derde van links.

Maar ook nieuwe collega’s in Voorschoten waren geheid de sigaar. Vooral in de zomer was het altijd leuk om ze door het bewakingsgebied rond te leiden. Dat liep van de psychiatrische kliniek Schakenbosch (grens met Leidschendam) tot en met de Zilverfabriek, waarachter het gemeente Leiden werd.
Die keer reed ik, hartje zomer, met Bas door dat gebied en wees ik hem op wat “hotspots”. Plekken waar wel eens wat gebeurde en die vaak moeilijk te vinden waren.

Langs ons gebied liep b.v. de spoorlijn Amsterdam – Den Haag. En vlak bij Schakenbosch wilden er wel eens patienten op de rails gaan liggen of voor de trein stappen. Uiteraard vaak op een plek waar je moeilijk bij kon komen (we hadden nog niet het mooie en goede materieel waar de pliesie nu mee is uitgerust).Vooral in het voorjaar en zomer kon je tijdens je werk best genieten van de mooie natuur in je omgeving. Zo hadden we ook kasteel Duivenvoorde. Daarnaast liep een pad verder het bos in en aan het eind daarvan parkeerde ik de politiewagen. Samen stapten we uit en liepen we naar een verderop gelegen treinviaductje, waar je net rechtop onder door kon lopen. Dat deden we. Op het moment, dat we in de buurt kwamen hoorde ik een trein naderen. Ik vroeg Bas even onder het viaduct even te blijven staan en zei hem dat ik er aan kwam omdat ik nog iets uit de auto moest pakken (..). Op het moment dat de trein over het viaduct reed, leek het hem (zoals verwacht) wel interessant en keek naar boven. Juist op het moment (en daar hoopte je altijd op) dat er in de trein iemand een grote boodschap op het open toilet deed. Dat eerst witte overhemd van hem !! Maar ook zijn gezicht, had je moeten zien ! Ik weet dat hij dat geintje daarna ook zelf met andere collega’s heeft uitgehaald.

Overigens rijden de Spoorwegen tegenwoordig niet meer met open toiletten. Mede hierdoor, denk ik 🙂

In die tijd begon er ook net een jonge collega, die juist van de politieschool kwam: Peter Tuithof. Peter wilde graag naar de AVD, maar kwam niet door de eerste selectie. Hij moest eerst maar eens zijn burger- en korpsrijbewijs halen. Die had hij nog niet. In de tussentijd wilde hij wel graag alleen de straat op, dus werd hem de eerder geroemde ULM, waar iedere landgroep er één of twee over beschikte, aangeboden. Helm was inmiddels verplicht en in die tijd waren er alleen nog maar die potjes. Niks fancy uitziende helmen en al helemaal niet integraal. Dus Peter zette het potje op, maar niet zoals het hoorde. Hij zette hem andersom op. Natuurlijk zeiden we niks maar moesten wel ons lachen houden. Zijn hele surveillance van twee uur reed hij met de helm achterstevoren op die brommer, met de leren bandjes strak langs zijn ogen. De brommer was al al een dom ding, maar met hem er op…

Hoe dan ook: jaren later kwam ik hem tegen bij een Rijkspolitie Open Dag in Driebruggen. Diverse onderdelen van de rijkspolitie waren daar aanwezig en ik stond er met een ingerichte ME-bus. Peter bleek inmiddels zijn rijbewijs gehaald te hebben en het gered te hebben bij de AVD, de Algemene Verkeers Dienst, uiteraard met een Porsche. Met open dak. Ook hij had veel bekijks natuurlijk, maar in onze pauze, tussen 12 en 1 vroeg hij of ik misschien even een rondje mee wilde rijden.

Dat leek mij wel wat, dus helm (goed !) opgezet en naast Peter plaatsgenomen. Van Driebruggen naar Gouda hield hij zich aardig aan de snelheid en zaten wij gezellig te keuvelen, maar van Gouda richting Utrecht, waar wij naar toe reden, wilde hij blijkbaar iets bewijzen. Bij 255 km/u met open dak en op de linkerrijstrook vroeg ik hem toch maar of hij wat zachter wilde rijden: ik voelde mij niet helemaal op mijn gemak met al die voorbij schietende bomen aan de kant van de weg. Dat deed hij en even later reden we gelukkig weer 190 km/u (…) over de A12…. Op de 3e baan, natuurlijk.

In december 1974 en nu ik eenmaal een vaste baan had, kocht ik bij Simca dealer v.d. Velde in Zoetermeer een nieuwe auto: een oranje Simca Rally 1, kenteken 05-EX-37. Prijs standaard: fl. 8400,=, maar met de accessoires die ik er bij kocht, zoals spoiler aan de voorzijde en de licht-aluminium velgen, werd dat fl. 8900,=. Vanwege een tekort aan kentekens bij de RdW (toen al problemen bij de overheid) werd hij pas in januari 1975 afgeleverd (met ook bouwjaar 1975 op het kentekenbewijs. Prima !) Maar een lekker ding was het !  

Alhoewel het niet de snelste versie van de Simca’s was (dat was toen de 3000 gld duurdere lichtgroene Rally II, waar een Simca 1100 TI motor in lag), was hij lekker sportief, uitgerust met aluminium sportvelgen, sportstuur, een spoiler voorop, kuipstoelen, verstralers, sportuitlaat en een sportstuur. Achterwielaandrijving en motor ook achterin. Vanwege de wegligging, had ik voorin de kofferbak altijd een paar zakken zand liggen.

Korte vakantie Parijs en Londen

Zonder navigatie en/of gps, maar met kaart.

Met Hemelvaartsdag 1975 was ik een paar dagen achter elkaar vrij en besloten Pem en ik op de bonnefooi een paar dagen naar Parijs te gaan. ’s Morgens om 04.00 uur vertrokken en om 09.00 uur reden we al over de periferie rondom de Arc de Triomph. Meteen op zoek gegaan naar een hotelletje belandden we al snel in één van de smalle zijstraten van het centrum, totdat ik een flink pand ontwaardde, waarop “HOTEL” gekalkt was. Het bevond zich een paar panden verder dan de Moulin Rouge… Super !

Pem bleef in de geparkeerde auto en ik ging naar binnen om te zien of er een kamer voor minimaal 1 nacht, maar liefst 4 nachten beschikbaar was/waren. Vreemd genoeg zag ik geen receptie, maar er kwam al snel een man op mij af die mij in het Frans aansprak. Dat was lastig: door mijn schoolfrans begreep ik wel iets, maar niet alles, dus antwoordde hem in het Engels dat ik een kamer zocht.

De man vroeg mij “voor hoe lang?”. Ik: “liefst 4 nachten”. Ik dacht dat hij ontplofte. “Eh”, antwoordde hij, “dat lukt hier niet. Maar als je hoge nood hebt mag je mijn kamer wel even lenen voor een half uurtje”. Op dat moment besefte ik dat ik in een bordeel zat. Ik bedankte hem hartelijk voor het genereuze aanbod, maar maakte toch, zij het met een flinke lach en – ik denk – een rood hoofd van schaamte, dat ik wegkwam en stapte snel weer in de auto. En in de auto lagen we dubbel. Uiteindelijk vonden we een kamer, maar hooguit voor 1 nacht. Kennelijk hoogseizoen.

Die dag hebben we zo’n beetje alle bezienswaardigheden die Parijs kent, afgelopen: Arc de Triomphe, Eiffeltoren, Notre Dame, Montmartre, Champs-Élysées en noem het maar op. Blaren op de voeten, maar het was het alleszins waard. Schitterende stad.

Op het moment dat we ’s morgens de auto wilden inladen stond er een Franse politieman een prent voor foutparkeren bij mijn auto uit te schrijven. Ik begreep het eerst niet, maar later snapte ik, dat ik op de verkeerde dag aan die kant van de straat geparkeerd stond. De politieman vroeg mijn gegevens en toen hij bij mijn beroep kwam en mijn politie ID zag, hield hij op met schrijven, reikte mij de bon uit en zei: “betaal maar niks, maar houd de bon maar: souvenir de Paris”. Lachend dankte ik hem hartelijk. Het scheelde toch iets van fl. 35,=

Terug bij de auto zei ik als geintje tegen Pem: “OK. Knijp en we gaan nu naar Londen”. Pem meteen: “Knijp !” en dus een uur later zaten we bepakt in de Simca, op weg naar Calais. Via een schitterende, bochtige en heuvelachtige weg bereikten we in iets meer dan 3 uur Calais. Als laatste voertuig konden wij meteen mee met de Hoovercraft en zaten we comfortabel, als in een vliegtuig, in een half uur aan de overkant, in Dover.

Dat ging echt snel. Bijzonder. Vandaar was het nog een kleine twee uur rijden, ongeveer 125 km naar Londen. Dat was wel meteen wennen met links rijden. Bij een rotonde ging dat een enkel keertje mis, maar gelukkig werd je dan, waarschijnlijk vanwege je gele Nederlands kenteken, snel door de vriendelijke Engelsen de goede kant op gewezen.

In London hadden wij bij het metrostation Kings Cross een hotelletje gevonden. Niet erg duur, maar ook niet erg schoon. En een echt hotelletje, dit keer. We hebben het een paar dagen uitgehouden en ook daar weer van alles genoten wat Londen te bieden had, maar iets eerder dan gepland wilden we toch naar huis. Dat kwam mede doordat de kamer erg smerig was, met o.a. koffiedrap in de wastafel en gescheurde lakens met daarop vogelenpoep en het hotel tegenover het hoofdpostkantoor van Londen was gevestigd, waar iedere morgen vanaf 5 uur de vrachtwagens met draaiende motor stonden en uiteindelijk vertrokken. Wat een pestherrie. Bij de receptie loog ik dat we naar huis teruggeroepen waren. Ik weet dat ik de reden in het midden liet (familie omstandigheden), maar ik kreeg onverwachts mooi mijn reeds betaalde voorschot voor de komende dagen terug.

Na ruim 2 uur rijden bereikten we Dover weer, maar wachten op een beschikbare Hoovercraft zou te lang duren, dus besloten we de boot te nemen. Die deed er dan iets langer over, maar kwam ook nog zo’n 30 km onder Calais aan, in Boulogne. Boeide niet. We wilden naar de overkant en om een uur of 4 in de middag stonden we weer in Frankrijk. Vandaar langs de kust richting België en daar in een wegrestaurant de laatste francs aan wat te eten opgemaakt, waarna we ’s nachts rond 03.00 uur Schokland in Zoetermeer weer opreden.

Terug in standplaats Voorschoten

Regelmatig werd je gedetacheerd bij een ander onderdeel binnen de Rijkspolitie. Vanwege mijn grote interesse in “verkeer” kreeg ik een 6 weken durende rij-opleiding bij de verkeersgroep van de Rijkspolitie, dat gevestigd was op vliegveld Ypenburg, dat ook de verzamelplaats van de Mobiele Eenheid, district Den Haag was.

Eerste week bestond uit meedraaien met de surveillances bij de verkeersgroep. Er werd gebruik gemaakt van snelle Ford Taunussen 2.3 GXL, zoals hieronder.

Ford Taunus, Verkeersgroep Rijkspolitie | Politie, Klassieke auto's,  Automobiel
Verkeersgroep RP Ford Taunus 2.3 GXL

Hilarisch waren mijn diensten met verkeersgroep collega Hans Bot, die altijd in was voor een geintje.

Toen wij eens het transport van een groot jacht, dat op een dieplader lag, moesten begeleiden naar een tuinder in het Westland, kwamen wij in het centrum van Wateringen en reden we zo’n 400 meter voor het transport.
We reden langs een aantal woningen in het centrum, waarbij wij zagen dat een mijnheer in zijn voortuin bij zijn vijvertje stond te schoffelen. Ik zat op dat moment achter het stuur en Hans vroeg mij ter hoogte van die woning te stoppen. Ik stopte, hij draaide zijn raampje open, hij sprak die man aan en zei doodleuk (terwijl hij op het transport achter ons wees):

“Hallo mijnheer, hier is uw boot. Waar wilt u hem hebben ?”
Mijnheer: “Boot? Ik weet van niks”.
Collega Hans: “Maar u bent toch abonnee van de Haagsche Courant?”
Dat bleek gelukkig een goede gok van mijn collega.
“Jawel, dat klopt”, zei de man.
“Wel”, zei Hans, “die boot heeft u toch gewonnen met de kruiswoordpuzzel?” En Hans wees naar de naderende dieplader met daarop het jacht.
Je begrijpt de reactie van mijnheer. Verbazing en langdurige stilte. Ikzelf moest uiteraard enorm mijn lachen inhouden, maar mijnheer was ietwat in paniek en begreep niet goed of hij werkelijk door de politie in de maling genomen werd. Dat verwacht je natuurlijk niet. Maar dat was natuurlijk wel het geval, dus Hans heeft hem toen maar snel uitgelegd dat het een geintje was. Voordat ik kon zien of mijnheer er om kon lachen reden we alweer weg. Het transport was zeer dicht genaderd en we moesten verder.

Hans was ook zo’n figuur, die rustig zijn groepscommandant in de maling nam. Legendarisch was zijn verhaal, dat door het district ging, maar waar ik persoonlijk niet bij was, waarbij zijn baas aan het eind van de dag aan hem vroeg of er bijzonderheden waren geweest, die dag tijdens surveillance.

Hans vertelde hem toen: “Nee, niks gebeurd. Of eigenlijk: ja, toch. Het zou kunnen dat u nog een klacht over mij binnen gaat krijgen”.
“Hoezo ?”, vroeg de commandant.
“Wel”, zei hij droogjes, “ik stond te posten op de Gemene Weg in Hazerswoude toen een man met zonnebril en in zijn hand een roodwitte wandelstok aan kwam lopen en met zijn stok maar tegen de auto tikte. Ik vroeg hem uit het geopende raampje op te houden, maar hij liep, tikkend met zijn stok tegen de dienstauto, langs de auto.” Ik ben uitgestapt, heb zijn stok in drieën gebroken en in de berm gegooid. Ik geloof niet dat hij er blij mee was, maar om verdere escalatie te voorkomen ben ik maar weggereden”.
Hans was een donderstraal….

Gedurende die 6 weken rij-opleiding kreeg je ook echt wel wat te leren. Van slippen, achtervolgingen, klemrijden maar ook gedisciplineerd hard rijden. En omdat we daar ontheffing voor hadden deden we dat ook. Zo herinnerde ik mij de rit over de dijk langs het IJsselmeer in de buurt van Volendam. Ik reed in zo’n snelle Taunus, voorzien van dubbele bediening (ook gas !) en ging al met een gangetje van 160 over de dijk. Dat vond ik veilig genoeg, maar de instructeur niet. Die trapte rustig op zijn gaspedaal en joeg mij naar de 180. Ik vond dat onverantwoord, liet mijn gas los, maar hij niet en ik trapte toen meteen op mijn koppeling en bracht de auto tot stilstand. Tegen mijn instructeur zei ik: “Als jij echt 180 over deze dijk wil rijden, doe je dat zelf maar, maar ik vind dat onverantwoord en doe dat niet”.

Hij was even stil en beloofde mij niet meer op deze manier in te grijpen. Misschien was dat zijn ultieme test van mij wel, maar dat heb ik nooit gehoord. Ik mocht verder rijden en deed dat ook, maar tot aan mijn grens en niet tot aan die van hem.

Een tijd later kregen we in de nachtdienst te maken met een snelkraak in Leiden. Met een collega van Leiderdorp en ik van Voorschoten reed ik met de RSA (regio-surveillance auto), een VW Passat Station, in de buurt van Hazerswoude-Dorp, toen we in de polder op zo’n 200 meter achter de vluchtende BMW kwamen te rijden. Ze kregen ons natuurlijk in de smiezen, waarschijnlijk vanwege de gillende sirene en het blauwe zwaailicht. Probleem was wel, dat de wegen die nacht flink besneeuwd waren. Niettemin kon ik met een gangetje van zo’n 110 km/uur over de weggetjes in de polder tussen Benthuizen, Zoeterwoude en Hazerswoude die wagen prima volgen, totdat de boeven meer risico gingen nemen dan ik wilde. Ik nam dus lekker wat gas terug. De inmiddels via “Alex” bestelde heli (toen ook al de “Zulu”) was ook ter plaatse en zette van boven een flinke lamp op de polder. Nog geen 5 minuten later troffen wij de BMW, geslipt in een bocht tegen een boom. Net niet in het water. Auto bleek gestolen, lag nog vol met gestolen kleding en daders (gezien de voetstappen in de sneeuw 2 personen) waren verdwenen. Een speurhond werd op de PD besteld en na zo’n 3 kwartier was hij ter plaatse. Hond nam lucht bij de bestuurdersplaats op, geleider liet hem een meter of 100 het weiland ingaan om het spoor volgen en kwam daarna weer terug. Wat er aan de hand was? Vanwege de bevroren grond kreeg de hond last van zijn poten, aldus de geleider en hij en hond vertrokken weer, ons met verbazing achterlatend. Vanwege de aanwezige helikopter konden aan de andere kant van de polder beide verdachten door collega’s van RP Boskoop worden aangehouden en werden overgebracht naar het bureau van de Gemeentepolitie Leiden, toen in de Zonneveldstraat.

Het was een alledaagse doordeweekse ochtend, die maandag. We werden gestuurd naar een straat in de wijk Noord-Hofland, waar een bewoonster van een flat naast de vuilniszakken op de stoep een grote plastic koker had aangetroffen. Ze wist niet wat er in zat.
Ik opende de koker en zag er 2 grote vuurpijlen inzitten. Maar ook wel hele grote. Had ik nog nooit eerder gezien. We namen de koker mee naar het bureau en besloten, in overleg met de baas, dat de pijlen vernietigd moesten worden. Meegeven met de vuilnisophaaldienst zou te veel risico met zich meebrengen. De groepscommandant, Adj. v.d. Vlekkert had er geen moeite mee, dat de pijlen vakkundig door ons vernietigd zouden worden, achter ons bureau waar normaliter de surveillance-auto’s klaar stonden. Op dat moment waren die elders, dus hadden we alle ruimte.
Ik ontstak één voor één de twee vuurpijlen, die we degelijk en rechtop in een metalen koker hadden geplaatst, zodat ze bij het afsteken niet konden omvallen maar de lucht in zouden vliegen en dat deden ze dan ook. Beide pijlen vlogen vrijwel tegelijk zeker een honderdtal meter recht omhoog, waarna ze enorme vuurballen loslieten, die ook nog eens fink uiteenspatten in een enorm rood vuurwerkspektakel.
Daar het een ietwat sombere en dus wat donkerder ochtend was, waren de ontstoken vuurpijlen boven Voorschoten goed te zien. Machtig schouwspel.
En toen werden we gebeld: vliegbasis Valkenburg aan de lijn. Of wij wisten, dat er noodpijlen afgevuurd waren in Voorschoten…. ? Vuurpijlen, die bij noodsituaties op zee gebruikt werden. Iemand had dus naar de “houdbaarheidsdatum” van de pijlen gekeken en moest gezien hebben dat die verstreken was. En daarna dus bij het vuil gezet.


In datzelfde eerder beschreven bos, waarin kasteel Duyvenvoorde staat, moesten wij (soms met ME, maar ook soms met eigen Voorschotense dienders) de boel bewaken, wanneer een hotemetoot weer eens op het idee was gekomen een diner te geven voor andere hotemetoten (ministers, zakenmensen, ambassadeurs, leden Koninklijk Huis en andere BN-ers.) Ook die keer in de winter dat er weer een feestje was. We stonden daar met een groep ME (10 man) rondom het kasteel. Ik stond met Adri van Wijnen, die ook surveillancehond geleider was van Jimbo, een Duitse herder, aan de achterzijde van het kasteel. Bij de ingang van de keuken, waar constant de catering naar binnen en naar buiten liep. Van al dat eten wat ons telkens passeerde kregen we best trek, maar men vergat de politie gewoon. Maar niet Jimbo, die werd op een gegeven moment voorzien van een enorme biefstuk. Hij wel.

Met Jimbo bemoeide ik mij ook vaak op de Tobias Asserlaan in Den Haag. Wij stonden daar met grote regelmaat de Indonesische ambassade te beveiligen, ook weer in de winter, ook  weer ’s nachts. Story of our life. Jimbo was er altijd bij, maar geen andere collega moest bij hem in de buurt komen. Ik was die uitzondering. Zo’n fijne en lieve hond (voor mij) en ik zat vaak bij hem, als we ’s nachts niet met onze ME-helm aan het voetballen waren vanwege de oersaaie diensten. Wekenlang.

Die saaie diensten golden ook voor het Postendetachement in Den Haag. Eenmaal in de zoveel tijd was iedere collega, dus ook niet-ME-ers de klos en kon je een dag meedraaien met collega’s van de Haagse Politie. Het Postendetachment was een aparte eenheid bij de GP Den Haag, waar alle dienders zo nu en dan bijstand moesten leveren. Niet alleen van de gemeentepolitie zelf, maar ook de omliggende RP-groepen. Als je geluk had had je veel auto-surveillance, waarbij je dan naast een GP agent in de Mercedes kon. Als je pech had, stond je één of twee uur op je voeten voor een ambassade van een buitenlandse mogendheid. Ik herinner mij de Australische ambassade aan de Prinsessegracht waar je dan bij de voordeur stond. Recht tegenover de Boorlaan bij de ingang van het Haagse Bos. Ook wel het zgn homolaantje genaamd. Dat begreep je wel wanneer je op de vrijdag- en zaterdagavonden en nachten daar op je post stond en je veel “beweging” zag aan de overkant.

Legendarisch waren de magnetron-maaltijden op het hoofdbureau aan de Burg. Patijnlaan in Den Haag. Iglo diepvries maaltijden, wel te verstaan. Je mocht er 2 uitzoeken en die stonden dan op jouw etenstijd klaar. Het vlees in die maaltijden was prima; de rest niet zo, dus ik at die maaltijden vanwege de karbo’s. En voor de rest had ik brood bij mij. Volgens mij deed iedereen dat, want buiten het vlees waren die maaltijden echt niet te hachelen.

Evenals andere rond Den Haag liggende landgroepen van de RP, zoals Leiderdorp, Wateringen, Naaldwijk, ’s Gravenzande e.d. moesten wij vanuit Voorschoten ook meer dan regelmatig bijstand verlenen voor de bewaking van de (oude) Tweede Kamer en het daar tegenover liggende Ministerie van Algemene Zaken.

Maar ook de bewaking van de nieuwbouw van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, in 1978 aan de Schedeldoekshaven in Den Haag, behoorde tot onze taken. Ik heb daar wel wat nachten gezeten in dat lege gebouw, maar lol hadden we dan, als ik ’s nachts door de omroep installatie van het hele gebouw liet galmen:
“Bootje 99, heeft u problemen ? ……… Bootje 99, heeft u problemen ? Eh, bootje 66, heeft u hulp nodig ?”

Die Tweede Kamer-diensten, voornamelijk bij de publieke ingang op het Binnenhof als ook op de publieke tribune, vond ik in die tijd, als mid-twintiger maar verloren tijd en bij met name de Algemene Beschouwingen, dus daags na Prinsjesdag, waar er oeverloos gedebatteerd werd over de nieuwe begroting die ik (toen) totaal oninteressant vond, kon je af en toe zelfs in slaap vallen. Er moeten ergens nog beelden zijn, want in het avondjournaal of bij het dagelijkse politieke TV-nieuwsprogramma als Den Haag Vandaag over die beschouwingen, zag ik mijzelf eens verveeld en kauwgom kauwend, vol in beeld op die tribune staan. Uiteraard had ik er geen erg in, dat de camera op mij gericht stond. Ik schrok mij te pletter. Slechts een handvol mensen had dat gelukkig gezien, maar dat waren echt, zoals wij dat toen noemden, zaaddodende diensten, waarvan je zeker wist dat die qua tijd uit gingen lopen maar nooit tot hoe laat. En niet zelden werd dat ’s nachts rond drieën, terwijl je de dag ervoor ’s morgens om 10 uur al met je dienst daar begonnen was.

De nachtdiensten op het Ministerie van Algemene Zaken (dus die, waar de Minister-President zetelde en nog steeds zetelt, maar waar de huidige Premier het torentje opzoekt), waren wel te doen. Je ving je dienst samen met een collega aan om 23.00 uur in een donker en leeg pand. Je maakte je rondje, haalde daarna (in de winter) uit de Volkswagen politiebus een schone warme deken en nestelde je je in de spreekkamer van de Premier op zijn canapé. Dus zijn zitbank. Uiteraard moest je zorgen dat je ’s morgens tegen 07.00 uur wel weer wakker was, omdat dan het personeel van het ministerie begon binnen te lopen. En soms ging dat wel eens mis 😉

Volvo 343. Opvolger van de blauwe Fiat 127

In de reguliere nachtdiensten draaiden wij voor een flink gebied met 2 auto’s en 5 mensen, waarvan eentje bureaudienst had. Regionachtdiensten waren dat en die vingen om 23.00 uur aan in het regiobureau, het groepsbureau van de Rijkspolitie in Leiderdorp. Dat bevond zich eerst in een vooroorlogse eengezins-woning aan de Acacialaan en een paar jaar later in een nieuwbouwpand om de hoek, aan de Hoogmadeseweg. Ook dat pand is inmiddels verlaten en omgebouwd tot woningen. Maar dat bureau was ’s nachts dan bemand door 1 collega, terwijl er 2 wagens met ieder 2 man rondreden in heel Hollands Midden, dus van Voorschoten tot en met Nieuwveen/Nieuwkoop/Leimuiden en Roelofarendsveen.

Wat wel altijd een fijne onderbreking in de nacht was, was een bezoekje aan Jan Zalm (bijnaam), een visboer in Weteringbrug, aan de rand van ons bewakingsgebied. Jan begon iedere morgen om precies 04.00 uur met het bakken van vis, wat dan vanaf de ochtend vanuit zijn marktkraam ergens in het land verkocht werd. Iedere politieman uit de wijde omtrek (en dan bedoel ik wijd, als in Amsterdam en Haarlemmermeer, maar ook politie Leiden, Alphen en zelfs Rijswijk pikten regelmatig een visje mee) kende Jan en hij had ’s nachts voor iedereen een praatje. En een visje. Of twee. Vaste prik, dat je bij je bezoek ’s nachts altijd 2 versgebakken wijtinkjes kreeg. Dat ging er in als koek. Politiemensen reden er graag voor om. Zo ik ook. Zowel toen ik in Voorschoten diende, als later ook in Bodegraven, waardoor mijn collega’s uit Nieuwerkerk en Moordrecht daarna ook regelmatig langs wipten. En de eerste twee wijtinkjes kreeg je altijd. Daarna betaalde je een gulden per stuk.

Maar, zoals uit het Haarlems Dagblad van 8 januari 2014 blijkt Jan Zalm ook voor anderen goed te doen.

Onze eerste Duitse herder: Amor

Evenals Frans (met zijn herdershond Mora) Fred (met bouvier Brazos) en ikzelf met Duitse herder Amor waren we regelmatig met de vrouwen op het strand aan de Wassenaarse Slag te vinden met onze honden. Ook de honden konden het goed met elkaar vinden. In 1976 kochten wij Amor als 9 weken oude pup van mijnheer Dros, de brugwachter van de Hooghkamer brug in de Leidseweg/Voorschoterweg. Dros woonde in de 3-Oktoberstraat in Leiden en had daar in zijn tuin een Duitse Herder kennel. Met regelmaat nam hij een pup mee naar de brug en ik werd toen verliefd op de Duitse herder.

Amor werd een ongelooflijk lieve en trouwe herder, waar we veel plezier van hadden.

Met Amor liep ik eens alleen op het strand van de Wassenaarse Slag, waar we overigens vaak met de hond kwamen vanuit Leiderdorp. Het was hartje winter, ijskoud op die 23e december. Niemand te zien, dus ik parkeerde mijn auto op de rotonde bij de strandopgang, waar weliswaar een gele streep langs liep maar waar je dus niet mocht parkeren. Logischerwijze was dat ingesteld voor de zomer, maar OK en in alle eerlijkheid: het gold nu dus ook. Ikzelf was nooit zo’n schrijver, die persé mensen moest bekeuren. Ik keek wel verder: wat was het doel van die maatregel? En vroeger gold nog veel minder dan nu dat het om geld ging. 

Ik kwam terug van de hond uitlaten toen er een onopvallende politiewagen voor mijn auto stond en de agent, eveneens in burger want hij legitimeerde zich, aanstalte maakte mij te bekeuren. Ik vroeg hem netjes of hij dat in de geest van de wet deed en of hij zich er lekker bij voelde. Ik kreeg meteen een grote schofterige mond terug. Ik stond perplex. Tja, dan word ik ook vervelend. Ik vroeg hem of hij zijn ontheffing van het parkeerverbod aan mij kon tonen, waarop hij natuurlijk zei dat dat niet hoefde en dat hij ontheffing had. Hij dacht mij daarmee af te troeven. Dat ging bij mij dus niet op. Een politie-ontheffing gold alleen bij dringende zaken. Ik beloofde hem dat ik een klacht bij zijn baas (en ik noemde de naam van de commissaris van Wassenaar) zou neerleggen als ik hier ook maar iets van in de brievenbus kreeg. Nooit meer iets van gehoord.

Nadat Pem en ik in 1977 getrouwd waren, betrokken we dus met onze herder Amor een ruime 4-kamerflat op de Gerbrandylaan 24 in de nieuwbouwwijk Noord-Hofland in Voorschoten. Veel collega’s woonden in soortgelijke flats in dezelfde wijk, dus ook buiten kwamen we elkaar vaak tegen. Alleen Frans bleef, ook na zijn huwelijk met Evalien, in Voorburg wonen.

Onze trouwdag, 6 januari 1977

Er was eens een voorvalletje, waarbij mijn vrouw ’s avonds, in het donker en rond een uurtje of 11, de hond uitliet. Normaliter deed ik dat ’s avonds, tenzij ik nachtdienst had. Maar het uitlaten gebeurde altijd rondom het plantsoen tegenover de flat, tussen Gerbrandylaan en Alberdaplantsoen.

Die keer werd zij constant hinderlijk gevolgd door een onbekende man terwijl zij met de hond liep. Amor voelde het aan en ging (los) naast het vrouwtje lopen. Man bleef achter haar toespelingen en vervelende opmerkingen maken, totdat Amor dat kennelijk zat was, zich omdraaide en vol tegen de man opsprong. Met beide voorpoten sprong hij tegen ’s mans borst. Dat moest kennelijk een waarschuwing zijn van Amor, maar het werkte. De man maakte zich uit de voeten.

Of de keer, dat we ’s nachts met eigen auto rond een uur of 2 op de Gerbrandylaan aan kwamen rijden van een visite elders. Amor zat thuis. Verderop zag ik 2 mannen, zonder dat ze ons in de gaten hadden, tussen geparkeerde auto’s ergens mee bezig zijn en omdat ik wist dat we in Voorschoten de laatste tijd nogal wat benzinediefstallen ervoeren, liep ik snel naar boven en haalde Amor op, onze hond. Pem zou via de meldkamer mijn collega’s van de nachtdienst op de hoogte brengen.

Ik liep met de hond zachtjes naar beide mannen toe, zag ze bezig met een slang en jerrycan en ook, dat er benzine getapt werd uit de auto van een buurman. De knapen schrokken zich de kolere, toen ze zagen dat ik met zwarte herdershond plotseling achter ze stond. Ik legitimeerde mij als politieman en waarschuwde ze, dat niet moesten proberen om weg te komen, daar ik anders de hond los zou laten. Ik deelde ze mee dat ze allebei terzake diefstal van benzine waren aangehouden. Ik maande ze voor mij uit te lopen richting de ingang van het flatgebouw en liep met Amor achter ze aan naar de 2e verdieping, waar mijn woning was. Ik begreep van mijn vrouw dat de enige wagen die op de weg was nog achter in Roelofarendsveen zat en dat het wel even zou duren voordat die er was. Ik liet de heren plaatsnemen op de bank in mijn huiskamer en vertelde ze dat ze hun mond moesten houden. Amor liet ik pal voor ze zitten en gaf het commando “zit” en “blijf”. Waar hij doorgaans wel eens moeite had om wat langer te blijven zitten dan waar hij zin in had en zijn eigen weg probeerde te gaan, bleef hij nu zitten, pal voor ze. Hij keek ze ook strak aan. Knapen durfden zich niet te bewegen. Pem en ik zaten aan de keukentafel en moesten daar ons lachen proberen in te houden toen wij zagen, dat we ineens een gehoorzame hond hadden.

Hoe dan ook: na een half uur kwamen mijn collega’s en namen de arrestanten mee naar het bureau. De benzinediefstallen in de buurt waren opgelost, mede dankzij Amor.

Helaas kreeg Amor, toen hij 9 was, op een zaterdagavond een maagtorsie. Een kanteling van de maag, waardoor voor- en achterkant werden afgesloten. Hij kroop in de tuin tussen de planten en daarvan wisten we: we moeten snel zijn. Met spoed reed ik met hem naar een bekende dierenarts in Leiden, dr. Muurling, die hem meteen opereerde. Na anderhalf uur kon de dokter mij vertellen, dat hij de operatie overleefd had (iets wat niet zo heel vaak voorkwam) en ik kreeg hem, sterk verzwakt, mee. Ondanks flink vertroetelen thuis en toedienen van medicijnen, bleek het na een week niet beter te zijn. Integendeel. We zagen hem snel achteruit gaan. Wederom met hem naar de dierenarts, maar die kon mij geen beter nieuws brengen, dan dat hij hem uit zijn lijden moest verlossen. Hij had er een ontsteking overheen gekregen, waarvan hij – volgens de dokter – niet kon opknappen. Wat zijn we daar weken kapot van geweest.

Enige tijd later in de avonddienst rond een uurtje of 11: we werden voor een inbraakalarm naar een kantoorpand gestuurd aan de Veurseweg in Voorschoten, in de buurt van restaurant “De Gouden Leeuw”.

Hoewel het de politie vroeger nooit was toegestaan om in speciale gevallen alleen het zwaailicht te voeren en dus zonder tweetonige hoorn deden we dat uiteraard toch. Het had namelijk niet veel zin om met zwaailicht en sirene naar een inbraakalarm te rijden, zodat het boevengilde vanzelf op de hoogte werd gesteld van je komst. Tegenwoordig is dat wel toegestaan.
Maar die avond waren we desondanks toch met alleen blauw op weg naar dat kantoor met inbraakalarm. Aan het stuur van de Politie-Fiat 127 reed ik ongeveer 90 km/uur over de Veurseweg, totdat er van links, uit een zijstraat, ineens een DAF-je schoot, achterop voorzien van een bordje “invalide”, dat ik niet meer kon ontwijken. Ik reed al op een voorrangsweg en kwam ook nog eens van rechts, maar deze invalide bestuurder (wat hij dus al was vóór de aanrijding) zat niet goed op te letten. Ik kon hem niet meer ontwijken en knalde met de politie-Fiat achterop de DAF, waarna deze nog eens een zet kreeg en omdat de bestuurder zijn stuur niet rechthield, ook nog eens rechts van de weg tegen een muurtje tot stilstand kwam. Van voren en van achteren in elkaar gereden. Politie Fiat had eigenlijk niet zo veel schade. ook wij, beide inzittenden, hadden niks. En overigens liep het met het inbraakalarm goed af. Dat bleek loos te zijn.

Met luchtdruk schieten op de Voorschotense kermis.
Met vlnr: collega’s Henriëtte van Mastrigt en Dirk van Delft en echtgenote.

Daar in Voorschoten raakte mijn echtgenote voor de eerste maal in verwachting. De zwangerschap verliep prima, alhoewel ongeveer een maand voor de bevalling mijn vrouw overgebracht moest worden naar het ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam. Ze had een flinke bloeding. De ambulancebroeder sprak haar wel heer bemoedigend toe, weet ze nog: “Ach mevrouwtje, is dit de eerste zwangerschap? Jammer hè”?

Mijn vrouw wist van niks, er gebeurde ook niks en na een week bleek alles weer in orde en mocht ze, zwanger en wel, mee terug naar huis. Maar vanaf dat moment hield onze huisarts, dr. Tromp, wel een extra oogje in het zeil en toen hij ongeveer aan zag komen wanneer Pem zou bevallen, stelde hij het vertrek van zijn vakantie gewoon uit, want hij wilde perse de bevalling doen. Dat werd natuurlijk enorm gewaardeerd.

En zo zat dr. Tromp op 20 juli 1978 op zijn gemakkie in onze huiskamer stripboeken van Suske en Wiske en Guus Flater te lezen (we hadden er daar een stuk of 80 van), terwijl Pem een beetje lag te creperen op de slaapkamer. Maar volgens de dokter ging er nog niets gebeuren. Tot ongeveer half 9 in de avond. Ik moest een badje mat handwarm water klaarmaken van de dokter. Op dat moment werd er aan de deur gebeld. Pa en Ma waren even naar Leidschenhage geweest en kwamen even langs. Deden ze anders nooit. Ik heb ze toch maar even weggestuurd, maar dat werd volledig begrepen. Pa had in de Trompstraat (what’s in a name) een collega wonen: daar gingen ze nu wel heen, in afwachting van….

Onze zoon, die rond 21.00 uur geboren werd, moest wel meteen beademd worden want hij werd geboren met driemaal de navelstreng om zijn nekje en was al aardig blauw aan het worden. Niet veel huisartsen hadden in die tijd een zuurstofflesje voor baby’s bij zich, maar de onze gelukkig wel en even later konden we hem, met een normale kleur, in onze armen nemen. Uurtje later heb ik mijn ouders gebeld, die even op bezoek waren gegaan bij een collega van mijn vader, die in Voorschoten woonde. Het zal niemand verbazen dat zij binnen enkele minuten bij ons waren.

De toenmalige burgemeester van Voorschoten, v.d. Haar, vond het in die tijd nodig de politie regelmatig orders te geven. Alhoewel hij volgens de wet slechts hoofd van de plaatselijke politie was op het gebied van Openbare Orde, dacht hij ook voor andere zaken de politie voor zijn karretje te kunnen spannen.

Zo ook in ergens 1978. Hij vond op een zeker moment dat de politie verbaliserend moest optreden tegen voertuigen, die voor uitritten geparkeerd stonden. Natuurlijk is dat hinderlijk, maar geef dan het goede voorbeeld. Mij was bekend dat hij zich in een DAF 55 Marathon verplaatste en op de Aert van Neslaan in Voorschoten woonde. Op het moment dat wij daar surveilleerden, stond dat DAFje voor een uitrit van een garagebox geparkeerd. Uiteraard voldeed ik aan het verzoek van de burgemeester en plakte een parkeerbon op zijn voorruit, zogenaamd niet wetende dat het zijn eigen uitrit was, maar dat maakte voor de wet niet uit. Ik wist het wel, maar deed alsof ik het niet wist en was zeer benieuwd naar zijn reactie.

Wel, die kwam al snel. De volgende dag moest ik bij de groepscommandant komen, die op het bureau in het bijzijn van de burgervader mij verzocht de bon te verscheuren. Ik weigerde, vertelde dat ik mij aan de regels zou houden en dat ik gewoon, zoals bij iedere burger, proces-verbaal zou opmaken indien de transactie niet betaald zou worden en dat alleen de Officier van Justitie de bekeuring nog kon vernietigen.

Parkeren voor je eigen uitrit is ook niet toegestaan. Mijn commandant gaf mij daags na dit gesprekje een schouderklop vanwege mijn standvastigheid (of was het toch weer een beetje rebellie ?), maar vertelde ook, dat hij, omwille van de relatie in de “Driehoek” die vraag wel van de burgemeester moest stellen. Hij had zijn best gedaan en ik begreep mijn baas wel.  Bij mijn PV voegde ik een afloop-bericht, hetgeen inhoudt dat je op de hoogte wordt gesteld na het vonnis of beslissing. Dat bericht kreeg ik en was blij te vernemen, dat de burgemeester na uitspraak ook gewoon moest dokken..

De burgemeester heeft dat trucje van opdracht geven nog eenmaal geprobeerd, toen hij extra aandacht wilde voor groenparkeren. Mijn groepscommandant, Adjudant (Hendrik) v.d. Vlekkert was een enorm sportliefhebber en wist op dat moment dat er een week later een voetbalderby zou plaatsvinden op de velden van voetbal vereniging Randstad Sport, langs de Admiraal de Ruytersingel. Hendrik heeft de burgemeester hierop gewezen en uitgelegd dat er misschien 300 voertuigen op de grasstrook geparkeerd zouden gaan worden, omdat er te weinig parkeerplaatsen waren. Dat ging dus niet door en de burgemeester bemoeide zich er niet meer mee.

Lof onder mijn collega’s oogstte ik ook een keer met mijn oplettendheid. Vlak voor het middaguur op een maandagochtend werden we tijdens surveillance naar de Beetslaan gestuurd om een aangifte van diefstal op te nemen. Van de bewoners van deze eengezinswoning, die ’s ochtends niet thuis waren,  nam ik de aangifte op. Het bleek dat inbrekers in die ochtend via de naast de woning gelegen brandgang naar de achterkant van de woning waren gegaan, daar een raam opengebroken hadden en een antieke klok van de muur hadden gehaald. 

Friese Staartklok | Amstel-Klokkenmaker
voorbeeld v.d. gestolen klok


Tegenover de woning, dus aan de straatkant, was een basisschool gevestigd. Met mijn collega liep ik naar de overkant, klopte op de deur van het lokaal, wat uitzicht had op de straat en die woning en vroeg met toestemming van de juf aan de 5e klas kinderen, die aan het raam waren gezeten of zij die ochtend nog iets vreemds hadden gezien aan de overkant.

Twee schoolkinderen wisten te vertellen, dat 2 mannen (en ik kon daarbij een redelijk nauwkeurig signalement noteren) op een gegeven moment uit die brandgang kwamen met een langwerpig voorwerp onder een blauw-rode deken. Ze konden natuurlijk niet zien wat er onder die deken lag, maar wel, dat dat achter in een rode Opel Kadett Station gelegd werd. Daarna reden zij weg in de richting van de grotere weg.

Op het bureau zette ik later de aangifte op papier en hij werd ingeschreven en gemuteerd in het rapportenboek.

Exact een week later, ook met die inbraak in mijn achterhoofd, reed ik met mijn collega in een onopvallende politiewagen (beige Fiat 127, hoe onopvallend was dat toen ?) een surveillance in dezelfde wijk als waar die inbraak gepleegd was. Het geluk was met mij. Met ons voertuig kwam ik op de Generaal Spoorlaan achter een rode Opel Kadett Station te rijden, die voldeed aan het signalement van die schoolkinderen . Ik veerde op. Mijn collega snapte er niks van, want die was er een week eerder niet bijgeweest. Ook het signalement van de beide inzittenden voldeed grotendeels aan het door de kinderen opgegeven signalement.  Ik voelde een succesje aankomen en verzocht via de meldkamer bijstand voor het geval onze aanhouding uit de hand zou gaan lopen.
Collega’s in uniform waren binnen een paar minuten in de buurt en namen positie in de omgeving in. Ze wachtten op een seintje van mij. Ik haalde het verdachte voertuig in, gaf ze middels de transparant (stopbak achter op de hoedenplank) een stopteken. Ze stopten. 
Rij -en kentekenbewijs werd in ontvangst genomen en het bleken twee mannen uit den Haag te zijn. Achterin de auto zag ik liggen: een blauw-rode deken…. Hebbes ! Maar ik liet dat nog niet merken.

Beide mannen werden aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na onderzoek met districtsrecherche en onderzoek van de Haagse Politie in hun woning, bleken het notoire antiekdieven uit Den Haag te zijn, die een spoor van inbraken door de regio hadden achtergelaten, die wij allemaal aan “mijn” verdachten konden linken.   

Een paar dagen later ben ik op school een traktatie in die klas gaan brengen en heb de kinderen uitgelegd wat de verklaringen van die paar kinderen hadden opgeleverd. Ook zij vonden het machtig mooi, weet ik nog.

Zaken, waar je je zo af en toe flink nijdig over kon maken deden zich natuurlijk ook wel voor, zoals vernielingen aan de politievoertuigen als je b.v. voor een hulpverlening (zoals een reanimatie, hetgeen voorkwam) je voertuig in een bepaalde straat had geparkeerd en je bij terugkomst deuken, vernielde spiegels en dergelijke ontwaardde.

Maar ook ander asociaal gedrag, zoals: 

Op de vrijdagavonden kregen wij in Voorschoten steevast assistentie van onze 2 vaste reservisten. De reserve wachtmeester Tom Braggaar (loodgieter van beroep) en de besnorde reserve wachtmeester 1e klasse Joop de Badts (gepensioneerd).
De Badts had het uiterlijk van een sterotiepe veldwachter. Een typische Bromsnor. Hij was alleen een stuk gemoedelijker dan laatstgenoemde. Op die vrijdagavond zat hij naast mij in de surveillance-auto en deden wij onze dienst tot 01.00 uur.

Rond half 1 ’s nachts kwamen wij tijdens de surveillance achter een NZH-bus te rijden op de Leidseweg in Voorschoten in de richting van Leiden. Van een afstand konden wij zien, wat er in de bus plaatsvond: een aantal raddraaiers vond het nodig de bus van binnen te slopen.

Kennelijk uitgaanspubliek van de Lindenhoeve, een Voorschotense jeugdsociëteit waar wel vaker overlast vandaan kwam. Men hield zich in die bus niet in: achter de bus rijdend zagen wij de banken en stoelen door de bus vliegen. Via onze meldkamer maakten wij contact met de centrale van de NZH en kregen wij uiteindelijk door, dat de chauffeur zich bedreigd voelde en niets durfde te zeggen.

Via onze meldkamer en die van de NZH verzochten wij de buschauffeur achter onze politiewagen te gaan rijden en nergens te stoppen. Tegelijkertijd schakelden wij ter assistentie ook de Leidse gemeentepolitie in. Met hen spraken wij af dat wij de bus zouden begeleiden naar de binnenplaats van het hoofdbureau in Leiden, toen nog aan de Zonneveldstraat.

En zo gebeurde: inmiddels werd de bus ook aan de achterzijde begeleid door collega’s van Leiden en reden wij zo de binnenplaats op. Een twintigtal knapen werd daar, mede onder toezicht van aantal Leidse dienders, waaronder een begeleider met zijn surveillancehond, uit de bus gehaald en in de gymzaal van het bureau op een bank gezet. Aldaar werd hen de nodige pv’s voor vernieling en openlijke geweldpleging aangezegd en bekeuringen uitgeschreven. Rond 05.00 uur was de gymzaal weer leeg, omdat wij met tussenpozen de vernielers loslieten. Uiteraard konden de knapen ook voor de aangerichte schade opdraaien.

Ander moment: terugkomend van de dienstsport, bestuurde ik op een zeker moment een GSA (Groeps Surveillance Auto), een opvallende Volkswagenbus. Vanuit Leiden reden we richting Voorschoten en kregen onderweg via de mobilofoon door, dat er een Staat van Politie-alarm was afgeroepen door de Meldkamer. Dat soort meldingen kregen we alleen bij vluchtpogingen na een ernstig misdrijf, zoals berovingen, overvallen, diefstallen e.d. In dit geval betrof het een beroving van een ouder echtpaar in Leiden.

Dat hield ook in, dat je als politie-eenheid je gemeentegrenzen nauwkeurig in de gaten ging houden en daar dan ook ging posten. Omdat Voorschoten aan de gemeente Leiden grensde, namen wij vaak post boven de A4 bij Zoeterwoude (afhankelijk van hoeveel wagens er op de weg waren). Op de grenzen met Leidschendam en Wassenaar stonden dan andere (ook onopvallende) politiewagens te posten.

Maar laat op de plek waar wij stonden nu net een Mercedes personenauto aan komen rijden, waarvan het kenteken als betrokken daders juist was doorgegeven.
Dus met blauw en tuut (“optische en geluidssignalen) scheurde ik met de bus achter die Mercedes aan, die richting Zoeterwoude Dorp reed.

In die tijd hadden we nog geen transparant (stopbak) voorop het voertuig, dus een stopteken kon niet gegeven worden. Vanwege het zwaailicht en sirene, die we voerden, maakte de Mercedes zich toch uit de voeten. En met een VW-bus maakte je doorgaans niet zoveel kans tegen een snellere personenauto, maar ik zag al snel mogelijkheden, toen wij zagen dat de verdachten een woonwijk van Zoeterwoude inreden en ik daar meer bekend bleek dan zij.
Eén van mijn collega’s verzocht ik achterin te gaan staan om tegengewicht te bieden als ik door bocht ging zodat we niet zouden omslaan (:-)), want die nam ik in die straatjes nogal scherp. Mijn collega Frans ging achterin de bus staan en stond met beide armen aan weerszijden tegen de ramen zich vast te houden en tegen te leunen in de bochten. Dat wierp wel vruchten af en op het juiste moment dwong ik de verdachten een doodlopende straat in te rijden en kon de bus met de voorbumper tegen hun achterbumper zetten, waardoor dat voertuig geen kant meer uit kon.

Beide verdachten, een man en een vrouw, ogenschijnlijk deel uitmakend van een zigeunerfamilie uit het Oostblok, werden aangehouden en overgebracht naar het bureau in Voorschoten. Daar werden ze, onder toezicht, in afzonderlijke verhoorkamers geplaatst.

Wie schetste onze verbazing toen de vrouw, in afwachting van haar verhoor op een gegeven moment, midden in die kamer, haar lange rok optilde, haar benen spreidde en daar schaamteloos in het bijzijn van 2 verbalisanten, waaronder ik, staande haar behoefte deed?

Ik twijfelde niet. Ik was woest. Ik haalde de 3 stoelen meteen uit de kamer zodat ze niet meer op een stoel kon gaan zitten, liet een emmer water met een sopje, borstel en dweil komen en samen met mijn collega zetten we haar op haar knieën vlak voor de door haar gedeponeerde smerigheid. Op mijn “commando” “opruimen, nu ! ” ging ze toch maar aan het werk. We bleven er bij totdat alles opgeruimd was.

Buiten diensttijd trok ik (of trokken mijn vrouw en ik) veel met mijn collega’s op. Het waren vrienden geworden, waar we veel mee samen deden.
Zo was er de maandelijkse klaverjasavond in het Voorschotense Cultureel Centrum, op de eerste maandag van de maand, die door de gemeentelijke personeelsvereniging, waar de pliesie ook aan mocht deelnemen. Dat was altijd gezellig en veel politiemensen kwamen daar ook op af. Zo nu en dan kwam ik ook nog met een origineel prijsje thuis.

Zoals die keer dat iedereen op de Paasklaverjasavond met een doos eieren naar huis ging. De eerste prijs was een set van 5 dozen eieren. En laat ik die nu winnen, dus kwam ik die avond met 6 dozen eieren thuis.

Maar ik klaag niet: bij een andere keer, waar ik ook de eerste prijs haalde (yep, ik kon/kan best goed klaverjassen, vooral Rotterdams) won ik een konijn. Pem en ik hadden geen idee wat we daar mee aan moesten, maar buurvrouw Ria Koolen wist er wel raad mee en bereidde dit konijn bij een heerlijke maaltijd, dus samen met de buren.

Logo Birds Zoetermeer, The Netherlands | Logo's
Birds veld – v. Tuylsportpark ZoetermeerWat sport betreft: in die jaren (en sinds 1970) honkbalde ik in het 1e team van Birds Zoetermeer, de honkbalvereniging van Zoetermeer. Ik meen, dat we toen in de 1e klasse Rayon Den Haag speelden en afwisselend in de 3e klasse landelijk (ook wel districtsklasse), maar toen de groepscommandant in Voorschoten voor een belangrijk honkbalweekend op een vrijdag voor een speelweekend aan mij vroeg, hoe laat die wedstrijd zondag tegen het Delftse Blue Birds begon, moest ik hem antwoorden dat ik niet kon spelen, omdat ik avonddienst had, die om 15.00 uur begon. “Nee, dat gaat niet gebeuren, zei hij. “Jij gaat lekker spelen, je neemt na afloop van de wedstrijd even je colaatje, gaat douchen, doet je uniform aan en kom dan naar het bureau. Tot jij er bent neem ik jouw dienst over.”

Ik, als pitcher

Tegen 19.00 uur was ik pas weer op het bureau. Toevallig betrof dat een 9 innings lange thuis wedstrijd. Maar we wonnen, dus iedereen blij. Ook de baas. Maar zo’n collega/baas was hij dus. Fideel ! Hij was vaak zeer goed op de hoogte, want volgde mijn prestaties nauwlettend in de Haagsche Courant en of Het Binnenhof, daags na het sportweekeinde, waar ik regelmatig met naam en toenaam in stond.

Ikzelf aan slag in een thuiswedstrijd van Birds Zoetermeer tegen Compri Zwijndrecht 1976

Vakantie rondreis Roemenië, mei 1977

We woonden nog geen half jaar in Voorschoten, toen we met Fred en Ans op een twee weken durende vakantie naar Roemenië gingen. Via een reisbureau hadden we een rondreis Roemenië geboekt. Weliswaar ging dat land toen nog gebukt onder het juk van dictator Ceaușescu, maar dat (toen ietwat geheimzinnige) land intrigeerde ons zeer. En dan voornamelijk natuur en cultuur. Alvorens wij op vakantie gingen, werden Fred en ik even bij de DRID in Den Haag geroepen (Districts Recherche Inlichtingen Dienst, oftewel de BVD van de Rijkspolitie). Of we wel wisten waar we heen gingen en dat we vanaf het moment, dat we de reis geboekt hadden, wel begrepen dat de Roemeense Securitate (Roemeense geheime politie) op de hoogte was van de komst van 2 politiemensen met vrouwen naar Roemenië?

Ja, dat begrepen we, maar rebels als we waren, het weerhield ons er in het geheel niet van om te gaan. Integendeel, het motiveerde ons steeds meer. We lieten ons daardoor niet tegenhouden. Alle vier waren zeer geinteresseerd in het land Roemenië, met name buiten de steden om. Vandaar dat de eerste week een 2000 km lange busreis betrof door het achterland.

Met een tussenstop in Varna, Bulgarije, landden wij op 9 mei 1977 in Constanța, een badplaats aan de Zwarte Zee. Tijdens de landing zagen wij uit de vliegtuigraampjes gewapende militairen langs de kant van de landingsbaan staan, quasi verborgen opgesteld. In de aankomsthal werden mannen en vrouwen meteen gescheiden en moesten ook zonder elkaar de checks ondergaan. Uiteindelijk verliep dat zonder problemen.

Afvaart Donau Delta in Tulcea

Vandaar vertrokken wij meteen per touringcar en chauffeur Eugene en Nederlandse gids Gaby richting Tulcea, alwaar wij de volgende dag een boottocht over de Donau-delta zouden krijgen. Vanaf dat moment kregen we er ook een Roemeense reisleidster bij, aangewezen door de overheid. We betrokken onze simpele hotelkamer, waar geen luxe te vinden was, maar ook geen drank te verkrijgen was. Dat zouden we de volgende dag, dachten wij, wel even regelen.

De bus bracht ons de volgende dag naar de boot, alwaar wij zagen dat er slechts 3 kratjes Pepsi Cola aan boord gingen. Fred en Ans, verzot op Cola/Vieux, wilden meteen een paar flesjes cola kopen (de vieux hadden zij zelf bij zich, gekocht in de taxfree shop op Schiphol), maar men weigerde op de boot de flesjes te verkopen. Het was namelijk het rantsoen voor die dag voor de gehele boot, want de cola-fabriek was “kapot” en meer was er niet, zei men. Een andere manier van meedelen dat alles op de bon was in dat land. Met bier ging het wat makkelijker, als je het maar bij lokaal gebrouwen bier hield. Dat deed ik, ondanks dat het bier 13% alcohol bevatte, maar ach. Koud smaakte het best.

Uiteindelijk kwamen Fred en Ans toch aan voldoende cola, daar een aantal (oudere) mede-reizigers geen cola hoefden, dus Fred was meteen weer in zijn hum…

Na een uurtje of 3 gezellig varen over de Donau, waarbij we ook een beetje het leven aan de overkant (Sovjet-Unie) konden aanschouwen, hetgeen niet zoveel verschilde met dat, wat wij inmiddels gezien en meegemaakt hadden) werd er aangemeerd bij een restaurantje. Niet veel keus, was daar. De enige keuze, die we hadden, was of we de kop, het middenstuk of de staart van de rauwe vis in onze soep wilden hebben. Gevieren hebben wij vriendelijk gepast.

Deze keuze van eten was eigenlijk exemplarisch voor wat wij gedurende de reis qua eten hebben moeten verduren. Simpel gezegd: het was geen culinaire trip; verre van dat zelfs, dus de keren dat wij in die week het aangeboden eten, hoe goed bedoeld ook, hebben afgeslagen en daarvoor de “kalte platte” hebben moeten kiezen (dus gewoon brood met kaas en vleeswaren, of wat er voor doorging) was niet te tellen. Jammer maar helaas, maar dat bleek gedurende onze rondreis echt de keerzijde van het arme en uitgebuite land.  

vlnr: Pem, Ans en Fred Duindam

Afijn, het bleek een mooie rondtrip door hjet noordwesten van Roemenië, waar we – naar schatting – minimaal zo’n 15 kloosters bezochten met nog veel meer iconen en wandschilderingen. Mooi, maar als je er eentje gezien hebt…

Af en toe moesten Fred en ik wel even even naar de buschauffeur uitvallen, omdat wij het onverantwoord vonden, dat hij in z’n “vrij” rustig een steile bergafdaling afging, met alleen maar gebruikmaking van de rem en zonder af te remmen op de moter. Aan de andere kant hielpen wij hem bij een lekke band van de bus onderweg ook een wiel te verwisselen.

Maar verder veel vriendelijke mensen en allemaal even behulpvaardig. Vanwege overheidsregels moesten wij voor fl. 10,= per persoon per dag in dollarshops uitgeven. Dollarshops, het woord zegt het al, kon je alleen met harde valuta betalen, zoals guldens, D-mark en US-dollars. Onbereikbaar voor de lokale bevolking, terwijl juist daar de mooiste dingen waren aan te schaffen. Vandaar dat wij zo nu en dan ook maar eens aan contant geld weggaven of dat wij een artikel voor een Roemeen in die shops kochten. Een Roemeen mocht daar niet naar binnen, op straffe van arrestatie.

Eenmaal, in Poiana Brașov, HET wintersportgebied van Roemenië, waagden wij het eenmaal  om bij een zwartwisselaar guldens te wisselen voor Roemeens geld, de leu. Waar we voorheen bij de banken voor 10 gulden behoorlijk wat lei (meervoud van leu) terugkregen, ontvingen we nu zo’n anderhalf keer. Dat was toch ook weer lastig, want het equivalent van die 10 gulden kregen we al niet op. En bijkomend nadeel was, dat we in de gaten hadden dat we vanaf daar gevolgd werden, want twee zeker manspersonen waarvan wij vonden, dat ze opvallend veel interesse in ons hadden, kwamen wij de volgende dag ook tegen in Boekarest, op weg naar de politie-academie, die we toevalligerwijs gingen bezoeken. Daarna hebben we ze echter niet meer gezien.

Het bezoek aan de politie-academie was wellicht geen toeval, want we hadden er niet om gevraagd, maar was voor ons best wel interessant. Voordat we daar waren probeerde men ons wel door straten te laten rijden met de bus, waar geen schade van de recentelijke zware aardbeving te zien was, maar men kon niet voorkomen dat we langs blokken met flats reden, waar we op de hoek van zo’n blok op alle verdiepingen de toiletten nog zagen staan.

Resultaat van de aardbeving in Boekarest, maart 1977, 2 maanden voor ons bezoek

De aardbeving had een kracht van 7,3 op de Schaal van Richter. Deze aardbeving vond plaats  in maart 1977, anderhalve maand voordat wij er waren op een diepte van 94 km en was in de hele Balkan voelbaar. In Roemenië kwamen 1570 mensen om het leven, waarvan 1425 in Boekarest. Wij zagen de verschrikkelijke gevolgen.
De beelden, zoals hierboven op de foto, staan nog op ons netvlies. Daar reden wij langs.

Van Boekarest reden we met de bus naar Mamaia. Mamaia is een badplaats aan de Zwarte Zee, ook wel de Roemeense Rivièra genoemd en ligt ten noorden van Constanta, de belangrijkste havenstad van het land. Mamaia ligt op een strook land van 7 km in de lengte en 300 m in de breedte. De plaats is te vergelijken met een badplaats als Benidorm (Spanje).

We hadden daar voor de 2e week een strandvakantie geboekt, dus het was daar fijn vertoeven, ondanks dat de cola-fabriek nog telkens kapot was, maar we maakten er een sport van om zo hier en daar de flesjes cola in ruime mate bijeen te sprokkelen. Dat ging prima.

Na de week aan het strand van de Zwarte Zee vertrokken wij op 23 mei 1077 weer en gingen op weg naar Schiphol. In het vliegtuig vernamen wij, dat er een trein gekaapt was in de Punt en tegelijkertijd een groot aantal kinderen gegijzeld was in Bovensmilde. Beide in Drente.

Gijzeling schoolkinderen door Molukse gijzelnemers – mei/juni 1977

Na een paar uur landden wij in Amsterdam en zagen we, dat er een collega van onze groep Voorschoten aan het einde van de slurf stond. Hij stond ons op te wachten of beter: hij  kwam voor mij, ME-lid van het peloton Mobiele Eenheid RP Den Haag. Ons peloton van 40 man was n.l.  opgeroepen om zich “onverwijld” via de basis, waar verzameld werd, naar Hooghalen te begeven, een dorpje op een steenworp afstand van Bovensmilde. 

Mijn ME-groep 1 Peloton Den Haag. Eigen foto

Hoe dan ook, per politievoertuig werden wij met spoed naar Voorschoten teruggereden, alwaar ik mij meteen kon omkleden in ME-tenue en mijn (altijd) gereedstaande plunjebaal met ME-spullen (beschermende kleding incl. Winchester karabijn) kon oppakken. Binnen een half uur kon ik na mijn vakantie afscheid nemen van mijn vrouw (stel je voor: 5 maanden getrouwd) om richting de Molukse vrijheidsstrijd te gaan, niet wetende hoe lang ik zou wegblijven en wat ons daar te wachten stond.

Binnen 10 minuten na aankomst en na afscheid te hebben genomen zat ik weer in het politievoertuig, op weg naar het ME-verzamelpunt, vliegbasis Ypenburg (toen Ypenburg nog een vliegveld was) en waar toen nog de Verkeersgroep RP Den Haag gevestigd was.

Niet veel later reed ik, samen met de drie overige Mercedes 408 ME-bussen van onze andere groepen in kolonne richting Drente, waar onderweg ook andere RP-pelotons (o.a. Utrecht, Dordrecht, Den Bosch en Amsterdam) zich bij ons voegden en reden wij met zo’n 24 politievoertuigen achter elkaar naar Drente. Eenmaal in Hooghalen konden wij snel kwartier maken in de plaatselijke gymzaal, onze spullen achterlaten en konden wij meteen onze post betrekken met de wetenschap, dat we een 16-uurs dienst gingen draaien. Onze locatie betrof een in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk in de Ambonezenwijk van Bovensmilde.

Wij streken neer in de nog niet aangelegde tuinen van deze nieuwe onafgebouwde eengezinswoningen, waar de ruiten nog niet in zaten. Maar vanuit een slaapkamer op de 1e verdieping hadden wij een zeer goed uitzicht op de school, ongeveer 80 meter bij ons vandaan en waar ruim 60 kinderen gegijzeld en onder schot gehouden werden. Naar binnen kijken lukte niet, want men had de ramen van de school rondom geblindeerd met kranten.

Onze opdracht was duidelijk: van de gijzelnemers mocht er onder geen beding iemand uit de school vluchten. Deze(n) moest(en) omherroepelijk aangehouden dan wel uitgeschakeld worden.

Jan Stappenbelt (Fotograaf De Telegraaf), hier met ME-helm. Foto RTV Oost,

Het werd een kwestie van de lange adem. Probleem was, dat wij werkelijk verstoken waren van actueel nieuws. Eenmaal kon ik in die tijd even in het tentje van fotograaf Jan Stappenbeld van de Telegraaf (zie foto hierboven), dat zich binnen de afzetting bevond en waar hij klaar zat met zijn camera en telelens, gericht op de Lagere School. Maar mooier nog: er was een telefoonlijn naar zijn tentje aangelegd, waaraan een toestel gekoppeld was. Op mijn vraag mocht ik van hem daar even gebruik van maken om mijn vrouw na een aantal dagen even te bellen en haar enigszins gerust te stellen. Voorwaarde van Jan was, dat ik mijn mond hield bij mijn collega’s, anders had hij constant ME-ers op bezoek. Wel, daar voldeed ik graag aan.

Wij werden slechts bijgepraat ’s morgens om 07.00 uur, als we ons meldden bij onze legerbedjes, maar zaten daar na 16 uur dienst niet echt op te wachten. Slapen, wilden we, want om 14.00 uur moest je er weer uit. Dagelijks draaiden wij de avond- en nachtdiensten, uiteraard zonder vrije dagen, want het was crisis.

We begonnen onze dienst om 15.00 uur tot de volgende morgen 07.00 uur. Nu niet te bevatten, maar we maakten er wat van en na een week werd het zowat routine.

Kinderen verlaten de school

De terroristen mochten geen vrije aftocht krijgen' | De Volkskrant

Blij verrast waren we toen we vernamen, dat na 4 dagen, op 27 mei 1977 alle kinderen vrijgelaten waren omdat ze ziek waren geworden van het eten (hoe kon dat nou ??) en dat er nog slechts een viertal docenten met evenzovele gijzelnemers in de school waren. En het leven ging weer verder.

Soms reden wij via de plaatselijke supermarkt, die zich binnen de afzetting van de wijk bevond naar onze post. Bedrijfsleider was al lang blij, dat politie er aankopen kwamen doen. En met 20 pelotons ME en diverse andere bijstandseenheden van Marechaussee, Mariniers en leger, kon hij door die aanwezige 2000 man (zuinig geschat) toch nog wel omzet draaien. En dat gunden wij hem ook wel, natuurlijk.

Regelmatig kochten wij dan houtskool, saté-prikkers en vlees. In die achtertuinen van die woningen hadden we al snel een oude ton gescoord en met een driedubbel gevouwen stuk hekwerk als rooster hadden wij een prima BBQ gemaakt en ondanks de rook, die er uit die tuinen omhoog ging en ook vaak een lekkere BBQ-lucht de wijk in ging (uiteraard filosofeerden wij daarover: dat het ook de school zou bereiken) maakten wij met regelmaat lekkere gebraden vleesdingen op de BBQ klaar. Niemand was vegetarisch, kan ik mij herinneren. Maar op die manier maakten wij de eentonige diensten wel ietwat draaglijker.

Met onze groep uit het peloton zaten wij dus t/o die school en telkens zaten er 2 collega’s op wacht (zie hieronder) 2e huis).  

Ons peloton had alleen dienst, daar bij de rode pijl. Een 10-tal meter van de school vandaan. (originele schets)

Eenmaal kwam het voor, dat ik mij met een collega op de eerste verdieping bevond, mijn blik op de school richtte en zonder dat ik daar enige beweging zag, hoorde en merkte dat er vanuit de school op ons geschoten werd. Kogel hoorden wij zeer nabij achter ons inslaan, dus dat was even schrikken. Kwaad werden we er van. Onmiddellijk hebben we snel de open ramen met aanwezige planken dicht getimmerd en slechts enkele kijkgaatjes opengelaten, waaruit ook een Winchester-loop gestoken kon worden.
Zie foto hieronder.

Ook kregen wij door de nachtdiensten in de gaten dat het RP-logo op onze helmen in het maanlicht opviel. Vanaf dat moment smeerden wij de emblemen op onze helmen met aarde en later met schoensmeer in.

Uitzicht vanuit de in aanbouw zijnde woning op de school. Karabijn op schoot.

Twee weken gingen om en we gingen ons vervelen. We wisten amper wat er buiten de afzetting plaatsvond. Zo nu en dan werden we kort gebriefd, maar echt spannend was het allemaal niet. Het was in die tijd lastig om op de hoogte te blijven. ’s Morgens kon je even snel een krantje inkijken, maar verder was er totaal geen communicatie. Geen telefoon dus ook geen SMS, geen TV, geen radio. Geen internet. Niets.

Aan belangstelling van de (foto-)pers geen gebrek.

Tot die zaterdagochtend 11 juni 1977. Actie !! Opdracht van hogerhand:

Originele notities van de commandant vlak voor de actie !

Uiteraard hadden wij (gelukkig) dienst en hoorden wij rond 04.40 uur een hoop herrie in de buurt. We voelden aan, mede omdat geruchten van een op handen zijnde actie al een tijdje rondgingen en dat er iets stond te gebeuren, maar men had ons natuurlijk niet volledig ingelicht. Bovenstaande (op een velletje geschreven) verstrekte opdracht was slechts in het bezit van de pelotonscommandant en de 4 groepscommandanten, waaronder dus ook de onze, Bart Löwenthal, die opdracht had gekregen dat strikt geheim te houden tot aan de actie.

Maar de herrie in de straten (van o.a. ratelende rupswielen op de straatklinkers midden in de nacht) deed ons hart sneller bonken, omdat wij even daarvoor, tijdens onze dagelijkse nachtdienst geïnformeerd waren dat er een bevrijdingsactie ging beginnen. De gijzeling zou waarschijnlijk ten einde zou komen.
Het werd tijd: na twee weken dagelijkse diensten van 16 uur gedraaid te hebben waarbij je constant op je hoede moest zijn vonden het ook wel welletjes en wilden nu eindelijk wel weer eens naar huis. Dat barbequen in die tuinen kwam ondertussen ook je strot wel uit…

Maar bij het horen van veel schoten uit automatische vuurwapens, die door de tot dan toe stille nacht flink aan het vuren waren, stormde onze groep de trap op en we namen positie voor de kijkgaten, de wapens gericht op de school. Even later hadden we goed beeld. Een pantservoertuig van de Koninklijke Marechaussee kwam niet alleen de straat in rijden, maar reed meteen door, het schoolplein, richting voordeur. Hij ramde de voorpui, waarin ook de voordeur zat, dat wel. Meteen werd er ter desoriëntatie een knalgranaat tot ontploffing gebracht. Eem luide knal die indruk gemaakt moest hebben, waarna wij direct na die knal het dak van de school iets zagen oplichten om meteen weer terug te vallen.

Voordeur basisschool na geramd te zijn door pantservoertuig Koninklijke Marechaussee

De achterkant van het pantser-voertuig ging open en er rende een aantal mariniers de school in. Van de groep was de laatste een (video-)cameraman.
We hoorden dat schoten gelost werden, maar dat bleek achteraf intimidatie. De mariniers hadden met grote waarschijnlijkheid (door mogelijk infra-rood kijkers) kennis van waar iedereen zich op dat moment bevond. Ik hoorde dat later, na de acties, van een collega, die in het commando-voertuig van de AVD ter plaatse dienst had gedaan. Met hem had ik op de groep Hillegom gewerkt. Hij liet mij op een monitor zien, dat men wist dat de enige overgebleven gijzelnemer in de school (de andere 3 hadden zich al meteen overgegeven) zich in het laatste toilet van de vier had verborgen. Een marinier doorzeefde de deur van het eerste toilet, daarna de tweede, waarna de deur van de vierde werd opengegooid en de overgebleven gijzelnemer met zijn handen in de lucht, wapen voor zich op de grond en zittend op de WC-pot, zich overgaf. Er was geen enkele weerstand. Inval was dus haarscherp op video door een marinier opgenomen.

In de school zijn dus geen slachtoffers gevallen en de ME heeft niet hoeven op te treden.

Kinderen en leerkrachten zullen er een trauma aan overgehouden hebben, maar ze leefden gelukkig allemaal nog.

In het hiernaast afgebeelde boek “liggen blijven” wordt door o.a. Sylvan Schoonhoven (verslaggever van de Telegraaf) een kijkje achter de schermen gegeven bij o.a. de treinkaping, waarbij hij een zeer nauwgezet en naar waarheid verslag van de acties heeft gedaan.

Bij de treinkaping, die op hetzelfde moment als bij de school beëindigd werd en waar wel dodelijke slachtoffers onder gijzelnemers en gegijzelden waren te betreuren waren wij niet persoonlijk betrokken. In het boek wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de aanwezigheid van 19 pelotons Mobiele Eenheid (plm 800 RP-ers) bij de kaping en gijzeling kinderen en wat zij uitvoerden.

Van de bevrijding van de trein hebben de onderzoekers in 2019 een animatie gemaakt en vrijgegeven aan RTL Nieuws. Klik hier voor dat filmpje.

Na de actie kwam de commandant van de mariniers op het verzamelpunt en gaf tekst en uitleg. We waren blij, dat aan de kaping en gijzeling een einde was gekomen, waarbij helaas enkele kapers om het leven zijn gekomen. Zij vonden het nodig weerstand te bieden door gericht op de mariniers te schieten.

Het is ook schandalig dat op de dag van vandaag nabestaanden van betrokken omgekomen Molukse gijzelnemers (die ook in koele bloede treinpassagiers doodgeschoten hadden) betrokken mariniers voor de rechter trachtten te krijgen. Activistische advocate prof. Liesbeth Zegveld verdedigt de Molukse terroristen graag onder het mom van mensenrechten en maakt ook graag misbruik van de Vrijheid van Meningsuiting:

Het wachten was nu op de mededeling, dat we onze spullen konden pakken en richting huis konden vertrekken. Dat bericht kwam in de loop van de ochtend en rond het middaguur zaten wij als peloton RP Den Haag in de bussen, op weg naar huis. Dachten wij. En het thuisfront.

Onderweg werden wij door veel toeterende en duim opstekende automobilisten ingehaald, die vermoedelijk ook blij waren met de afloop en ons geluk wensten.

Deceptie volgde snel, toen wij halverwege Assen en Den Haag mobilofonisch op de hoogte werden gesteld, dat wij niet naar huis gingen, maar onmiddellijk geconsigneerd werden in Rotterdam. Onze route moest worden bijgesteld naar de van Gendt marinierskazerne, alwaar wij in ieder geval voor 1 nacht moesten blijven.

De opdracht kwam van de Procureur Generaal, aangezien zich in het district Den Haag diverse Molukse wijken bevonden (o.a. Moordrecht en Capelle a/d IJssel) en berichten waren opgevangen, dat Molukkers wraak wilden nemen en naar het Provinciehuis in Den Haag wilden gaan.

Achteraf viel het allemaal mee: er kwamen geen (althans niet meteen) acties van de Molukkers, dus wij konden heerlijk ontspannen op de kazerne. We gebruikten de tijd om te douchen, op te knappen, wapens schoon te maken en een partijtje te voetballen. Anderen namen de stormbaan als verzetje. ’s Avonds had de kazernekok zich uitgesloofd en tracteerde ons op een uitgebreide nasi-maaltijd volgens beproefd defensie-recept. Denk ik.
Vanuit de kazerne kon ik mijn vrouw weer eens bellen (zo lang als ik wilde) en haar vertellen dat ik de volgende dag, zondag, dan eindelijk toch thuiskwam. En dat gebeurde. En dan: een dagje bijkomen thuis en hup, weer aan het werk op de groep.

Gedurende zo’n 5 jaar woonde en werkte ik in Voorschoten en was ik ingedeeld in groep 1 van het ME-peloton Den Haag (bij de Bollenstreek). Ik ontwikkelde mij als een allround politieman met oog voor de maatschappij en gericht op “hulp verlenen aan hen die dat behoeven” (toendertijd art. 27 Politiewet) en na 5 jaar trouwe dienst bevorderd tot wachtmeester der rijkspolitie eerste klasse (3 strepen).

Toevallig kwam afgelopen maand het bericht naar buiten dat er een dikke streep is gezet onder de juridische strijd, die de activitische advocate Liesbeth Zegveld namens enkele nabestaanden van de Molukse gijzelnemers jarenlang voerde. Liesbeth zag (nu pas) geen aanknopingspunten meer om in een succesvolle cassatie te gaan. Voor anderen was dat al lang duidelijk. Maar goed: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.
Lees hier dat verhaal in de Telegraaf van Silvan Schoonhoven van 31 augustus 2021.

Dodelijke aanrijding met

Op de groep: business as usual. Kort na de indrukwekkende acties hadden Frans en ik die dag avonddienst, die om 15.00 uur aanving. Rond een uur of 6 reden we langs de snackbar in de van Kempenstraat en haalden wij voor 3 personen frites met snacks. Dus ook voor degene, die op dat moment op het bureau zat.

Afgeladen met de warme hap werden wij onderweg opgeroepen voor een “aanrijding met” op de Wijngaardenlaan, nabij de overweg. Oftewel een aanrijding met zeer waarschijnlijk letsel. Balen van ons warme eten, maar het werk ging voor. We wisten wel, dat dat het risico van het vak was, maar hoopten altijd op het beste. Jammer dat die extra kosten nooit te declareren waren. Had ik maar een bammetje mee moeten nemen.

In de bocht van de Wijngaardenlaan naar de overweg op de Papelaan was een Fiat cabrio uit de bocht gevlogen. De bestuurder zat er nog in en het eerste wat we deden was een ambulance oproepen via de meldkamer. Die was er ook wel snel. We zagen dat het met de bestuurder niet zo best was: hij had de linkerbovenhoek van zijn voorruit in zijn voorhoofd gekregen. Hij leefde nog wel, maar moest met spoed naar het AZL (Academisch Ziekenhuis Leiden).

We zijn voor de ambulance uitgereden om alle kruisingen voor de ambulance vrij te maken, zodat deze binnen een paar minuten in Leiden kon zijn.

Bij aankomst bleek de bestuurder, een jonge psycholoog van de Kanaalweg uit Leiden, te zijn overleden. Wij kwamen met een portie koud eten terug naar het bureau. Ik durf niet meer te stellen, dat we een nieuwe portie eten gehaald hebben. Meestal was na zoiets te hebben behandeld onze eetlust wel vergaan.

Maar waar we met de ME, mijzelf incluis, ook voor werden ingezet, was het aanhouden (arresteren) van de 8 pontbazen van de pontjes op de Kaag op 11 oktober 1977 op verdenking van verduistering van pontgelden.

Op verschillende plekken vond die aanhouding in de ochtend om 06.00 uur plaats. Voor die paar kwartjes had ik met die gasten te doen, maar ja: wet is wet. En zo gebeurde het, dat deze pontbazen die dag kwamen vast te zitten en hun werk meteen werd overgenomen door ambtenaren van de provincie. Recherche nam de zaak over maar ik heb er eigenlijk niks meer over gehoord. Met een sisser afgelopen ? Ik denk het wel.

Eigenlijk worden de pontbazen in dit krantenartikel vrij gepleit en konden zij door onderbezetting op de pontjes jarenlang niet goed afrekenen. Tja.

Op 30 mei 1979 werden we ingezet voor een NAVO Topconferentie in Noordwijkerhout.

De bronafbeelding bekijken
Conferentie-oord Leeuwenhorst Noordwijkerhout

 

30 mei 1979: Tijdens de NAVO-conferentie in Noordwijkerhout laten de ministers van de lidstaten weten nog dit jaar een beslissing te zullen nemen over een eventueel antwoord op de SS-20. De discussie komt nu goed op gang. In de volgende maanden raakt de Nederlandse regering in een welhaast onmogelijke positie. Enerzijds houdt het bondgenootschap haar voor dat zij zich niet mag onttrekken aan een meerderheidsstandpunt inzake de modernisering van de middellange-afstandswapens. Anderzijds zware binnenlandse politieke druk. In CDA-kringen bestaan nogal bedenkingen tegen de koers van de NAVO in deze aangelegenheid. Velen betwijfelen of het kabinet-Van Agt de kwestie zal overleven.

De conferentie kwam op een moment, dat er in het land grote demonstraties gehouden werden met opkomsten als 400.000 demonstranten en in Amsterdam zelfs 550.000 tegenstanders tegen de plaatsing van de SS-20, de (nucleaire) kruisraket. De ME, mijzelf incluis, beveiligde het conferentie-oord de Leeuwenhorst. Het betrof een grote actie, maar actief optreden was niet nodig.

Weekendje Götenborg

Doordat Pem bij de ANWB in Voorschoten werkte, kon zij af en toe goedkoop of gratis aan leuke reisjes komen. B.v. dit lange weekend in Göteborg, Zweden. Wel per boot, maar dat maakte de tocht alleen maar leuker. Beetje schommelen (22 uur !) op weg naar Zweden leek ons wel wat. Samen met onze beste vrienden Frans en Evalien (allemaal nog zonder kinderen) vertrokken wij begin winter 1977 met Frans’ auto naar Amsterdam, waar ingescheept moest worden.

Met de Tor Scandinavia vertrokken wij voor een lang weekend naar Götenborg in Zweden. De heenreis verliep letterlijk vlekkeloos. Geen golfje gevoeld onderweg en na 22 uur voeren we vanaf het Skagerak de wateren voor Götenborg op.

Maar we amuseerden ons prima in het luxe hotel, waar we 1 nacht in zouden slapen. Dus kozen we een gezellig restaurantje uit, waar we na een dag winkelen in het centrum van Götenborg gezellig met z’n vieren uit eten gingen. Lol hadden we zowiezo al heel veel (met Frans in de buurt liep je te vaak met buikpijn van het lachen), maar het werd nog leuker toen we klaar met eten waren.

Onze jassen werden bij de kapstok naast de voordeur aangereikt en Evalien en Pem liepen met hun jassen naar buiten. Bij de kapstokken stond een soort van portier en terwijl Frans naar buiten liep, maar in de deuropening bleef staan, vermoedde ik dat die portier op zijn fooi stond te wachten. Ruimhartig gaf ik hem (voor die 4 jassen, die aan hun kapstok hingen) het equivalent van fl. 10,= aan Zweedse Kronen. De portier wilde de deur dichthouden en sprak de legendarische woorden: “Thank you, but that’s for just one coat”, waarop ik hem nog legendarischer antwoordde: “Hey, we didn’t buy them here. They were already ours ! Bye ! “ Ik trok de deur open, duwde hem ietwat opzij en liep bulderend met Frans weg, terwijl we schichtig achterom keken of we niet gevolgd werden, maar dat bleek niet het geval. Hij moest natuurlijk ook op de jassen van andere gasten passen. Schaterend van het lachen haalden we de vrouwen in.

’s Middags moesten wij op tijd weer bij de boot zijn voor de terugreis. Dat waren we. We checkten in en brachten onze spullen naar de respectievelijke hutten om daarna weer samen bij de bar te komen.

Wij bleken op het 7e dek voorop het schip een hut gekregen te hebben en Frans en Evalien op dek 3, maar midden op de boot. Eenmaal alles te hebben opgeborgen kwamen wij in de grote lobby bij elkaar, dronken wat, genoten van de natuur om ons heen en de rustige vaart naar het Skagerak.

Dat duurde ongeveer anderhalf uur, waarna het kommer en kwel werd gedurende de reis. We troffen het niet: op volle zee bleek windkracht 9 te zijn hetgeen we goed merkten aan boord. We begrepen nu ook goed waarom er opstaande randen rondom de tafelbladen waren bevestigd. Het zou anders een puinhoop zijn van alles wat er telkens van af schoof en op de grond viel. Het schip ging tekeer als een malle. Onze etenslust was meteen verdwenen; niemand had meer ergens trek in. Gelaten lieten we het over ons heen gaan en toen de vrouwen rond 11 uur ’s avonds hun kooi opzochten, verdwenen Frans en ik eventjes het casino in. Ik had mij voorgenomen om met Blackjack eventueel niet meer te verspelen dan Fl. 25,=. Wel, voor dat geld bleek ik mij 2 ½ uur geamuseerd te hebben, waarna ook ik de hut maar opzocht. Frans was al iets eerder verdwenen.

Waar we op de heenweg op ieder dek van het schip papieren zakken in houders aan de muur zagen, bleken nu alle houders leeg te zijn en zag ik mensen met een stapeltje van die zakken onder hun arm over het schip lopen.

Uiteindelijk kwam ik na het casinobezoek in onze hut en Pem lag al flink heen en weer te deinen. Wakker natuurlijk. Ik wilde even de veters van mijn schoenen losmaken en viel meteen om. En niet van de drank. In het casino was mij het deinen van het schip niet zo erg opgevallen, maar hier, in die kleine ruimte, leek het wel dubbel zo erg over ons heen te komen. Nog geen 5 minuten later hing ik met mijn hoofd boven de WC-pot en ik was nog niet klaar of Pem riep mij toe: “opzij ! “ Ook zij moest er toen aan geloven. Al die tijd kon zij het binnenhouden, totdat ik het voorbeeld gaf.

Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. We lagen voorop het schip en dat hebben we gemerkt. Het schip voer recht de ong. 10 meter hoge golven in, waardoor het flink op en neer ging. In bed voelde je een flinke kracht op je maag toen de boeg omhoog ging. En toen hij eenmaal boven was en weer naar beneden deinde, kwam je serieus echt even uit je bed getild, tot je met alle kracht beneden weer in je matras gedrukt werd. Voelde niet plezierig.

Uiteindelijk duurde de overtocht naar Amsterdam zo’n 24 uur, waarvan we 20 uur storm op zee hebben gehad. Hoewel de trip “all-in” was, hebben we daar op de terugreis weinig van kunnen genieten. Bijna niks gedronken en gegeten.

Begrijpelijk dat we bij thuiskomst nog steeds het gevoel hadden, dat we heen en weer gingen. Het was heftig, maar achteraf ook een erg leuke ervaring.

Doodgezopen

Terug op de landgroep Voorschoten: die keer had ik met een andere collega, Frans Vink, ochtenddienst en werden we naar een woning in de arbeiderswijk gestuurd. Het was in de Langehorststraat of Vredenhoeffstraat.   In de woning troffen wij een enorme smeerboel aan: een vieze woning met veel (lege) flessen over de vloer. Aan een klein vierkant tafeltje zag ik een manspersoon van rond de 30 zitten. Hij lag voorover gebogen met zijn gezicht op tafel. Hij leek zijn roes aan het uitslapen te zijn, maar het bleek anders. Ik zag al snel dat de man was overleden. Hij lag in zijn eigen kots, dus aan zijn (vieze) haren trok ik zijn hoofd overeind en zag dat zijn neus platgedrukt was, kennelijk omdat hij er een tijd opgelegen had.

Hij bleek met zijn oom die avond flink doorgehaald te hebben: 13 pijpjes bier en een liter jenever. Dat kon zijn lichaam dus niet aan.

We hebben de begrafenisondernemer moeten helpen hem in een zak te krijgen, waarbij ik op zijn been moest gaan staan, omdat die telkens om hoog kwam. Bij de 3e keer hoorde ik iets kraken, maar het been bleef toen wel liggen…

Eenmaal aan het bureau hadden we zijn vader uitgenodigd. Maar die liet er eigenlijk geen traan om. Het was zijn eigen schuld, vond hij. “Ach, een dode meer of minder, in de oorlog reden we er over heen“, zo sprak de vader over zijn zoon. Fijne familie. Hij voegde er aan toe, dat deze knaap niet begraven moest worden maar gecremeerd, want vorig jaar was zijn vrouw al begraven en dat geloop naar de begraafplaats was hij onderhand wel beu. Telkens terug naar dat graf.

Was geen fijne zaak, maar hij maakte het mij wel makkelijk om er snel afstand van te nemen.

Mislukte zelfmoord

Maar dan die keer, dat ik bureaudienst had en een melding kreeg dat een persoon voor de trein op het station van Voorschoten gesprongen was. De bemanning van het surveillancevoertuig was toevallig net binnen, dus ik gaf mijn vrouwelijke en mannelijke collega opdracht om zich daarheen te begeven. Mijn vrouwelijke collega wilde niet, durfde niet. Ik nam haar taak over en ging met mijn collega naar het station.

Daar troffen wij een paar honderd meter verderop, voorbij het station, een stilstaande Intercity-trein, die doorgaans station Voorschoten met een snelheid van zo’n 140 km/u voorbij reed.

Op het perron zagen wij een jong meisje van een jaar of 16 staan, met gescheurde kleding. Ter plaatse vertelde het meisje huilend dat zij op de brommer uit Voorburg was gekomen om zich, vanwege liefdesverdriet, hier van het leven te beroven. Ze had haar bromfiets in de stalling gezet en was het perron opgekomen. Vlak voor de aanstormende trein in de richting van Leiden, sprong zij op de rails, kwam daar op die rails ten val en vlak voordat de trein haar zou raken, kwam zij in de lengterichting tussen de rails te liggen, waarna de trein over haar heen denderde. Uiteraard voerde de zeer geschrokken machinist een volremming uit en kwam uiteindelijk een paar honderd meter verder tot stilstand. Uitgezonderd van wat gescheurde kleding op haar rug, mankeerde het meisje verder lichamelijk niets. De machinist zag bleek rond de neus, was dus vreselijk geschrokken maar kreeg onmiddellijk hulp van de NS. We hebben het meisje uiteindelijk afgeleverd bij de psychiatrische afdeling van het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Nu ik er over schrijf: ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er van het meisje (moet nu een vrouw van eind 50 zijn) geworden is. Hoop het beste en dat ze de liefde van haar leven en haar levensvreugd alsnog gevonden heeft.

Mijn groot-rijbewijs kon ik ook goed gebruiken, toen ik vriend John, die bloemen reed op Duitsland, een keer een handje kon helpen in mijn vakantie.

Kort daarna zouden hij en ik met onze gezinnen per touringcar naar de Costa Brava gaan om daar 2 weken vakantie te vieren.

Maar eerst nog even een keer naar Duitsland. Mijn assistentie bestond voornamelijk uit het besturen van de bloemenwagen vanaf de veiling in Rijnsburg richting Hamburg, Duitsland. John deed dan naast mij zijn administratie en was met zijn route bezig.

Deze rit ging dus voorbij Hamburg waar we diverse bloemenzaken en handelaren afreden. Uiteindelijk bleven we een nacht slapen bij een zakenrelatie van hem en de volgende dag maakten we de route af en reden we huiswaarts. Onderweg in de buurt van Almere stopten we nog even bij een truckers-restaurant voor een warme hap. Dat betrof uiteraard schnitzel met frites. En de hulp leverde nog een leuk zakcentje op voor de vakantie.

Overigens de busrit naar Blanes met 2 gezinnen was eens maar nooit weer. Zo’n 22 uur in een touringcar met het vooruitzicht van 3 of 4 x een pauze. Voordat je van je verzamelpunt in Leiderdorp (’s ochtends om 07.00 uur) eindelijk het land uit was, was het vanwege alle ophaalpunten her en der in het land rond 6 uur ’s avonds. En was je al gaar natuurlijk, maar moest de reis nog beginnen. Afijn: we hebben het overleefd en de vakantie met de 2 gezinnen in Spanje was top.

De tijd op Voorschoten was een hele fijne tijd. Misschien wel de fijnste van alle jaren, die ik bij de politie gewerkt heb. Een zeer hecht team, waarbij zelfs de verjaardagen van de vrouwen van de collega’s bij elkaar gevierd werden. “Beroemd” waren de oud- en nieuwjaarsfeesten op het bureau. Restaurant v.d. Valk in Voorschoten sponsorde die avonden de politie met flinke salades en (fris)dranken, waarbij veel collega’s met vrouwen zich kort na middernacht meldden op het bureau en aldaar het nieuwjaar werd ingeluid.

Na een paar jaarwisselingen in Voorschoten te hebben meegemaakt, waarbij we op het gebied van baldadigheid, vernielingen, brandstichtingen en vuurwerkmisbruik nogal wat te stellen hadden met de plaatselijke jeugd sprak ik hierover met een buurman, die een bestuursfunctie had in de Lindenhoeve, het plaatselijke jongeren clubgebouw. Ook daar ondervonden we als politie wel constant veel overlast. Auto’s en andere voorwerpen werden wekelijks door die knapen vernield, voor de lol. Ook waren er nogal wat vechtpartijen in en rondom dat pand, tegenover de Vliethorst, de sporthal.
Maar door die buurman werd ik uitgenodigd om de komende jaarwisseling in uniform een bezoek te brengen aan dat clubhuis. Hij zou voor een veilig verblijf zorgen en zou de komst van de politie voorbereiden. Hij was er zeker van, dat we daar een flinke berg krediet mee zouden verdienen.

Afijn, mijn baas was er niet zo gerust op, maar ik had al toegezegd en toen dat op het bureau bekend werd, had ik zo 4 of 5 collega’s, die ook wel mee wilden. Dat was wel prettig.

En dat gebeurde. We waren daar rond een uur of 2 (na de ergste vuurwerk perikelen, brandjes en opstootjes afgewerkt te hebben en op het moment, dat het wat rustiger in het dorp werd). De beide opvallende politiewagens, waar wij mee kwamen, parkeerden we een beetje uit het zicht naast het gebouw, maar bij aankomst bij de voordeur werden we echt vriendelijk opgewacht. Een hoop goede wensen, veel bier in beide handen en veel leuke gesprekken gevoerd. Mijn buurman was er blij mee en wij, als politie ook wel. Mijn dienst liep om 03.00 uur af en ik zou daarna dan naar Zoetermeer rijden, waar mijn vrouw en half jaar oude zoontje bij haar ouders overnachtte aangezien schoonmoeder die nieuwjaarsdag meteen haar verjaardag vierde.
Nou, dat lukte dus niet meer. Vanwege het volproppen met biertjes en het aangename verpozen in de Lindenhoeve liet ik mij door de nachtdienst ’s morgens om een uurtje of 4 naar Zoetermeer brengen. Toen we daar bij de Lindenhoeve vertrokken, zagen wij wel dat van de dienstauto’s alsnog de spiegels gesloopt waren. Jammer was dat, want voor de rest verliep die jaarwisseling zeer prettig.

Intussen zijn we aanbeland in het jaar 1982. Het jaar dat onverwachts andere haargroei dan het gangbare boven op het hoofd, onverwachts werd toegestaan. Een Nijmeegse wachtmeester durfde het aan om bij de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie (Generaal Plattel) een verzoek in te dienen voor toestemming tot het dragen van een baard. Net als tatoeages tot dan toe uit den boze, maar ook de A.I. ging met de tijd mee: tot ieders verbazing werd het verzoek ingewilligd, zo stond gepubliceerd in het RP Magazine van november 1982:

Het moet eenvoudig uit te zoeken zijn, bij wie dit registratienummer toebehoorde. Deze eer, als lansbreker voor het dragen van baarden, komt hem/haar toe.

Uitstapje met samenvatting naar latere periode
In mijn ogen is men wat later wel ietwat doorgeslagen. Het moet na 1993 hebben plaatsgevonden, kort nadat ik de politiedienst verlaten had en mijn heil gevonden had in de opkomende automatisering. Maar in dat jaar vond de eerste grote politie-reorganisatie plaats en dus de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie. Volgens mij werd vanaf dat moment de hand gelicht met de discipline, waarin ik bij de politie ben “grootgebracht” en volgden jaren, waar veel politiemensen de vrijheid van uitingen binnen de politie hebben gevonden of afgedwongen, waarnaar ze kennelijk zo driftig op zoek waren. Haardracht, piercings, oorbellen en vooral tatoos. Veel tatoos. Het werd allemaal mogelijk. In mijn tijd niet voor mogelijk gehouden, maar dat zal gerangschikt worden onder “met je tijd meegaan”. Het zal wel. En velen zullen het mooi vinden.

Van 1993 tot 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps landelijke politiediensten (KLPD). Met de Politiewet 1993, die officieel inging op 1 april 1994, werd de oude scheiding in grote en kleine gemeenten opgeheven. De gemeentepolitiekorpsen en de regionale districten van de rijkspolitie werden samengevoegd tot 25 regiokorpsen. Maar… men was er nog niet. Na een jaartje of 18 bedacht men het toch weer anders.

In april 2011 maakte het kort ervoor opgerichte Ministerie van Veiligheid en Justitie plannen bekend om het politiebestel geheel om te gooien. Uiteindelijk trad op 1 januari 2013 de Politiewet 2012 in werking. Deze bepaalde dat alle 26 politiekorpsen (25 regiokorpsen en de KLPD) opgingen in één nationaal politiekorps, met een hoofdkantoor in Den Haag en verdeeld in tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum, onder een eenhoofdige leiding. Dit zou bureaucratie en ‘bestuurlijke drukte’ moeten verminderen en moeten leiden tot effectievere opsporing.

In de praktijk kostte de vorming van het nationale korps nog verscheidene jaren. Een groot aantal politieambtenaren moest naar een nieuwe functie solliciteren omdat de oude functie werd opgeheven. De verwachte einddatum voor de reorganisatie moest in 2015 worden verschoven naar 2018. Ook kostte de operatie twee keer zoveel geld als verwacht. Vakbonden uitten kritiek vanwege de overmatige onzekerheid waarmee de agenten kampten in deze periode, wat zich ook uitte in een hoger ziekteverzuim.
Goh, wat was ik blij dat allemaal niet meer te hebben hoeven ondergaan, alhoewel natuurlijk niet alles slechts was.

Tie wraps

Als ik kijk naar de huidige kleding van politiemensen en hun uitrusting is men er goed op vooruit gegaan. Alleen het feit al dat er niet meer in overhemd met stropdas dienst gedaan wordt, maar in een soort van gevechtstenue. Is natuurlijk veel comfortabeler. Ook de hulpmiddelen, die men nu meedraagt is niet meer te vergelijken. In de periode dat ik diende, hadden we 1 set handboeien in het politievoertuig. Verder had niemand een persoonlijke set. Ik gebruikte dus met regelmaat tie wraps om mensen geboeid af te voeren.

Verhuizing Voorschoten –> Nieuwerbrug 1979 (Bodegraven)

Na een jaar of 5 vlogen de collega’s uit, mede vanwege hun ambities en mogelijkheden. Fred vertrok naar de groep Alkemade, Frans naar Nieuwveen, groep Nieuwkoop, Bas naar de groep Bodegraven  en uiteindelijk reageerde ook ik op een interne vacature van rayoncommandant in Nieuwerbrug, gemeente en groep Bodegraven. Daar konden we een eengezinswoning met een grote tuin betrekken. Aldus gebeurde per 1 november 1979 en vertrokken wij met z’n drietjes (inmiddels was in 1978 onze eerste zoon geboren). Ik moest dus noodgedwongen de ME verlaten. Maar…

Ook de groep Bodegraven bleek een leuk team collega’s te hebben en ik was al snel opgenomen in de groep. De woning, die wij in Nieuwerbrug betrokken, werd vóór ons bewoond door een collega, die elders in het land zijn heil gevonden had. Hij was echter ook ME-lid, dus mij werd gevraagd om zijn plaats in te nemen. Omdat ik meteen zou worden  aangesteld als buschauffeur bij de ME, accepteerde ik dat aanbod en werd ik ingedeeld in groep 4 (regio Hollands Midden met Nieuwerkerk, Boskoop, Waddinxveen, Bodegraven en Alkemade).  

In Nieuwerbrug op de bank met
de 2 kleintjes, Jelte en Maarten (1982)

Nieuwerbrug was een klein dorp, waar iedereen elkaar kende. Er woonden zo’n 1300 inwoners en ogenschijnlijk was iedereen familie van elkaar. Het bleek een gereformeerd dorp te zijn, waar men niet van je verwachtte, dat je op zondag de was buiten hing of je auto op straat ging wassen. Wel, dat deden we toch en hoewel men in het begin daar nogal vijandig tegenaan keek, ging men er aan wennen. Wij hadden dat geloof niet en deden daar ook niet aan. Met mijn rechtvaardigheids- gevoel had ik al grote moeite met de parkeerontheffing die men van de gemeente Bodegraven kreeg als er een kerkdienst was. Voor alle andere momenten gold er n.l. een parkeerverbod op het Weiland (de oude Rijksweg Leiden – Utrecht, die dwars door Bodegraven ging). Maar dus niet op zondag en overige tijdstippen, waarop diensten gehouden werden. Moeilijk vond ik dat.

Pem met haar vader in 1982
Met de kids bij Dierenpark Wassenaar in 1982

We hadden daar wel een hele fijne huisarts: de uit Rijnsburg afkomstige dr. Versteeg. Praktijk en apotheek (achterom) aan huis en hij deed ook de goede nazorg voor Pem na de bevalling van onze 2e zoon, dat plaatsvond in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. En hij was verzot op paling. Hoe ik dat wist ? Lees verder.

Op een gegeven moment kwam er bij mij een melding binnen van een binnenschipper, die met regelmaat over de Oude Rijn door Nieuwerbrug naar Alphen a/d Rijn en vice versa voer, waarbij hij, als hij in de buurt van Fort Wierickeschans voer met zijn rijnaak, iedere keer even een “bonk” voelde. Uiteraard moesten we daar duidelijkheid in krijgen en op een zeker moment, bij een goed (weers)moment, liet ik duikers van de brandweer komen en alras, nadat 2 brandweermannen het water in gegaan waren, ontdekte men op de bodem van de Rijn een voertuig. Het voertuig lag op een paar meter uit de kant. De duikers wisten zelfs te vertellen, dat de bestuurder, of wat er van over was, zich nog in de auto bevond. Middels een kentekenbevraging bij de RdW werd duidelijk dat dat het voertuig op naam stond van een ongeveer 5 jaar geleden verdwenen inwoner uit Bodegraven, die zichzelf, toen in depressieve toestand, van het leven had beroofd door daar de Rijn in te rijden en te verdrinken. De arts die ter plaatse kwam was onze huisarts dr. Versteeg. De auto werd uit de Rijn getakeld, maar daarbij ontdekte hij al snel een dikke paling in het voertuig. Die wilde hij graag hebben, dus werd deze door de brandweer met een schepnet gevangen en in een emmertje aan hem overhandigd. De paling leek hem meer blij gemaakt te hebben dan zijn honorarium bij deze schouw.

Als je hem dan een keer nodig had, kwam je op zijn spreekkamer en omdat hij wist, dat we toen rokers waren, haalde hij een asbak uit zijn la en stak er zelf ook eentje op.

Ondeugende Jelte ( 5 jaar) werd toegesproken door papa (1983)

Het was ook zo’n huisarts, die zonder hem gevraagd te hebben rustig een bakkie bij ons thuis kwam doen en uitgebreid de tijd nam om zich op de hoogte te stellen van al het wel en wee. Het was dan ook een huisarts, afkomstig uit Rijnsburg. We konden het prima vinden. Hij had veel humor.

Verdwijning teamlid en vriend René
In die tijd speelde ik nog steeds in het eerste honkbalteam van het Zoetermeerse Birds. Dat betekende wel, dat ik eenmaal per week ’s avonds naar Zoetermeer reed om te trainen en uiteraard, als ik geen dienst had, in het weekend ook naar Zoetermeer ging om daar te spelen of te verzamelen voor de uitwedstrijd. Echtgenote en kinderen gingen dan heel vaak mee.
Alleen bij het samenkomen was het al gezellig. Het team bestond uit een aantal jonge en (iets) oudere knapen, die allemaal 1 passie hadden: het honkbal. Na weer een regionaal kampioenschap speelden we in dat jaar in de landelijke 2e klasse. Met de bus gingen spelers en familie dan naar b.v. Amsterdam of Breda, waarna na de wedstrijd ergens onderweg een Chinees restaurant werd aangedaan.
Ik speelde met bijzonder leuke gasten, die ik ook lange tijd tot mijn vriendenkring kon rekenen. Maar dat betekende ook, dat zorgen gedeeld werden.
Op een dag kreeg ik in Nieuwerbrug een telefoontje van de vrouw van mijn beste vriend, René. René werkte in die tijd bij Defensie in Woerden (hij deed zich vaak meer voor als dat hij was, maar als je dat eenmaal gezien had, keek je daar dan maar doorheen). Hij was een burgerambtenaar.
Zijn vrouw vertelde mij, dat ik zeer binnenkort op de politietelex wel de vermissing van René zou zien. Want daar had ze in Zoetermeer aangifte van gedaan. En inderdaad, kort daarna kwam op het bureau in Bodegraven die telex voorbij.
René was met zijn oranje, oude BMW 2002 niet op zijn werk aangekomen, maar ’s avonds ook niet meer thuis. Niet alleen in diensttijd, maar ook in mijn vrije tijd ben ik daags na de verschijning van die telex de omgeving af gegaan en speurde ik naar enig positief nieuws. Maar helaas.
Na ruim een week echter kwam het bericht dat René, life and kicking, weer boven water was (sic). Het bleek, dat René, overspannen en uiteraard onnadenkend, zijn gezin in de steek gelaten hebbend, op betreffende dag de rit genomen had en met een paar betaalkaarten niet naar zijn werk in Woerden was gereden, maar was doorgereden richting Parijs in Frankrijk. En hij reed zelfs verder, want nadat zijn geld op was liet hij 200 km onder Parijs iets van zich horen en wilde wel terug naar huis. De overspannenheid was het gevolg van grote financiële, maar ook relatie-problemen, die hij thuis had.
Een ander teamlid van het honkbalteam, Richard (toevallig ook politieman) bood zich aan hem op te halen en eenmaal thuis werd er – volgens mij – min of meer afgesproken dat er over de situatie niet meer gesproken zou worden. Althans, ik kan mij er niks meer van herinneren, mede omdat het gebeuren nu (2021) precies 30 jaar achter ons ligt.
Het zal niemand verbazen dat René en zijn vrouw kort daarna uit elkaar zijn gegaan en gescheiden. Enige tijd daarna troffen beiden daarna een nieuwe partner. René is een paar jaar terug op 64-jarige leeftijd overleden.

Nieuwerbrug bezat als één van de weinige dorpen in het land een tolbrug, een ophaalbrug, waarvoor toen 10 cent betaald moest worden (inmiddels 50 eurocent), als je er als automobilist over heen wilde. Als je aan kwam rijden kwam de brugwachter (bruggemeester) uit zijn huisje, hield zijn hand op en na betaling deed hij het hek open. Meerdere malen heb ik daar natuurlijk een aangifte van vernieling moeten opnemen, omdat men dacht in de maling te worden genomen en gewoon het hek kapot reed. Maar het was geen bedrog: het bestond echt.

De straat, waar de brug lag heette de Bruggemeesterstraat, vaak verward met Burgemeesterstraat.

Inwoners mochten er trouwens gratis over.

Grappig is wel, dat ooit zelfs prinses Juliana vanwege een werkbezoek Nieuwerbrug met een bezoek vereerd heeft. Op 20 mei 1954, toen zij net 45 was kwam zij met de AA-81 over de Tolbrug. Ik was een maand oud. Maar als de dag van gisteren…. Dat werkbezoek duurde een minuut, dus wat ze nu echt daar bezocht of besproken heeft zal wel nooit bekend worden.

Koninklijke bus (AA-81)

Bij het plaatsen van het krantenartikel m.b.t. het bezoek van Juliana aan Nieuwerbrug, met haar auto met kenteken AA-81 herinnerde ik mij, dat de Koninklijke bus eveneens was voorzien van het kenteken AA-81. (Zie foto). Het Koninklijk Huis kan putten uit honderden, zo niet duizenden of miljoenen kentekenseries, maar hergebruikt de kentekens dus. Logischerwijze is het toendertijd gebruikte voertuig van Juliana inmiddels gesloopt of opgeslagen.
Kenteken AA-81 is overgegaan naar de huidige Koninklijke bus, gebouwd door VDL/Kusters. De bus is donkerblauw van kleur, zoals de personenauto’s van het Koninklijk Staldepartment. De inrichting is in groen, beige en bruine kleuren met bekleding van Alcantara leer. De bus telt 25 zitplaatsen en heeft een garderobe en toiletvoorzieningen.

Ik kon op deze groep best genieten van het grote natuurgebied, wat onder Bodegraven viel. Wij surveilleerden o.a. van Bodegraven tot Woerden, inclusief Nieuwerbrug. Aan de andere kant van de rijksweg A12 vielen dorpen als Waarder, Driebruggen en Hekendorp onder ons bewakingsgebied. Heerlijk, als je daar op een vroege zondagochtend rustig doorheen kachelde.

Dit waren de mooiste stukjes rijden op een vroege zondagmorgen en dat reden wij dan ook met regelmaat. Pech had je, als je bij de Wilhelminasluizen in Hekendorp zat en je werd naar de watertoren in de Meije gestuurd. Geen spoed, maar wel haast. Meer wilde men vanaf de meldkamer over de mobilofoon niet kwijt (met scanners werd dat fanatiek afgeluisterd in die tijd) en gsm’s waren er in die tijd niet. Maar dan was je toch wel een minuutje of 15-20 onderweg.

Watertoren in de Meije en pad door Zuideinderplas

Eenmaal bij de watertoren aangekomen konden we niet anders dan de surveillance-auto op een parkeerplek parkeren en in eerste instantie via een smal pad richting de Zuideinderplas wandelen, dat onderdeel uitmaakte van de Nieuwkoopse Plassen. Het vervelend was wel, dat we bij iedere stap die we zetten, ongeveer 50 cm wegzakten in de drassige veengrond. Maar goed, alles voor de baas.
Bij de plas aangekomen bleek men met een klein bootje een lijk van een overleden persoon naar de kant gesleept te hebben. Eigenlijk zouden we het zware lichaam, dat natuurlijk niet meegaf uit de plas moeten trekken en dan… ja, en dan ? De afstand naar de watertoren was zo’n 750 meter. Bovendien kon daar geen voertuig rijden.

Dat allemaal even in ogenschouw te hebben genomen, nam ik al snel het besluit mijn collega’s van de groep Nieuwkoop op te roepen (aan de andere kant van de plas). Zij beschikten over een speedboot en konden wellicht meer uithalen dan wij. En zo geschiedde. De boot kwam naar onze lokatie, met 4 man trokken we het overleden manspersoon uit het water en trokken hem met man en macht de boot in. Collega’s vertrokken met hem naar Nieuwkoop en handelden de zaak daar af. Was trouwens ook hun grondgebied.

Het was wel eens meer onrustig. We reden op zekere dag in Hekendorp, tegen de Hollandse IJssel aan en door het gehucht Goejanverwelle. Je weet nog vast wel uit de geschiedenislessen, waar in 1787 prinses Wilhelmina van Pruisen bij de sluis werd opgehouden door de patriotten, toen zij van Nijmegen per koets onderweg was naar Den Haag. Gelukkig stuurde haar broer, de koning van Pruisen daar een leger van 20.000 man op af. Het mocht niet veel baten: in 1794 kwamen de patriotten alsnog aan de macht bij de Bataafse Revolutie. Zomaar even een zijstap.

Wielrenner onder boom

Maar daar reden we dus, bijna 200 jaar later in onze Volvo 343 surveillanceauto, toen we met lichtsignalen door een tegenligger nogal dringend werden verzocht te stoppen. De bestuurder van dat voertuig vertelde ons, dat er een ernstig ongeval gebeurd was aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, op de Provinciale Weg N228 van Oudewater naar Haastrecht. Het behoorde niet tot ons bewakingsgebied (namelijk dat van RP Oudewater, Rijkspolitie district Utrecht), maar de dichtstbijzijnde collega’s bleken na mobilofoon contact met de meldkamer nog mijlenver weg, dus namen wij onze verantwoordelijkheid.

Je bent hulpverlener dus we spoedden wij ons via de brug in Oudewater naar de andere kant van de Hollandse IJssel. We troffen daar een omgevallen boom aan, die vanaf de hoofdrijbaan in de richting van het rechts naast de weg gelegen weiland lag. Daarmee lag de boom ook haaks op het fietspad tussen hoofdrijbaan, fietspad en weiland en dus op de provinciale weg Oudewater – Haastrecht/Gouda.

Onder de boom zagen wij een jong manspersoon liggen. Zo te horen had hij veel pijn en dat begrepen wij. Wij zagen veel gecompliceerde breuken bij deze man, hetgeen er niet fijn uitzag, dus probeerden we zo snel als mogelijk hem onder de boom vandaan te krijgen.

Daarbij kregen we hulp van kettingzagen van ambtenaren van Provinciale Waterstaat, die verantwoordelijk bleken voor de omgevallen boom.

Het geval was, dat men de bomen aan het omzagen was, daarbij de hoofdrijbaan keurig afzette, zodra er een boom om ging vallen. Om het gemakkelijk te maken liet men dan de bomen naar het weiland vallen, waar het dan in alle rust in stukken gezaagd kon worden. Op zich geen probleem, maar men was wel vergeten om ook het fietspad af te sluiten en in die tijd zag je bij dat soort klussen geen verkeersregelaars. Dus op het moment dat de boom aan het omvallen was, kwamen twee Goudse broers die aan het wielrennen waren met hoge snelheid aanfietsen. De achterste broer zag de boom vallen en kon op tijd stoppen. Zijn broer, die voor hem reed, echter niet. Op het moment dat hij de boom passeerde viel deze vol op hem en verpletterde hem bijna.

Uiteindelijk werd het slachtoffer zwaargewond overgebracht naar het Bleuland ziekenhuis in Gouda, alwaar hij kort na aankomst overleed. Een jonge vader van 2 kleine kindjes. 26 jaar was hij nog maar. Ongeveer mijn leeftijd, toen. Het kwam ook bij mij keihard binnen en hoewel ik wel meer heb meegemaakt in mijn politietijd, denk ik aan dit ongeval nog met regelmaat (zeg maar gerust bijna wekelijks), temeer daar het totaal niet nodig was. Omdat men nalatig was in het afzetten van het fietspad. Ik heb dan ook nooit begrepen, waarom het door mij opgemaakte proces-verbaal jegens de verantwoordelijke ambtenaren terzake dood door schuld, uiteindelijk geseponeerd werd.

Maar toen moesten we dat vreselijk pijnlijke bericht overbrengen aan zijn jonge vrouw in Gouda met haar 2 kleine kindjes aan haar zijde. Merg en been !

Ik hoop oprecht, dat zij haar leven daarna heeft kunnen herpakken en alsnog, met haar kinderen, gelukkig is kunnen worden.

Veel optredens met Mobiele Eenheid

Een roerige periode brak aan. De 80-er jaren waren onrustige jaren. Er werd een hoop gedemonstreerd, veel woningkraken in Amsterdam en ook Nijmegen en relletjes. Daarbij nog bewakingen van Europese Topconferenties in b.v. Noordwijkerhout en Maastricht, maakte het voor het ME-peloton een drukke, afwisselende periode. Ik was met de Mobiele Eenheid met regelmaat het land in. Soms een paar dagen, soms een dag, avond of/en nacht en in ieder geval tweemaal per jaar een week VO (Voortgezette training) in Neerrijnen. Een enkele keer ook wel langer dan dat, b.v. twee weken bij b.v. de gijzeling van een klas schoolkinderen in Bovensmilde, maar ver weg van mijn standplaats .

Nijmegen: Piersonrellen (hieronder graffitie Piersonstraat)

De Piersonrellen is de benaming van de krakersrellen die in februari 1981 rondom de Piersonstraat in Nijmegen werden uitgevochten in het kader van de Zeigelhof-affaire. Zij behoren tot de hevigste krakersrellen van de jaren tachtig. En mijn ME peloton Den Haag was er weer bij.

Overigens hadden de krakers in mijn ogen (toen wel) een punt: Zij vonden hun legitimatie in de voor hen onaanvaardbare situatie dat met 18.000 woningzoekenden in de stad deze (potentiële) woonruimte zou moeten wijken voor een parkeerplek voor 200 auto’s: oplossing van de woningnood diende voorrang te krijgen. Maar mijn mening werd niet gevraagd, zoals bij alle ME-inzetten. Dat botste regelmatig met mijn rechtvaardigheidsgevoel.

Ik kan mij daarom zo goed voorstellen hoe de tegenwoordige politiemensen zich moeten voelen, als zij in omstandigheden terechtkomen, waarover zij – om niet hun baan in gevaar te brengen – moeten zwijgen, terwijl zij daar wel degelijk een mening over hebben. Maar ja, als dat niet strookt met dat wat de overheid wenst, moet je wel je mond houden. Ik ben daar vanaf en kan gelukkig vrijuit mijn mening verkondigen, maar heb tijdenlang daarmee geworsteld.
Het is te bizar voor woorden. In wat voor land bevind je je dan als dat niet kan ?

Maar het werd een waar slagveld in Nijmegen. Het gemeentebestuur besloot op 23 februari 1981 de krakers te verwijderen. Hiertoe moest eerst een sitdowndemo van honderden geweldloze sympathisanten bij de Bloemerstraat worden opgeruimd – dit geschiedde met vrij veel geweld door RP pelotons en de ingeschakelde marechaussee. Bij twee andere blokkades werd traangas gebruikt om de menigte te verdrijven. Met behulp van 200 ME-bussen, vijf tanks, een helikopter, een pantserwagen, veel traan- en braakgas en circa 2000 man, onder meer bestaande uit (rijks-) politiemensen, militairen, werden de krakers uit de door hen bezette panden verwijderd. Laat in de middag is er nog slag geleverd met de ME in de Indische Buurt, met behulp van twee waterkanonnen en een honderdtal ME’ers zijn sympathisanten hardhandig verwijderd uit de Javastraat en Pontanusstraat.

Aanleg A27 (Amelisweert)

De (1e) Slag om Amelisweert in 1982 (momenteel, 2020 en bijna 40 jaar later heeft de overheid besloten deze A27 te gaan verbreden, wederom ten koste van natuur. Velen zijn het daar weer niet mee eens, maar men gaat mogelijk voorbij aan het feit dat we 40 jaar geleden 14 miljoen inwoners hadden en nu 17….).

Het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (inmiddels omgedoopt tot Verkeer en Infrastructuur) wilde een oorspronkelijk plan om de snelweg Madrid – Oslo door de bossen bij Amelisweert te laten lopen. Dat die snelweg eigenlijk door Duitsland liep, deed er kennelijk niet toe. Het bos moest om en de ME werd opgetrommeld, want het bos zat vol met actievoerders die het er niet mee eens waren. Tot in zelfgebouwde boomhutten aan toe. Wat precies het vreemde verhaal hiervan was, is te zien in een reportage van Andere Tijden op:

https://www.anderetijden.nl/aflevering/135/De-slag-om-Amelisweerd

Moment uit de Andere Tijden reportage

De 600 ME-ers, wij dus ook, hebben het daar flink te verduren gekregen. Maar dankzij de enorme inzet van veel pelotons werd het bos, met uitzondering van de bewoners van de hutten, schoon geveegd en ontruimd. Dat de ME daardoor o.a. een lading verfbommen over zich heen kreeg, mocht niet deren. En aan de bewoners in de boomhutten werd vooralsnog geen aandacht gegeven: die kwamen vanzelf wel uit hun holen gekropen, zodra de kettingzaag in de boom gezet werd.

Vier jaar later zorgde de A27 (tussen de A12 en de A28) voor het verdwijnen van het jarenlange file-leed voor het knooppunt Lunetten. Verkeerstechnisch gezien was het een enorme vooruitgang, natuurlijk gezien een ramp.

Familie bijeenkomsten

In die tijd waren de familie bijeenkomsten op Schokland in Zoetermeer, bij b.v. verjaardagen van de (groot-)ouders of surprise-avonden rond Sinterklaas een drukke bedoening. Maar gezellig met veel lol.

Bij (groot)ouders thuis met toen al hun kleinkinderen (1982)
vlnr: Pem met Maarten, Peter en Rachèl, Yola en Martijn, Marianne met Frouke, Paul met Ilona, Ton met Jelte, Gabriëlle met Veerle en Ed met Nienke

Bewaking/beveiliging kerncentrale Dodewaard

Zo stonden wij ook met de ME regelmatig op de dijk bij Dodewaard de kerncentrale te bewaken vanwege vele demonstraties. We sliepen dan in porto cabins op het afgesloten terrein van de centrale. Minder fris was, dat, wanneer onze nachtdienst er op zat en wij de brits opzochten, wij de stapelbedden opzochten, waar de dagdienst juist uit kwam rollen. En zulke warme bedden voelden niet fijn aan.

Overigens waren het veelal vreedzame demonstraties, die daar gehouden werden. Meestal betroffen het sitdown demonstraties waar wij op linie dwars op de dijk voor de mensen stonden en een tiental meters voor de brug over de strang van de Waal, een dode zijarm, zodat niemand de toegangspoort van de centrale kon benaderen.

Kerncentrale Dodewaard (1969-1997, sloop gepland in 2045)

Eenmaal moest ik wel optreden: tegen een collega. Onze aflossing naderde over de dijk. Vier ME-bussen die, zoals gewoonlijk, langzaam en voorzichtig door de mensenmenigte moesten rijden om achter onze linie te komen. Met 5 rijen van 8 collega’s stonden wij in vredes-tenue, d.w.z. zonder beschermende kleding en zonder helm, maar met lange wapenstok op linie dwars over de dijk opgesteld, pal voor de demonstranten.

Vaak was dat zelfs even gemoedelijk en ontspannen: praatje zus, praatje zo. Via megafoons werden de demonstranten, vaak vaders, moeders en kinderen, maar ook wel activisten, vriendelijk verzocht om even ruimte te maken voor de kleine kolonne. Daar werd bijna altijd meteen gehoor aan gegeven, maar vermoedelijk vond mijn collega naast mij die keer dat het te lang duurde voordat mensen opzij gingen en zonder waarschuwing sloeg hij met zijn lange wapenstok een vrouw op haar schouder die nog op de grond zat, twee meter voor ons. Haar ongeveer 8-jarig dochtertje zat naast haar. Ik zag, dat de vrouw geschrokken was en ook kermde van de pijn. Het was ook totaal onnodig. Ik keek hem aan, trok hem aan zijn jas naar achteren door ons 4 rijen dikke peloton naar de commandant, die achteraan stond.
Woest gaf ik aan, dat ik nooit meer naast deze knaap wenste te staan en als hij het peloton in zou komen, ik er uit zou stappen. Wijselijk werd hij in de achterste linie geplaatst. Overigens heeft hij niet erg lang bij de ME gezeten want bij een volgend optreden verscheen zijn opvolger. Waarschijnlijk had hij in de gaten, dat hij anders in het vervolg de KADI-wagen (kantine-dienst) mocht bedienen. Met de vrouw ging het verder wel goed en waardeerde hetgeen aan die tik gedaan werd. We hadden toen nog geen knuffelbeertjes bij ons, maar konden het dochtertje gelukkig toch weer kalmeren.

Eenmaal binnen de poort op het terrein van de centrale, was je betrekkelijk vrij om je te bewegen. Zo kwam het voor, dat ik buiten de centrale, maar wel op het terrein in gesprek raakte met een werknemer van de centrale. Ik vroeg hem of er geen mogelijkheid bestond, dat er voor een aantal ME-ers een kleine tour georganiseerd kon worden, nu wij er toch waren en moesten blijven. En zo kwam het dat we een paar minuten later, in onze schaarse vrije tijd maar waar we daar toch niks mee konden, met vijf man naar binnen mochten en werd ons het indrukwekkende binnenste van de centrale getoond, inclusief de ruimte waar staven in gezet werden. Geen idee waarom. Ons werd verteld, dat het hoofddoel van de centrale was het opdoen van ervaring met het opwekken van elektriciteit door middel van kernsplijting. Dat ging prima en Dodewaard kon een stad met de grootte van Arnhem voorzien van stroom. En met schone energie. De rondleiding was in ieder geval een leuke afleiding.

Kernreactor Petten (1961 – ) Productie van radioactieve isotopen voor ziekenhuizen

Ook bij de kernreactor in de duinen van Petten (NH) zijn wij meermaals voor beveiliging aanwezig geweest. Daarvan zijn, buiten het feit, dat deze reactor op een mooie locatie lag, n.l. de Noord-Hollandse duinen, geen bijzonderheden te melden, behoudens de latere bekendmaking dat een Pakistaanse atoomgeleerde, Khan, o.a. hier kennis vergaard had en die gebruikt heeft voor de fabricage van een atoombom in Pakistan.

Krakersrellen Amsterdam

Anders was het toen krakers in de 80er jaren het voor het zeggen kregen in Amsterdam. Na aanzegging weigerde men de vele gekraakte panden te verlaten. Gemeente was (toen ook al) te laf om adequaat in te grijpen en liet het langdurig op z’n beloop. Uiteindelijk kon men niet anders en in maart 1980 waren de eerste ontruimingen met schandalige vernielingen en grote weerstand. Rellen braken los en hevig ook. Zodanig, dat de Amsterdamse politie het niet meer alleen aankon en een beroep deed aan de ME van andere korpsen.

N.a.v. de krakersrellen bij “De Groote Keyser” (sati

En omdat ME-peloton RP Den Haag het eerste bijstandsverlenende peloton van Nederland was, konden wij direct weer in Amsterdam opdraven. Onder andere bij krakersrellen Vondelstraat, Jan Luykenstraat (Lucky Luyk), Stadhouderskade en Weteringschans waren wij ter assistentie van de gemeentepolitie Amsterdam aanwezig en traden wij op. Met name op de Stadhouderskade was het soms behoorlijk heftig. Gelukkig had de Amsterdamse Politie verkenners op de daken rondom de kraakpanden geposteerd en wij hadden al begrepen, dat we commando’s van hen via de porto’s onmiddellijk moesten opvolgen. Zonder te twijfelen.

Op linie op de Stadhouderskade waar we oog in oog met de krakers kwamen te staan, werd plotseling het commando “poloton Den Haag, 5 passen achteruit. NU!!”
Door de verschillende porto’s in ons peloton schalde die oproep, dus wij deden onmiddellijk wat werd opgedragen. Dat was maar goed ook: enkele tellen later kwam er een koelkast van het dak naar beneden zeilen….Nu op straat, waar wij enkele minuten er voor op linie stonden. Dat was serious shit, maar het deed de krakersgroep geen goed. Binnen het bereik van de lange lat of zelfs iets verder weg waren de relschoppers echt de klos. De blauwe plekken zouden nog lang gevoeld worden. Er werd niet ingehouden. Nadat zij verder waren teruggedreven en weigerden om achteruit te gaan, werden de karabijnschutters (waaronder ik) gevraagd de Winchester alsmede de traangasgranaten binnen handbereik te houden.

Traangasgranaat op de loop

Na een paar minuten kregen we de opdracht de granaten op de karabijn te zetten, de losse flodder (voor de vuurkracht) in het wapen te plaatsen, door te laden en te vuren. Dat deed je in een elevatiehoek van zo’n 30 graden, zodat de granaat in een boog afgeschoten werd en het verst kwam, vaak achter de voorste rij raddraaiers. Als honkballer gooide ik de handgranaten in die tijd net zo ver, als dat de geweergranaten kwamen. Maar anders dan bij de metalen traangashandgranaten, die wij ook wel bij ons droegen en die relschoppers ook wel eens wilden teruggooien, waren de geweer granaten van plastic. Althans, het omhulsel. En dat was een groot voordeel en zeker in ons voordeel.

Na het afschieten van de granaten probeerden de krakers vaak ook deze terug te gooien naar de politie. Dat deed men echter maar 1 keer. Deze granaat (met plastic omhulsel en anders dan de handgranaten) die door het afvuren vanaf de karabijn meteen tot ontsteking kwam werd zo heet, dat deze bij veel relschoppers aan de hand vast smolt toen zij deze probeerden terug te gooien. Een (schater)lachje konden wij dan uiteraard niet onderdrukken.

Militairen veegden met tanks voor ons de barricades weg.

Heel wat krakersrellen hebben we in Amsterdam mee mogen/moeten maken en bij de vele rellen hebben we ook daadwerkelijk opgetreden. Altijd met een Amsterdamse diender voor in de ME-bus als gids, daar wij (boerenpolitie) natuurlijk de weg in Amsterdam niet zo goed kenden.
De CP (Commando-Post) stuurde ons een keer naar een bepaalde kruising, maar gaf wel aan, dat we bij die kruising rechtsaf moesten rijden, daar de relschoppers links bezig waren. We moesten daar verdere berichten afwachten. Achterin, bij de mannen, werd het schild dat als tafel gebruikt werd bij het klaverjassen, weer opgeborgen. Beschermende kleding, zoals legguards (been bescherming) toque, bodyprotector (als bij honkbalcatchers) onder de jas en helm werden weer aangedaan en we reden door de Amsterdamse straten met 4 bussen. Bij betreffende kruising sloegen wij dus ook rechtsaf, waarna bleek, dat de CP het juist verkeerd had doorgegeven. We reden rechtstreeks op de krakers af. We konden moeilijk keren of achteruit rijden, dus besloten wij zelf die straat maar schoon te vegen. Dat ging eigenlijk prima, zonder verdere bijstand. Wel kan ik zeggen, dat het werkelijk een vreemd gewaarwording was, als je voor het eerst tegen het traliewerk van je voor- en zijruiten constant stenen ziet komen, die vanuit de relschoppers gegooid werden. Maar iedereen uit de 4 bussen en met 40 man met de lange lat er over heen. Dat zou ze leren.

Dezelfde soort ellende ervoeren we ook bij andere acties, b.v. bij de kroning van Beatrix in 1980 en het bouwterrein van de geplande Stopera.

“Geen woning, geen kroning” scandeerde men toen. De raddraaiers hadden het mis: stevig ingrijpen en aan het eind van de dag was Bea gekroond tot nieuwe koningin en de raddraaiers hadden nog steeds geen woning.
Uiteraard hebben wij niet veel meegekregen van die kroning, maar voor stad en land was het belangrijk dat die kroning zonder problemen kon doorgaan. En dat was met een stevig potje optreden, prima gelukt. Eindelijk kon je, waarvoor je zo vaak getraind had, eens in de praktijk brengen. Bea heeft er niet zoveel van gemerkt, begrepen wij.

De komst van de Stopera (geen samenvoeging van Stadhuis en Opera, maar in de volksmond zo benoemd omdat men Stop Opera samenvoegde) leidde tot nogal wat ophef.  In Wikipedia wordt het als volgt omschreven:
De eerste paal werd op 5 juli 1982 geslagen, wat onder andere leidde tot een protestactie van tegenstanders van de bouw. Verschillende machines en bouwmaterialen werden gesloopt en in brand gestoken.

Daarop werd het bouwterrein omheind met een hek en kwam de ME, o.a. peloton Den Haag, het terrein bewaken.

Dan stonden wij per plek met een mannetje of 10 (1 groep ME) bij elkaar en was het peloton in dat soort groepjes verdeeld langs de hekken van het terrein. Veel joviale Amsterdammers, die niets moesten hebben van die rellen, brachten ons regelmatig broodjes en koffie e.d.

Maar ook had men gewoon het lef om van een aan het hek vastgezette fiets onder onze ogen, op 10 meter afstand, het slot te verbreken om er met die fiets vandoor te gaan. Dat konden wij niet toestaan natuurlijk en hielden de dader, een blanke Amsterdammer daar aan. We riepen de lokale “wouten” op, die met hun Golfje aan kwamen racen.
Ze namen de arrestant over, zetten hem op de achterbank en waarschuwde hem, dat hij niets moest uithalen. Wel, met zijn grote bek probeerde hij onder de aanhouding te komen en zetten zijn ene been buiten het dienstvoertuig op de grond, kennelijk om daar uit te stappen. De potige agente bekeek dat en met een stevige zwaai gooide zij die achterdeur hard dicht. Arrestant kermde het uit. “Je was gewaarschuwd, kerel”.

Rellen en vernielingen bij het terrein waar de bouw van het Muziektheater (Stopera) gepland was.

In die tijd beveiligden wij ook vaak zogenaamde Eurotops of Euroconferenties, waar presidenten of andere regeringsleiders of ministers regelmatig vergaderden. Zo zijn wij aanwezig geweest bij zo’n “top” in Noordwijkerhout (eerder beschreven), maar ook in Maastricht. En daar heb ik geluk gehad:

Bij deze conferentie waren wij met ons peloton aanwezig. Met 2 collega’s stond ik op post bij de in- en uitgang van het perscentrum, uiteraard in de nachtdienst. Rond 02.00 uur werden wij uitgenodigd om binnen een hapje te komen eten en drinken. Omdat wij niet gedrieën onze post konden verlaten liet ik mijn beide collega’s weten, dat zij eerst maar even konden gaan. Ik bleef dan op post en zou na hun even naar binnen gaan.

Beide collega’s gingen naar binnen en kwamen na zo’n 3 kwartier terug. Schaamteloos vertelden zij wel, dat de haringen op waren. Zij hadden de laatste gekregen. Balen, maar ik vond vast wel iets anders. En inderdaad: ik deed mij tegoed aan lekker verse broodjes met andere lekkernijen en een tappie Brandbier. Dat smaakte prima, zo rond een uur of 3 in de nacht.

Volgende middag waren wij klaar met de beveiliging en ik stuurde onze ME-bus met de 10 man van mijn groep weer van Maastricht richting Ypenburg. Maar achterin, op de vloer van de bus en halverwege Limburg, lagen 2 collega’s ietwat met pijn in hun buik te kronkelen. Ze hadden ook allebei een papieren zak in hun hand. Inmiddels volgespuugd.

Het bleek dat zij dus wel de haring gegeten hadden en ik niet, omdat die op was. Later bleek ook inderdaad dat de haring besmet geweest is met salmonella en dus niet de salade, waarover de media berichtte.

Hierboven: uit de krant van maart 1981:
Wij wisten beter: het was wel degelijk de haring …

Onbetrouwbare achterbuurman

In Nieuwerbrug bewoonden wij een hoekwoning met zeer ruime tuin. Zo ruim, dat we met gemak een kippenhok konden plaatsen en daar wij toch in een boerendorp terecht waren gekomen, bouwde ik een ongeveer 8 meter lang kippenhok, met 3 compartimenten en een nachthok. Bij een boer in Driebruggen kochten we 5 Barnevelders en een haan. Die leken het in dat hok prima naar de zin te hebben en al snel leverden zij ons gratis eieren. Zoveel zelfs, dat ik ze kon gaan verkopen. In Woerden kochten we bij de groothandel het kippenvoer in zakken van 40 kg.

Doordat we een haan hadden, kregen we al snel in de gaten dat de kippen gingen broeden. Natuurlijk, you can’t stop nature. Hoe leuk was het dan ook voor onze kleine kinderen om een zwik kuikens er bij te hebben lopen. En verder moesten we de eieren, die onze kippen fabriceerden verkopen en/of weggeven. Zoveel brachten ze op. In die tijd verhuisden mijn broer met zijn gezin voor zijn werk als luchtverkeersleider (ik meen) 2 jaar naar Jeddah in Saoedie Arabië. Maar in Limburg, waar zij woonden, hadden een Vlaamse Reus, Alex. Een goot en lief konijn en we boden aan om gedurende hun afwezigheid op hem te passen. Ik had aan het kippenhok een ruim, 3e afgescheiden compartiment getimmerd en hij leek het daar prima te doen, todat hij na enige tijd dood in zijn hok lag. We waren er ondersteboven van, temeer, daar het niet ons eigen konijn was. Pas veel later begrepen we dat de grond onder de hokken door de kippen konden zijn aangetast, waar een konijn het niet goed op doet. Zuur of zo.  We woonden er echt wel een paar jaar leuk. Gelukkig namen Ed en Gabriëlle het luchtig op.

Uiteraard kwam het pluimvee, dat we in ons ruime kippenhok hielden, ook wel eens op een natuurlijke wijze – en dus niet via een braadspit – aan hun einde. Zo troffen wij op een ochtend onze viriele haan dood in het hok. Dat was wel een flinkerd. Hij was een jaar of 4. Sneu, maar that’s life. Maar wat moesten we er nu mee ? Door de juist aanrijdende vuilniswagen werd ik op een idee gebracht. Ik schoof de dode haan in een plastic tasje en op het moment, dat de vuilniswagen ons huis voorbijreed gooide ik het tasje met haan achterin de vrachtwagen. Langzaam reed hij de straat uit en moesten we een beetje – met schaamte – lachen toen we bij dat wegrijden wat veertjes uit de vrachtwagen zagen dwarrelen.

Voor dat kippenhok lag een beetje blubberzooi. Het was bij nat weer altijd modderig. We hadden contact met onze achterbuurman, Ton van Steenderen. Dat was een klusjesman die ons ooit aanbood een stenen terras voor het kippenhok te leggen voor fl. 75,- , alles inclusief: dus zand, tegels en arbeidsloon. Omdat hij al eens een biertje bij ons gedronken had en het ook een vriendendienst noemde ging ik akkoord.

En zo stond hij een paar dagen later met een lading zand en stoeptegels in zijn aanhangwagen naast onze tuin en ging hij aan de slag. Bestraten moest hij vaker gedaan hebben. Het lag er na 2 dagen strak bij en wij waren er erg blij mee. Ik gaf hem de fl. 75,= en zelfs een krat bier.

Ik merkte, dat ik de diensten op straat, dus de patrouilles en surveillances steeds minder leuk begon te vinden na 13 jaar. Gezeur met burenruzies, overlast en dergelijke flutmeldingen was nu niet het meest aantrekkelijke van mijn politiebaan.
Alhoewel resoluut optreden ook altijd wel iets bracht.

Zo was er een avond een melding van de meldkamer, dat zij daar een beetje moe werden van een beller uit Bodegraven, die een keer of 15 per uur naar de meldkamer telefoneerde met onzinnige meldingen. Hem was door de meldkamer al gewaarschuwd daar mee op te houden en ook wij hadden hem kort er voor nog gewaarschuwd. Hij trok zich daar niks van aan en bleef bellen, kennelijk ergens door gefrustreerd maar waardoor hij lijnen bezet hield, die de meldkamer (alarmcentrale) broodnodig vrij moest houden. Bij het zoveelste telefoontje van die “melder” verzocht de meldkamer om nu rigoreus in te grijpen. Op ons aanbellen werd opengedaan, zonder tegengehouden te worden (want zolang je niets ontzegd werd, mocht alles) liep ik naar de huiskamer en zag zijn telefoontoestel staan. Deze was echter rechtstreeks met een kabel in de muur verbonden, dus geen stekker. Met één harde ruk, waarbij de kabel brak kon ik het toestel in beslag nemen en mee naar het bureau nemen. Overlast was subiet afgelopen; meldkamer blij.

De volgende dag had ik nog wel de PTT (toen) aan de lijn, die mij vertelde, dat ik buiten mijn boekje was gegaan en dat ik dat niet had mogen doen. Toen ik die ambtenaar vroeg of hij wel wist wat er aan de hand was en hem daarop vroeg zich niet met mijn werk te bemoeien heb ik gewoon opgehangen. Niks meer van gehoord. Logisch, want ik had gedaan wat ik moest doen: overtreding doen ophouden.

Inmiddels werd ik vrijwillig gedetacheerd voor 4 maanden op de meldkamer van de Rijkspolitie in Leiderdorp. Men had daar tekorten en mij leek het wel wat, dus daar reed ik dagelijks met mijn Renault 16 naar het districtsbureau in Leiderdorp aan de van der Valk Boumanweg, alwaar de meldkamer gevestigd was.

Onze Renault 16

Althans, op de momenten dat de auto het deed, want toen ik op een gegeven moment een andere auto moest hebben, wist van Steenderen, zo heette de buurman/stratenmaker, wel een goed adres. Voor 1200 gulden, die ik hem gaf, kwam hij later die dag met de auto aan. Ik moet zeggen: de auto reed op zich prima en ik was er toen (even) blij mee, totdat ik na 2 dagen met een kokende motor stond.

Ik bracht de auto naar Kempenaer, de Renault garage in Bodegraven en daar bleek de koppakking kapot te zijn. Reparatie kostte fl. 1600,=. Volgens de garage had de verkoper dit moeten weten.

Ik kon niet anders: moest hem wel laten repareren, maar niet nadat ik mijn beklag bij van Steenderen gedaan had. Die wist natuurlijk van niks, maar via het kentekenregister kwam ik achter de vorige eigenaar (wilde van Steenderen niet zeggen) en die bleek in Utrecht te wonen. Nadat ik hem opgezocht had, bleek ik gewoon bedonderd te zijn geweest door die achterbuurman. Die knaap had de auto aan hem verkocht voor slechts fl. 300,- omdat de auto een kapotte koppakking had, terwijl ik aan van Steenderen Fl. 1200 gulden moest betalen. Hij stak dus zo 900 gld in zijn zak, flikte mij een kunstje en wilde niets terugbetalen.

Vanaf die dag was het “oorlog”. Althans, ik moest niks meer van hem hebben en al helemaal niet toen ik hem natrok bij de politie in Woerden. Daar kwam hij n.l. vandaan en was daar goed bekend als vechtersbaas, oplichter, steuntrekker, dief en fraudeur. Lekker dan. Had ik weer, maar ik zinde op wraak, zonder misbruik maar evt. wel gebruik van mijn beroep te maken.

Op een bepaald moment had ik het kenteken van zijn grote oranje Opel Record genoteerd en toen ik weer op de meldkamer kwam, heb ik uit nieuwsgierigheid dat kenteken eens opgevraagd. Vreemd: dat stond op naam van iemand uit Dordrecht.

De volgende dag heb ik die Dordtenaar gebeld en gevraagd wat hij voor auto bezat. Dat bleek uiteraard eenzelfde auto te zijn als die mijn achterbuurman, zelfde bouwjaar en zelfde kleur. Ik vroeg hem of hij wel eens bekeuringen binnenkreeg, die met zijn auto gemaakt zouden moeten zijn maar niet door hem. “Ach meneer, bijna wekelijks. Van verkeersovertredingen, wegenbelasting, verzekering enz. Ik word er gek van en politie kan niks doen, zeggen ze, want de auto staat op mijn naam”.

Eerlijk is eerlijk: dit vond ik heerlijk ! Van Steenderen reed dus gewoon met een vals kenteken: een misdrijf ! Dat ging ik natuurlijk gebruiken.

Ik heb die meneer beloofd, dat daar nu een einde aan gekomen is en dat ik maatregelen ga nemen. Nadat ik hem alles uitgelegd had, dat een ander met zijn (dus vals) kenteken reed en dat hij waarschijnlijk verantwoordelijk was voor al die boetes, was de Dordtenaar natuurlijk blij en opgelucht. Dat was niet het einde van het verhaal. Ik hoefde niet, maar zou er ook voor zorgen, dat alle onterechte boetes naar die van Steenderen zou gaan en dat de rechtmatige eigenaar van dat kenteken, die in Dordrecht woonde, alles wat hij voor zijn auto heeft moeten betalen terugbetaald zou krijgen. Ik bracht hem daarvoor in contact met een civiel-rechtelijke advocaat.

Onze hoekwoning in Nieuwerbrug, Gravin Jacobastraat 7

Ik lichtte mijn collega’s op bureau Bodegraven in en verzocht hen met tact een onderzoek in te stellen naar zijn voertuig, maar vroeg ze wel de nodige voorzichtigheid te betrachten en te proberen dat onderzoek niet in Nieuwerbrug te laten plaatsvinden. Ik wilde niet de kat op het spek binden, maar helaas. Erg slimme collega’s had ik toen even niet.

Kort na mijn melding op mijn vrije dag, terwijl ik dus thuis zat, zag ik een politievoertuig mijn straat in komen rijden, maar zag ook dat van Steenderen juist van af zijn huis wegreed en bij mijn huiskamer, die aan de voorkant aan de straat lag, voorbij kwam rijden. Zoals te zien is bij de rode pijl was de straat te smal voor 2 voertuigen en moest hij wel stoppen voor de politiewagen. Recht voor mijn huiskamerraam werd van Steenderen gecontroleerd. Uiteraard klopte er allemaal geen bal van zijn papieren en werd hij aangehouden. Geboeid werd hij naar het bureau overgebracht en zijn voertuig werd in beslag genomen en weggetakeld. Hij ging voor 5 dagen in voorlopige hechtenis.

Na een paar dagen was hij weer vrij, maar het onderzoek liep natuurlijk nog. In die dagen deed ik nog steeds dienst op de meldkamer in Leiderdorp. Ik had die komende nacht dienst en lag op bed om voor te slapen, zoals ik wel vaker deed als ik de nachtdienst in moest. Mijn slaapkamer lag aan de tuinzijde.

Het was een winteravond, dus vroeg donker en ik lag lekker te slapen, totdat ik in de tuin een enorme klap hoorde, meteen gevolgd door glasgerinkel. Ik schoot mijn bed uit en liep naar de tuin. In de hoek van keuken en huiskamer zag ik allemaal glas op de grond liggen. Er was zojuist een lege fles wijn tegen de muur kapotgegooid. De fles had op een paar centimeter na het huiskamerraam gemist, waarachter de box van onze jongste stond. Maar duidelijk was dat de fles door het raam gegooid had moeten worden.

Dat kon er maar eentje gedaan hebben en ik ben meteen op mijn achterbuurman van Steenderen afgelopen, die thuis was. Ik vroeg hem of hij degene was, die zojuist die fles had gegooid, waarop hij bevestigend antwoordde. En meteen daarop: “Je hebt mij genaaid, dus ik ben nog niet klaar met jou. Ik kom je wel tegen als je je hond uitlaat”.

Ik antwoordde: “Graag ! Maar goed dat je dit nu even meedeelt. Houd er rekening mee, dat ik vanaf vandaag hier niet meer ongewapend de hond uitlaat. En ik waarschuw je: waag het niet om dichterbij dan 20 meter komen. Dan voel ik mij namelijk bedreigd. Mogelijk zelfs al iets eerder, dat kan ook.”. “Wat zou je doen dan? ”, vroeg hij. “Niet zoveel, zei ik. Alleen schiet ik je dan door je knieën.”

Ik wachtte geen antwoord af en liep weg. Het bleef stil. Ik had inmiddels al geleerd, dat je echt niet tegen dit soort gasten moest zeggen dat ze een proces-verbaal of bekeuring zouden krijgen. Ik sprak hem aan in de taal, die hij wel goed kende en dat werkte: grof, brutaal en (voor mij een beetje ongemakkelijk) ietwat ongemanierd. Ik had de indruk dat dat bij hem binnenkwam. Ik geloofde ook wel, dat hij aannam dat ik niet zomaar aan het bluffen was omdat ik woest was. Wel, dat was de bedoeling.

Maar echt, ik heb weken gewapend met mijn dienstwapen de hond uitgelaten. In uniform, maar ook in burger. Vanzelfsprekend heb ik aangifte van deze poging tot vernieling gedaan. Vanaf dat moment werd hij totaal genegeerd. Ik had op een sarcastische manier met hem te doen: om de wijk uit te rijden of er in te komen moest hij altijd langs mijn woning. Als ik thuis was, keek ik hem wel altijd indringend aan als hij voorbij reed. Met voldoening, maar vond het zielig voor zijn vrouw, dat echt een heel lief mens was, maar nu ook op afstand gehouden werd, als ook zijn zoontje, waar onze oudste regelmatig in de buurt speelde. Dat was ook over.

En je moest eens weten: het was echt een beer van een vent. In een vechtpartij zou ik dus echt het onderspit gedolven hebben, dus ik moest hem wel anders aanpakken. Na een paar maanden sprak hij mij op straat aan.

Hij wilde zijn excuses aanbieden, terwijl ik hem verweet dat mijn vrouw en kind doodsbang van hem waren, maar dat ik alles zou doen om hen te beschermen. Hij verzekerde mij daar dat hij mijn vrouw en kinderen echt nooit iets zou doen en dat hij het heel vervelend vond, dat niemand van ons meer zwaaide naar hem. Tja, jammer dan. Hij heeft ons de stuipen op het lijf gejaagd.

Voormalig districtsbureau RP Den Haag, v.d. Valk Boumanweg 180, Leiderdorp

Verhuizing Nieuwerbrug – Leiderdorp

Het geluk was met ons: niet lang erna, in 1982, kon ik wederom intern solliciteren op een functie: nu als centralist/telexist/mobilofonist op de meldkamer. Ik werd aangenomen. Nog meer geluk: we konden meteen een nieuwbouwwoning (rijksvoorkeurwoning) betrekken in de Hendrik Andriessenstraat in Leiderdorp. Dat was zowat een steenworp afstand van mijn werkplek: het districtsbureau van de Rijkspolitie Den Haag aan de van de Valk Boumanweg 180. 

Daar had ik het enorm naar de zin. Ik vond het erg leuk werk en was er goed in, mede doordat ik een zeer grote plaatselijke bekendheid in het district had. Ik kende alle provincale- en rijkswegen uit mijn hoofd, maar ook verder in het district wist ik aardig de weg: van Hillegom tot ’s Gravenzande en van Voorschoten via Nieuwkoop naar Schoonhoven en Lekkerkerk. En verder was ik aardig bekend in de grotere plaatsen (met gemeentepolitie) in ons gebied (Den Haag, gehele Westland tot aan Hoek van Holland, Rotterdam, Delft, Leiden, Alphen, Woerden, Gouda en Zoetermeer). Dat hielp enorm.

Eén van de taken, die je daar had was die van telexist. Als beheerder van het telex hoofdaccount RPLR102 (landelijk telex-account) en ROLR102 (telex hoofdaccount van de RP district Den Haag om met alle groepen binnen het district te communiceren) diende bij aanvang van iedere dienst alle binnenkomende telexen nagekeken te worden en wat voor hen van belang was, door te sturen naar de telex van betreffende land- of verkeersgroepen. Per dienst was je daar wel een half uurtje mee bezig, maar was geen vervelend werk.

Werkzaamheden werden met een 20-tal collega’s verricht in full continue ploegendienst, tesamen met een viertal burgerambtenaren. De rest van het personeel was geuniformeerd en in de rang van wachtmeester t/m opperwachtmeester. Commandant van de meldkamer was een oud-rechercheur, Jos Beijersbergen, die niet veel kaas van de techniek op de meldkamer had gegeten.
Je had de beschikking over 4 mobilofoonkanalen plus een paneel, waarmee je kon schakelen met de omliggende GP-korpsen, die het gehele district bestreken. Doorgaans waren die in 2 delen afgeschermd om niet teveel drukte over de mobilofoon te krijgen. In nachtdiensten koppelden wij alle kanalen aan elkaar (en had je achter de meldtafel ook maar 1 collega nodig die de mobilofoon bediende). Naar believen (b.v. bij een grote actie op een groep of wanneer een Staat van Politie Alarm afgeroepen werd als er ergens in de provincie/district een ernstig delict was gepleegd, (b.v. overval) kon je één of meerdere kanalen afschermen.

Natuurlijk waren het voornamelijk serieuze meldingen, die over de mobilofoon gingen, maar er was soms ook wel tijd voor een grapje, hoewel wij, ver voordat Ellie Lust het bracht alsof zij het verzonnen had, het al regelmatig over ether-discipline hadden. Het was dus niet iets wat zij uitgevonden had wat kennelijk veel mensen denken, maar wat al erg lang bestond. De oudere centralisten kunnen dat zeker beamen, maar iedereen gunt haar die lol, denk ik.
Succes had je b.v. wel als je collega’s ’s nachts voor een inbraakalarm b.v. stuurde naar Bergschenhoek, Kleuterschool het Kuitfleteltje. Hilariteit gegarandeerd over het (mobilofoon-)net. Geintje op z’n tijd moest kunnen. Hield de lol er in.

Maar je schakelde vaak via de “INRAP” (het mobilofoonkanaal, waar gemeentepolitie- en rijkspolitiekorpsen uit de hele provincie of een gedeelte daarvan rechtstreeks met elkaar konden communiceren), als je hulp nodig had of wanneer achtervolgingen van het RP-gebied en GP-gebied ingingen, dus van de kleinere gemeenten een grotere in. Of andersom. De kanalen konden naar believen steeds verder gekoppeld worden. Maandelijks werden er testen gedaan, waar kanalen met elkaar gekoppeld werden en waardoor korpsen in Groningen b.v. even konden communiceren met korpsen in Limburg, terwijl Zuid-Holland meeluisterde. Dat was dus nog niet zo slecht, in die tijd.

Tegenslagen waren er natuurlijk ook wel. Niet onoverkomelijk, maar wel heel vervelend en balen van de dag, die zo leuk begonnen was. Want nadat we die dag in de zomervakantie besloten om met z’n viertjes naar het Tikibad in Duinrell, Wassenaar te gaan kwamen we later toch van een kouwe kermis thuis.
In twee kluisjes hadden wij onze kleding, sleutels, portemonnee opgeborgen en dachten wij werkelijk dat het daar in dat zwembad wel veilig was.

Tikibad Duinrell Wassenaar

Niet echt, ontdekten wij tot onze schrik. Na een paar uur plezier in het bad, kwamen we terug bij de kluisjes en bleek de mijne opengemaakt te zijn met een “valse sleutel” (dus een reserve- of copie sleutel) terwijl je er van uitgaat, dat buiten de beheerder van het bad, jij de enige bent die in die kluis kan. Wel, bij Duinrell was dat dus niet zo.
Mijn nieuwe Voetbal International sporttas (die ik daags ervoor gekregen had omdat ik een abonnement op de VI genomen had) was verdwenen, waarin kleding van Maarten en mij, Pem’s tas en van beiden de huis- en autosleutels, portemonnee met mijn rijbewijs. Allemaal weg. Ellendiger hebben wij ons niet eerder zo gevoeld en als je dat dan rapporteert bij de leiding van het Tiki-bad en je je schade meldt, krijg je alleen de opmerking:

Even heb ik overwogen om vanaf dat moment met zo’n sticker op mijn auto gaan rijden….

Uiteindelijk heb ik het contactslot van onze Ford Taunus open moeten breken (reservesleutel zat in Pem’s tas, die ook gestolen was) en moest vanaf dat moment dan ook de auto starten met een schroevedraaier in het contact. Omdat niet alleen dat van mij maar ook de kleding van de jongste weg was (zat in de sporttas) moesten wij beiden uiteindelijk in zwembroek op het bureau bij de politie in Wassenaar aangifte doen. Nooit meer iets van gehoord, natuurlijk.
Betekende wel, dat we thuis eerst via een raampje en de hark de tuindeur konden openen en dat we meteen daarna alle sloten hebben laten vervangen.

Vanzelfsprekend heb ik daarna toch het Tikibad aansprakelijk gesteld, maar dat weigerde Duinrell, als verwacht, te accepteren. Wel had men het gore lef om ons als “troost” vier vrijkaarten te sturen. Wel, je zult begrijpen dat we die, onder vermelding dat we het risico daar nooit meer zouden durven nemen, onmiddellijk hebben terug gestuurd.

Mobilofoon gebruikt in de RP-voer- en vaartuigen

Als ME-buschauffeur was ik door mijn vertrek uit Bodegraven/Nieuwerbrug ook vertrokken bij het peloton RP Den Haag. Maar bij mijn aanstelling als centralist op de meldkamer werd ik ook meteen weer gevraagd en aangesteld als chauffeur- mobilofonist van de commandobus, die in de garage van het districsbureau in Leiderdorp zijn standplaats had. Ik bleef dus min of meer betrokken. Deze ME-bus was volgestopt met communicatie apparatuur en een electrische, 4 meter lange uitschuifbare antenne voor een goed bereik in de omgeving van de bus. Met die bus ben ik regelmatig bij de grotere incidenten of calamiteiten in het district geweest (branden, grote ongelukken, ernstige misdrijven, zware aanrijdingen, e.d.) en  was ik ter plaatse verantwoordelijk voor het gesloten portofoon- en mobilofoon netwerk.

Tussendoor ging ik, in eerste instantie als vriendendienst nog een aantal maanden op pad met Theo v.d. Donk, een gerechtsdeurwaarder, die nog niet zo lang daarvoor was begonnen als zelfstandige en zich gevestigd had aan de Beestenmarkt in Leiden. Vanwege de controle op zijn wapenvergunning (deurwaarders waren – met vergunning – bevoegd tot het dragen van een vuurwapen) kwam ik in contact met hem. Hij bleek een aardige gozer, maar ietwat bang uitgevallen. We kwamen overheen dat ik in mijn vrije tijd hem rond zou rijden in zijn lease Opel Corsa terwijl hij dwangbevelen afleverde in Leiden en omgeving, waaronder de Bollenstreek. Maar niet op het woonwagenkamp aan de Trekweg in Leiden: dat verdomde hij. De angsthaas. Terwijl ik daar niet zo’n moeite mee had.
Maar dat deed hij echt niet: als hij een opdracht tot invordering of beslaglegging daar moest betekenen, dan weigerde hij dat en stuurde hij de opdracht terug naar o.a. Wehkamp, met de mededeling: “oninbaar”….

Ik heb dat een tijdje gedaan, terwijl Pem ondertussen bij hem in dienst was gekomen als telefoniste/receptioniste administratrice totdat hij na een klein jaartje een tekstverwerker van fl. 22.000 kocht. Toen kon hij Pem ook niet meer betalen en ging ze even de WW in. Even maar, want een paar maanden later werkte ze als op het Hoofdbureau van Politie in Leiden. Als receptioniste, maar was na 6 maanden avondschool met de hoogste cijfers geslaagd als onbezoldigd ambtenaar van politie (nu: BOA).

In de zelf aangeleerde eenvoudige programmeertaal BASIC programmeerde ik ook andere databases, waar we op de meldkamer veel successen mee behaalden. Het zoeken ging natuurlijk veel sneller, dan bladeren in een multomap.

Het was pionieren in die tijd, maar dat maakte het werk leuk. Thuis was het veelal Boulderdash, PacMan, tennissen en honkbal op de Commodore en op het zwartwit portable tv-tje, maar op het districtsbureau was het serious business.

Na 5 jaar gewerkt te hebben op de meldkamer en ik inzag, dat ik qua promoties niet snel in aanmerking zou komen (bij de RP ging dat toen op volgorde en niet op kwaliteit en die volgorde kon je prima volgen in de politie-almanak) en ik meer en meer geinteresseerd raakte in de opkomende automatisering, greep ik een kans aan toen een vriend aankwam met een vacature, waar 17 mensen gezocht werden om computer operator te worden bij SWIFT in Zoeterwoude. We solliciteerden allebei, ik werd aangenomen maar hij zelf niet. Althans, niet in eerste instantie.

Ik vertrok in 1987 bij de politie, maar men was toen al bezig met de reorganisatie van de Nederlandse politie, maar pas 6 jaar later, in 1993 kreeg dat z’n beslag en werd de Nederlandse politie gereorganiseerd. De Rijkspolitie werd daarbij opgeheven. Het politiewerk in de gemeenten zonder gemeentepolitie werd overgedragen aan de nieuw opgerichte regiokorpsen en andere taken gingen naar het Korps landelijke politiediensten.

Maar zoals gezegd, nam ik na bijna 15 jaar aktieve politiedienst ontslag als politieman bij de Rijkspolitie voor een carrière in de automatisering, dat toen sterk opkwam. Overigens nooit spijt van gekregen.

Maandblad Korps Rijkspolitie (RP Magazine)

Bij politie ontslag genomen – begonnen bij SWIFT

Op 1 mei 1987 begon ik bij SWIFT (die van de bank-codes) en kreeg daar meteen gedurende twee weken een opleiding en werd ik ingedeeld in één van de teams met operators.

SWIFT, in 1986 opgezet door zo’n 7000 banken over de hele wereld, onderhield een wereldwijd financieel computer-netwerk (soort voorloper van het Internet, maar dan alleen voor banken en voor het verzenden van financiële berichten, transacties), met in ieder land RPC’s (regional processors) en hubs. Deze werden in het operating centre in Zoeterwoude (met een exacte copie in Culpeper (USA) bewaakt en beheerd. In totaal deden vier mainframes het werk, maar was er altijd één actief.

Mocht b.v. in Zoeterwoude, het immer leidende Operating Centre voor het wereldwijde netwerk een calamiteit plaatsvinden, b.v. een bom op het dak, dan zou het computercenter in Culpeper naadloos de werkzaamheden kunnen overnemen, dus zou het financiële netwerk niet beïnvloed worden en trad er geen “downtime” op (De tijd, waar een computer niet zijn werk kan doen). Deze disaster test werd meerdere malen per jaar gehouden, waarbij de downtime zo kort mogelijk gehouden moest worden. Je werd daar ook op getrained om zodanig te handelen, dat die downtime zo kort mogelijk was. Testen werden aangekondigd en onaangekondigd gehouden.

In de beide vestigingen stonden in het begin Burroughs B4800 mainframes (nog watergekoeld met V-riemen en iedere machine zo groot als een huiskamer), die het netwerk draaiende hielden. Later werden die vervangen voor Unisys A-series mainframes. Deze machines waren zo groot als een forse PC, maar 24 maal sneller en krachtiger dan hun voorganger. Banken waren met het netwerk verbonden via leased lijnen (vaste lijnen) of PSTN (inbellijnen) en via hun plaatselijke hub met de servers.
Maar het Operating Centre was wel heel goed beveiligd en beschermd. De muren van het gebouw waren op anti-tank kwaliteit gebouwd en in de kelder stonden op grote rubbers knappe scheepsmotoren als generatoren klaar om bij stroomuitval meteen op te starten. Iedere scheepsmotor had iets van 300 accu’s tot zijn beschikking, om de eerste 7 minuten te kunnen overbruggen bij het opstarten van de generatoren, die dan de stroomvoorziening konden overnemen. Ieder jaar werd de diesel uit de tanks gepompt en vervangen voor nieuwe brandstof. De oude zou eens vuil kunnen worden. Het was dus een gigantisch beveiligd bedrijf.

Vestiging (of vesting ?) van SWIFT in Zoeterwoude-Rijndijk – Picture from Google Earth 2020

Daarbij zorgde de werkgever ook voor goede werkomstandigheden. In Zoeterwoude had SWIFT de beschikking over twee gebouwen. In het bijgebouw, ook wel Rembrandtgebouw genoemd, was een compleet fitness-centrum met de beste apparatuur ingericht. Vrijelijk te gebruiken. Sportuitgaven tot een bedrag van Fl. 1250,= mocht ieder jaar gedeclareerd worden en het maakte niet uit of je campingspullen, je contributie of een motorpak declareerde. Werd allemaal goedgekeurd.

De kantine was luxe ingericht en diverse eet- en drinkwaren waren vrij te verkrijgen.

Hoogtepunten in de vrije tijd, waren de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen personeel uit Zoeterwoude en personeel uit Brussel: het ene jaar in Brussel, het andere in Zoeterwoude, altijd gevolgd door een feestavond voor al het personeel met echtgenoten. In Nederland werden die feestavonden dan gehouden in Scheveningen, Den Haag of Leiden. En was de wedstrijd in Zoeterwoude, dan bleven de Belgische collega’s in een hotel overnachten en waren ze aanwezig op de feestavond. En andersom verbleven de Nederlandse collega’s na de wedstrijd en feestavond met hun partners in een Brussels hotel.

Toen ik In La Hulpe werkte, hadden wij in de pauzes in de eigen sporthal onderlinge zaalvoetbalwedstrijden. Afdelingen onder elkaar, maar ook jaarlijks was er een zaalvoetbaltoernooi voor het gehele bedrijf. De sporthal was gelegen op het SWIFT-terrein, naast de tennisbanen en het openlucht zwembad.
Maar het ene jaar was het voetbalfeest in Nederland, het jaar daarop in Brussel, altijd gevolgd door een feestavond. En ook daar werd altijd groots uitgepakt met b.v. buffetten.
Verder werden er vanui Zoeterwoude ook dagtochten naar de Ardennen georganiseerd: op zaterdagmorgen rond 7 uur met de luxe touringcar vertrokken we vanuit Zoeterwoude om te gaan mountainbiken in de heuvels en daarna te kayakken op de Ourthe. Bij terugkomst aan de oever van de Ourthe een gezamenlijke BBQ en je was ’s avonds om 23.00 uur weer thuis. Op dezelfde basis werden bustochten naar kerstmarkten georganiseerd of weekendjes skieën in Winterberg. Echtgenoten mochten altijd, ook gratis, mee. Maar ook soms gewoon tussendoor: een dagje off-road crossen op de Veluwe.

4-wheeldrive op de Veluwe. Dagje met SWIFT.

Na een aantal jaar ging ik mij meer met de organisatie van randzaken bemoeien. Ik hielp mee met het organiseren van voetbal- en softbalwedstrijden, zorgde voor behoorlijk sportkleding via Wout Bergers in Leiden en deed steeds meer op dat gebied. Toen er een fotograaf gezocht werd om foto’s op een personeelsavond te maken, schoof ik mijn vader (al tig jaar amateurfotograaf) naar voren en heeft hij op een behoorlijk aantal van dat soort avonden, leuk verdiend. Betalingen gingen dan in de vorm van uitgaven aan papier, camera of wat dies meer zij. Hij had daardoor altijd een leuk saldo ter beschikking bij Foto Linthout in de Dorpsstraat in Zoetermeer, waar hij een lopende rekening had geopend en hij zich daarop liet uitbetalen. Hij blij, SWIFT blij en Linthout blij.
En het leuke voor hem was, dat zijn vrouw, mijn moeder, altijd mee mocht naar deze feesten en vanzelfsprekend meegenoot van de etentjes.

Toen ik op een gegeven moment aan het hoofd personeelszaken vroeg, waarom mijn toenmalige huisvriend Robert, die 2 jaar eerder tegelijk met mij solliciteerde, afgewezen werd en ik niet, antwoordde zij: “geen idee, misschien vanwege zijn foto?”… Ik vroeg haar of hij nog eens een poging mocht wagen op het moment dat hij nog steeds agent was bij de politie in Rijswijk om te solliciteren. Dat mocht en hij werd op mijn voordracht (bonus !) aangenomen en heeft sindsdien ook daar gewerkt. Langer dan ik zelfs.

Maar ook op de gezondheid werd gelet. Op het hoofdkantoor hadden we de beschikking over een eigen tandarts, een eigen huisarts en een verpleegster, die fulltime aanwezig waren. Eenmaal kwam ik ’s morgens gebroken op het werk daar in La Hulpe, terwijl ik in de middagpauze had willen zaalvoetballen. Ik had een ongelooflijke rugpijn en besloot langs de dokter te gaan. Volgens mij was dat een chiropractor, want hij liet mij zitten, pakte mijn hoofd tussen zijn handen en met een schok draaide hij mijn hoofd met kracht snel naar links en terug. Daarna moest ik even blijven zitten vanwege de duizeligheid, maar daarna kon ik opstaan. Mijn rugpijn was weg en ik mocht 2 uur later zelfs gewoon gaan zaalvoetballen !

Ik kwam in wisseldiensten te werken, wat ik wel prettig vond: met je ploeg van zo’n 12 man had je een week dagdienst, een week avonddienst en een week nachtdienst. En na die nachtdienst had je altijd een week vrij. De onregelmatigheidstoeslag bij SWIFT was 32%. Op je basissalaris. Dat was ook structureel wat je binnen het bedrijf hoorde: je durfde gewoon niet (vrijwillig) naar een andere baan te gaan, want het salaris was te goed om dat te doen.

Na twee weken intern opgeleid te zijn voor computer operator, kwam ik in een team met operators en een shiftleader te werken. Met dit team werkte ik al die tijd samen en deden wij backup taken en hielden wij het netwerk via tally’s (grote printers) in de gaten. Die ratelden de hele dag, 24/24. Zodra er ergens een Hub of RPC plat ging, verscheen die melding op de printer en konden wij meteen omleidingen leggen en het financiële verkeer via andere tussenstops laten lopen.

Zo ook op 2 augustus 1990. Ik had nachtdienst. Het begin van de eerste Golfoorlog. Vanuit Koeweit kregen wij op het Operating Centre in Zoeterwoude berichten van o.a. de lokale SWIFT Regional Manager binnen dat Irak Koeweit binnen was gevallen. Niet lang daarna kreeg ik de opdracht van hogerhand om alle telefoonlijnen, dus zowel de  Leased als PSTN lijnen waarover het financieel dataverkeer plaatsvond af te sluiten, zodat er vanaf dat moment geen betalingsverkeer meer naar en van Koeweit kon plaatsvinden en daardoor Koeweitse bezittingen veilig gesteld werden.
Met één simpele commando sloot ik Koeweit van de financiële buitenwereld af. Let wel, het staat hier simpeler beschreven dan dat het in het echie was: er was in die nacht wel wat communicatie binnen SWIFT voordat ik dat commando uiteindelijk moest uitvoeren. Maar ik voelde de “ingreep” wel en realiseerde mij dat er vanaf dat moment geen Koeweitse Dinar (of andere munteenheid) het land in- of uitging en ik denk dat de sheik wel blij was..

Vakantie Benalmadena, Spanje

Het was oktober 1987. In de herfstvakantie hadden wij 2 weken Benalmadena geboekt, een (toen) klein dorpje gelegen tussen de andere opkomend toeristische plaatsen aan de Costa del Sol in Spanje.

Voordat wij op vakantie gingen, had Pem al eens gegrapt dat er dit jaar niemand op haar verjaardag zal zijn. De reden was dat wij natuurlijk met haar verjaardag in Spanje verbleven.

Maar dat had ze toen beter niet kunnen zeggen. Wij zaten al een paar dagen in ons appartement, toen er ’s avonds rond een uur of 10 beneden gebeld werd. Door de intercom vertelde een Nederlands sprekende man, dat hij een pakketje kwam afleveren en of hij daarmee boven mocht komen. Uiteraard mocht dat: we hadden geen enkele verdenking en waren natuurlijk benieuwd.
Niemand zag onze gezichten, toen wij mijn ouders uit de lift zagen stappen. Op goed geluk hadden zij, via Ed, 2 tickets geboekt bij Iberia, de Spaanse luchtvaartmaatschappij en waren daarmee naar Malaga gevlogen. Mijn vader had een kennis vlakbij wonen en die had hen van het vliegveld opgehaald en bij ons afgeleverd.

Nadat iedereen een beetje bijgekomen was, wilden de ouders een onderkomen in de buurt zoeken om daar een weekje te kunnen verblijven. Dat konden we natuurlijk niet toestaan, dus iedereen schikte een beetje in en mijn ouders hadden die week een eigen kamer met 2 bedden. De jongens, resp. 9 en 5 jaar sliepen in de huiskamer. Het werd een gezellige week, maar het weer was niet om over naar huis te schrijven. Dat deden we dan ook maar niet, maar buiten de enkele zonnige dag die we dan nog wel hadden waren we al snel op het strand te vinden en gebruikten we de overige tijd door veel te wandelen. Na een week moesten mijn ouders weer op huis aan en hadden wij na hun vertrek nog een paar dagen met z’n vieren.

Bijbaan bij WestNederland

Op enig moment in 1989 kwam ik een ex-collega van de politie tegen, met wie ik buschauffeur bij het Mobiele Eenheid peloton Den Haag geweest was. We vertrokken ongeveer gelijktijdig bij de politie: ik als computer operator naar SWIFT en hij werd regiomanager bij het Openbaar Vervoer-bedrijf WestNederland, gevestigd in Boskoop.

Oude Stalling WestNederland in Boskoop, waar ik in 1989 parttime werkzaam was. Nu verdwenen.

Hij vertelde mij, dat ze veel parttime chauffeurs tekort kwamen en vroeg mij of ik interesse had om zo nu en dan korte diensten te rijden. Dat leek mij wel wat en ik vroeg toestemming aan SWIFT. Men vond het prima.
In die tijd had Westnederland veel parttimers in dienst. De meesten reden een dagdeel om voor de rest in hun sigaren-, bloemen- of viswinkel te staan. Op die manier waren zij via het ziekenfonds goedkoop verzekerd.

De verplichte medische keuring voor het besturen van bussen volgde en kort er na bezat ik de medipas en kon ik aan de slag. Toys voor boys: welke jonge knaap wilde nou niet een bus besturen?

Dus vanaf 1 januari 1989 was ik ook in dienst bij WestNederland. Na een week lijnverkenning en een bezoek aan de maatkleermaker in Delfshaven voor het opmeten van 2 complete maatkostuums ging ik zelfstandig aan de slag. Ik reed vaak enkele lijnen, zoals Leiden-Zoetermeer-Rotterdam, R’dam–Gouda, Leiden-Alphen a/d Rijn en dan was ik klaar. Of ik haalde ’s morgens vroeg een bus op in Boskoop, reed er leeg mee naar station Woerden en begon de spitsrit via Harmelen en Vleuten de Meern naar Utrecht CS. Aldaar reed ik weer terug naar Woerden en was ik weer klaar. Altijd volle bussen, weet ik nog. En met de fijne degelijke bussen, semi-automatisch, dus wel schakelen, maar niet (ont)koppelen. Geen stuur- en rembekrachtiging, maar dat deerde niet. Ze reden heerlijk.
Boordcomputer bestond toen nog niet, dus ik had voor mijzelf op papier een heel tijdschema gemaakt hoe laat ik bij welke halte moest zijn. Honderd keer per dag keek je dan op je horloge.

Soms gebeurde het dat ik (iets te vroeg) na mijn werk bij Swift een bus in Boskoop ophaalde, omdat ik moest beginnen in Leiden voor een rit naar Rotterdam. Doordat ik veel te vroeg was, parkeerde ik de bus rustig op de parkeerstrook aan de Alphons Diepenbrocksingel in Leiderdorp, op een paar meter afstand van de Hendrik Andriessenstraat, waar we toen woonden en reed er dan op tijd mee naar station Leiden.

Het waren zulke leuke tijden. Bijna iedere vrijdagavond reed ik de lijn Leiden-Zoetermeer-Bleiswijk-Hillegersberg met als eindpunt Rotterdam CS, waar je halteerde naast het Groot Handelsgebouw. Er werd je wel met klem geadviseerd tijdens je pauze daar in de bus te blijven en de deuren gesloten te houden. Dat, vanwege de vele junkies die het soms op je kassa gemunt hadden.
Doordat ik wekelijks, dus in de winter van 1989, die route reed ging ik ook passagiers herkennen. Zo was een meisje, ik schat een jaar of 12, die iedere vrijdagavond, ik denk rond een uurtje of half 8, in Zoetermeer opstapte en er in Bergschenhoek uit moest. Maar altijd zag ik haar na het uitstappen (in mijn spiegel) nog een stuk lopen. Ze droeg een gitaar, want ging naar muziekles.
Na een paar weken vroeg ik haar waar ze eigenlijk moest zijn en dat bleek een straat te zijn, precies gelegen tussen 2 haltes. Daar zat zeker wel een kilometer of 2 tussen.
Ik had met haar te doen, zo op die donkere, soms regen- of sneeuwachtige winteravonden. Dus vanaf dat moment liet ik haar niet meer bij de halte uitstappen, maar reed ik door naar de hoek van de zijstraat, waar zij zijn moest. Dat scheelde zeker een kwartier lopen maar voor mijn gevoel ook veiliger. Ze was er erg blij en bekende dat nooit te hebben gedurfd om te vragen.

Die parttime ritten heb ik een jaartje gedaan, totdat WestNederland verlangde dat ik ook in de weekenden ging rijden. Maar omdat ik nog veel te fanatiek honkbalde in het eerste team van mijn club, voelde ik daar niets voor en dus stopte de overeenkomst. Maar dat dat besturen van een bus leuk was, “toys for boys’, zeg maar, heb ik toen ontdekt en altijd onthouden.

Toch wilde ik er nog wel wat bij doen. Bij SWIFT had ik redelijk veel vrije tijd en van een centje bijverdienen was ik niet vies. Zo liep ik via kennissen tegen een vacature aan bij Eradus, een Leids verhuurbedrijfje op de Lage Rijndijk aan, dat iemand zocht om met hun bestelbusje verhuurde spullen te bezorgen in de (ruime) omgeving van Leiden. Ik denk, dat ik dat een half jaartje gedaan heb. Het verdiende wel aardig om een paar uur per dag schagen en tafelbladen, stoelen en glaswerk e.d. rond te brengen. Van Leiden en Leiderdorp tot aan Oegstgeest en Sassenheim. Paar uurtjes per dag en ach, als je dan een zwik tafels moest afleveren of ophalen in de Breestraat bij de studentenvereniging Minerva, waren die knapen niet te beroerd het sjouwen van mij over te nemen.

In 1989 kochten we een nieuwe eengezinswoning op de Molentocht, eveneens in Leiderdorp (houtskelet, hetgeen toen best al revolutionair en experimenteel genoemd kon worden) met o.a. houten vloeren op de verdiepingen. Een nadeel was dan wel, dat je beneden in de huiskamer precies voelde, wanneer de wasmachine op zolder stond te centrifugeren. Het leek of dan het hele huis schudde.
Voor die woning kochten wij plavuizen bij een tegelhandel op de Hoge Rijndijk in Leiden en dat moest 2 dagen later contant worden afgerekend. Vanwege de opkomende verhuizing hadden we dus fl. 3000,- contant in huis en pinnen bestond toen nog niet, maar waar moesten we dat dan laten? Op de slaapkamer in het oude huis stonden de verhuisdozen met o.a. boeken, tegen de muur opgestapeld, dus het geld in een envelop tussen 2 dozen geschoven, boven ooghoogte. Wij moesten n.l. iets uitvoeren in de nieuwe woning.

Inbraak woning

Toen wij die middag terugkeerden, zagen wij aan de tuinzijde dat het raam van onze woning opengebroken was. Een snelle speurtocht leerde, dat de videorecorder meegenomen was en een blauw colbertjasje, dat aan de kapstok hing. (Waarschijnlijk videorecorder onder het colbert mee naar buiten genomen). Natuurlijk dachten wij aan het geld op de slaapkamer, maar ondanks dat de nachtkastjes overhoop waren gegooid op bed, bleek het geld niet gevonden. We hebben aangifte gedaan en de schade aan het raam en de videorecorder bij de verzekering geclaimed. Wij hebben het altijd vreemd gevonden, dat ineens op dat specifieke moment bij ons werd ingebroken en we hebben ook altijd 2 partijen verdacht: een directe buurman, gescheiden met 2 jongens) maar ook de tegelhandel, die wist dat wij zoveel geld in huis hadden.

In die tijd ging WestNederland ook eisen dat ik in de weekenden zou gaan rijden. Dat wilde ik niet en ik ben toen gestopt bij de bus. Ik honkbalde nog te fanatiek in het 1e team van Birds en wilde dat niet opgeven. Na een jaartje stopte dat busrijden toen helaas.

De verhuizing ging wel door. Onze premie-C hoekwoning aan de Molentocht konden wij eind november 1989 betrekken, waarvoor we een eenmalige subsidie kregen.

Na 5 jaar operator en senior-operator te zijn geweest, solliciteerde ik binnen SWIFT naar een functie op de ST200 afdeling in La Hulpe, een dorp onder Brussel in België, alwaar ik aangesteld werd als:

Ik werd specialist op de ST200 machines. Soort van Burroughs (later na de overname: Unisys) personal computer (en voor de techneuten onder ons)  modulair opgebouwd. Met andere woorden, ieder onderdeel was een aparte unit, wat in de volgende klikte en dan ook meteen aangesloten was op elkaar. Dus b.v. floppydrive, harddisk, tapestreamer, processor: alles klikte als modules in elkaar. Het geheel draaide onder een eigen operating systeem, genaamd CTOS en speciaal voor de banken ontworpen en gefabriceerd.

Hoewel we in Leiderdorp slechts 3 jaar in onze koopwoning aan de Molentocht hadden gewoond, waagden we de stap en zetten we de woning in de verkoop via een Leiderdorpse makelaar. Later bemerkten wij, dat we door hem flink bedonderd waren, omdat hij in 3 maanden tijd op de redelijke krappe woningmarkt slechts 3 bezichtigingen wist te organiseren en uiteindelijk bij ons aandrong de woning te verkopen voor een veel lagere prijs dan wij in gedachten hadden. Een paar maanden later bleek de woning aan een kennis van die makelaar te zijn verkocht. Een brandweerman uit Leidschendam. Smerig, maar we stonden onder druk en moesten wel akkoord gaan.

Verhuizing Leiderdorp – Rotselaar (België)

We verhuisden naar Rotselaar, een rustig, landelijk gelegen dorp tussen Leuven en Mechelen op Vlaamstalig gebied en 200 km van Leiderdorp. We emigreerden dus. Er waren niet veel woningen te huur in de omgeving van La Hulpe, dus het zoekgebied werd al vrij snel groter en dan kwam je vanzelf in de omgeving waar ik uiteindelijk, na 4 maanden dagelijks zoeken, een mooie woning vond. Een prijzige, dat wel, maar veel keus hadden we niet.
En zo kwam er een einde aan het drie maanden weekend huwelijk, waar ik op vrijdagmiddag 200 km naar Leiderdorp reed en op maandagochtend weer terug.
We verhuisden in de zomervakantie van 1993, dus dat was dan wel weer goed getimed, qua school.

We hadden daarentegen wel de ruimte: 9 kamers (potentieel 15, indien de even grote zolder boven de 1e verdieping afgetimmerd was geweest, maar die lag nog braak en gebruikten wij dus als handige opslag), een dubbele garage, waar ik bij wijze van spreken de auto kon keren en een tuin, zo groot als een voetbalveld. Als honkballers hadden we daar dus niet zo veel aan, maar konden we daarentegen gewoon voluit ballen slaan zonder ergens schade aan te richten terwijl we in de verste verte geen buren zagen. Wel dure kippen, noemde Maarten de in het wild lopende fazanten.

Tuinzijde Rotselaar, vlnr bijkeuken, keuken, serre, huiskamer

In de weekeinden gingen we er regelmatig op uit: naar de Plas van Rotselaar (zie verder op), naar het Gouden Kruispunt, naar Aarschot, naar Luik of de natuur in, naar het appeltjesbos (zie collage hierboven) en dan met name in het “seizoen”, natuurlijk. Soms gingen we vanuit Rotselaar een dagje naar de Ardennen. Pa en Ma kwamen met regelmaat langs, vooral als ze zin hadden om in de tuin te werken of om gewoon even in de hangmat te komen luieren of om op de kinderen te passen, als Pem en ik samen op reis waren. Pa en Ma hadden wel inmiddels hun eigen kamer.

Atheneum Keerbergen, België

Atheneum Keerbergen, België

Onze beide jongens, toen 11 en 15 jaar oud, schreven we in op het Koninklijk Atheneum in Keerbergen. Zij maakten lange dagen en werden dagelijks met de schoolbus gehaald en gebracht. Keerbergen was, samen met Tremelo (waar wij veelal boodschappen deden) een soort van Nederlandse enclave en lag niet al te ver van Rotselaar.

Ze zaten met Nederlandse en Belgische kinderen in de klas. Het kostte de jongens best wat aanpassingsvermogen. Maarten begon daar het voorlaatste jaar van de basisschool (groep 7) en kreeg daar meteen Franse les, maar liep daarmee wel een jaartje of 4 achter. Toch ging dat prima en ging hij over. Jelte had het wat lastiger. Vooral met wiskunde liep hij een stuk achter in de 3e van de middelbare maar als hij zijn leraar dan om nadere uitleg vroeg (na de les), kreeg hij steevast te horen: “Hoezo?  Je bent toch Nederlander? Jullie weten toch alles beter?”. Leraar met minderwaardigheidscomplex, dus. Daar moest hij het niet van hebben.

Wel van zijn mede-leerlingen: die boden aan na schooltijd gewoon bij ons thuis te komen en daar kreeg hij bijles van. Die (Belgische) kinderen waren een stuk leuker dan de Belgische leraar. Het waren overigens wel zware schooljaren daar. Op de middelbare school kreeg Jelte les in 13 vakken en alles moest minimaal een voldoende zijn om over te gaan. Zelfs als je voor godsdienst of tekenen een onvoldoende haalde ging je niet over.

Nadat de kinderen een week of twee met plezier op hun school zaten, werden wij als ouders benaderd door die school om een apostille te overleggen.

Overigens kostte het enige moeite om een “apostille” overgestuurd te krijgen vanuit Nederland naar België. Een getekend exemplaar had het atheneum nodig om de kids in te schrijven. Het heeft een aantal telefoontjes en fax-berichten gekost, totdat uiteindelijk het hoofd van de school dat overnam en er persoonlijk voor ging zorgen om dat gewaarmerkte document op school te krijgen. Na een paar weken kregen we bericht dat dat allemaal gelukt was.

Wel hadden we in de gaten dat de Belgen, zoals wij dat noemden, zeer “stempelgeil” waren. Op alles waar iets enigszins officieel ging plaatsvinden, diende een gemeentelijk stempel het aanvraagformulier te completeren. Zo werd door Maarten’s school gemeld, dat bij de toestemming verlening van de ouders om hem op schoolreisje te laten gaan, een stempel op het gemeentehuis geplaatst moest worden. Kon je als één van de ouders weer met je paspoort naar het gemeentehuis waar men na controle een gemeentelijke stempel plaatste op het formulier voor Maarten’s schoolreisje.

Maar evengoed verbaasde men mij op het gemeentehuis op het moment, dat ik mijn rijbewijs van een Nederlands naar Belgische kwam omzetten met de vraag: “U heeft een Nederlands bus- en vrachtwagenrijbewijs. Mocht u in Nederland ook in een bus met aanhangwagen rijden?” Wij kenden dat in Nederland niet, maar ik antwoordde: “Natuurlijk, ik mocht met alles rijden”. “OK”, zei de ambtenaar toen met de legendarische opmerking: “dan mag het hier ook” en bam, kwam er ook een stempel op mijn Belgisch rijbewijs voor het rijden met een bus met aanhangwagen.

De bronafbeelding bekijken


Boodschappen in België deden we vaak bij de Delhaize, Carrefour, Colruyt of Albert Heyn in Nederland. Eenmaal per 3-4 weken reden we naar de Miro of Albert Heyn in Beek, Limburg. Dat was slechts 80 km, 45 minuten rijden. En in België reed Pem dan. Kon ze mooi oefenen voor haar rijbewijs. Dat mocht daar met iemand met rijbewijs naast je en blauwe L op de auto. We vonden het Nederlandse brood en de Douwe Egberts koffie en de kaas een stuk lekkerder uit Nederland. Volle melk (van Danone) kochten wij gewoon in de supermarkt in Rotselaar, maar moest wel wekelijks besteld worden: iedere dinsdag 2 pakken, iedere vrijdag 3. En als de bedrijfsleider dat doorgaf aan zijn leverancier kreeg hij meteen te horen: “o, heb je weer Nederlanders in het dorp?”.

In het begin moesten wij toch soms naar IKEA in Brussel en daar kwam het eens voor, dat de 16 jaar oude VW Golf II, die we daar in het begin nog hadden, niet wilde starten. Daarop de pechdienst (via de ANWB) naar het parkeerterrein van IKEA laten komen, die uiteindelijk besloot de auto naar Rotselaar te vervoeren. Dat gebeurde op zijn Belgisch: Pem kon nog net mee in de cabine van de oprijwagen, maar de beide kinderen en ik niet. En zo gebeurde het dat de auto, met ons er drieën erin, gewoon de oprijwagen in ging en wij op die manier naar huis gingen. Zou in Nederland niet voorgekomen zijn.

Maar de groene VW Golf 1 heeft het nog best lang uitgehouden. Ik reed drie maanden wekelijks (en soms tweemaal per week) van Rotselaar naar de familie in Leiderdorp. Ook toen de familie in zijn geheel verhuisd was hebben wij nog enige tijd met dit karretje rond gereden en toen wij een paar weken in België woonden, ontving ik een kaart van mijn oude honkbalteam Adegeest uit Voorschoten. Het klopt. Van de 51 jaar dat ik gehonkbald heb, ben ik ook 2 jaar lid geweest van de vereniging Adegeest in Voorschoten. Dat was wat dichter bij Leiderdorp dan Zoetermeer. Maar daardoor ging het Golfje nog een keertje naar Nederland:

Kaart met uitnodiging van Mark Wiebes, coach van mijn honkbalteam Adegeest in Voorschoten

Ik was natuurlijk halverwege het honkbalseizoen vertrokken naar België, maar het ging verder zo goed met het team gedurende het seizoen, dat de jongens van mijn zo gezellige en leuke team hoog op de ranglijst bleven staan en toen de kampioenswedstrijd naderde kreeg ik een uitnodiging die wedstrijd nog mee te komen spelen. Daar voldeed ik graag aan natuurlijk en zo reden wij op de vroege zondagochtend 29 augustus 1993 zo’n 175 km naar Delft, alwaar gespeeld moest worden. Het kostte mij op de A16 nabij Rotterdam nog een snelheidsprent, toen ik met Jelte en Maarten in de auto aan de kant gezet werd en ik 140 bleek te hebben gereden. Maar het mocht de pret niet drukken. De wedstrijd wonnen we, ik sloeg weer eens een homerun over het hek in het linksveld en we werden er kampioen. Leuk dat ik die nog even mee kon pikken.

Voor mijn werk moest ik veel gaan reizen en omdat Pem geen werkvergunning kreeg en zij wel wilde maar dus niet mocht werken, was zij alle dagen en soms weken alleen thuis overdag.

En toen kwam onze Randy, zoals we hem later noemden, in beeld. Een Duitse Herder, die we op advies van de plaatselijke dierenarts in Tongeren bij een goede fokker aanschaften. Dat ging niet zomaar. Drie gesprekken tussen de fokker en ons (hele gezin) gingen daar aan vooraf, voordat hij ons “goedkeurde” en een pup aan ons wilde verkopen.

Een soort van ballotage-commissie, dus. Wel goed, trouwens ! Dat gaf ook wel vertrouwen.
Uitzoeken uit het nest was er niet bij: de fokker wist precies welke pup qua karakter bij ons paste, zei hij. Achteraf heeft hij geen ongelijk gekregen. Wat hebben we een lieve hond gehad en wat zijn we bijna 9 jaar lang blij met hem geweest. Hij wordt nog steeds gemist, terwijl hij al 18 jaar niet meer onder ons is.

We huurden onze woning particulier, van de directeur van Ooms, een fabriek in broodsnij-machines (je ziet die machines ook in Nederland bij bakkers winkels). De showroom en fabriekshal van dat bedrijf grensde aan ons huis (Torenstraat 126, Rotselaar).

De bronafbeelding bekijken

Het was een hete zomer, waar wij veel in en om de plaatselijke “Plas van Rotselaar” te vinden waren. Als we daar al niet omheen liepen, maakten we, samen met Randy, daar geregeld een duik. Ook Randy genoot daar met volle teugen van. (Later daar meer over). Maar wat wel heel bijzonder was dat we daar op 2 september 1994 life Pink Floyd hebben meegemaakt.
Onze woning lag aan de buitengrens van Rotselaar, tegen de weilanden van Werchter, alwaar op 2 september 1994 Pink Floyd o.a. optrad, maar ook de Scene met Iedereen Is Van De Wereld (live @ Werchter, 1994). Check hier beelden uit dat jaar.

De organisatie had het voor elkaar gekregen dat Pink Floyd dat jaar in Werchter optrad, omdat men in Werchter jarenlang de podia bouwde voor hen. Dat werd beloond met een optreden op het terrein Rock-Werchter, een soort van Pinkpop in België. We zaten die zomeravond op zolder van ons huis in een groot openstaand raam en konden live heerlijk genieten van hits als “Another brick in the wall, Money, Wish you were here” en andere. Was wel heel bijzonder. Kortgeleden kwam ik er achter, dat de Belgische zanger Milow (You don’t know) toendertijd bij ons in de buurt woonde. Maar ook, zoals hiervoor beschreven: de Scene !

Maar ook op een steenworp afstand van het popconcert live muziek meemaken vanuit de tuin van je woning was wel bijzonder, zowel in 1993 als in 1994, zeker als je daar de legendarische Pink Floyd in je tuin te beluisteren..

De bronafbeelding bekijken
Hoofdkantoor SWIFT La Hulpe, België

Als ik niet op reis was, zat ik op kantoor of op de ST200-desk in La Hulpe.  Vanuit Rotselaar reed ik altijd naar Swift via de Druivenroute. Een mooi, snelle, heuvelachtige binnendoor route van zo’n 50 km, waardoor ik in 3 kwartier op de zaak was. Als ik de rijksweg nam, was ik door de files vaak pas na anderhalf uur op de zaak.
Maar het hoofdkantoor van SWIFT (eigenlijk 2 grote panden die aan weerszijden van een groot park waren gevestigd, met in dat park een eigen openlucht zwembad, tennisbaan en wandeladen) had voorzieningen, die je ergens anders niet trof.

Zo maakte ik op een ochtend kennis met de bedrijfs-huisarts, die een (gratis) praktijk had in het hoofdgebouw. Iedere dag. Dat kwam die keer goed uit: ik kwam die ochtend met een enorme rugpijn op de zaak en kon amper zitten. Dat was wel jammer, want in de lunchpauze zou ik met mijn afdelingsteam een zaalvoetbalwedstrijd spelen in SWIFT’s eigen sporthal, waar Pem, de kinderen en ik iedere zondagmorgen ook tennisles hadden.

De bronafbeelding bekijken
SWIFT Sport-centre La Hulpe

Ik ging bij de huisarts op visite, hij onderzocht mij, liet mij even in een stoel zitten, nam mijn hoofd tussen beide handen en gaf er een flinke draai aan. Naar links en terug. Ik moest even blijven zitten, maar ik begreep waarom: wat werd ik duizelig. Na 5 minuten was dat over en verzekerde hij mij dat ik nog gewoon kon voetballen. En dat klopte: nergens en nooit meer last van gehad en ik heb toen lekker gespeeld.

Maar ook een tandarts en een verpleegster hielden praktijk in het gebouw. Wanneer ik naar landen moest waar je voor ingeënt moest worden (Ghana, b.v.) kreeg ik die bij deze arts. Medicijnen (b.v. malaria-pillen) en een medical kit, met zelfs hechtdraad, werden door hem gecontroleerd voor vertrek. Moest op orde zijn en dat werd weer bijgehouden op je vaccinatiekaart.

De grote sneeuwstorm van 1953 | Humo

En toen kwam de verschrikkelijke sneeuwstorm van 30 november 1993 over het centrum van het land. Dus zowel mijn werk, ons huis als de school van de jongens werden getroffen. Dat hebben we geweten. Van het werk mocht iedereen om 4 uur ’s middags vertrekken omdat de vooruitzichtzichten niet goed waren. Ik had telefonisch wel aan Pem doorgegeven, dat ik toen ging vertrekken, maar meer kon ook niet. Er waren toen nog geen GSM’s.

Met mij reed collega Paul Settels mee, een collega, die een dorpje verder woonde, in Tremelo. We reden altijd samen, om en om. Zijn auto stond die dag bij ons.

We besloten om nu, vanwege de heuvels die af en toe best steil waren, niet de Druivenroute te nemen, maar de rijkswegen. Dat betekende, dat we al snel vanaf de N275 via de N227 dik in de sneeuw in de files zaten en probeerden via die “grote” weg naar de A40 te gaan (in feite de RW Brussel – Luik) maar ook daar liepen we tegen beperkingen aan, doordat m.n. vrachtwagens door de dikke sneeuw niet omhoog kwamen. Op zeker moment lag er een pak sneeuw van 18 cm dik. Meter voor meter gingen we vooruit, maar al met al kostte ons dit tripje van pakweg 50 km ongeveer 4 uur. Paul moest naar Tremelo door de sneeuw: dat kostte nog eens een uur. De jongens bleken vlak voor mij met de bus zijn thuisgekomen, maar voor Pem was het allemaal grote onzekerheid. Wel bijzonder en zeldzaam. Dat dan weer wel.

Ik ging reizen, in mijn eentje:

Vanwege het feit, dat ik zowel voor SWIFT als voor Sylvan Learning Systems veel op pad was, had ik zelden de mogelijkheid om mijn paspoort af te staan om een virus aan te vragen. Om die reden werd door mijn werkgevers een “zakenpaspoort” aangevraagd.

Voor veel landen als b.v. Kazachstan, Azerbeidzjan, Armenië, Kirgizië (Kyrgyzstan), Wit-Rusland (Belarussia) en Oekraïne moest altijd ruim voor vertrek een visum aangevraagd worden. Dat werd verzorgd door een ambassade-service, maar waarbij je dan wel even je paspoort kwijt was. Vandaar dat 2e paspoort, waarmee je dan op weg kon. Dat was handig, ook omdat bepaalde landen (in onvrede levend met andere landen, zoals sommige landen in het Midden Oosten) je kon weigeren als je daar binnen wilde komen met b.v. een stempel van Israël in je paspoort. Als je dat had kon je je andere paspoort meenemen en zonder moeite in en uit het land reizen.

MOSKOU EN SAMARA (RUSLAND)

Mijn eerste grote buitenlandse reis (mijn vuurdoop voor SWIFT was een verder niet noemenswaardig reisje naar Londen) was er meteen eentje om nooit meer te vergeten. Door het recentelijk uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1990 en er 15 onafhankelijke republieken bijkwamen, verdween ook het monopolie van de staat op financieel en bank gebied. Voorheen was er één staatsbank in de Sovjetunie, maar er kwamen nu in een rap tempo commerciële banken bij, zowel in Rusland als in die republieken en zowel lokale als internationale banken. En deze moesten allemaal snel op het SWIFT-netwerk worden aangesloten.

In 10 dagen tijd moest ik vanaf 12 december 1993 drie Russische banken installeren. Achtereenvolgens in Moskou, Samara en weer in Moskou. In alle banken moest een ST-200 computer geplaatst en geïnstalleerd worden. Daarbij moest het personeel, dat er mee aan de slag ging, getrained worden. Piece of cake. Alle computers plus onderdelen waren vanuit België ruim van tevoren per koerier reeds naar de respectievelijke banken gestuurd. Voor elke bank had ik 2 dozen met elk 50 floppydisks (toen nog 5,25” en 360 KB) met banksoftware bij mij.  

Ik was op kantoor reeds geïnstrueerd dat ik mij moest laten ophalen door mensen van de bank(en), die ik ging bezoeken op het vliegveld van Moskou, daar je anders wel eens gedwongen zou worden met illegale taxichauffeurs mee te gaan en ergens buiten Moskou beroofd achtergelaten kon worden. Die verhalen kenden we. En zo had ik geregeld met de eerste bank, die ik ging bezoeken, dat zij mij ophaalden. Maar dit verliep niet helemaal als gepland.

Maar eerst vloog ik met de SAS naar Helsinki, waar een tussenlanding was gepland om vandaar met hetzelfde toestel door te vliegen naar Moskou, maar aangezien er een vrachtwagen tegen een vrachtluik van het toestel was gebotst terwijl de passagiers er in zaten, moest dat eerst gerepareerd worden en kostte dat zo’n 2 uur vertraging, die we in het toestel moesten doorbrengen.

Moscow, int. airport Sheremetyevo

Bij mijn aankomst op het vliegveld Sheremetyevo, het grootste van de 4 vliegvelden van Moskou, werd ik verwelkomd door 2 mensen van de eerste bank. Onderweg naar Moskou vroegen zij mij meteen of ik het bezoek,  werkzaamheden en training, kon uitstellen naar een later tijdstip.

De reden van hun verzoek was n.l. dat hun hoogste baas een dag eerder voor mijn bezoek door de Russische maffia was doodgeschoten in zijn kantoor in Moskou. Men was nu druk bezig zijn begrafenis te regelen.

In mijn hotel nam ik meteen contact met mijn chef in België en legde de situatie voor. Hij beloofde dat zij de afspraak met de 3e bank zouden regelen, maar dat ik vandaag nog maar moest proberen om in Samara te komen. Dat was een vlucht van zo’n 2 uur. Dat gesprekje vanaf mijn hotelkamer naar mijn werk in België en niet langer dan een minuut of 10, kostte USD 190,=.  (…)

Door de bankmensen liet ik mij, na uitgechecked te hebben in mijn hotel, naar een ander vliegveld van Moskou brengen. Die voor binnenlandse vluchten. Gelukkig stuurde SWIFT mij met 2 creditcards op pad, want American Express werd daar toen niet geaccepteerd. VISA wel.

Terwijl ik gewoon mijn beurt voor het loket daar stond af te wachten, kocht een Rus voor mij ook een kaartje naar Samara: prijs omgerekend USD 35,=. Ik bestelde eveneens een kaartje naar Samara maar ik moest USD 75,= betalen. Ik probeerde te achterhalen waarom ik ruim 2x zoveel moest betalen dan de persoon voor mij. Dat kwam dus omdat hij een Rus was en ik niet. Ik wist meteen hoe het daar aan toe ging.

Aan boord vond ik het in het oude toestel van Aeroflot nu niet bepaald gezellig en veilig. Ik mocht van geluk spreken dat ik nog een zitplaats had, want men stond ook staanplaatsen toe. In het vliegtuig van Aeroflot stonden ongeveer 15 mensen als in de tram of bus in het gangpad, zowel bij het opstijgen als landen en hielden zich vast aan de bagagerekken boven de stoelen. Bizar ! En toen de trolley langskwam, met werkelijk slechts 1 pakje pepermunt (Spearmint, ken je het nog?) kauwgom daarop, moest iedereen die in het pad stond even opzij. Ik weet het wel: in die periode was er grote armoede onder de bevolking in Rusland, maar als je niets meer te bieden hebt dan een pakje kauwgum, laat het dan achterwege. Of het moest een boodschap aan de meereizende passagiers zijn geweest. Dat kon ook.

Maar ook het toestel was nu niet echt van een recente datum. Het toestel rammelde behoorlijk en ik was blij uiteindelijk veilig geland te zijn in het dik besneeuwde landschap, zo’n 2 uur rijden van Samara.

De Wolga, waarmee ik van het vliegveld van Samara werd opgehaald. Company-car van de bank.

In een ruime, gelukkig warme Wolga brachten een vrouw (tolk) en een man van de bank mij naar Samara. Een rit, die voornamelijk door de Russische bossen leidde en waarbij de chauffeur niet schroomde om met een gangetje van zo’n 120 km/uur over die dik besneeuwde wegen te rijden.

Meerdere malen dat ik de achterkant van het voertuig voelde wegglijden, maar de andere passagiers maakten zich zichtbaar niet druk en keuvelden rustig en op hun gemak verder, dus waarschijnlijk was dit wel gebruikelijk daar. Niettemin brak het angstzweet mij uit, temeer daar het ondertussen zo’n 8 uur ’s avonds was en pikkedonker in die bossen.

Eindelijk zag en voelde ik het voertuig vaart minderen en kwamen wij bij een groot hek aan, midden in de bossen. De tolk legde mij uit, dat we zijn aangekomen bij een buitenhuis net buiten de stad Samara, waar voorheen veel Sovjet hooggeplaatste staatslieden kwamen. Als laatste scheen Brezjnev er gelogeerd te hebben.

De man stapte uit, ontsloot het slot en duwde handmatig het hek open en toen wij er doorheen gereden waren, deed hij het hek achter ons weer dicht. We reden 20 meter waar hetzelfde ritueel plaatsvond. Uitstappende passagiers, hek open, auto er door en hek weer dicht en snel de  passagiers weer in de auto, want, zo vertelde de tolk, er liep een aantal niet zo vriendelijke honden in deze strook van het bos. Extra bewaking. Wel, dat was nogal een veilig gevoel. Niet dus. Als ik had willen ontsnappen dan was dat zeker niet hier.

De auto reed een minuut of 10 verder door het donkere bos en kwamen we bij een grote witte villa. Ik begreep een beetje, wat de tolk bedoelde met de staatslieden die hier kwamen. Je kunt hier schaamteloos aan de wodka je feestjes vieren.

Ik betrad het pand en merkte in de ruime hal een klein bureautje met een telefoontoestel er op. Meer niet. Het was nu niet echt een gesofistikeerde entree van een luxueus hotel. Integendeel. Ik werd wel hartelijk ontvangen (dat begreep ik wel: ik bracht harde dollars mee) en de dienstdoende receptioniste wees mij mijn kamer. Een zeer eenvoudige kamer, meteen om de hoek van de receptie. Alsof ik dan wat makkelijker in de gaten gehouden kon worden.

De kamer had bijna alles wat je maar kon bedenken. Bijna. En in Rusland dan. Een gemiddelde cel in de EBI in Vught had meer luxe. Een bruin, houten bed met zowaar een deken en kussen, een oude zwart-tv met een spriet als antenne op de TV. Maar zowaar, ik kon daarop, weliswaar met besneeuwd beeld terwijl het op dat moment echt niet sneeuwde, een voetbalwedstrijd volgen. Het duurde wel een tijdje voordat ik de antenne goed gedraaid had, maar daarna kon ik toch mooi vaag een wedstrijd van AJAX volgen toen het op 6 december 1995 een Europacup wedstrijd in Amsterdam tegen Ferencváros speelde (4-0).
Maar er was geen telefoon op de kamer en ik wilde toch echt even aan Pem, thuis in België doorgeven, dat ik “veilig” aangekomen was.

Ik liep even naar de receptie en vroeg of ik mijn vrouw kon bellen. Dat zou eventueel wel mogelijk moeten zijn, maar dan moest de receptioniste wel even de telefoniste /centraliste van dienst van huis bellen, die naar de centrale moest. Dat kon even duren, maar ik gaf het nummer en wachtte rustig af op mijn kamer. Nou ja, rustig. Het duurde best wel lang, maar na iets meer dan een uur (even na 11 uur in België) werd er op mijn kamerdeur gebonkt en na opengedaan te hebben werd mij triomfantelijk meegedeeld, dat het gelukt was en dat mijn vrouw aan de lijn was. En ja hoor: dat klopte. Met nog een goede verbinding ook. Pem dacht vanzelfsprekend dat ik nog in Moskou was. Ik heb even rustig alles uit kunnen leggen en ook wat de verdere plannen waren. Na ongeveer een minuut of 20 gebeld te hebben legde ik de hoorn er op. Meteen ging de telefoon en kreeg ik even later te horen wat de “schade” was. Door mijn eerdere ervaring in Moskou was ik op alles voorbereid. Receptioniste durfde het bijna niet te vertellen, maar schreef het voor mij op. De kosten waren, schrik niet, USD 9,90.  Ik vroeg haar een bonnetje van USD 20,= uit te schrijven en betaalde dat. Vermoedelijk had ik daarmee zojuist haar 13e maand betaald, zo keek ze.

Soortgelijk, als dat mij overkwam. Maar dan in het wit en iets minder idyllisch. En iets minder onderhouden. Maar het voldeed. Voor één nacht.

Volgende ochtend kreeg ik ontbijt op mijn kamer, zoals mij de avond er voor beloofd. Ik stelde mij er niet zoveel bij voor en gelukkig maar: dat bleek terecht. Ik kreeg een bordje met een handvol lauwwarme witte rijst met een kippenvlerk. Dat was het. Echt. Als ontbijt. Wel met koffie. Of wat daar voor door moest gaan. Snel maar naar mijn werk op de bank, waar ik – tegen beter weten in – betere koffie verwachtte. Helaas.

Mijn spullen waren ingepakt, ik rekende af en stapte weer in de Wolga, die mij naar de bank zou brengen. Ik zou niet meer naar dit “hotel” terugkeren, aangezien ik later op de dag terug moest vliegen naar Moskou, omdat de laatste bank vanaf morgen op mij rekende. Die bank had n.l. alles aangepast en mijn bezoek nu voor het weekend gepland in plaats van het originele plan na dit weekend. Maar door het afzeggen van de eerste bank was het aldus geregeld. Ik nam afscheid van de receptioniste en de rondlopende honden en na 2 poorten gepasseerd te zijn, kwamen we eindelijk weer in de met een dik pak sneeuw bewoonde wereld, hetgeen een stuk prettiger voelde.

In 20 minuten waren we bij de bank. Door allerhartelijkste mensen werd ik ontvangen en men had op mijn eerder gegeven advies alle apparatuur al uitgepakt en uitgestald. Was een kwestie van aansluiten en installeren. Dat ging toen nog met 5.25” floppydisks en in dit geval waren het er ongeveer 40 die geladen moesten worden. Daar ging wel wat tijd overheen (zo’n 3 minuten per diskette, schat ik) en al helemaal als je een read/write foutmelding kreeg, halverwege de installatie. Kon je weer overnieuw beginnen, eventueel met de reserve set floppies die je altijd bij je had. Van USB en geheugensticks had nog niemand gehoord. Zelfs nog niet van CD’s.

En als je dan toch naar het toilet moet, dan kijk je even rond en word je verrast, dat je daar SWIFT krantjes en folders aantreft. Niet om daar te lezen (of mogelijk wel) maar eerder om als toiletpapier gebruikt te worden. Het was armoede, daar. Het kan verkeren.

Maar terwijl ik daar dus als een floppyjockey de floppies één voor één in de ST200 computer aan het laden was (vergeet niet: het was 1994 en de floppies hadden toen een capaciteit van 360 KB en nog geen 1.2 MB !) en hoopte dat je halverwege die 40 floppies of nog verder geen schrijffout of andere foutmelding kreeg (dat gelukkig niet zo vaak gebeurde), legde ik al heel veel procedures en handelingen uit. Halve werk. En rond een uur of drie was het de mensen dan echt allemaal duidelijk, draaide de computer en hadden we met succes een verplicht testbericht naar SWIFT in België gezonden en terugontvangen via hun leased lijn (vaste verbinding).

Na ook weer een hartelijk afscheid te hebben genomen en de vanzelfsprekende plichtplegingen als het uitwisselen van visitekaartjes en telefoonnummers gedaan te hebben, bracht bankpersoneel mij weer naar het vliegveld om terug naar Moskou te keren.

“Moe maar voldaan” kwam ik ’s avonds om een uurtje of 10 weer in het President Hotel in Moskou aan. Ik bereidde daar mijn werkzaamheden voor de volgende dagen voor. Dat kon iets minder snel en zeker wat meer op gemak. Voor wat ik deze dag in Samara had uitgevoerd, had ik nu 2 dagen de tijd, donderdag en vrijdag, terwijl ik op zaterdag naar huis zou vliegen.

De volgende twee dagen bij de laatste bank werd er gewerkt, zoals gepland. Hard- en software geinstalleerd en een uitgebreide training van Swift-messages gegeven.

Alleen maar vriendelijke en tevreden mensen toen ik op vrijdagmiddag, tegen 5 uur, ook hier afscheid nam en mij ging voorbereiden op mijn vlucht huiswaarts de volgende dag. Die zou met een Air France vlucht via een overstap in Parijs naar Brussel ’s iddags plaatsvinden.

Lenins Mausoleum op het Rode Plein
Bolsjoi theater

Via het Rode Plein en voorlangs het Lenin Mausoleum wandelde ik met mijn camera in de richting van het beroemde Bolsjoi theater. Ik liep in een parkje, tegenover het theater, gescheiden door een brede weg.

Op dat moment die zaterdagmorgen, liep er een knaap op mij af met een zeer klein kindje op zijn arm en bedelde om geld. Ik schatte hem een jaar of 17-18 en hij had een Oost Russisch, Mongolisch uiterlijk. Men had mij al eerder geadviseerd om losse dollarbiljetten in je zak te doen als je in Moskou verbleef, zodat je af en toe een dollar kon weggeven. Mijn    1-dollar biljetten waren op, dus ik gaf hem een biljet van 5 dollar. Hij bleek oprecht dankbaar en liep door, maar tegelijkertijd zag ik een groep van zo’n 20 jonge gasten op mij afkomen en begreep ik dat dit niet goed was en dat ik bedonderd was. Op klaarlichte dag hielden ze mijn armen en benen vast en plunderden ze mijn zakken. Ik kon niet veel uitrichten, behalve bij 1 knaap met een flinke trap een mes uit zijn hand schoppen. Geen idee of hij mij wilde gaan steken, maar ik nam het risico niet. 

Maar in mijn binnenzak zaten traveller cheques met een waarde van zo’n 500 dollar en ook zo’n 800 dollar en voor 60 gld aan Belgische Francs in contanten. Dat kon niet anders, want bijna alles moest ik contant in buitenlandse valuta afrekenen. Zoals b.v. mijn vlucht naar Samara: ook contant betalen. American Express credit card werd niet geaccepteerd. Alleen VISA. In die dagen dan.

Uiteindelijk bleken mijn vliegtickets en de traveller cheques (waar ze waarschijnlijk niks aan hadden) nog in mijn binnenzak te zitten. Mijn (lege) portemonee, maar met rijbewijs, bleek nu in een andere zak te zitten, dan waar ik deze normaliter had.

In eerste instantie een moment verstijfd, totdat de woede zich in mij meester maakte. De groep maakte zich uit de voeten en ik zag dat ze richting de markt liepen. Ik liep snel naar een Moskouse politieman, die bij het theater verkeer stond te regelen. Met handen en voeten maakte ik hem duidelijk dat ik zojuist beroofd was door de groep die richting markt liep. Hij blies meteen op zijn fluit en waar hij vandaan kwam, heb ik nooit geweten maar een onopvallende zwarte politiewagen stopte bij zijn collega en hij gebaarde mij de auto in te gaan. Even twijfelde ik, maar ik had niets te verliezen en ging zitten. Chauffeur vroeg in het Russisch waar hij heen moest en ik wees in alle talen richting de markt. Voor de markt stopte de auto en de verkeersagent maakte mij duidelijk dat ik die rechterstraat in moest lopen en moest proberen er eentje in zijn kraag te grijpen. Hij zou de linkerstraat ingaan. De auto zou blijven wachten daar op straat.

Ik vond het maar raar, dat ik, als slachtoffer achter mijn berovers aan moest. Maar ik deed het en ik meende er eentje in het vizier te hebben gekregen. Ik probeerde eerst onopvallend mijn pas te versnellen, maar toen hij mij in de gaten kreeg nam hij een spurt. Ik wist toen zeker, dat hij bij die groep hoorde en toen ik snel rondkeek of er niemand anders in de buurt liep, die bij hem zou horen en ik zag niemand, ging ik er dan ook achter aan. Mijn conditie was nog steeds goed, alhoewel het hier heuvelopwaarts liep. Op het moment dat hij de deurknop van een winkeltje beet had om naar binnen te vluchten schopte ik hem vanuit een sprong met een doodschop daar weg, waarna hij op de grond viel. Uiteraard kon ik mijn woede op hem koelen met een paar ferme vuistslagen in zijn smoelwerk. Een beetje zich verzetten probeerde hij nog wel, maar het was meer jammeren. Verder kon hij niet tegen mijn (politie-)armklem op en bracht ik hem op die manier in een opbrenggreep met mij mee naar de politiewagen. Hij merkte wel, dat als hij één poging zou wagen los te komen, hij zijn  arm zelf zou breken. Ik voelde mij op dat moment erg goed, waarschijnlijk mede door de adrenaline die door mijn lichaam stroomde. Achteraf gezien begreep ik niet wat mij bezield had en overviel mij de gedachten wat er allemaal met mij had kunnen gebeuren, daar in het centrum van Moskou. Het was onverantwoord, ik had dit natuurlijk nooit moeten doen, maar ja, da’s achteraf.

De andere politieman stond daar ook al, maar had niemand bij zich. Hij wees op die knaap’s gezicht en gebaarde de vraag wat er met hem gebeurd was en ik beduidde hem dat de knaap gevallen was. Lachend. Politieman ook lachen. Gevieren reden we naar een gebouwtje wat als politiebureau moest doorgaan (meer een kelder), waar de knaap hardhandig in een cel gegooid werd. Men toonde daar niet echt medelijden met hem, wat ik ook niet had eigenlijk. Ik begreep later dat men in Moskou snapte, dat dit soort volk nu niet de beste reclame voor de stad was en dat men er graag werk van maakte om dat uit te roeien. Ze waren duidelijk blij met deze hulp.

Kort nadat die knaap in de cel gezet werd, brachten 2 politiemensen mij daarna naar een ander politiebureau, waar een Russische rechercheur zat, die ook Engels sprak en mijn aangifte opnam die ik meteen mee moest nemen vanwege de verzekering, natuurlijk. Tijd begon te dringen, want ik moest onderhand naar het vliegveld om mijn vlucht te halen.

Op de afgesproken tijd stonden de mensen van de laatste bank met auto bij mijn hotel klaar en brachten mij naar het vliegveld. Zij hielpen mijn grote Samsonite koffer en grote sporttas, die ik middels een hangslot had afgesloten en liepen met mij mee naar de Air France balie. Daar checkte ik keurig alles in en nam afscheid.

Bij de tax-free shops zag ik een fraai dameshorloge, die ik voor Pem aanschafte. Betrof een horloge van fl. 139,= maar de verkoopster was een beetje kippig, vermoed ik, want ik bleek fl. 29,= afgerekend te hebben. Ik heb niets meer gezegd. Kleine revanche dus, zeg maar.

Aangekomen in Brussel pakte ik mijn koffer en tas van de bagageband, merkte er op dat moment niet iets vreemds aan en haalde mijn auto uit de door Swift gereserveerde garagekooi op Zaventem (slechts voor 1 auto) en reed naar huis in Rotselaar.

Eenmaal thuis bleek er iets toch iets met de sporttas aan de hand te zijn. Men had (vermoedelijk in Moskou) de plastic oogjes van de ritssluiting, waardoorheen het slotje was bevestigd, doorgeknipt om op die manier mijn tas te kunnen openen.

Na mijn tas doorgespit te hebben constateerde ik dat ze mijn Canon EOS 550D analoge (uiteraard!) uit de tas hadden geroofd. Jammer, want ik weet zeker, dat daar veel leuke foto’s uit Moskou op stonden. Buiten de camera kon ik ook daar naar fluiten.

Vanzelfsprekend nam ik kort na mijn reis zelf contact op met Air France en claimde daar mijn camera. Het enige wat ik te horen kreeg was dat ze wilden horen hoeveel de camera woog. Ze betaalden namelijk missende bagage per gewicht uit. Ik gaf aan dat ik dat een belachelijk statement vond, maar men hield voet bij stuk, waarna ik antwoordde dat de camera in dat geval 40 kg woog. Men wilde  echter niet meer uitbetalen dan fl. 25,= hetgeen ik weigerde.

Ik nam contact op met de afdeling HR van Swift, die voor mij contact zou opnemen met Air France. Twee dagen later kreeg ik te horen dat AF vanwege commerciële belangen een uitzondering zou maken en vergoedde de camera tot fl. 300,=. Het kon dus wel. Begrijpelijk, want vanuit Ter Hulpen vlogen dagelijks vele medewerkers (o.a. met Air France) de hele wereld over. Maar goed, ik had er geen nieuwe voor, maar dat hoefde ook niet. De camera was al een paar jaar oud, dus ik had weer een aardig begin voor een nieuwe, die er dan ook snel weer kwam.

BOEKAREST EN CLUJ-NAPOCA (ROEMENIë)

Kasteel Dracula

Eigenlijk was mijn reis naar Roemenië, waar ik een bank in Boekarest en eentje in Cluj-Napoca moest installeren ook wel eentje, die nog in mijn geheugen gegrift staat. Van tevoren had ik natuurlijk geen idee waar Cluj in Roemenië lag, maar dat bleek al snel duidelijk:  in Transylvanië, alwaar Graaf Dracula ooit een kasteel zou hebben gehad, gelegen tussen Hongarije en Moldavië.

Ik zou vanuit Brussel vliegen op Boekarest en vandaar meteen doorvliegen naar Cluj. Op het Roemeense vliegveld was er vanwege de weersomstandigheden (dikke mist) lange tijd onduidelijkheid of het (armetierige) kleine propellervliegtuig voor zo’n 80 passagiers wel zou kunnen vertrekken.

Maar het ging – met vertraging – toch door. Ik wist niet of ik blij moest zijn, maar hé,  God zegene de greep.  Mannen werden van de vrouwen gescheiden en vreemd genoeg moesten de mannen dan ook eerst aan boord. Daarna mochten de vrouwen en kinderen. Geen staanplaatsen dit keer. Ik hoopte niet dat dat voortekenen waren.

De vlucht leek wel uren te duren. Door de aanhoudende mist en de ingevallen avond was naar buiten kijken, ondanks dat ik bij het raampje zat, er niet bij. Je zag gewoon niks, maar aan de motoren te horen leek het alsof hij niet hoger vloog dan 60 meter en niet harder dan 100 km/u, wat natuurlijk niet klopte. Toch ? Hoe dan ook, de 500 km vlucht leek uren te duren, maar na zo’n  1 ½ uur landde hij dan toch veilig in Cluj-Napoca.

Bij daglicht de volgende dag zag Cluj er best alleraardigst uit. Midden in de bergen gelegen met prachtige vergezichten, maar ja, ik moest daar werken en had niet veel tijd. Ook daar moest ik aan het einde van de dag weer terugvliegen naar Boekarest om de volgende dag daar in de hoofdstad aan het werk te gaan in een Roemeense bank.

De werkzaamheden verliepen prima en dankzij Engelstalige medewerksters en medewerkers (waar ik b.v.in Russische banken veelal met tolken moest werken) kon de training moeiteloos en goed afgewerkt worden. Mijn vlucht zou om 20.00 uur vanuit Cluj weer terug gaan naar Boekarest, maar ik kreeg nu tijdig een telefoontje van bankmensen, dat de vlucht nu echt afgelast was vanwege de nog dikkere mist als de dag er voor. Ik wist niet of ik hiervan moest balen, maar er was één andere oplossing: met de nachttrein, die om 21 uur zou vertrekken. Dat was een treinrit van ong. 12 uur.

De 12 uur durende nachttreinreis van Cluj-Napoca naar Boekarest

Personeel van de bank bracht mij naar het treinstation, waar ik met hulp van hen een kaartje naar Boekarest kocht. Prijs omgerekend: fl. 2,50. In Nederland kon je daarvoor 2 haltes met de tram mee. De slaapplaatsen waren uitverkocht volgens de lokettiste, dus ik was gedoemd om met mijn koffer 12 uur ergens een zitplaats op te zoeken en daar maar de nacht door te gaan brengen. Dat ging ook al niet zo makkelijk: zitplaatsen waren alle bezet en ik kon alleen nog in het halletje op een houten klapbankje gaan zitten. Dat zag er eigenlijk niet zo aantrekkelijk uit.

Achteraf kwam ik te weten, dat er in Roemenië nog veel met oud, in Nederland afgeschreven treinmaterieel gereden wordt. Op diverse lijnen heeft men de oude “Wadloper” uit Nederland ingezet (met name jarenlang het boegbeeld van de Groningse en Friese Spoorwegen), maar dat waren geen nachttreinen met slaapcoupés, dus die trof ik nu helaas niet. Maar ze rijden nog steeds rond.

Mijn hoop was gevestigd op de conducteur, die ik al rond zag lopen. Hij sprak zowaar een paar woordjes Engels en controleerde mijn kaartje. Dat was in orde. Ik vroeg hem of er werkelijk nergens meer een slaapplaats in de trein te vinden was. Maar hij was er duidelijk over. Die waren er niet, maar zijn gezicht veranderde toen ik hem een 10-dollar biljet gaf. “One moment”, zei hij en weg was hij. Ik vreesde dat ik mijn geld kwijt was, maar dat bleek niet het geval. Na een minuut of 10 kwam hij terug en wenkte mij hem te volgen. Dat deed ik natuurlijk en we kwamen bij een slaapwagon aan.

Hij opende de schuifdeur en ik zag een coupé met links een fonteintje, maar rechts een stapelbed, waar in het onderste bed een enorme Roemeense vrouw lag (te snurken). De conducteur wees mij het bovenste bed aan en nodigde mij uit daar de nacht door te brengen. Tot slot vroeg hij hoe laat ik gewekt moest worden (??). Wel, dat was mijn 10-dollar dan allemaal wel weer waard en ik kroop lekker, in mijn kleren, in het bovenste echt schone bed. Ondanks Roemeens gesnurk, geschommel van de trein, gepiep en geschraap in de bochten en het fluiten van de trein in de diverse stations, bleek ik heerlijk geslapen te hebben, totdat de controleur mij om half 8 wakker maakte. Een half uur eerder dan ik hem gevraagd had, maar op die manier kon ik rustig aan doen, zei hij. Fijne vent !

Centraal Station Boekarest

Maar inderdaad, na mij opgefrist te hebben en tandjes gepoetst liep ik bijna fris en fruitig op een winterse ochtend tegen 09.00 uur op het perron van een station in Boekarest. Het geluk was met mij: de bank was op ongeveer 10 minuten lopen.

Bij de bank verliep het werk perfect en wel zodanig, dat al op de eerste werkdag in die bank ik moest lunchen met de bankdirecteur en diens plaatsvervanger. Uiteraard in een joekel van een zaal, geschikt voor misschien zo’n honderd mensen. En wij zaten daar met z’n drieën…

Ondanks die grote ruimte was het wel gezellig. Ik kreeg een Roemeense, beschaafde lunch voorgeschoteld maar al snel kwam de fles wodka op tafel. ’s Middags om 12.15 uur. Mij niet gezien. “Maar Ton, dat is wel de cultuur hier. Tijdens de lunch wordt een paar glazen wodka gedronken. Wel, men was echt niet vrolijk toen ik vertelde dat dat hun cultuur kon zijn, waar ik niks van vond, maar dat het niet mijn cultuur was. Drinken tijdens werk deed ik echt nooit. Cultuur of niet. Hooguit een biertje aan het einde van de dag, maar niet een stevige borrel bij mijn kalte Platte. Uiteindelijk kreeg ik er wel begrip voor, maar het moest even doordringen daar. De werkzaamheden werden uiteindelijk keurig op schema in 2 dagen afgerond en zonder verdere bijzonderheden vloog ik de volgende dag weer naar Zaventem.

Istanbul (Turkije)

Ik moest in een week tijd een bank installeren in Istanbul en eentje in Lissabon. Ik kreeg daar 5 dagen de tijd voor. Als je 40% van je werktijd besteedde aan werkzaamheden in het buitenland, mocht je eenmaal per jaar op kosten van Swift je vrouw meenemen op een reis naar keuze. Dit leek mij een mooie gelegenheid, daar we ook nog wat tijd overhielden voor sightseeing. De baas ging akkoord.

Pa en Ma kwamen dus weer een week over naar België om op de kinderen te passen, daar zij gewoon naar school moesten. Dat was makkelijk en handig en bovendien vonden de ouders het daar ook wel fijn. Ze genoten altijd van de dagen dat ze bij ons logeerden. Lekker klussen in de immense tuin en luieren op het grote terras. En Randy vond het ook fijn bij ze. Omdat ze regelmatig bij ons verbleven, hadden ze inmiddels een eigen kamer en eigen tweepersoons bed.

Op die zondagavond vertrokken wij met Turkish Airlines naar Istanbul. Ik vloog altijd graag met hen, want hoewel ik bij Swift (als gebruikelijk) altijd wel businessclass vloog, was het bij Turkish altijd extra verwennerij. In deze ruimte voor ongeveer 20 mensen, zaten we met z’n tweeën. Met hapjes, drankjes (eerst champagne), warme doekjes, extra brede, ruime (lig)stoelen. Dus die vlucht was wederom zeer aangenaam en nu ook nog samen met Pem.

Ook de hotels waren altijd supergoed geregeld. SWIFT boekte altijd, waar mogelijk, 5-sterren hotels voor hun medewerkers en ook dit keer: het rose Hyatt in Istanbul met uitzicht op de Bosporus.

Hyatt Istanbul

Pem kon eigenlijk de die dagen lekker freewheelen, want terwijl ik aan het werk was, kon zij op haar gemak in de stad struinen. Maar wij maakten wel afspraken waar en wanneer we elkaar die dag zouden gaan zien.

Die maandag was het wat eerder dan gewoonlijk. Ik was door de bankdirecteur uitgenodigd om met Pem in een speciaal door hem uitgezocht restaurant te gaan eten. Dus na de werkzaamheden in de bank, togen wij naar het hotel, trokken iets officieels aan (moest daar altijd op berekend zijn) en lieten ons rond een uurtje of 8 ophalen bij het hotel. Niet door een taxi, maar door de chauffeur van de bankdirecteur.

Deze bracht ons naar een grote, witte villa in een moderne villawijk en wij werden daar ontvangen als waren wij koninklijke gasten. Gewoon eng. We werden een niet eens zo grote kamer ingeleid, waar een ronde tafel stond en waar wij werden voorgesteld aan de burgemeester van Istanbul, een voor ons onbekende vrouw (mogelijk zijn echtgenote). Oef, zou men geweten hebben dat ik slechts een “techneut” was, die wat software kwam installeren en een training kwam geven ? We zeiden maar niets, maar namen plaats. Overigens waren we wel onder de indruk van de gehele entourage en de egards, waarmee we ontvangen werden. Maar goed: we wisten (toen) nog niet beter….

Achter iedere stoel stond een in zwart geklede ober met witte handschoenen, dus erg op ons gemak voelden wij ons niet. We kregen typisch Turkse gerechtjes en gerechten voorgeschoteld, die wij uiteraard niet kenden en we herinneren er ons nog van dat sommige ons wel konden bekoren, maar andere zeker niet. Maar ja, beleefdheidsvormen hè?

Pas kortgeleden ben ik eens op gaan zoeken, wie toen die burgemeester was van Istanbul was, waarmee wij in 1995 chique gedineerd hadden.
Tot onze grote schrik bleek dat Recep Tayyip Erdoğan te zijn, de huidige president van Turkije. Jammer dat we ons na 25 jaar niet meer kunnen herinneren, waar de gesprekken over gingen, maar dat zal voornamelijk met mijn werk en Swift te maken hebben gehad. Hoop ik. En ook achteraf hebben we nooit begrepen, waarom een eenvoudige techneut zoals ik, die wat hard- en software kwam installeren en een training kwam geven in een Turkse staatsbank zo ontvangen werd. We zullen het nooit weten, maar vreemd was het wel.

De volgende dag was ik op tijd klaar met de werkzaamheden in de bank en omdat onze vlucht naar Lissabon pas op woensdag was gepland, hadden Pem en ik deze middag en ook gedeeltelijk de volgende dag de tijd om de stad te bezoeken. En dat deden we. Pem had buiten de geijkte bezienswaardigheden als de Blauwe Moskee, Hagia Sophia, Topkapi en het  Hippodrome ook een bezoek aan de bijzondere Basilica Cisterne uitgezocht. De Cisterne was een door de Byzantijnse keizer Justinianus aangelegde wateropslagplaats onder het centrum van Istanbul. Toendertijd bedoeld voor zijn paleis. Het was een schitterend verlicht geheel.

Basilica Cisterne

Verder mocht natuurlijk een bezoek aan de Kapali Çarsi (Grand Bazaar, de Overdekte Markt) niet ontbreken net als de kleur- en geurrijke Misir Carsisi (Egyptische of Kruiden bazaar).

Kruidenmarkt Istanbul

Na 3 volle en lange dagen, was er, ondanks mijn verplichte werkzaamheden, genoeg tijd over om intensief de tourist uit te hangen in Istanbul met veel mooie en leuke indrukken. Het was tevens mijn enige SWIFT-bezoek aan de Turkse stad.

Een paar jaar later ben ik er nog een paar keer teruggeweest. Toen werkzaam voor Sylvan Learning Systems (zie verderop).

Lissabon (Portugal)

Die woensdagmiddag stonden respectievelijk onze Turkish Airlines en Lufthansa vluchten via München naar Lissabon op het programma. Vluchten waren, zoals we die inmiddels gewend waren, compleet en relaxed maar in Lissabon kon kennelijk een kamer in een 5-sterren hotel niet gevonden worden en bleek een kamer in het 4-sterren Holiday Inn gereserveerd te zijn. Op zich geen probleem, uiteraard, maar het verschil was meteen zichtbaar. Het was wel een beetje een tegenvaller na ons luxe verblijf in het Hyatt in Istanbul.

Ik weet niet meer precies hoe lang ik werk heb gehad in de bank, maar wel dat we weer ontzettend veel gezien hebben, met name in de bovenstad (Bairro Alto) waar men nog steeds met opgravingen bezig was.

Santa Justa-lift

Met de karakteristieke 32 meter hoge en nu 118 jaar oude Santa Justa-lift werd de Santa Justa-straat in het centrum van Lissabon verbonden met het hoger gelegen  Carmoplein.  Velen dachten (ook ik nog in 1995) dat de ontwerper van deze lift dezelfde was die ook de Eifeltoren ontworpen had. Dat werd mij toen verteld, maar bleek dus niet te kloppen.

Niettemin inmiddels een icoon in de binnenstad van Portugal.

LEAO d’Ouro, een beroemd restaurant, waar wij ons tegoed hebben gedaan aan een heerlijk diner.

Met de tram, soortgelijk als hier links naast staat afgebeeld, maar dan zonder ramen, reden we de volgende dag naar de wijk Belem, naar het Padrão dos Descobrimentos of het Monument der Ontdekkingen, aan de oevers van de Taag in Belém.

Belem, monument ter ere van de zeevaarders

Dit betreft een imposant monument ter ere van de zeevaarders met o.a. Vasco di Gama, maar ook met 32 andere helden uit die tijd. Voor op de plecht staat Hendrik de Zeevaarder, uitkijkend over de rivier. Henk was de inspirator van de Portugese ontdekkingsreizen.

Almaty (Kazakhstan)

Mijn chef had mij een installatie en training toebedeeld in Almaty (voorheen Alma Ata, je weet wel, van de schaatstrainingen op 800 meter hoogte) in Kazakhstan. In die tijd slechts bereikbaar met een Lufthansa vlucht vanaf Frankfurt op maandag heen en op vrijdag terug. Dat was dus een verplicht verblijf van 5 dagen terwijl ik slechts 2-3 dagen werk had.

Maar het bleek de ABN Amrobank in Almaty te zijn, die geinstalleerd moest worden. De bankdirecteur, een Nederlander, zou mij ter plaatse begeleiden.

Vanaf Zaventem ging de reis dus via Frankfurt naar Kazakhstan, een comfortabele (dankzij de Miles en More-kaart geupgrade naar 1e klas, dus languit!) vlucht van 7 ½ uur. Bij aankomst werd ik naar mijn hotel gebracht, maar in dit geval niet te vergelijken met de hotels, waar ik de laatste maanden veelal verbleef. Het was hoegenaamd wel het beste waarover Almaty, wat men toen (nog) had in Almaty.

“Hotel” in Almaty

Het bleek een soort van barak te zijn waar wat kamers in gemaakt waren. Wel de noodzakelijke voorzieningen en een gemeenschappelijke ruimte in het midden van het gebouw zonder verdiepingen, moest de lobby, receptie en bar voorstellen.

’s Avonds bezocht ik die ruimte daar om een biertje drinken en raakte in gesprek met mensen van de Europese Gemeenschap. Zij bleken daar aanwezig te zijn om te bepalen of Kazakhstan tot derde wereldland moest gaan worden aangemerkt (want: meer subsidie). Kazachstan wilde dat wel.

Maar bijzonder was de gebeurtenis op het vliegveld van Almaty, daags tevoren. ’s Avonds, daar in het centrale gedeelte van de barak, kreeg ik wel het hele verhaal van de drie aanwezige EEG-ambtenaren te horen. In geuren en kleuren.


Op het moment dat een Kazachstans toestel zijn landing had ingezet op het vliegveld van Almaty en al behoorlijk dichtbij een touchdown was, kreeg een vertrekkend Lufthansa toestel vanuit de toren toestemming te vertrekken…. op dezelfde baan als waarop het Kazakhse toestel aan het landen was. Het scheelde enkele meters, maar het was te danken aan de oplettendheid van piloot van het Duitse toestel, die tijdens de start uit zijn raampje het tot op enkele meters naderende landende toestel bijna op het dak van zijn toestel zag landen, waarop hij snoeihard ingreep, door vol op de remmen te gaan. Naar wat de ambtenaren mij meedeelden, ontweek het remmende toestel juist het landende toestel op enkele luttele meters, waarvan de Kazakhse piloot nog steeds niets in de gaten had en zijn toestel verderop aan de grond zette. Het Duitse toestel bleek behoorlijk wat schade te hebben opgelopen aan kapot geknalde banden maar ook was de baan beschadigd.

Korte tijd later na dit incident zou, volgens de ambtenaren, de Kazahkse politie de toren zijn opgegaan en alle dienstdoende verkeersleiders hebben gearresteerd en meegenomen. Volgens de ambtenaren namen defensie verkeersleiders (voorlopig) de taken op de toren over. Wat er van de aangehouden verkeersleiders geworden is, vertelt het verhaal niet.

Met de Nederlandse bankdirecteur voor de AMRO-bank

De eerste kennismaking met de bank was vreemd. Het was alsof ik in Nederland een willekeurige ABNAmro-bank binnenliep. Tot en met de vloerbedekking, voorzien van het logo van de bank en nog meer kleine details had men vanuit Nederland laten overkomen. Zelfs de DE-koffieautomaat was aanwezig, dus dat zat wel goed, die week.

Tussendoor liet de directeur mij in de ruime vrije tijd de stad, de omgeving en de steppe van Kazakhstan zien, waar je meteen kwam als je de stad uitreed. Heel bijzonder. Ook had hij mij uitgenodigd voor een etentje bij hem en zijn vrouw thuis. Anders dan je zou verwachten, kon het daar dus ook 25 graden worden, ondanks de 800 meter hoogte waar Almaty is gelegen. Althans, toen ik er was.

Accra (Ghana)

Met weinig rust tussen de trips (hooguit een weekend of een weekenddag) moest ik kort na deze trip, eind april 1995, een bank installeren in de hoofdstad van Ghana, Accra. Vanuit België werd niet op Ghana gevlogen, dus ik vloog op zondagmorgen eerst van Brussel naar Amsterdam en stapte daar op tijd over op een machtige KLM DC-10. Op tijd in het vliegtuig, maar niet op tijd vertrokken. Er bleek iets mis te zijn met een motor. Vliegtuig werd met passagiers en al naar Schiphol-Oost getrokken, alwaar men buiten op een platform aan de reparatie begon. Nog steeds met iedereen aan boord. Bizarre situatie.

KLM DC 10 naar Ghana

Na ong. twee uur kwam het verlossende woord: het was gerepareerd en we konden vertrekken. Ik zat bij de voordeur met niemand naast mij, maar daar werd toen wel één of ander onderdeel onder de stoel geschoven, voor het geval het vliegtuig in Ghana weer problemen kreeg. Fijn en relaxed. Maar na 7 uur vliegen en met een tussenlanding in Kano, Nigeria (waar gewapende soldaten rondom het toestel stonden) plus een uurtje op het bloedhete platform gestaan te hebben, gingen we verder, naar Accra. Ongeveer 1½ uur vliegen. Maar in de opening van de voordeur voelde je de typisch Afrikaanse warmte al en ging ik mij voorbereiden op wat mij te wachten stond.

Bij aankomst in Accra bleken er wel veel mensen bereid te zijn om mijn bagage te dragen en wel zodanig, dat zij er onderling ruzie door kregen. Brutaal dat zij waren, probeerden ze gewoon mijn koffer al uit mijn handen te trekken, zelfs toen ik vlakbij de uitgang was. Dat lukte dus niet en ik gewoon door naar de uitgang, achtervolgd door 3, 4 Ghanezen. Bij de uitgang stonden mensen van de bank met een bordje met mijn naam al te wachten en na kennismaking, namen zij mijn koffer over en liepen we naar hun auto, een fonkelnieuwe Landrover. De 4 mensen die mij kwamen ophalen, waren geen bankmensen, maar beveiligers in dienst van de bank. Ik vroeg of dat nodig was en zij antwoordden: “niet echt, maar we staan in voor de veiligheid van onze gasten”. Natuurlijk. Maar ik moest wel achterin tussen hen in plaatsnemen en eigenlijk gaf dat dan wel weer een veilig gevoel.

Labadi Beach Hotel, Accra Ghana

Onderweg naar het Labadi Beach hotel (inderdaad, zoals de folder aangeeft, aan het afgesloten en beveiligde strand in de Golf van Guinee / Atlantische Oceaan) werd mij van alles over Ghana bijgebracht.
Het was een interessante rit, waar ik veel van de stad te zien kreeg. Uiteraard ook de vele bedelaars op de kruispunten, maar vanwege de airco in de auto waren de ramen gesloten en dat bleek wel handig.
Via verschillende monumenten en het Accrase voetbalstadion kwamen we bij mijn hotel aan en spraken af, dat ik de volgende morgen om 08.30 uur zou worden opgehaald.
Na mijn prima diner en uitstekende koffie op het hotelterras aan het strand bevond ik mij op de kamer toen om 20.00 uur op de deur geklopt werd en vriendelijk gevraagd werd of ik de kamer even voor een uurtje wilde verlaten. Het bleek, dat iedere kamer elke avond rond 20.00 uur met een anti insectenspray ondergespoten werd.

Ik heb de rest van de avond maar een paar koele, Ghanese biertjes op het terras gedronken.

Zwembad Labadi Beach Hotel, Accra Ghana

Zoals te doen gebruikelijk ging werk zonder problemen. De installatie verliep goed en ik had iedereen tijdens de theorie bij de les. Ik zou die week 5 dagen werken, maar nadat ik op de voorlaatste dag de middag voor een Q&A had ingeruimd, had ik dus slechts 4 dagen nodig en het zag er ook naar uit, dat de “techneuten” van de bank prima door hadden hoe met dit nieuw geïnstalleerde computersysteem transacties ontvangen en verzonden konden worden. Dus de voorlaatste dag was een bankmedewerker zo vriendelijk mij (per auto en uiteraard 2 beveiligers) rond te leiden door de stad en het achterland.

En juist in dat (voor toeristen onbekende) achterland, hoog in de heuvels achter de hoofdstad, was veel authentieks te zien. Ik bezocht o.a. een houtsnij-atelier, waar een stuk of 20 Ghanezen bezig waren om uit boomstammen beeldjes te snijden. Deze mensen bleken allen, volgens mijn begeleider, een redelijk inkomen te hebben door hun werkzaamheden. De beeldjes werden over de gehele wereld verkocht.

Souvenir uit Accra, Ghana

Als souvenir werd mij er eentje geschonken, dat volgens de handwerkers een speciale betekenis scheen te hebben: het maakt je omgeving vruchtbaarder met betrekking tot het krijgen van kinderen. Dat werd oppassen dus: we hadden er al twee en dat is, ondanks het aanwezige beeldje, tot op de dag zo gebleven. En nog steeds hebben wij het beeldje. Voor de liefhebber: het mag geleend worden.  

Grappig was het feit, toen ik het daar eens met bankmedewerkers had over het behalen van rijbewijzen in Ghana, dat men aangaf dat alles te koop was. In Accra waren diverse ambtenaren bereid een handje te helpen, dus toen ik bij wijze van “probeersel” een internationaal rijbewijs bestelde, bleek ik die voor een handjevol Cedis (Cedi: Ghanese munteenheid) te kunnen aanschaffen. Men beloofde mij dat rijbewijs naar mijn woonplaats in België op te sturen. Ik was zeer benieuwd, maar wat schetste mijn verbazing toen ik na ongeveer 3 maanden het Ghanese rijbewijs per post ontving?
Vergezeld van een Internationaal rijbewijs, waar ik 50.000 Cedi (huidige waarde: € 7,00) voor betaald had.

Wanneer ik geen Nederlands of Belgisch rijbewijs zou hebben bezeten, zou ik dit Ghanees rijbewijs toen moeiteloos hebben kunnen omzetten naar zo’n “lokaal” rijbewijs. Overigens nooit gedaan, maar was een leuk souvenir.


Na de bijzondere tour was het uitchecken geblazen, tijd om naar huis te gaan. Met de veilige hoteltaxi vertrok ik naar het vliegveld om daar weer aan boord te kunnen van de KLM-vlucht naar Schiphol.

Maar flinke pech! De vlucht was geannuleerd, daar het toestel in Amsterdam vanwege pech aan de grond was gebleven. De volgende dag, zaterdag, zou een vervangend (maar kleiner) toestel worden gestuurd, dus ik moest zorgen dat ik aan boord kwam, aangezien Pem en ik op zondagavond per auto naar St. Malo in Frankrijk zouden rijden, omdat ik de week er na in St. Helier (Jersey, Kanaaleiland) aan de slag moest bij Banque Paribas.

Ik toog weer terug naar het Lambadi Beach hotel om voor de nacht nog een kamer te boeken, maar helaas: alles was volgeboekt. Er scheen een conferentie in de stad te zijn, dus alle kamers waren reeds bezet. Oeps, wat was nu wijsheid? Ander hotel gaan zoeken (met de wetenschap dat er een conferentie in de stad zou worden gehouden en het risico om dakloos in Accra te raken of te luisteren naar de receptioniste van het huidige hotel ?

Op aanwijzingen van de dienstdoende receptiemedewerker kon ik de comfortabele bank in de lobby van het hotel in gebruik nemen als slaapplaats. Waarom niet? Bagage in de bagagekluis en mij, na een paar drankjes, geinstalleerd op de bank. Ik sliep best prima zo, achterin de lobby en op afspraak wekte men mij om 07.00 uur. En niet afgesproken, maar wel met koffie.

Ik was op tijd op het vliegveld van Accra en kon ook een plaats claimen. Maar ik had mij onterecht zorgen gemaakt: vanwege de businessclass ticket had KLM zelf al een plaats gereserveerd voor mij en kon er weer een KLM-huisje aan de verzameling worden gevoegd.

Via Schiphol arriveerde ik uiteindelijk, zonder verder oponthoud op Zaventem en was ik zaterdagavond thuis.

St. Helier, Jersey (Kanaaleiland)

Speciale toestemming had ik van de baas gekregen om mijn vrouw nog eens op een trip mee te nemen, aangezien dit redelijk kort na de vorige was dat zij mij vergezelde. Maar toen ik aangaf dat we niet per vliegtuig maar per auto en boot naar Jersey zouden gaan en dus zouden besparen op de vluchten, was het akkoord. Voor de rest (o.a. hotel, lunch, diners) werden de kosten wel vergoed.

Op zondagavond om 21.00 uur vertrokken wij uit Rotselaar, richting St. Malo, een rit van bijna 700 km. We besloten niet de tol-, maar B-wegen te nemen, omdat we 1) tijd genoeg hadden om de volgende morgen de boot naar Jersey te halen (hadden we berekend) en 2) loyaal te zijn en kosten voor de baas te besparen.

Iets langer dan gepland, omdat we geen rekening hadden gehouden met de vrachtwagens die die nacht ook via B-wegen richting kust reden, maar toch op tijd voor de geboekte veerboot arriveerden wij ’s morgens vroeg in de haven van St. Malo. De auto ging op de boot en na een leuke, bijna 3 uur durende overtocht kwamen wij aan in de hoofdstad van Jersey, het grootste Britse kanaaleiland. Overigens dichterbij Frankrijk gelegen dan bij het Verenigd Koninkrijk en die Franse invloeden overheersen het schitterende eiland. Het doet dus meer Frans dan Engels aan.

Ons hotel, the Grand Hotel, was aan de boulevard gevestigd met uitzicht op de haven. Een mooie plek om de komende 5 dagen te verblijven.

Elisabeth Castle, Saint Helier, Jersey (Channel Island)

Grappig om vanuit de hotelkamer de bewegingen op het strand gade te slaan.  Vooral het amfibisch vaar/voertuig, wat je daar ziet varen en rijden baart opzien. Op die manier is het Elisabeth Castle, dat op een rotseiland in de baai van St. Helier ligt altijd te bereiken. Bij eb is het kasteel gemakkelijk over de droge zeebodem te bereiken. Daartoe is er zelfs een pad van 800 meter lang aangelegd. Bij vloed stroomt dit pad geheel onder. Het kasteel is dan alleen bereikbaar met een speciaal toeristisch amfibisch schip (naar militair voorbeeld) dat zowel op het strand kan rijden als in de ondiepe zee kan varen.

Amfibisch schip in de oorlog.
Voorbeeld voor Jersey.

Terwijl Pem de hele dag overdag de toerist uithing, met succes het Openbaar Vervoer testte en allerlei leuke bezienswaardigheden bezocht, zoals de dierentuin en het Duitse ondergrondse ziekenhuis uit de 2e Wereld Oorlog, zat ik bij de bank in de hoofdstad en deed daar mijn dingen. Maar na werktijd stapten wij in de auto en reden we het hele eiland af. Dat was soms best een uitdaging, aangezien men daar nooit gehoord had van tweebaanswegen en al helemaal niet in de heuvels van het eiland. Daar komt nog bij, dat op de bredere wegen natuurlijks links gereden wordt. Desalniettemin kwamen we op plekken, waar we anders nooit zouden zijn gekomen.  

O.a. de alleraardigste restaurantjes, ergens boven op een rots waar (toen) nog niet zoveel toeristen te vinden waren, zoals “the Lobster Pot”. Dat bevond zich in L’Etaque, St Ouen’s Bay. Mooi gelegen met een schitterend uitzicht over het Kanaal. Heerlijk vis gegeten onder het genot van passende live folkloristische muziek. Het maakte wel indruk, kan ik mij herinneren. Helaas schijnt dit restaurant mid 90-er jaren plaats gemaakt te hebben voor een blok flats. Bewoners moeten daar nu schitterend wonen.

Aan het einde van de week was de pret op het Kanaaleiland over. Werkzaamheden waren succesvol afgerond, Pem had het hele eiland doorkruist en samen hebben we het hele eiland langs de kust afgereden, maar ook wel de idylische binnenstraatjes met hun hoge heggen.
Maar we konden dus terug naar België.  Met dezelfde ferrie als waarmee we gekomen waren, voeren we terug naar St. Malo en reden vandaar via Rennes, Le Mans (je weet wel) en Parijs door naar Rotselaar, een afstand van 763 km. In één ruk doorgereden binnen zo’n 6.5 uur. Dat ging toch een stuk sneller dan de heenreis.

45-JARIG HUWELIJKSFEEST OUDERS

In de hete maand juli van 1994 bezorgden wij in Rotselaar mijn/onze (schoon)ouders nog een onvergeeflijk hoogtepuntje. Ouders waren 45 jaar getrouwd, maar wilden er, vanwege familie-omstandigheden, niks aan doen. Vonden wij erg jammer, dus wij nodigden ooms en tantes (hun broers en zussen) in het geheim uit om die zaterdag de 14e juli om ong. 12.00 uur bij ons te zijn. Mijn ouders werden “gelokt” om Jelte’s verjaardag te komen vieren en dat ze vanaf 14.00 uur welkom waren. Uiteraard deden ze dat.

Ze waren sowiezo graag in Rotselaar en wij hadden ze daar graag: vooral op momenten dat Pem en ik samen konden reizen, maar op de jongens gepast moest worden, hetgeen regelmatig gebeurde. Maar dus niet uitsluitend bij onze reizen. Het kwam regelmatig voor, dat ze wel een week bij ons verbleven. Zomaar.
Pa leefde zich graag uit in de grote tuin en kon zijn lol op met de kettingzaag en hakbijl, terwijl Ma zich graag bezighield met de planten, die er volop rondom de vlinderstruik stonden.

Ook de 100 meter lange oprijlaan die aardig overwoekerd ging worden, werd door hen aangepakt tijdens één van onze reizen. Ook de huisbaas moet daar blij mee geweest zijn.

Uitnodiging voor ooms en tantes, juli 1994

Alles verliep op rolletjes: iedereen had toegezegd te komen, was ook op tijd en we hadden dus geen afzeggingen. De voorpret, een paar weken van tevoren, was al erg leuk, zowel voor de ooms en tantes die strikte geheimhouding waren opgelegd, als bij ons zelf.

Pem had een koud buffet voorbereid en ook gedurende enkele maanden een doos met 45 kleine cadeautjes verzameld. Eentje voor ieder getrouwd jaar. Het uitpakken zou een tijdje gaan kosten, maar daar hadden wij op gerekend.

Rond 12.00 uur had ook iedereen vanuit Nederland Rotselaar bereikt en vanwege het schitterende weer kon iedereen in de tuin plaatsnemen. Zonder mijn ouders was het al een gezellige boel. Op het moment dat ze aan kwamen rijden (Maarten stond op de oprit op de uitkijk) verstopten hun broers en zussen zich in de tuin, zodat ze niet meteen zichtbaar werden, maar toen de ouders in de serre stonden en naar buiten keken, zagen zij toch de feestopstelling van de tafels en stoelen, ballonnen en slingers en hun familie. Een traantje kon niet ingehouden worden. Van beiden.

Tijdens het uitpakken van de 45 kadootjes, mochten ze natuurlijk ook de cadeaus uitpakken van de rest van de familie. Natuurlijk werd er door iedereen gedurende de koffie en daarna de borrel genoten.

Het werd een supergeslaagde dag, waar nog lang over nagepraat en geschreven werd. Ook toen iedereen weer thuis was. We kregen naderhand leuke, schriftelijke reacties. Deed ons goed. We hebben het niet voor niets gedaan, wel met veel liefde.

Foto H.W. Snijders †
vlnr: Jelte, Maarten, Ma, Oom Harry, Oom Aad, Tante Yvon, Pem, Tante Truus, Tante Miep, Oom Gerard
Foto H.W. Snijders †
Oom Gerard, Oom Fred, Tante Truus, Tante Yvon, Ma, Maarten, Jelte

Athene (Griekenland)

Een korte trip naar Athene. Wat ik mij er van herinner: niet heel veel werk, maar toch een paar zaken te installeren. Ik was er nooit eerder geweest. Met (toen nog) Sabena arriveerde ik vroeg in Athene en na ingecheckt te hebben in mijn hotel, ging ik de straat op. Omdat ik de dag voordat ik zou werken al was aangekomen, besloot ik een taxi-chauffeur bij het hotel aan te spreken en vroeg hem of hij mij voor 50 dollar de belangrijkste en leukste hotspots van Athene wilde laten zien.

Dat wilde hij wel: hij vond het zelfs leuk en met veel enthousiasme leidde hij mij, met Engelstalige uitleg, rond door de stad.

Wisseling van de wacht

Zo kreeg ik als eerste de wisseling van de wacht te zien door in karakteristieke klederdracht gestoken soldaten op het Grondwetsplein (Grieks: Πλατεία Συντάγματος) voor het parlementsgebouw. Deze mannen moeten in hun 48 uurs-dienst driemaal een uur wacht draaien. Ik heb andere wachten gedraaid.

De bezoekjes duurden overigens nergens (te) lang; ik had het idee dat de chauffeur mij wel het een en ander wilde laten zien. Aardige kerel.

Vervolgens reed hij namelijk de Akropolis op, de berg waarop het Parthenon is gebouwd, dé meest bezochte toeristische plek in Athene. Op fotoos al mooi om te zien, maar zeker nog indrukwekkender als je er zelf staat.

En meteen door naar het het allereerste Olympisch Stadion van de moderne Olympische spelen, 1896  in Athene.

De bronafbeelding bekijken

Na 2 dagen vloog ik met Sabena weer van Athene terug naar Brussel. Ik zat in een nagenoeg leeg toestel: slechts 3 andere mensen in deze Boeiing 737 en als enige businessclass toen ik door de captain via een stewardess werd uitgenodigd om een kijkje in de cockpit te komen nemen. Het betrof een onverwachte uitnodiging van de captain, waar ik graag op inging.

Eenmaal in de cockpit mocht ik iets achter maar tussen beide piloten op een soort van bankje plaatsnemen. We waren gezellig aan het keuvelen, naderden op een gegeven moment de Alpen toen de captain aangaf dat hij even contact met de luchtverkeersleiding moest opnemen. Ik vroeg hem: “bij Eurocontrol” ? Maar het betrof verkeersleiding in, ik dacht, Wenen, maar hij keek wel erg verbaasd.

Nadat hij zelf zijn gesprekje afgerond had met die verkeersleiding, vroeg hij mij of ik een speciaal iemand kende bij Eurocontrol in NL. Ik vertelde hem dat mijn broer daar al jaren als verkeersleider werkzaam was, waarna hij meteen Ed’s naam wilde weten. Die gaf ik hem en hij zegde mij toe, dat ie mij zou roepen als hij contact met Eurocontrol had. Ik nam weer plaats in het toestel, niet beseffende wat er ging gebeuren.

Na ongeveer 3 kwartier kwam de stewardess mij weer roepen en zei mij, dat de captain contact had met Eurocontrol en vroeg of ik weer even binnen kon komen. Daar gaf hij mij een microfoon in mijn handen en zei: “nou, praat maar. Je broer zit beneden aan de lijn”. Dus ik ietwat beschaamd: “eh.. Ed, jij daar ?” en uiteraard hoorde ik Ed daarop antwoorden. Je beseft dan dat je op zo’n 11 km hoogte boven Duitsland of Luxemburg vliegt en je broer in Beek, Limburg aan het werk is. Even wat heen en weer gekletst, waarop Ed beloofde dit toestel voorrang te geven bij het aanvliegen op Brussel, waarop de piloot hartelijk moest lachen.

Eurocontrol Beek (L)

Later hoorde ik, dat Ed door zijn collega’s achter zijn scherm vandaan gehaald was, omdat hij op dat moment een ander gebied (ik dacht Scandinavië) onder zijn beheer had. Ook voor hem bleek het een verrassing te zijn. Bijzonder was het zeker en zal nooit meer voorkomen. Ed is namelijk al 15 jaar met pensioen, ik sinds augustus 2020…. We kregen voorrang, althans, we stonden op Zaventem zo op de grond.

Het grappige was, dat wanneer ik op Zaventem aanvloog uit het oosten, ik meestal redelijk laag over onze woning in Rotselaar vloog en ik soms de familie en hond in de tuin zag staan en waarbij ik de familie regelmatig heb zien staan zwaaien. Op pakweg 600 meter hoogte. Geen wonder: hemelsbreed lag Rotselaar 20 km van Zaventem.

Chelyabinsk/Jekaterinenburg (Rusland)

Waarom ik mij nu zo speciaal verheugde op mijn volgende trip naar Rusland, weet ik eigenlijk niet meer, maar wellicht kwam dat door eerdere leuke ervaringen, die ik op diverse plekken in Rusland had opgedaan en met name op plekken waar je gewoonlijk niet zo snel komt.

Een vlucht Brussel – Helsinki – Jekaterinenburg stond op het programma. Uiteindelijk zou ik daar op het vliegveld weer opgehaald worden door bankpersoneel en een aantal dagen doorbrengen bij een bank in Chelyabinsk, zo’n 200 km zuidelijker.

Hier sta ik met 1 been in Europa en met het andere been in Azië. In Rusland.

De stad is gelegen aan de rand van de Oeral, een gebergte dat zich van noord naar zuid uitstrekt over ruim 2000 kilometer. Al jaren wordt dit gebergte beschouwd als de grens van Europees Rusland en Aziatisch Rusland. Er zijn over die afstand diverse monumenten geplaatst om de grens te duiden en uiteraard heb ik bij één zo’n monument tegelijkertijd mijn voeten op 2 werelddelen gezet. Zie foto hier links.

Ik was benieuwd wat mij nu weer te wachten stond in dat ontzettend grote, maar arme land, met – ondanks een eerdere opgedane nare ervaring van de beroving in Moskou – zoveel vriendelijke en behulpzame mensen. Het zou mij, naar later bleek, wederom verrassen.

Over de werkzaamheden hoef ik niet zo veel te vertellen: je treft altijd leergierige mensen (en dat kon je merken: altijd blij met hun baan bij de bank), die vaak in gebrekkig Engels blijk gaven over de minimale kennis te beschikken van het niet zo simpele ST200 systeem en met name het gedeelte dat over de SWIFT-berichten ging (dus internationale betalingen). Ik zal mij meer houden met de bezigheden buiten werktijd.

De eerste de beste avond wilden 2 mannelijke bankmedewerkers na het werk mij mee nemen naar een typisch Russische sauna. Ik had en heb nog steeds een bloedhekel aan sauna’s, maar ja, je bent te gast, dus hop, zwembroek en handdoek mee en op naar de winkel. Winkel? Yep, als je daar naar de sauna gaat neemt iedereen iets te eten en of te drinken mee, dus in dat geval bleek bier zeer welkom te zijn en schafte ik een treetje Russisch bier aan. De anderen namen brood en o.a. tomaten mee.

In het donker kwamen wij ’s avonds eop een verlaten fabrieksterrein aan bij een in erbarmelijke staat verkerend fabriekspand. Maar zo zagen fabrieken en bedrijven er al snel uit in die tijd in Rusland. Werknemers van dat bedrijf hadden bedongen dat zij in dat bedrijfspand een sauna mochten bouwen voor eigen personeel. Dat was kennelijk jaren geleden gebeurd. Nadat we het pand waren binnengegaan werden we allerhartelijkst begroet door een aantal andere mannen. Er was geen vrouw te bekennen. Ik begon argwaan te krijgen en was op mijn hoede. Maar al snel bleek, dat dat eigenlijk niet nodig was. In een soort gymzaal kleedlokaal konden we ons omkleden, maar zwembroek was er niet bij. Oeps, wat nu ? Het zou volledig misstaan hebben, als ik daar als een preutse Nederlander (of Belg) in mijn zwembroek die sauna binnen was gegaan, dus gène maar opzij gezet en de centrale ruimte met mijn tijdelijke vrienden binnengegaan.

Dat overtrof wel een beetje mijn stoutste verwachtingen. Ik zag in die ruimte een paar lange tafels staan, geheel gevuld met eten en drinken. Dus niet alleen het meegenomen brood en tomaten, maar ook andere eetwaren, zoals vis, veel vis (ook rauw, maar geen haring) en andere groenten. Aan weerszijden van de lange tafels stonden oude, ooit ergens gebruikte bankstellen, waar we op plaats konden nemen. Ik vond het niet zo fris om daar met mijn blote kont op te gaan zitten, dus mijn handdoek diende als bescherming.

Er werd dus door iedereen eerst gegeten waarbij ik het verstandig vond, om het alleen bij brood en tomaten te houden. Ik waagde mij daar echt niet aan de (rauwe) vis (geen haring) en andere onbekende, maar vast wel smakelijke lekkernijen, waarvan ik bang was dat ik (daar) ook nog aan de dunne zou gaan. Moest er niet aan denken…

Na het eten was het de beurt voor de typische Russische sauna, ook wel Banja genaamd. Deze Russen vonden het wel mooi om een wetserling hun zelfgebouwde sauna te laten bewonderen, maar bovendien, een vriend van hun vriend is ook hun vriend, merkte ik.

En zo was het hier ook eigenlijk: één grote (mannelijke) vriendenclub, kennelijk om saaie door-de-weekse avonden gezamenlijk op deze manier te verslaan. Meesten waren getrouwd, begreep ik, maar hier werden geen vrouwen toegelaten.

Ik werd vriendelijk uitgenodigd mee te komen naar een kleine ruimte, waar een deurtje met een ondoorzichtig, wellicht beslagen raampje toegang tot die sauna gaf. Rondom houten banken en in het midden een flink vuur, met gloeiende stenen. Als op een soort van tribune nam ik plaats, tweehoog. Maar al snel, en met snel bedoel ik echt binnen een minuut, stapte ik als de sodemieter dat hok uit. Er zaten drie andere mannen mij verbaasd aan te kijken, maar dat maakte mij niet zoveel uit. Ik stikte de moord en wist al meteen weer, waarom ik zo’n hekel aan sauna’s had. Kolere, wat een hitte. Niet normaal.

Buiten stonden mijn gastheren zich rot te lachen, maar hadden een oplossing voor mijn probleem. Eén van de bankmensen, manager Andrej, toverde een soort van vierkante juten lap tevoorschijn en dompelde die onder in een emmer met ijskoud water.

Hij legde mij uit, dat het heel simpel was: je hersenen reageren als eerste op de temperatuur, dus als je kort in de sauna zit en niks gewend bent, vinden je hersenen het al snel te heet. Maar wat nu als de hersenen meteen gekoeld worden door koud water. Je houdt het dan vanzelf langer uit, aldus Andrej.

Ik was zo overrompeld dat ik het mij maar liet gebeuren. Je had mij moeten zien: een natte juten lap over mijn hoofd en ik de sauna weer in. Ik moet zeggen: ik kon het warempel inderdaad op dat moment beter uithouden. Toen men dat opmerkte, vroeg men mij toen op mijn buik te gaan liggen. 

Gelaten deed ik dat maar. Op die manier kon ik dan ook makkelijk mijn hoofd wegdraaien van lichaamsdelen, waar ik op dat moment echt geen behoefte aan had om naar te kijken. What could possibly go wrong. De badmeester (zo noem ik de leidinggevende in de Banja dan maar even) had een emmer water bij zijn voeten staan, waarin omgekeerd een bos, naar later bleek, berkentakken stond.

De bronafbeelding bekijken

Hij pakte er een klein, gebundeld bosje berkentakken uit en sloeg mij zachtjes over mijn rug met die takken. Afwisselend wrijvend met die takken over mijn rug en schouders, in het koude water dopend en dan weer zachtjes slaan op mijn rug herhaalde zich dat een aantal maal. Je zult het niet geloven, maar waar ik bij het binnengaan van die Banja nog last van mijn rug had, was ik dat nu totaal kwijt. Ik begreep er niks van, want met die zeurderige rugpijn liep ik al een aantal dagen. En nu: na dat bizarre saunabezoek was ik echt verlost van die rugpijn.

Ik verliet de saunaruimte en kon het niet verkroppen dat de saunagangers nu dachten dat ik niet in het er naast liggende Turkse bad zou durven duiken. Ha ! Een misrekening. Natuurlijk durfde ik dat en moedig sprong ik, na mijn mooie juten lap op mijn hoofd afgezet te hebben, in het ijskoude water van het kleine, maar diepe zwembad (ondanks de reputatie van Russische wakzwemmers in mijn achterhoofd). Zowaar hield ik het daar best een tijdje in uit: het was zelfs erg lekker. Toch was ik blij die avond weer “heelhuids”, maar zeer zeker opgeknapt in mijn hotel te zijn teruggekeerd.

Gezin’s verlangen terug naar Nederland

Ondanks alle reizen, waar ik vaak wel de mogelijkheid had om iets van het land te zien in 1 of 2 dagen (en heel soms iets langer, omdat er dan geen vlucht gaat, b.v. eerste trip naar Almati) maar ook vaak wel neerkwamen op verblijven in hotels en op vliegvelden, merkte ik, dat het gezin in België het niet zo naar de zin had. De Belgische collega’s waren vriendelijk en behulpzaam en aan hen lag het niet, maar bij alles er om heen, dus ook het schamele sociale leven, wat we probeerden op te bouwen, leek het wel of de Belgen een minderwaardigheidscomplex t.o.v. de in België wonende Nederlanders wilden revancheren door middel van het discrimineren of andere vormen.

Zo was het pijnlijk te zien, dat onze oudste zoon, ondanks zijn aanleg voor wiskunde, hier moeite had met dat vak in de 3e klas van het gymnasium, waarbij wij ook wel constateerden dat het onderwijs in België (toen) op een hoger plan stond dan in Nederland. Maar als hij na de les aan de leraar aangaf, dat hij over bepaalde onderwerpen iets meer uitleg nodig had, durfde zo’n leraar gewoon te zeggen: “maar jij bent toch Nederlander? Jullie weten het toch altijd zo goed ?” en liet hem gewoon in de steek. Zijn mede leerlingen (allen Belg) pikten dat niet en namen het voor de zoon op. Zij kwamen dan bij ons thuis en gaven hem – heel gezellig – gewoon bijles. Zij wel.

En met de verjaardagsfeestjes van onze jongste ging het ook erg goed. Op zijn verjaardag hadden wij de garage tot disco ingericht en gingen de kids volledig uit hun bol. Het voordeel daar was dat de dichtstbijzijnde buren een paar honderd meter verder woonden. We zijn er daar wel achter gekomen, dat Belgische fricandellen anders zijn dan Nederlandse, n.l. meer op gehaktballen lijkend en met kersen.

Mede door de problemen met de huisbaas verlangden wij uiteindelijk om na bijna 2 jaar terug te keren naar Nederland. En eigenlijk op korte termijn. Jammer van het schitterend mooie huis, waar we in woonden, maar dat woog niet op tegen het angstige en ook eenzame gevoel wat wij als gezin in Rotselaar hadden, terwijl wij toch al snel best wel wat dorpsbewoners begonnen te kennen en trachtten contacten te leggen. Dat lukte alleen een beetje met de supermarkteigenaar, omdat we een goede klant van hem waren voor b.v. melk, dat apart voor ons besteld moest worden bij Danone, waarbij de fabriek toevallig ook in Rotselaar gevestigd was. Maar 2 pakken op dinsdag, 3 op vrijdag. Week in, week uit. En ook Tia Maria leverde hij op bestelling, nooit uit voorraad.

Wel lekkere volle melk, trouwens.

En natuurlijk liepen wij vaak rond de Plas van –> lekker konden zwemmen en Randy bovendien –>
Rotselaar (Domein ter Heide), waar we ‘s zomers
ook ‘s winters.

Plas van Rotselaar


Maar met de sociale contacten wilde het maar niet vlotten. Belgen leken wel oesters: na 7 uur ’s avonds gingen de rolluiken voor de ramen en was het dorp uitgestorven. Ook zomers.
En had je het geluk eens nader tot elkaar te komen, dan werd er in de kroeg afgesproken, nooit bij iemand thuis.

Een wonder leek te gaan gebeuren. Kort nadat wij als gezin begin december 1994 eigenlijk overeen waren gekomen om te zien of we op korte termijn weer naar Nederland konden terugkeren, werd ik kort daarna, om precies te zijn op 8 december 1994 door mijn chef gevraagd of ik er toevallig niets voor voelde om weer in Nederland te gaan werken (ze hadden wel gemerkt, dat we niet helemaal op ons gemak waren), maar men had een ST200/mainframe interface specialist nodig op het Support Center in Zoeterwoude en die was er niet. Bovendien had ik ook op andere systemen reeds expertise opgedaan, dus wat dat betreft best waardevol. En ik had wel oren naar een terugkeer daar waar ik 5 jaar eerder begonnen was. De familie was er blij mee.

Uiteraard wilde ik dat wel en op 10 december zat ik in Zoeterwoude. Een woning in Zoetermeer was snel gevonden, zolang je maar in het vrije vestiging domein speurde (lees: hoofdprijs betalen). Maar we wilden terug: en snel, dus per 1 februari 1995 kregen wij de sleutel van een dekwoning in Meerzicht op de Zilverberg, recht boven onze garage.

Maar bijna 2 maanden ervoor, op 10 december 1994 zat ik al op het supportcenter in Zoeterwoude en kon ik gedurende die tijd op een oude plek bij mijn ouders thuis verblijven: op zolder. Uiteraard was ik in de weekenden in Rotselaar, of de familie kwam over naar Zoetermeer, maar de tijd dat we gingen verhuizen kon niet snel genoeg voorbij gaan. Op 15 februari 1995 was het zover. Hoewel gevreesd werd dat de huisbaas de oprit zou blokkeren, om ons te beletten te vertrekken, bleek dat niet het geval en konden we met stille trom vertrekken.

Wat een opluchting was het om de Belgisch/Nederlandse grens weer te passeren.
Want waarom waren wij zo voorzichtig? Wel, dat hele energie gedoe van de woning was best een dingetje geworden, toen de onenigheid begon. Of eigenlijk, een ding.

Samengevat bleek bij nader onderzoek, dat wij gedurende ons verblijf in Rotselaar, waar wij de woning van de fabriekseigenaar Ooms huurden, eveneens opdraaiden voor de verbruikte energie van de fabriekshal, die aan onze woning gebouwd stond. Toen ik de huiseigenaar, gesterkt door de heer de Brabander van het energiebedrijf Electrabel daarmee confronteerde en met hem aantoonde dat de energievoorziening van de hal op mijn woningmeter stond, bekoelde de relatie meteen aanzienlijk tussen hem en mij.

Uiteraard en onmiddellijk heb ik daar toen een eigen meter geëist, die uiteindelijk, na een maand of 7 en vele verzoeken kwam, maar onze verhouding kwam niet meer goed. Ik eiste dat de rekening herzien werd, maar dat weigerde Ooms. Hij voelde zich betrapt en ging heel vervelend ineens eigen eisen stellen. Onredelijke eisen. Dat weigerde ik. En toen mijn baas in december vroeg of ik er iets voor voelde om weer op het supportcenter in Zoeterwoude te gaan werken, omdat ze daar dringend een mainframe interface specialist met ervaring met een ST200 nodig hadden, twijfelden we geen moment. We hadden zoiets van “gered door de bel”. Het hele gezin kon niet wachten om terug te verhuizen naar Nederland. Dit was n.l. niet het eerste smerige achterbakse gedrag van Belgen, die ons daar dwarszaten. Niet mijn collega’s, maar vooral buiten het werk. Voor dit onderwerp houd ik het hierbij. 

Maar eenmaal weer werkzaam in Zoeterwoude, bleek Ooms een rechtzaak aanhangig gemaakt te hebben in België. Via SWIFT kreeg ik een advocaat en de Heer de Brabander van Electrabel bood met graagte aan om voor mij te getuigen, want ook hij vond echt dat dit alle perken te buiten ging. De rechtzaak werd dan ook met veel vertrouwen tegemoet gezien, ook volgens de advocaat.
Overwogen werd een aangifte voor fraude, oplichting of diefstal van stroom in België te doen, maar dat leek geen kans van slagen te hebben en op hoge kosten uit te komen. Ik liet mij terdege informeren en eerlijk is eerlijk: we waren er inmiddels doodziek van, ietwat uit het veld geslagen en waren blij Rotselaar achter ons te kunnen laten.

De rechtzaak zou mid-juni 1995 in Leuven plaatsvinden. Voor de advocaat was het niet noodzakelijk dat ik op de zitting aanwezig was, aangezien hij alle stukken in handen had en de situatie, geschetst door Electrabel, duidelijk was. En liever kwam ik die gluiperd van Ooms niet meer onder ogen natuurlijk.

Maar toen gebeurde er iets, waardoor onze indruk dat veel Belgen corrupt zijn, werd bevestigd. Eén dag voor de zitting kreeg ik in Nederland een fax van het advocatenkantoor, dat mijn advocaat zich (om werkelijk onbekende redenen) terugtrok van de zaak en dat ik zelf mijn zaak maar moest bepleiten. Dat was onmogelijk, daar ik in Zoetermeer verbleef en al mijn stukken bij de advocaat lagen. Mijn pogingen om die stukken onmiddellijk aan mij toe sturen strandden, dus ik was al bij voorbaat verloren. Ook Electrabel kon zomaar ineens, in persoon van de heer de Brabander, niet meer getuigen op de rechtzaak. Erg vreemd allemaal. Via de griffie in Leuven kreeg ik ook nog eens te horen dat de zaak niet uitgesteld kon worden. Mijn redenen waren niet zwaarwegend genoeg, werd mij te verstaan gegeven. Me dunkt !

Een paar weken later kreeg ik de uitspraak in de bus. Uiteraard, zoals verwacht als je in het geheel niet vertegenwoordigd wordt en je eigenlijk geen kans hebt gehad om jezelf te verdedigen, was de zaak verloren en kreeg Ooms zijn vordering toegewezen. 

Weet dat Ooms in België een groot bedrijf was en hun tentakels reikten daar ver, tot in de rechtbank en advocatuur, hebben wij gemerkt. Het was voor ons een kansloze zaak, die wij bij voorbaat al verloren hadden. En verder had ik grote bedenkingen bij mijn werkgever, die mij middels een advocaat eerst steunde waar de advocaat mij ineens aangaf van de zaak gehaald te zijn. Dat doen advocaten niet voor SWIFT. Als je daarvoor mag werken is dat een buitenkans. Ik vreesde dus het ergste. Doordat ik veroordeeld was de vordering aan Ooms (een bedrag van enkele tienduizenden guldens) te betalen, belandde ik in een nogal penibele situatie. Voor mijn werk achtte men mij natuurlijk gevoelig voor corruptie en zou ik chantabel kunnen zijn, vermoedde ik dat men dacht. Toen is dat niet gebeurd, maar toch bleek dat SWIFT, vermoedelijk om die reden, toen al van mij af wilde. Ze hadden een jaar later een mooie kulreden gevonden, waarmee zij zich in de rechtbank later belachelijk maakte, maar daarover verderop nog iets meer.

Het werk ging uitstekend: ik had het goed naar mijn zin en kon veel energie steken in de customer support voor het gebied, waar ik in getrained was. Leuk werk waar ik veel genoegdoening uit haalde en ik kreeg goede klantbeoordelingen, dus ogenschijnlijk was er niets aan de hand. Ook het gezin had het weer prima naar de zin. De jongens zaten weer op een “normale” Nederlandse school en we hadden een aardige split-level woning in Meerzicht.

Bijzonder was, dat mijn oudste zoon Jelte vanaf zijn 12e fanatiek aan het programmeren was in (Turbo) Pascal op zijn 2e hands IBM 8086 PC. Alles autodidactisch (zij het met hulp van een dik Engelstalig Pascal programmeerboek, die hij voor zijn 12e verjaardag had gevraagd en van ons had gekregen). Mijn Belgische collega Rudi was daarvan op de hoogte en had een programma-opzet geschreven voor een tool om banken te helpen met authentication keys in de software. Het moest alleen geprogrammeerd worden. Kennelijk vond de eigen ontwikkelafdeling van Swift dat niet de moeite waard om te maken of men had er om andere redenen geen oren naar, maar Rudi wist dat we daar banken een enorm plezier en gemak mee zouden geven en vroeg of Jelte zoiets zou kunnen schrijven. Zelf begreep ik er niks van, maar Jelte wel en schreef, volgens mij in ongeveer een half jaar tijd, een dergelijk programma. Geen idee wat het zou moeten kunnen, maar Rudi bleek na zijn programma uittentreure getest te hebben er dik tevreden mee te zijn. Hij stuurde het ter beoordeling op naar een bank, die de tool maar al te graag wilde testen: Bank ParisBas in Luxemburg-Stad, uiteraard in Luxemburg. Na installatie van Jelte’s tool vlogen de complimenten hem om de oren. Ik begreep dat van lieverlee meer banken Jelte’s programma waren gaan gebruiken. Via Rudi. Als ik mij goed herinner ontving Jelte van SWIFT daarvoor een bedrag van fl. 1500,=.

Maar ook zo mooi. Ik werkte na de verhuizing naar Nederland alweer een paar maanden op het Support Centre in Zoeterwoude, totdat ik bij mijn chef, Lou Limpens, geroepen werd. In Luxemburg deed zich het systeem van de bank Parisbas n.l. een urgent probleem voor en men vermoedde dat dat kwam door een verandering in hun eigen software, waardoor Jelte’s tool niet meer (goed) functioneerde. Het verzoek was of ik met de grootste spoed naar Luxemburg kon gaan om daar de bank te helpen. Het probleem was natuurlijk wel dat ik totaal geen kijk op die tool had en dat ik ook geen programmeur was. Het was Jelte’s pakkie aan. En die zat natuurlijk gewoon op school. Hij moest dan wel een dag of 2 verzuimen. Ik meen mij te herinneren, dat ik de situatie aan het hoofd van zijn school had uitgelegd en dat hij toen toestemming kreeg om een paar dagen weg te blijven.

Van Swift mocht ik kiezen om samen met Jelte per vliegtuig te gaan, maar we besloten samen om met de auto te gaan. Swift had in de stad Luxemburg twee kamers in het 5-sterren Continental Inn gereserveerd, dus vertrokken wij die middag naar Luxemburg. Na een uurtje of 4 waren wij daar, gingen samen uit eten en hebben ’s avonds wat door de stad gewandeld.
’s Morgens om 09.00 uur meldden wij ons ietwat gespannen bij de bank (immers, zou het probleem door Jelte wel opgelost kunnen worden ?) en werden we uiteraard zeer vriendelijk ontvangen. Op de IT-afdeling van de bank kreeg Jelte een werkplek aangewezen waar hij kon doen wat hij moest doen en ik weet nog goed dat rond 09.30 uur het probleem opgelost was. Wat was ik trots op mijn zoon.

De rest van de ochtend besteedden wij (of liever hij) om verdere uitleg over zijn programma te geven waar de bank zeer tevreden over was. Die complimenten van de bank arriveerden later ook op mijn werk. Hoe dan ook, die middag reden wij met een voldaan gevoel op ons gemakkie terug van Luxemburg-stad naar Zoetermeer en zat Jelte een dag later weer gewoon op school. Het was overduidelijk dat hij nogal wat respect had verdiend bij mijn werkgever. En ik automatisch dus ook. Een 17-jarige knaap, stel je voor.

Tussendoor konden wij in mei 1995, we woonden net 3 maanden weer in Nederland, een voorjaarstripje naar Zuid Frankrijk doen. Een collega in België had een huisje op een vakantieparkje in Tourrettes, gelegen in de Provence en nabij de bekende parfumstad Grass.
Met de auto togen wij een dag of 10 naar het zuiden met iedereen bij ons, zelfs Randy, onze herdershond.

En hoe bijzonder is het dat je bij een graad of 25 ineens in een hagelstorm terechtkomt, terwijl je in de bergen in de omgeving rijdt en even later een duik neemt in een bergmeer. De hagel was wel weer redelijk snel verdwenen, maar het maakte de wegen toch eventjes spekglad. Dan maar even wachten.

Pfff. Die sigaret 🙂

Een bezoek aan het nabij gelegen Monaco en een rit over het aloude en bekende Formule 1 circuit kon niet ontbreken.

Na 2 weken vakantie kwam ik terug op het support center en men vroeg mij meteen contact op te nemen met een Egyptische bank in Caïro. Die hadden al anderhalve week problemen dat SWIFT berichten niet naar hun mainframe gingen, waardoor betalingen vanaf de bank niet verzonden werden. Iedere dag dat dat niet plaatsvond kostte de bank veel geld. Er was bij SWIFT op het SPC (Support Centre) op dat moment geen mainframe interface specialist zoals ik aanwezig die die bank kon helpen.

Ik vroeg de bank naar de mainframe systeemlogs en of ze die konden faxen (thuis had ik al email, maar bij SWIFT naar buiten toe niet), maar dat waren zo’n 500 pagina’s, dus dat zag de bank niet zitten. Hij wilde het als bijlage bij een email versturen naar SWIFT, maar helaas, dat ging dus niet. Bij SWIFT, een specialistisch bedrijf op het gebied van (data-)communicatie, zelfs met hun financiële netwerk voorloper van het huidige internet, kon er in 1997 nog geen gebruik gemaakt worden van emailadressen waarmee extern gecommuniceerd kon worden. Ik moest hem dat meedelen, waarop hij vroeg of ik zelf email had. Thuis dus. Dan zou hij de log naar mij stoe sturen, zou ik het tekstbestand op een diskette zetten en op het support center gaan onderzoeken.

Ik legde uit dat ikzelf uiteraard thuis wel email had, maar dat het niet was toegestaan om bankgegevens naar een privé-emailadres te sturen, waarbij hij aangaf dat hij mijn baas zou doorgeven dat het uitdrukkelijk op zijn verzoek was, dat hij op de hoogte was van de voorschriften en dat het op zijn risico was. Een disclaimer dus, maar hoe dan ook moest het snel verholpen worden.

Die avond ontving ik thuis vanuit Caïro inderdaad een logbestand als bijlage bij een email op mijn eigen pc. Zonder die in te zien copieerde ik die naar een diskette en de volgende morgen om 08.00 uur opende ik op het Support Center de log. Al snel viste ik de foutmelding er uit en belde ik om half 9 de Egyptische bank met een aantal adviezen, die hij onmiddellijk uitvoerde. Een half uurtje later belde hij terug: probleem was volgens mijn aanwijzingen opgelost en zijn (achterstallige) transacties werden eindelijk verzonden. De bank was erg blij en zou meteen mijn baas in kennis stellen om hun tevredenheid kenbaar te maken. Ik gaf aan: dat hoeft niet, het is mijn werk. Ik was al blij hem te hebben kunnen helpen.

Om 11.00 uur die ochtend, werd ik door mijn chef, Lou, gevraagd om bij Human Resources te komen, waar mevr. Bleiswijk, hoofd personeelszaken, mij iets te vertellen had. Ik weet nog dat ik toen dacht: zo, dat is snel aangezien ik werkelijk verwachtte dat de bank zijn tevredenheid had betuigd en PZ mij daarover iets wilde meedelen. In mijn naïeviteit. Ik had natuurlijk beter moeten weten: als je in aanmerking komt voor een compliment is dat natuurlijk bij je chef en niet bij het hoofd Human Resources.

Niets was dus minder waar: Ik kreeg te horen dat het doek gevallen was. Ik had geen idee over welk doek zij het had, maar begreep wel de bedoeling. Ik had niet eens meer de tijd om mijn spullen van zaal te halen, dus tas en jas werden voor mij opgehaald. Ik kon onder begeleiding van 2 guards naar de uitgang lopen, waar een taxi voor mij klaarstond om mij thuis te brengen. De guards schaamden zich rot, aangezien we elkaar al jaren kenden en zeer vriendschappelijk met elkaar omgingen, zelfs enkele malen met elkaar gevoetbald hadden en ze voelden zich dus knap ongemakkelijk. Wel, dat waren dan nog mensen met gevoel in hun donder.

Volgens Winette Bleiswijk, manager HR en doorgaans een “allemansvriend” bij andere mannen dan (…), was de reden dat ik de bank mijn eigen emailadres had gegeven. Toen ik aangaf dat dat ongeveer hetzelfde was als je naam aan iemand geven, bleek ze dat niet te kunnen begrijpen. Ik zag al snel, dat er tegenin gaan geen kans maakte en liet mij thuisbrengen.

Op het door collega’s georganiseerde afscheidsfeestje in Leiden, waar op twee na al mijn collega’s van het supportcenter aanwezig waren, werd vooral met ongeloof over de brute handelwijze van SWIFT gesproken. Maar niet iedereen durfde kennelijk te komen. Er ontbraken er 2. Deze ratten, wiens namen ik niet noem, omdat van de één dat de valse Jim V. was, die zelf al eens onder vuur gelegen had binnen het bedrijf, maar zich kennelijk weer in de gratie bij Winette had weten te likken, hadden echt het lef niet. Men begon nu zelfs angstig te worden voor hun eigen hachje omdat je kennelijk na 10 jaar trouwe dienst, zonder weerwoord, op deze manier aan de kant geschoven kon worden. Het feestje was overigens gezellig en met veel van mijn collega’s heb ik nog jarenlang contact gehad. Enkelen lieten echter na het feestje niks meer van zich horen. Ook goed. Slechts met Monique Roomer onderhield ik jaren later nog een amusante correspondentie, nadat zij naar Canada was geëmigreerd en daar trouwde met een Canadees en daar 3 kinderen kreeg.

Tijdens de 3 maanden later gehouden rechtzaak i.v.m. het door SWIFT aangezegde ontslag werd ik in het gelijk gesteld, werd er gehakt gemaakt van de beweegredenen van SWIFT en werd SWIFT veroordeeld mij opnieuw in dienst te nemen maar oordeelde de rechter dat de verhouding werkgever en werknemer waarschijnlijk wel onherstelbaar beschadigd was en gaf toestemming tot ontbinding, incl. de geldende ontslagvergoeding. Op zich had ik na deze 10 jaar ook wel zin om wat anders te gaan doen en doordat de rechtzaak gewonnen werd, kon ik rustig verder kijken. Ik was dus wel blij, dat ik – gedurende een aantal maanden vrijaf (WW) mij eens rustig kon bezinnen op mijn volgende carrièrestap en/of uitdaging. Win-win.

Nieuwe werkgever: Sylvan Learning Systems

Die stap volgde kort na SWIFT. Als Novell 3.2 administrator (zelfs later samen, hoe bijzonder, met oudste zoon, tegelijk cursus Novell 4 gedaan) trad ik in dienst bij het Amerikaanse Sylvan Learning Systems, een e-learning bedrijf dat online en ook klassikaal examens uitvoerde in opdracht van ETS (Educational Testing Service), een Amerikaans (overheids) bedrijf, dat buitenlandse studenten liet testen en liet examineren teneinde bij goede resultaten evt. in Amerika te komen studeren. Het doel was simpel: de beste studenten konden naar Amerika komen, daar studeren in de hoop dat zij het Amerikaanse bedrijfsleven ingingen. En voor dat doel had men door geheel Europa 64 testlokaties, waar lokale studenten hun examen GRE (Graduate Record Exam), GMAT (Graduate Management Admission Test) en TOEFL (Test of English as a Foreign Language) konden afleggen.

Eén van de taken bij het bedrijf was het beheer en onderhoud van de Novell netwerken, die in ieder testcentrum in Europa in bedrijf waren. Zo’n netwerk bestond uit een Novell server, een admin-station en zo’n 20 tot 30 Compaq werkstations. Zo kwam het regelmatig voor, dat ik of één van mijn vijf collega’s op b.v. zondagochtend gebeld werden om op het Europees hoofdkantoor in Woerden een kant en klaar geinstalleerde serverdisk op te halen en die persoonlijk over te brengen naar het testcentrum in b.v. Stockholm (maar hier kan zo’n beetje iedere Europese hoofdstad voor ingevuld worden) en deze met spoed in te bouwen nadat de gecrashte schijf er uit gehaald was. Op die manier konden de volgende ochtend weer 20 studenten om 09.00 uur hun examen doen. Meestal lukte dat wel. Dit soort trips, buiten de reeds geplande waar examens in hotels werden afgenomen, kwam een aantal maal per maand voor.

Voor de rest reisde je veel naar de testcenters in de diverse Europese landen voor regulier en preventief onderhoud aan printers, het bijplaatsen van intern geheugen in werkstations en servers, software updates installeren en vervangen van harde schijven en beeldschermen, kabels, routers/hubs, modems en algeheel onderhoud op de server.

Meestal met 4 van deze kisten, gevuld met laptops, kabels, routers, modems etc tegelijk op weg

Daarbij waren er ook plaatsen in Europa, waar geen permanent center was gevestigd, maar waar wel lokale studenten de kans gegeven werd om examen te doen. Daartoe hadden wij de beschikking over een aantal flinke flightcases, reiskisten en vaak gingen wij met twee personen (een admin en een techie) met 4 of 5 van die koffers op pad, gevuld met 25 laptops, de server, hubs, modem en modemtester, voldoende reserve UTP-bekabeling e.d. Nog in Woerden had een andere collega, een administrator, reeds 2 kamers geboekt in een hotel in die plaats, plus een grote conferenceroom. Mijn taak was dan ter plaatse die vergaderzaal in te richten met deze laptops en de server en zaak gereed te brengen voor de af te leggen examens. Dat zag er dan uit, zoals hieronder afgebeeld.

Dublin – Cork – Galway – Dublin

Doordat in nagenoeg alle hotelkamers een dubbelbed was geplaatst, kon Pem regelmatig mee op reis. Een leuke reis was b.v. de 14-daagse reis door Ierland. Ik moest in de universiteit in Dublin, waar een permanent Sylvan testcentre was gevestigd, onderhoud plegen, apparatuur en/of kabels vervangen en op 2 locaties elders in het land examens afnemen.

Achtereenvolgens moesten wij in 14 dagen zowel in Cork als in Galway 5 dagen examens afnemen,  dus we hadden 2 dagen van tevoren voor 5 personen een vlucht naar Dublin geboekt en een kamer in het Westbury Inn waardoor we nog wat in Dublin rond konden kijken. Daar maakten we graag gebruik van en bezochten de hotspots, zoals de Half a Penny Bridge, Grafton Street, St. Stephen’s Green Shopping Centre en Finnegans, Bono’s (U2) pub en dronken wij een glas en aten wij een hap in de bekende pub Break for the Border in het centrum. Dit restaurant was gevestigd in Grafton Capitol, het hotel waar wij tijdens een later bezoek verbleven.

Daarna stond een gehuurde Volvo V70 (met stuur rechts !) voor ons klaar, waarmee ik met 3 vrouwen dwars door Ierland ging toeren. Hoe benijdenswaardig. Met de 4 flightcases.

Vlnr Monique (collega), Pem en Veronique (collega)

We verheugden ons op deze trip, daar we best wel wat vrije tijd tot onze beschikking hadden en we het een en ander op ons programma hadden staan, wat we graag wilden zien in het land.

Op betreffende reisdag vertrokken wij dus vanuit Dublin aan de oostkust per auto naar Cork, gelegen aan de zuidkust. Na een week zouden wij doorreizen naar Galway aan de westkust om een week later weer terug te keren in Dublin. Met recht een roundtrip van ongeveer 700 kilometer. Maar wat voor eentje. Hij was fantastisch met veel bezienswaardigheden bekeken, die Pem vooraf had uitgezocht (uiteraard) en bovendien erg gezellig.

Veel van het land gezien, veel geleerd (o.a. over de grootste ramp in de afgelopen 150 jaar in Ierland: de Ierse hongersnood).

De Ierse hongersnood is de periode van voedselschaarste die Ierland tussen 1845 en 1850 trof. Voor hun voedselvoorziening waren de Ieren grotendeels afhankelijk van de aardappeloogst. Negentig procent daarvan was echter mislukt als gevolg van de aardappelziekte. Deze plaag werd veroorzaakt door de pseudo-schimmel Phytophthora infestans en bracht door de monocultuur een ware ravage teweeg. Als gevolg van de voedselschaarste stierven meer dan een miljoen Ieren. Miljoenen anderen vluchtten al dan niet gedwongen naar Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië.

Maar onderweg konden we aansluiten bij een rondleiding, halverwege de autotrip van Dublin naar Cork, in de Rock of Cashel (ook wel St. Patrick’s rock). Dit kasteel, wat ong. 15 jaar later – hoe leuk – gefigureerd heeft in de bekende serie Games of Thrones. Het kasteel is een 60 meter hoge kalksteenhoudende rots in Cashel, County Tipperary, Ierland, zetel van de koningen van Munster vanaf de vierde eeuw totdat de rots in de twaalfde eeuw aan de kerk werd geschonken.

Aan het einde van de dag kwamen we bij ons hotel in Cork aan. Prima hotel, voorzien van een zwembad. Iets minder was, dat onze gereserveerde vergaderzaal zich recht boven de hotel-wasserette bleek te bevinden. Zodra de was- en droogmachines aan het werk waren schudde onze vloer, tafels en stoelen (en laptops) en werden de studenten flink afgeleid tijdens hun examen. Dat was dus iets wat wij niet nog een dag wilden meemaken. Een beetje soebatten met de directie hielp, werden de machines vanaf de middag gestopt en mochten we die avond onze spullen overbrengen naar een andere conferenceroom in het hotel.

We moesten wel tot een uur of 3 ’s nachts wachten totdat een gezellig feestende bruiloft meute vertrokken was. We spraken af, dat beide admin-collega’s de volgende ochtend de studenten zouden ontvangen, zouden inschrijven, fotograferen en de computers zouden opstarten en nu gewoon naar bed gingen. Pem en ik zouden dan in het holst van de nacht de computers plaatsen, netwerk aanleggen en klaarzetten voor de examens, de volgende ochtend.

Ik was daarom des te blijer dat Pem er dit keer bij was en dat wij samen de vergaderzaal met zo’n 22 laptops hebben kunnen opzetten. Nadat we het netwerk als test succesvol opgestart hadden, konden ook wij rond 5 uur naar bed. Later in de ochtend voegde ik mij weer bij de collega’s, waarbij bleek, dat bij het opstarten door de dames alles soepel verlopen was. Pem was gaan winkelen, Cork in.

Bunratty Castle

In deze vergaderzaal hebben wij de testweek zonder verdere problemen en in alle rust af kunnen maken, de examenresultaten toen via de geëigende weg via Compuserve naar ETS in de USA verzonden en vertrokken wij aan het einde van de week met de gehele uitrusting en gevieren per auto richting Galway. Onderweg hadden wij ruim de tijd om tussenstops te maken o.a. in Bunratty Village en bezochten en beklommen wij het Bunratty Castle.

Cliffs of Moher

Nu we toch aan die kant van Ierland waren, konden we de Cliffs of Moher, aan de Atlantische kust natuurlijk niet overslaan. Ik stond daar wel doodsangsten uit, daar Pem hier moediger bleek dan ik en rustig op een smal platform ging staan met die duizelingwekkende diepte van zo’n 120 meter op 50 cm afstand. Ik waagde mij daar echt niet. De Cliffs zijn gelegen in Hag’s Head, het meest zuidelijke puntje van de Cliffs. Het hoogste punt ligt op 214 m. Tegenwoordig behoren de kliffen tot de meest bezochte plekken in Ierland.

Na deze cliffs reden wij verder het natuurgebied de Burren in. De Burren (Iers: Boireann, “grote rots”) is een uniek karstlandschap in het noordwesten van het graafschap Clare in Ierland. Het kalksteengebied heeft een oppervlakte van ongeveer 300 km². Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Baai van Galway, aan de westzijde door de Cliffs of Moher.

Poulnabrone Tomb in the Burren

Galway bereikten wij na een paar uurtjes rondtouren door die Burren, bezichtigen van grotten en genieten van de schitterende Ierse westkust natuur. Schitterende vergezichten over de Atlantische Oceaan.

Wij betrokken in Galway kamers in het toen bekende Great Southern hotel, midden in de stad. Na onze bagage opgeruimd te hebben inspecteerden wij de conferenceroom, die wij hadden afgehuurd voor examens in de komende dagen.

Centraal Station van Galway

Na opening deur vergaderzaal was dit het uitzicht. Het aloude Centraal Station van Galway

We vielen van de ene in de andere verbazing. Het hotel zelf was een karakteristiek, oud, maar o zo sfeervol en luxe hotel, met soms krakende houten vloeren maar ook met een echte Ierse pub onder het hotel. Daar zaten wij tussendoor natuurlijk regelmatig. Maar ook de vergaderzaal, waar wij onze apparatuur plaatsen, was een enorme zaal met aan de achterzijde een deur. Toen we die openden waren we toch even stil. We keken tegen stootblokken van een treinbaan aan. Het bleek, dat de achterzijde van het hotel tegen het Centraal Station stond en we dus vanuit de zaal het station in keken.

Het was niet te hopen, dat er tijdens één van onze examens, die wij van lokale studenten afnamen, een trein door zijn stootblok zou schieten. Dan was Leiden echt in last geweest 😉

Maar als we er ons van tevoren in verdiept hadden, hadden we het kunnen weten. Alhoewel het Great Southern in de loop der jaren diverse naamsveranderingen had ondergaan (The Railway Hotel…The Great Southern…Hotel Meyrick en als laatste vanaf 2006 The Hardiman..) hadden we daaruit kunnen opmaken, dat het wel iets met treinen te maken had kunnen hebben. De hele historie van het hotel, hetgeen echt interessant en leuk om te lezen is, vind je hier:

https://www.thehardiman.ie/history.html

Na een week veel kandidaten gelegenheid te hebben gegeven hun examens bij ons af te leggen en ondertussen toch echt heel veel van Ierland zelf gezien, konden wij ook daar met een voldaan gevoel weer de terugreis aanvaarden. Met de 3 dames en onze travelcases vertrokken wij in de Volvo voor een 2.5 uur durende rit van het westen van Ierland naar het oosten, van Galway naar Dublin. Een afstand van slechts 200 km.

Per Aer Lingus van Dublin naar Schiphol.

Luleå, Zweden

Ik had voldoende Eurobonus punten bij de Star Alliance maatschappijen verzameld, waar ook Scandinavian Airlines aan meedeed zodat Pem weer een keer gratis mee kon vliegen. Dit keer naar Zweden. Zweeds Lapland was het doel.

Ik moest examens afnemen in Lulea, een niet zo heel erg grote plaats, gelegen in het noorden aan de Botnische Golf. Luleå is gelegen in de provincie Norrbottens län en in het Zweedse landschap Norrbotten.

Op zich was het testen in deze stad niet zo spannend. Het hotel Scandic, net buiten het centrum gelegen was uiteraard een prima hotel, maar toevallig kreeg ik hier voor het eerst een kamer met eenpersoonsbed (als geboekt, maar als Pem meeging, boekte ik nooit een tweepersoonskamer, omdat je altijd wel een tweepersoonsbed op je kamer had.)
Hier dus niet, dus dat moest ik even regelen, maar dat ging snel. Meteen een prima kamer gekregen, direct naast de conferenceroom. Dat was dan weer makkelijk. Hoefde ik de volgende ochtend niet al te veel door het hotel te wandelen :-).

Tussen het testen door hadden we gelegenheid de buurt te verkennen, dus nadat wij eerst de kustlijn van de Golf bezichtigd hadden (vroeger lag de stad aan een Zweeds Fjord) togen wij met een huurauto naar Gammelstad, ong. 10 km verder gelegen en nog steeds behorend bij de gemeente Luleå.

Gammelstad, één van de veertien Zweedse werelderfgoederen op de lijst van UNESCO bezit het Laplandmuseum. Hier leerden we alles wat we nog niet kenden (best wel wat) over de cultuur van de Sami, de oorspronkelijke bewoners van Lapland.

Tromsø, Noorwegen

Met een nieuwe collega, die ik als techie in moest werken, vertrok ik naar Tromsö in Noorwegen.
Tromsø ligt op ongeveer 400 kilometer boven de Poolcirkel, midden tussen de fjorden op het eiland Tromsøysundeten. Het is met ca. 75.000 inwoners de grootste stad van het noorden van Noorwegen. De geschiedenis van de stad gaat duizenden jaren terug. Ooit was dit het centrum van de bonthandel en vertrekpunt voor vele expedities naar het poolgebied.

Ter idee: vanuit Tromsø is het zo’n 9 uur rijden noordwaarts naar de Noordkaap. Jammer dat we te weinig tijd hadden.

Tromsø, 400 km boven de poolcirkel

We hadden een prachtig gelegen hotel, juist om de hoek van de (naar het scheen) beroemde De Tromsøbrug die het Tromsøysund, de zeestraat tussen het eiland
Tromsøya waar Tromsø op is gelegen en het Noorse vasteland overspant.

Mack, het noordelijkst gebrouwen bier ter wereld.

Over het werk viel niet zoveel te vertellen: dat werd voornamelijk door mij uitgevoerd, aangezien de nieuwe collega totaal geen kaas had gegeten van de materie, waarin we werkzaam waren, maar buiten dat behandelde hij ook onze Noorse collega’s regelmatig grof en onfatsoenlijk. Vooral de vrouwelijke. Bij terugkomst op kantoor in Woerden werd mijn “collega” dat uit Irak meegedeeld en dat hij (op mijn voordracht) in het geheel niet geschikt was voor dit werk. Hij mocht meteen vertrekken.

Hoewel we niet zelf de brouwerij konden bezoeken hebben we ’s avonds wel het bier gedronken dat gebrouwen is in de noordelijkste brouwerij ter wereld: “Mack” bier.

Volgens eigen zegge gebrouwen op goed humeur en een fantastische natuur. Dat hebben we ruimschoots geproefd. Klopte ook wel.

Trondheim, Noorwegen

In het rijtje Noorwegen passen ook mijn trips naar Trondheim, een bijzonder leuke stad met erg goede restaurants en Kristiansand, geheel in het zuiden van Noorwegen gelegen en waar ik eens het weekend moest overblijven. Wat een ongelooflijk saaie stad was dat. Hoef ik verder niets over te schrijven. Zelfs op zaterdag was er niets te beleven.

De werkreis naar Trondheim daarentegen: die was indrukwekkend, maar begon wel met een ramp, waar ik even, heel even maar, een beetje in paniek raakte. Ik arriveerde met mijn collega één dag voordat ik in het hotel bij 40 kandidaten examens moest afleggen. Maar bij aankomst in Trondheim na mijn rechtstreekse KLM-vlucht bleek mijn bagage kwijt. Ik moest echter de volgende dag wel examens afnemen bij zo’n 40 kandidaten en kon dat moeilijk doen in het kloffie en sportschoenen wat ik aan had tijdens de reis. Na veel telefoontjes met vliegveld, KLM in Trondheim als ook in Amsterdam ging het er naar uitzien, dat ik die bagage niet voor de volgende ochtend zou ontvangen. Maar winkels stonden op het punt te sluiten.

In dit hotel, Hotel Bakeriet dat in Trondheim een directe historische basis heeft doordat het in het verleden dienst deed als bakkerij, had ik geluk dat het hotel een (merk) kleding-winkel bezat.

Bakeriet Hotel (tegenwoordig Best Western)

Goede raad was duur en nood brak wet: ik heb mij tegoed gedaan aan het winkelen in de kledingshop van het Bakeriethotel dat ’s avonds open was en daar een keurig overhemd, broek, stropdas sokken en ondergoed gescoord. (Jammer dat mijn schoenen zich in een wel aangekomen tas bevonden).

De kleding kostte uiteraard een klein kapitaal, maar mijn werkgever had geen bezwaar om de company creditcard ook daarvoor te gebruiken. (Iets met verzekering, dacht ik). Aldus geschiedde.
Er is weinig overredingskracht voor nodig om te doen beseffen, dat ik er die volgende dag pico bello uitzag. Van die kleding, die een paar weken na terugkomst door KLM vergoed werd, heb ik nog lang plezier gehad. Ook mijn eigen bagage is uiteindelijk keurig in mijn bezit gekomen.

Uiteraard hebben wij de weinige vrije tijd, die ons verder nog ter beschikking stond nuttig besteed en een bezoek aan het, Scandinavische kleurige centrum gebracht. Ondanks werk ruim genoten van deze trip.

Doha, Qatar

Op 3 januari 1999 moest ik met mijn collega Edwin examens afnemen in Doha, hoofdstad van Qatar. Hier kwam mijn 2e paspoort (zakenpaspoort) goed van pas, aangezien in mijn originele, eerste paspoort stempels van Israël stonden en als je die had, zou je in Qatar (en andere MO-landen) de toegang geweigerd worden. Ik heb wel eenmaal meegemaakt, dat de Israëlische grenscontrole op Ben Gurion, het vliegveld in Tel Aviv goed mee werkte, door in je paspoort een inlegvelletje met de vereiste stempels mee te geven. Die kon je er dan altijd uitlaten als je naar een dergelijk, vijandig Midden-Oostenland zou moeten. Bij Sylvan regelde een ambassade-service voor ons de visa-aanvragen op tijd en snel. Inclusief halen en brengen. Scheelde een puist werk.

Met mijn collega vertrok ik die januari-dag per KLM naar Qatar. We zouden een tussenstop maken in Dubai en dan overstappen op een vlucht met Emirates naar Qatar.


Ik had geen idee, wat ik in Qatar kon verwachten. Het was voor mij een totaal onbekend land.

Hoe dan ook: na bij elkaar een uurtje of 10 gevlogen te hebben, werden we op het vliegveld van de hoofdstad Doha in Qatar met een limousine (uiteraard..) opgehaald en naar ons hotel gebracht.

Vanwege de ramadan werd er wel gevast, maar in het hotel zagen wij al dat die regels omzeild werden door schermen in de zalen te plaatsen, zodat Westerlingen of anderen, die niet aan de Ramadan deelnamen van de locals werden afgeschermd.

Ik begreep dit bord niet helemaal, maar
vermoedde dat de rotonde nog niet klaar was.

Buiten was het 31 graden, die 4e dag van het jaar. Bijzonder, voor mij in ieder geval, maar ik was er op berekend. Qua kleding.
Over het werk en de bij deze Arabieren afgenomen examens was, behoudens de ongebruikelijke kleding die men droeg, niet veel bijzonders te melden.

De terugreis werd wel bijzonder. Met Emirates vlogen wij weer terug naar Dubai en vandaar zouden we, wederom met KLM, terugvliegen naar Amsterdam. We zaten achterin het toestel (waar je toen nog mocht roken) . Toevalligerwijze bleek de stewardes, die ons achterin het toestel “verzorgde” ook Edwin’s ex-vriendin te zijn, waar hij nog een goede band mee had, maar geen relatie.

Dat weerhield haar er niet van om ons gedurende de 7 uur durende vlucht flink te verwennen: alleen met hapjes en met drankjes. Eigenlijk dronk ik zelden in een vliegtuig alcohol, omdat dat bij mij altijd dubbel zo hard aankomt en ik dan uren met koppijn rondloop, maar ik ontkwam er niet aan om een (flinke) bel goede whiskey te accepteren. Tja, dat was werkelijk een opoffering, dat ik geweten heb: ik ben aan boord best wel beroerd geweest, terwijl de borrel mij toch echt goed smaakte.

Glasgow – Belfast – Dublin – Belfast

In de universiteit van Glasgow moest er onderhoud op server, netwerk en werkstations gepleegd worden. Pem kon die trip weer mee (we gebruikten ook regelmatig de Frequent Flyer Miles, die ik verdiende met het vliegen met KLM en partners), maar we spraken op vliegveld Belfast af, twee dagen na mijn werk in Glasgow.

Zo gebeurde dat ook. Ik vloog van Glasgow met een propeller toestel naar Belfast en wachtte een korte tijd totdat Pem vanuit Amsterdam was gearriveerd. Samen reden we met de taxi naar het Hilton hotel in Belfast, alwaar we een kamer voor een paar dagen hadden.
Ook in Belfast werkte ik op de universiteit, alwaar een Sylvan netwerk ingericht was en deed mijn ding.
Pem was al lekker door de stad aan het struinen, maar een dag later hadden wij, mede doordat het werk sneller klaar was dan verwacht, samen ook de tijd voordat we met de trein naar Dublin zouden reizen, alwaar ik soortgelijke werkzaamheden zou moeten uitvoeren.

Belfast was zeer bijzonder om mee te maken. De historie in acht genomen, zagen we daar heel veel sporen van de jarenlange strijd tussen katholiek en protestant en ook de plekken waar vooral de IRA enorm veel schade heeft toegebracht. We kwamen onder meer langs hotel Europa (272 kamers) met de twijfelachtige reputatie van “most bombed hotel of the world” waar bijna 30 maal door de IRA en aanverwante groepen bomaanslagen op zijn gepleegd. Reden was n.l. dat het hotel een belangrijk symbool voor de republikeinen was vanwege de vele conferenties die daar gehouden werden betreffende de toestand in Noord-Ierland. Overigens was de laatste bom, die daar afging in 1994. Wij waren er in 1999.
Maar nog steeds voelden we de wrijving in de bevolking. Erg ontspannen liep je daar niet, maar dat kwam ook, doordat wij dat soort plekken bewust opzochten.

Na de dagen in Belfast namen wij de trein Belfast – Dublin. Een schitterende, ontspannende treinrit van zo’n 3 uur, waar wij genoten van het Noordierse en Ierse landschap.

Treintocht Belfast – Dublin (v.v.)

En na een aantal dagen werken in de plaatselijke universiteit, waar het Sylvan testcenter was gevestigd en ook op city-tour geweest te zijn namen wij dezelfde treinrit weer terug naar Belfast, aangezien Pem een goedkoop retourtje Schiphol-Belfast had aangeschaft en de treinrit toch door de werkgever vergoed werd.

Dat was dus wederom genieten met de trein. Eenmaal rond het middaguur aangekomen op het vliegveld van Belfast checkten wij in, namen plaats in de KLM Boeing 737 en maakten ons op voor de terugreis. Vliegtuig maakte op de startbaan flink vaart maar kort erna, op het moment dat je denkt los te komen, een flinke noodremming. Uiteraard begrepen wij en hoorden wij ook, dat de bemanning een probleem geconstateerd had, maar we hebben nooit begrepen wat er daadwerkelijk aan de hand was. Wel dat het er één van technische aard was.

Terug in de vertrekhal werd het wachten geblazen. Er moest een reserve toestel vanaf Schiphol komen om ons op te halen. In de tussentijd werden wij naar een hotel op het vliegveld gebracht en kregen we daar een diner aangeboden. Uiteindelijk, met een vertraging van ruim 10 uur, vertrokken wij weer en waren we eigenlijk best heel snel weer op Nederlandse bodem. We hadden het gevoel dat we al weer gingen dalen op het moment, dat het vliegtuig net klaar was met stijgen. Krap anderhalf uur voor deze vlucht, schat ik in. De afstand is dan ook 771 km.

Warschau- Krakow – Poznan – Warschau (1061 km)

Er kwam weer een 14-daagse trip aan, maar dit keer zonder echtgenote. Slechts met één collega. Ik vloog alleen op Warschau, waar niet getest hoefde te worden, maar wel in Krakow en Poznan. Dus met (dit keer 3 flightcases met) apparatuur haalde ik daar een Volvo V70 bij het autoverhuur bedrijf op en vertrok meteen voor de eerste etappe in mijn eentje richting Krakow. Mijn collega zou een dag later op Krakau vliegen waar ik haar op het vliegveld zou oppikken. Maar het eerste stuk van deze roundtrip was een slordige 300 km, maar let wel: brede rijkswegen zoals wij ze (toen) kenden, waren er (toen) niet, dus ik zat regelmatig achter bakfietsen, paard en wagens, dus schoot niet erg op. Ik meen, dat mij dat iets van 5 uur kostte, maar de beloning was mooi. Een comfortabel hotel aan de Wisla, een brede rivier die zich door Krakau kronkelt.

Mijn Polen-trip in beeld. Vanuit Warschau, waar ik de Volvo V70 huurauto weer ophaalde reed ik alleen naar Krakau, waar Veronique, mijn collega zich de volgende dag bij mij zou voegen.
En vanuit Krakau, waar wij tussendoor een dag vrij waren, hebben wij een indrukwekkend en nooit meer te vergeten bezoek gebracht aan het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Oświęcim, een stad 64 kilometer ten zuidwesten van Krakau.

Welbekend beeld. Auschwitz.